Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Roy Widar Furulund

Rapportdato: 2020-03-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 372 960 og med ett samlet driftsresultat på 33 811. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 12 av virksomhetene driftsoverskudd. 14 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Alcadon AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 46 440 5 526
- Adm. direktør 2019 - Aktiv 46 440 5 526
Torp Distribusjon AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 5 032 123
- Styrets leder 2000** - Aktiv 5 032 123
Kaup Butikkutvikling AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 33 -5
Pindsle Stadion AS Styrets leder 2017 - Aktiv 1 673 -1 287
Pindsle Eiendomsutvikling AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -315

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Torp Distribusjon AS Styre­medlem 2002 - 2007
To-be-more AS Styre­medlem 2014 - 2018
Torp Promiso AS Styre­medlem 2014 - 2017
Allegro Holding AS Styre­medlem 2012 - 2013
Torp IT AS Styre­medlem 2000** - 2004

Alcadon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alcadon AS - 952334891
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Alfaset 1 Industriv 4, 0668 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
46 440 000
Personalkostnader
4 224 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
108 000
Egenkapital
4 812 000
Gjeld
12 169 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 18
Kontantstrøm fra drift 14 14 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 2
Totalt 78 79 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 46 440 45 380 46 019
Driftsresultat 5 526 5 815 6 279
Resultat før skatt 4 204 4 381 4 690
Ordinært resultat 4 204 4 381 4 690
Årsresultat 4 204 4 381 4 690
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 108 138 212
Sum omløpsmidler 16 873 15 356 14 821
Sum eiendeler 16 981 15 494 15 033
Sum egenkapital 4 812 3 608 3 027
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 169 11 886 12 006

Torp Distribusjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Distribusjon AS - 982712424
Lagring
Skolmar 29, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,2 år
Styre­medlem 2002 2007 5,2 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 032 000
Personalkostnader
1 972 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
208 000
Egenkapital
856 000
Gjeld
958 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 2
Resultatgrad 4 8 0
Kontantstrøm fra drift 5 7 1
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 52 63 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 032 5 236 5 016
Driftsresultat 123 159 -141
Resultat før skatt 94 120 -119
Ordinært resultat 94 120 -119
Årsresultat 94 120 -119
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 208 246 347
Sum omløpsmidler 1 607 1 330 1 383
Sum eiendeler 1 814 1 576 1 730
Sum egenkapital 856 845 835
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 958 731 895

Kaup Butikkutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kaup Butikkutvikling AS - 911932032
Reklamebyråer
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
33 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
476 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 0
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 5 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 50 18
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 33 792 2 704
Driftsresultat -5 37 -501
Resultat før skatt -10 21 -386
Ordinært resultat -10 21 -386
Årsresultat -10 21 -386
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 156 234
Sum omløpsmidler 373 354 874
Sum eiendeler 505 510 1 107
Sum egenkapital 29 39 -53
Sum langsiktig gjeld 465 465 465
Sum kortsiktig gjeld 11 7 696

Pindsle Stadion AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Stadion AS - 990310963
Drift av idrettsanlegg
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 673 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
62 504 000
Egenkapital
28 761 000
Gjeld
39 308 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 4
Resultatgrad 0 0 4
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 24 26 34
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 673 3 159 3 249
Driftsresultat -1 287 -63 50
Resultat før skatt -1 858 1 017 -751
Ordinært resultat -1 858 1 017 -751
Årsresultat -1 858 1 017 -751
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 62 504 65 003 59 943
Sum omløpsmidler 5 565 40 203
Sum eiendeler 68 069 65 042 60 146
Sum egenkapital 28 761 28 309 27 293
Sum langsiktig gjeld 0 25 000 32 319
Sum kortsiktig gjeld 39 308 11 733 535

Pindsle Eiendomsutvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Eiendomsutvikling AS - 989126660
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
54 365 000
Egenkapital
45 046 000
Gjeld
9 318 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 13 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 73 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 12 858 0
Driftsresultat -315 12 740 -219
Resultat før skatt -352 11 419 -443
Ordinært resultat -352 11 419 -443
Årsresultat -352 11 419 -443
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 54 365 54 526 126 788
Sum omløpsmidler 0 1 1
Sum eiendeler 54 365 54 527 126 789
Sum egenkapital 45 046 45 398 33 979
Sum langsiktig gjeld 1 128 1 300 24 900
Sum kortsiktig gjeld 8 190 7 829 67 910

