Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karl Høie

Rapportdato: 2022-05-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 9 781 921 og med ett samlet driftsresultat på 532 951. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Norway Royal Salmon ASA Vara­medlem 2022 - Aktiv 5 118 867 107 609
Nts ASA Styre­medlem 2022 - Aktiv 2 087 396 373 161
Vestre Produksjon AS Nestleder styre 2021 - Aktiv 0 -169
Vestre AS Nestleder styre 2021 - Aktiv 214 593 36 565
The Plus AS Nestleder styre 2021 - Aktiv 0 -85

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vestre Produksjon AS Styrets leder 2020 - 2021
Vestre AS Styrets leder 2016 - 2021
The Plus AS Styrets leder 2020 - 2021
Insr ASA Styre­medlem 2016 - 2016
Volvat Medisinske Senter AS Styre­medlem 2006 - 2009
Booz & Company AS Styre­medlem 2003 - 2009
Booz & Company AS Adm. direktør 2003 - 2009
Axess Spesialistklinikk AS Styrets leder 2003 - 2004
Axess Spesialistklinikk AS Styrets leder 2003 - 2004

Norway Royal Salmon ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Royal Salmon ASA - 864234232
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 118 867 000
Personalkostnader
166 995 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 073 134 000
Egenkapital
3 130 692 000
Gjeld
2 684 017 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 7 13
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 10
Resultatgrad 4 12 18
Kontantstrøm fra drift 5 14 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 4 2
Totalt 32 64 82
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 5 118 867 5 586 670 5 080 807
Driftsresultat 107 609 423 301 807 739
Resultat før skatt 74 687 390 497 709 091
Ordinært resultat 74 687 390 497 709 091
Årsresultat 74 687 1 306 721 709 091
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 073 134 2 566 238 2 175 385
Sum omløpsmidler 1 741 576 2 114 300 1 915 448
Sum eiendeler 5 814 710 4 680 537 4 090 833
Sum egenkapital 3 130 692 3 357 039 2 320 785
Sum langsiktig gjeld 1 767 786 586 779 955 813
Sum kortsiktig gjeld 916 231 736 718 814 235

Nts ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Nts ASA - 814520242
Innenriks sjøfart med gods
Fjordgata 8, 7900 Rørvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 087 396 000
Personalkostnader
464 513 000
Lederlønn
2 953 000
Anleggsmidler
9 306 871 000
Egenkapital
6 032 464 000
Gjeld
6 059 782 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 65 68 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 087 396 1 735 852 1 643 577
Driftsresultat 373 161 400 879 570 660
Resultat før skatt 352 725 303 291 466 287
Ordinært resultat 352 725 303 291 466 287
Årsresultat 388 615 268 913 452 822
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 306 871 5 205 839 4 715 949
Sum omløpsmidler 2 785 377 1 118 530 1 253 305
Sum eiendeler 12 092 248 6 324 368 5 969 254
Sum egenkapital 6 032 464 3 023 911 2 738 669
Sum langsiktig gjeld 3 229 705 2 360 281 2 452 802
Sum kortsiktig gjeld 2 830 077 940 176 777 783

Vestre Produksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre Produksjon AS - 925796794
Produksjon av møbler ellers
Gaustadvegen 140, 2240 Magnor
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2020 2021 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 768 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
8 613 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -169
Resultat før skatt -132
Ordinært resultat -132
Årsresultat -132
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 7 768
Sum omløpsmidler 875
Sum eiendeler 8 643
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 1 000
Sum kortsiktig gjeld 7 613

Vestre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestre AS - 948140349
Engroshandel med møbler
Drammensveien 44a, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2016 2021 5,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
214 593 000
Personalkostnader
47 134 000
Lederlønn
1 193 000
Anleggsmidler
94 849 000
Egenkapital
142 227 000
Gjeld
85 367 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 3 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 8
Totalt 79 88 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 214 593 202 519 167 799
Driftsresultat 36 565 35 456 27 841
Resultat før skatt 22 620 26 862 23 103
Ordinært resultat 22 620 26 862 23 103
Årsresultat 22 620 26 862 23 103
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 94 849 33 476 34 762
Sum omløpsmidler 132 745 122 144 95 986
Sum eiendeler 227 594 155 620 130 749
Sum egenkapital 142 227 110 918 87 782
Sum langsiktig gjeld 13 628 12 786 13 827
Sum kortsiktig gjeld 71 739 31 916 29 139

The Plus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Plus AS - 925796824
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gaustadvegen 140, 2240 Magnor
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2020 2021 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
42 676 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
56 100 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -85
Resultat før skatt -84
Ordinært resultat -84
Årsresultat -84
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 42 676
Sum omløpsmidler 13 454
Sum eiendeler 56 130
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 14 000
Sum kortsiktig gjeld 42 100

Hecatex AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hecatex AS - 921790309
Programmeringstjenester
Malmøyveien 31b, 0198 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
600 000
Personalkostnader
874 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 253 000
Egenkapital
2 679 000
Gjeld
4 339 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 17 12 12
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 600 719 1 490
Driftsresultat -836 -1 516 -280
Resultat før skatt -843 -1 561 -292
Ordinært resultat -843 -1 561 -292
Årsresultat -843 -1 561 -292
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 253 3 337 1 416
Sum omløpsmidler 1 765 1 252 432
Sum eiendeler 7 018 4 588 1 848
Sum egenkapital 2 679 522 358
Sum langsiktig gjeld 3 792 3 792 1 139
Sum kortsiktig gjeld 547 275 351

