Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Roy Widar Furulund

Rapportdato: 2019-07-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 522 608 og med ett samlet driftsresultat på 64 597. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 14 av virksomhetene driftsoverskudd. 15 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alcadon AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 46 440 5 526
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 46 440 5 526
Torp Distribusjon AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 5 032 123
- Styrets leder 2000** - Aktiv 5 032 123
Kaup Butikkutvikling AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 33 -5
Pindsle Eiendomsutvikling AS Styrets leder 2017 - Aktiv 12 858 12 740
Pindsle Stadion AS Styrets leder 2017 - Aktiv 3 159 -63

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Torp Distribusjon AS Styre­medlem 2002 - 2007
To-be-more AS Styre­medlem 2014 - 2018
Torp Personal AS Styre­medlem 2014 - 2017
Allegro Holding AS Styre­medlem 2012 - 2013
Torp IT AS Styre­medlem 2000** - 2004

Alcadon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alcadon AS - 952334891
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Alfaset 1 Industriv 4, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 440 000
Personalkostnader
4 224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
4 812 000
Gjeld
12 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 78 79 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 46 440 45 380 46 019
Driftsresultat 5 526 5 815 6 279
Resultat før skatt 4 204 4 381 4 690
Ordinært resultat 4 204 4 381 4 690
Årsresultat 4 204 4 381 4 690
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 138 212
Sum omløpsmidler 16 873 15 356 14 821
Sum eiendeler 16 981 15 494 15 033
Sum egenkapital 4 812 3 608 3 027
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 169 11 886 12 006

Torp Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Distribusjon AS - 982712424
Lagring
Skolmar 29, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,5 år
Styre­medlem 2002 2007 5,2 år
Styrets leder 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 032 000
Personalkostnader
1 972 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
856 000
Gjeld
958 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 63 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 032 5 236 5 016
Driftsresultat 123 159 -141
Resultat før skatt 94 120 -119
Ordinært resultat 94 120 -119
Årsresultat 94 120 -119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 208 246 347
Sum omløpsmidler 1 607 1 330 1 383
Sum eiendeler 1 814 1 576 1 730
Sum egenkapital 856 845 835
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 958 731 895

Kaup Butikkutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaup Butikkutvikling AS - 911932032
Reklamebyråer
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 50 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 792 2 704
Driftsresultat -5 37 -501
Resultat før skatt -10 21 -386
Ordinært resultat -10 21 -386
Årsresultat -10 21 -386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 156 234
Sum omløpsmidler 373 354 874
Sum eiendeler 505 510 1 107
Sum egenkapital 29 39 -53
Sum langsiktig gjeld 465 465 465
Sum kortsiktig gjeld 11 7 696

Pindsle Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Eiendomsutvikling AS - 989126660
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 858 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 526 000
Egenkapital
45 398 000
Gjeld
9 129 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 13 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 73 0 0
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 12 858 0 0
Driftsresultat 12 740 -219 -434
Resultat før skatt 11 419 -443 -670
Ordinært resultat 11 419 -443 -670
Årsresultat 11 419 -443 -670
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 54 526 126 788 62 244
Sum omløpsmidler 1 1 1
Sum eiendeler 54 527 126 789 62 245
Sum egenkapital 45 398 33 979 34 422
Sum langsiktig gjeld 1 300 24 900 24 900
Sum kortsiktig gjeld 7 829 67 910 2 922

Pindsle Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Stadion AS - 990310963
Drift av idrettsanlegg
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 159 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
65 003 000
Egenkapital
28 309 000
Gjeld
36 733 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 8
Resultatgrad 0 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 2 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 26 34 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 159 3 249 13 950
Driftsresultat -63 50 10 770
Resultat før skatt 1 017 -751 9 851
Ordinært resultat 1 017 -751 9 851
Årsresultat 1 017 -751 9 851
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 65 003 59 943 62 861
Sum omløpsmidler 40 203 1 547
Sum eiendeler 65 042 60 146 64 408
Sum egenkapital 28 309 27 293 28 044
Sum langsiktig gjeld 25 000 32 319 34 156
Sum kortsiktig gjeld 11 733 535 2 208

Arena Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arena Næring AS - 996000702
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 491 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
69 111 000
Egenkapital
11 090 000
Gjeld
67 603 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 69 59 59
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 10 491 9 644 9 268
Driftsresultat 4 499 4 891 4 302
Resultat før skatt 536 1 137 602
Ordinært resultat 536 1 137 602
Årsresultat 536 1 137 602
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 69 111 77 208 78 761
Sum omløpsmidler 9 581 1 153 1 259
Sum eiendeler 78 692 78 361 80 020
Sum egenkapital 11 090 7 463 6 326
Sum langsiktig gjeld 65 461 66 149 68 430
Sum kortsiktig gjeld 2 142 4 749 5 264