Arena Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arena Næring AS - 996000702
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 205 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 105 000
Egenkapital
12 199 000
Gjeld
66 762 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 57 69 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 205 10 491 9 644
Driftsresultat 3 051 4 499 4 891
Resultat før skatt 1 109 536 1 137
Ordinært resultat 1 109 536 1 137
Årsresultat 1 109 536 1 137
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 67 105 69 111 77 208
Sum omløpsmidler 11 856 9 581 1 153
Sum eiendeler 78 961 78 692 78 361
Sum egenkapital 12 199 11 090 7 463
Sum langsiktig gjeld 1 373 65 461 66 149
Sum kortsiktig gjeld 65 389 2 142 4 749

Pindsle Bolig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig AS - 917017875
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
168 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 223 000
Egenkapital
904 000
Gjeld
4 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 168 40 0
Driftsresultat 30 -87 -8
Resultat før skatt -86 -154 -5
Ordinært resultat -86 -154 -5
Årsresultat -86 -154 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 223 5 249 527
Sum omløpsmidler 107 226 362
Sum eiendeler 5 330 5 475 890
Sum egenkapital 904 908 890
Sum langsiktig gjeld 0 4 102 0
Sum kortsiktig gjeld 4 426 465 0

Pindsle Bolig 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Bolig 2 AS - 992533730
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,6 år
Styrets leder 2008 Aktiv 12 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
80 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 952 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
3 020 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 80 48 0
Driftsresultat -14 -29 -9
Resultat før skatt -81 -52 -7
Ordinært resultat -81 -52 -7
Årsresultat -81 -52 -7
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 952 2 967 4
Sum omløpsmidler 189 78 121
Sum eiendeler 3 141 3 044 125
Sum egenkapital 121 121 114
Sum langsiktig gjeld 0 2 300 0
Sum kortsiktig gjeld 3 020 623 11

Torp Økonomi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Økonomi AS - 991324399
Regnskap og bokføring
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 970 000
Personalkostnader
8 634 000
Lederlønn
904 000
Anleggsmidler
1 478 000
Egenkapital
1 433 000
Gjeld
3 027 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 4
Totalt 83 77 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 970 10 162 9 105
Driftsresultat 1 262 1 041 941
Resultat før skatt 969 795 713
Ordinært resultat 969 795 713
Årsresultat 969 795 713
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 478 1 586 332
Sum omløpsmidler 2 981 2 357 2 806
Sum eiendeler 4 459 3 943 3 139
Sum egenkapital 1 433 1 064 769
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3 027 2 879 2 370

Pindsle Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pindsle Næring AS - 990310939
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 536 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
43 746 000
Egenkapital
10 264 000
Gjeld
69 522 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 62 68 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 536 7 443 7 062
Driftsresultat 4 554 5 175 4 676
Resultat før skatt 2 537 3 486 2 809
Ordinært resultat 2 537 3 486 2 809
Årsresultat 2 537 3 486 2 809
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 43 746 44 876 74 902
Sum omløpsmidler 36 039 31 254 1 055
Sum eiendeler 79 786 76 130 75 958
Sum egenkapital 10 264 9 899 9 465
Sum langsiktig gjeld 2 204 55 661 57 173
Sum kortsiktig gjeld 67 318 10 571 9 319

Torp IT AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp IT AS - 981653424
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 8,6 år
Styre­medlem 2000 2004 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 764 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
134 246 000
Egenkapital
46 228 000
Gjeld
166 202 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 10
Likviditetsgrad II 0 10 0
Totalt 60 73 70
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 764 24 681 25 104
Driftsresultat 9 281 9 686 9 724
Resultat før skatt 4 330 4 471 29 490
Ordinært resultat 4 330 4 471 29 490
Årsresultat 4 330 4 471 29 490
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 134 246 138 522 232 725
Sum omløpsmidler 78 183 77 416 1 594
Sum eiendeler 212 429 215 938 234 319
Sum egenkapital 46 228 46 096 41 663
Sum langsiktig gjeld 4 363 163 127 188 211
Sum kortsiktig gjeld 161 839 6 714 4 445

Torp Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Consulting AS - 976470095
Rekruttering og formidling av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 8,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 559 000
Personalkostnader
1 683 000
Lederlønn
832 000
Anleggsmidler
4 214 000
Egenkapital
3 405 000
Gjeld
1 968 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 3 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 80 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 3 559 3 841 5 945
Driftsresultat 1 166 1 140 1 275
Resultat før skatt 871 3 073 882
Ordinært resultat 871 3 073 882
Årsresultat 871 3 073 882
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 214 3 326 2 785
Sum omløpsmidler 1 160 1 944 2 597
Sum eiendeler 5 373 5 270 5 382
Sum egenkapital 3 405 2 534 2 053
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 968 2 736 3 328

General Communication AS

Foretaksinfo
(Aktiv) General Communication AS - 974417286
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2010 Aktiv 9,6 år
Styrets leder 2002 Aktiv 17,8 år
Styre­medlem 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
324 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 930 000
Egenkapital
23 341 000
Gjeld
3 218 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 78 70 78
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 324 312 300
Driftsresultat 254 264 244
Resultat før skatt 1 640 325 2 391
Ordinært resultat 1 640 325 2 391
Årsresultat 1 640 325 2 391
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 23 930 24 674 24 755
Sum omløpsmidler 2 629 2 818 3 701
Sum eiendeler 26 559 27 493 28 456
Sum egenkapital 23 341 23 971 23 646
Sum langsiktig gjeld 3 014 3 268 3 524
Sum kortsiktig gjeld 204 253 1 286

Hood Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hood Invest AS - 975958558
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 13,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
892 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
176 082 000
Egenkapital
28 562 000
Gjeld
475 627 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 8
Likviditetsgrad II 8 0 8
Totalt 42 8 20
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 892 467 0
Driftsresultat -107 -151 -9
Resultat før skatt 4 720 -2 472 3 340
Ordinært resultat 4 720 -2 472 3 340
Årsresultat 4 720 -2 472 3 340
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 176 082 180 342 122 491
Sum omløpsmidler 328 107 20 295 11 154
Sum eiendeler 504 189 200 636 133 645
Sum egenkapital 28 562 23 842 26 314
Sum langsiktig gjeld 351 118 50 374 103 060
Sum kortsiktig gjeld 124 509 126 421 4 271

Torp Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Services AS - 990107998
Butikkhandel ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 203 000
Personalkostnader
2 397 000
Lederlønn
77 000
Anleggsmidler
384 000
Egenkapital
149 000
Gjeld
1 010 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 14 16 14
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 78 82 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 203 4 418 3 905
Driftsresultat 420 447 381
Resultat før skatt 322 342 284
Ordinært resultat 322 342 284
Årsresultat 322 342 284
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 384 108 150
Sum omløpsmidler 775 1 136 1 040
Sum eiendeler 1 159 1 244 1 190
Sum egenkapital 149 150 151
Sum langsiktig gjeld 1 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 009 1 093 1 039

Gsgroup AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gsgroup AS - 963299850
Programmeringstjenester
Nordre Kullerød 5b, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
78
Styremedlemmer
0
Omsetning
213 822 000
Personalkostnader
113 730 000
Lederlønn
2 055 000
Anleggsmidler
215 428 000
Egenkapital
59 831 000
Gjeld
226 942 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 4
Resultatgrad 8 12 0
Kontantstrøm fra drift 7 10 7
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 29 52 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 213 822 193 099 178 586
Driftsresultat 8 172 10 890 -1 316
Resultat før skatt -6 379 1 591 -5 644
Ordinært resultat -6 379 1 591 -5 644
Årsresultat -6 379 1 591 -5 644
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 215 428 119 417 106 957
Sum omløpsmidler 71 345 56 273 67 307
Sum eiendeler 286 773 175 690 174 264
Sum egenkapital 59 831 63 706 64 531
Sum langsiktig gjeld 99 762 14 123 18 331
Sum kortsiktig gjeld 127 180 97 860 91 402