Pindsle Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig AS - 917017875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
168 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 223 000
Egenkapital
904 000
Gjeld
4 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 168 40 0
Driftsresultat 30 -87 -8
Resultat før skatt -86 -154 -5
Ordinært resultat -86 -154 -5
Årsresultat -86 -154 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 223 5 249 527
Sum omløpsmidler 107 226 362
Sum eiendeler 5 330 5 475 890
Sum egenkapital 904 908 890
Sum langsiktig gjeld 0 4 102 0
Sum kortsiktig gjeld 4 426 465 0

Pindsle Bolig 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig 2 AS - 992533730
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 4,9 år
Styrets leder 2008 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 952 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
3 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 48 0
Driftsresultat -14 -29 -9
Resultat før skatt -81 -52 -7
Ordinært resultat -81 -52 -7
Årsresultat -81 -52 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 952 2 967 4
Sum omløpsmidler 189 78 121
Sum eiendeler 3 141 3 044 125
Sum egenkapital 121 121 114
Sum langsiktig gjeld 0 2 300 0
Sum kortsiktig gjeld 3 020 623 11

Torp Økonomi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Økonomi AS - 991324399
Regnskap og bokføring
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 970 000
Personalkostnader
8 634 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 478 000
Egenkapital
1 433 000
Gjeld
3 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 77 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 970 10 162 9 105
Driftsresultat 1 262 1 041 941
Resultat før skatt 969 795 713
Ordinært resultat 969 795 713
Årsresultat 969 795 713
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 478 1 586 332
Sum omløpsmidler 2 981 2 357 2 806
Sum eiendeler 4 459 3 943 3 139
Sum egenkapital 1 433 1 064 769
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 027 2 879 2 370

Pindsle Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Næring AS - 990310939
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 443 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
44 876 000
Egenkapital
9 899 000
Gjeld
66 232 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 68 60 68
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 7 443 7 062 6 306
Driftsresultat 5 175 4 676 3 996
Resultat før skatt 3 486 2 809 2 405
Ordinært resultat 3 486 2 809 2 405
Årsresultat 3 486 2 809 2 405
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 44 876 74 902 64 683
Sum omløpsmidler 31 254 1 055 2 727
Sum eiendeler 76 130 75 958 67 410
Sum egenkapital 9 899 9 465 8 958
Sum langsiktig gjeld 55 661 57 173 57 121
Sum kortsiktig gjeld 10 571 9 319 1 330

Torp IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp IT AS - 981653424
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 7,9 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 681 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
138 522 000
Egenkapital
46 096 000
Gjeld
169 841 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 7 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 6
Likviditetsgrad II 10 0 2
Totalt 73 70 60
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 24 681 25 104 23 060
Driftsresultat 9 686 9 724 8 213
Resultat før skatt 4 471 29 490 2 542
Ordinært resultat 4 471 29 490 2 542
Årsresultat 4 471 29 490 2 542
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 138 522 232 725 201 169
Sum omløpsmidler 77 416 1 594 6 102
Sum eiendeler 215 938 234 319 207 270
Sum egenkapital 46 096 41 663 12 172
Sum langsiktig gjeld 163 127 188 211 189 048
Sum kortsiktig gjeld 6 714 4 445 6 050

Torp Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Consulting AS - 976470095
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 559 000
Personalkostnader
1 683 000
Lederlønn
832 000
Anleggsmidler
4 214 000
Egenkapital
3 405 000
Gjeld
1 968 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 559 3 841 5 945
Driftsresultat 1 166 1 140 1 275
Resultat før skatt 871 3 073 882
Ordinært resultat 871 3 073 882
Årsresultat 871 3 073 882
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 214 3 326 2 785
Sum omløpsmidler 1 160 1 944 2 597
Sum eiendeler 5 373 5 270 5 382
Sum egenkapital 3 405 2 534 2 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 968 2 736 3 328

General Communication AS

Foretaksinfo
(Aktiv) General Communication AS - 974417286
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 8,9 år
Styrets leder 2002 Aktiv 17,1 år
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
312 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 674 000
Egenkapital
23 971 000
Gjeld
3 521 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 70 78 78
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 312 300 270
Driftsresultat 264 244 229
Resultat før skatt 325 2 391 1 674
Ordinært resultat 325 2 391 1 674
Årsresultat 325 2 391 1 674
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 24 674 24 755 24 966
Sum omløpsmidler 2 818 3 701 3 125
Sum eiendeler 27 493 28 456 28 091
Sum egenkapital 23 971 23 646 23 974
Sum langsiktig gjeld 3 268 3 524 3 791
Sum kortsiktig gjeld 253 1 286 326

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cablecom AS - 994288903
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 9,1 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 10 år
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 223 000
Personalkostnader
8 653 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 560 000
Egenkapital
10 531 000
Gjeld
19 270 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 10 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 67 76 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 75 223 80 494 90 065
Driftsresultat 5 534 8 178 10 437
Resultat før skatt 4 174 6 305 7 659
Ordinært resultat 4 174 6 305 7 659
Årsresultat 4 174 6 305 7 659
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 560 6 770 6 925
Sum omløpsmidler 25 241 22 818 26 438
Sum eiendeler 29 801 29 588 33 363
Sum egenkapital 10 531 8 594 2 288
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 000
Sum kortsiktig gjeld 19 270 20 995 29 075