Sfg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sfg AS - 935866677
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,3 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 259 000
Personalkostnader
7 297 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
94 584 000
Egenkapital
70 800 000
Gjeld
57 467 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6
Resultatgrad 8 14
Kontantstrøm fra drift 20 18
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 10 4
Totalt 80 66
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 42 259 102 667
Driftsresultat 1 700 10 233
Resultat før skatt 45 575 7 211
Ordinært resultat 45 575 7 211
Årsresultat 45 527 6 896
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 94 584 89 686
Sum omløpsmidler 33 684 31 341
Sum eiendeler 128 267 121 027
Sum egenkapital 70 800 43 750
Sum langsiktig gjeld 55 521 62 627
Sum kortsiktig gjeld 1 946 14 651

To-be-more AS

Foretaksinfo
(Aktiv) To-be-more AS - 993347728
Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare
Øvre Eikervei 75, 3048 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2018 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 395 000
Personalkostnader
3 864 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 961 000
Egenkapital
2 058 000
Gjeld
2 888 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 0
Resultatgrad 8 2 0
Kontantstrøm fra drift 14 10 0
Rentedekningsgrad 8 2 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 62 39 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 395 14 062 12 099
Driftsresultat 467 68 -1 032
Resultat før skatt 199 -59 -835
Ordinært resultat 199 -59 -835
Årsresultat 199 -59 -835
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 961 4 552 3 459
Sum omløpsmidler 985 1 697 2 577
Sum eiendeler 4 945 6 249 6 036
Sum egenkapital 2 058 1 859 1 908
Sum langsiktig gjeld 1 960 2 491 1 110
Sum kortsiktig gjeld 928 1 899 3 018

Torp Promiso AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Torp Promiso AS - 990554463
Utleie av arbeidskraft
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 178 000
Personalkostnader
5 302 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
649 000
Egenkapital
3 478 000
Gjeld
2 316 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 4 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 8 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 46 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 178 11 913 7 491
Driftsresultat 266 282 169
Resultat før skatt 175 169 71
Ordinært resultat 175 169 71
Årsresultat 175 169 71
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 649 1 014 1 370
Sum omløpsmidler 5 145 3 482 4 758
Sum eiendeler 5 794 4 496 6 129
Sum egenkapital 3 478 2 386 3 734
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 316 2 110 2 395

Allegro Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Allegro Holding AS - 979302525
Reklamebyråer
Torp IT Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1 år

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cablecom AS - 994288903
Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2019 9,3 år
Styrets leder 2009 2010 < 1 år
Adm. direktør 2009 2019 10,2 år

Egil Nesset AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Egil Nesset AS - 994205919
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 < 1 år

Cablecom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Cablecom AS - 994205943
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Østre Kullerød 5, 3241 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2009 < 1 år
Adm. direktør 2009 2009 < 1 år

Emerald AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Emerald AS - 985185115
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
C/o Kredinor Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2005 2,4 år

Guard Electro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Guard Electro AS - 963972245
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Skolmar 19, 3232 Sandefjord
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
19
Styremedlemmer
0
Omsetning
34 187 000
Personalkostnader
14 512 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 817 000
Egenkapital
2 900 000
Gjeld
13 697 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 4
Fordringsomsetningshastighet 1 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 1 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 11 27 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 34 187 44 729 33 542
Driftsresultat -4 171 48 -1 626
Resultat før skatt -3 318 -72 -1 520
Ordinært resultat -3 318 -72 -1 520
Årsresultat -3 318 -72 -1 520
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 817 952 11 790
Sum omløpsmidler 14 781 12 722 6 606
Sum eiendeler 16 598 13 674 18 396
Sum egenkapital 2 900 6 218 6 291
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 697 7 456 12 105

Norguard AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norguard AS - 960736745
Ikke tilgjengelig
Kanalgaten 3, Mtu Næringspark, 3263 Larvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2005 4,8 år