Hood Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hood Invest AS - 975958558
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 12,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
467 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
180 342 000
Egenkapital
23 842 000
Gjeld
176 795 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 8 4
Likviditetsgrad II 0 8 2
Totalt 8 20 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 467 0 0
Driftsresultat -151 -9 -40
Resultat før skatt -2 472 3 340 164
Ordinært resultat -2 472 3 340 164
Årsresultat -2 472 3 340 164
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 180 342 122 491 72 756
Sum omløpsmidler 20 295 11 154 2 028
Sum eiendeler 200 636 133 645 74 784
Sum egenkapital 23 842 26 314 22 973
Sum langsiktig gjeld 50 374 103 060 48 200
Sum kortsiktig gjeld 126 421 4 271 3 611

Torp Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Services AS - 990107998
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 203 000
Personalkostnader
2 397 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
384 000
Egenkapital
149 000
Gjeld
1 010 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 78 82 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 203 4 418 3 905
Driftsresultat 420 447 381
Resultat før skatt 322 342 284
Ordinært resultat 322 342 284
Årsresultat 322 342 284
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 384 108 150
Sum omløpsmidler 775 1 136 1 040
Sum eiendeler 1 159 1 244 1 190
Sum egenkapital 149 150 151
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 009 1 093 1 039

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 822 000
Personalkostnader
113 730 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
215 428 000
Egenkapital
59 831 000
Gjeld
226 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 29 52 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 213 822 193 099 178 586
Driftsresultat 8 172 10 890 -1 316
Resultat før skatt -6 379 1 591 -5 644
Ordinært resultat -6 379 1 591 -5 644
Årsresultat -6 379 1 591 -5 644
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 215 428 119 417 106 957
Sum omløpsmidler 71 345 56 273 67 307
Sum eiendeler 286 773 175 690 174 264
Sum egenkapital 59 831 63 706 64 531
Sum langsiktig gjeld 99 762 14 123 18 331
Sum kortsiktig gjeld 127 180 97 860 91 402

Sfg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sfg AS - 935866677
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
102 667 000
Personalkostnader
12 781 000
Lederlønn
520 000
Anleggsmidler
89 686 000
Egenkapital
43 750 000
Gjeld
77 278 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 7
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6
Resultatgrad 14
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 4
Totalt 66
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 102 667
Driftsresultat 10 233
Resultat før skatt 7 211
Ordinært resultat 7 211
Årsresultat 6 896
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 89 686
Sum omløpsmidler 31 341
Sum eiendeler 121 027
Sum egenkapital 43 750
Sum langsiktig gjeld 62 627
Sum kortsiktig gjeld 14 651

To-be-more AS

Foretaksinfo
(Aktiv) To-be-more AS - 993347728
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Øvre Eikervei 75, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 395 000
Personalkostnader
3 864 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 961 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
2 888 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 62 39 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 395 14 062 12 099
Driftsresultat 467 68 -1 032
Resultat før skatt 199 -59 -835
Ordinært resultat 199 -59 -835
Årsresultat 199 -59 -835
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 961 4 552 3 459
Sum omløpsmidler 985 1 697 2 577
Sum eiendeler 4 945 6 249 6 036
Sum egenkapital 2 058 1 859 1 908
Sum langsiktig gjeld 1 960 2 491 1 110
Sum kortsiktig gjeld 928 1 899 3 018

Torp Personal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Personal AS - 990554463
Utleie av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 178 000
Personalkostnader
5 302 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
649 000
Egenkapital
3 478 000
Gjeld
2 316 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 4 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 46 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 178 11 913 7 491
Driftsresultat 266 282 169
Resultat før skatt 175 169 71
Ordinært resultat 175 169 71
Årsresultat 175 169 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 649 1 014 1 370
Sum omløpsmidler 5 145 3 482 4 758
Sum eiendeler 5 794 4 496 6 129
Sum egenkapital 3 478 2 386 3 734
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 316 2 110 2 395

Allegro Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Allegro Holding AS - 979302525
Reklamebyråer
Torp IT Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1 år

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cablecom AS - 994205943
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år

Egil Nesset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egil Nesset AS - 994205919
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Emerald AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Emerald AS - 985185115
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
C/o Kredinor Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2005 2,4 år

Guard Electro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Guard Electro AS - 963972245
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Skolmar 19, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 187 000
Personalkostnader
14 512 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 817 000
Egenkapital
2 900 000
Gjeld
13 697 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 11 27 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 187 44 729 33 542
Driftsresultat -4 171 48 -1 626
Resultat før skatt -3 318 -72 -1 520
Ordinært resultat -3 318 -72 -1 520
Årsresultat -3 318 -72 -1 520
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 817 952 11 790
Sum omløpsmidler 14 781 12 722 6 606
Sum eiendeler 16 598 13 674 18 396
Sum egenkapital 2 900 6 218 6 291
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 697 7 456 12 105

Norguard AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norguard AS - 960736745
Ikke tilgjengelig
Kanalgaten 3, Mtu Næringspark, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,8 år