Vinde Tilkomstteknikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vinde Tilkomstteknikk AS - 916622511
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Strandveien 43, 7067 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2021 Aktiv 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
263
Styremedlemmer
0
Omsetning
97 349 000
Personalkostnader
80 690 000
Lederlønn
1 264 000
Anleggsmidler
2 528 000
Egenkapital
5 205 000
Gjeld
35 545 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 12 13
Kapitalomsetningshastighet 8 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 12 14
Kontantstrøm fra drift 0 7 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 16 65 69
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 97 349 110 452 77 519
Driftsresultat -1 837 6 364 6 570
Resultat før skatt -2 158 4 824 4 995
Ordinært resultat -2 158 4 824 4 995
Årsresultat -2 158 4 824 4 995
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 528 1 712 2 593
Sum omløpsmidler 38 223 36 637 27 103
Sum eiendeler 40 750 38 349 29 696
Sum egenkapital 5 205 7 363 2 539
Sum langsiktig gjeld 1 081 1 281 2 028
Sum kortsiktig gjeld 34 464 29 706 25 130

Søndre Kvambekk Vel

Foretaksinfo
(Aktiv) Søndre Kvambekk Vel - 919021284
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Karl Høie Åsliveien 27, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 5 år

Sihra Consulting AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sihra Consulting AS - 918087680
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Åsliveien 27, 1368 Stabekk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5,5 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
575 000
Personalkostnader
467 000
Lederlønn
364 000
Anleggsmidler
450 000
Egenkapital
609 000
Gjeld
467 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 18 20 0
Kontantstrøm fra drift 18 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 6 10
Totalt 68 85 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 575 386 0
Driftsresultat 99 293 -5
Resultat før skatt 77 236 -5
Ordinært resultat 77 236 -5
Årsresultat 77 236 -5
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 450 450 0
Sum omløpsmidler 626 361 355
Sum eiendeler 1 076 811 355
Sum egenkapital 609 533 296
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 467 278 59

Otiga Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Otiga Group AS - 913664949
Utleie av arbeidskraft
Grensen 17, 0159 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 250 445 000
Personalkostnader
1 974 754 000
Lederlønn
2 100 000
Anleggsmidler
783 814 000
Egenkapital
123 805 000
Gjeld
1 141 992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 3 1
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 21 28 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 250 445 2 411 474 2 000 437
Driftsresultat 16 883 40 065 37 167
Resultat før skatt -45 419 -2 647 -13 236
Ordinært resultat -45 419 -2 647 -13 236
Årsresultat -45 419 -2 647 -13 236
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 783 814 821 328 716 613
Sum omløpsmidler 481 984 450 742 426 630
Sum eiendeler 1 265 797 1 272 070 1 143 243
Sum egenkapital 123 805 184 405 242 131
Sum langsiktig gjeld 435 420 444 375 95 840
Sum kortsiktig gjeld 706 572 643 290 805 271

Gynekolog Birgitte Benthien AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gynekolog Birgitte Benthien AS - 999551688
Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste
Bærumsveien 207, 1357 Bekkestua
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 9,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 295 000
Personalkostnader
1 220 000
Lederlønn
967 000
Anleggsmidler
1 097 000
Egenkapital
5 450 000
Gjeld
447 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 82 85 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 295 3 539 3 413
Driftsresultat 755 987 987
Resultat før skatt 629 841 799
Ordinært resultat 629 841 799
Årsresultat 629 841 799
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 097 1 170 1 243
Sum omløpsmidler 4 800 4 128 3 285
Sum eiendeler 5 897 5 298 4 528
Sum egenkapital 5 450 4 822 3 981
Sum langsiktig gjeld 63 60 49
Sum kortsiktig gjeld 384 417 498

Limelight AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Limelight AS - 980593797
Engroshandel med belysningsutstyr
Sandakerveien 24c, Inng D9, 0473 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 21,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 801 000
Personalkostnader
1 015 000
Lederlønn
170 000
Anleggsmidler
726 000
Egenkapital
-2 863 000
Gjeld
6 268 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 13
Kapitalomsetningshastighet 8 4 8
Fordringsomsetningshastighet 5 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 14 0 16
Kontantstrøm fra drift 7 0 18
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 55 8 75
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 8 801 7 995 13 575
Driftsresultat 806 -1 064 1 472
Resultat før skatt -27 -1 418 1 269
Ordinært resultat -27 -1 418 1 269
Årsresultat -27 -1 418 1 269
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 726 1 203 1 689
Sum omløpsmidler 2 679 3 399 5 299
Sum eiendeler 3 405 4 602 6 988
Sum egenkapital -2 863 -2 837 -1 419
Sum langsiktig gjeld 2 533 3 018 2 380
Sum kortsiktig gjeld 3 735 4 421 6 026

Insr ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Insr ASA - 994288962
Uoppgitt
Østensjøveien 43, 0667 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
861 691 000
Personalkostnader
144 718 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
650 312 000
Egenkapital
162 056 000
Gjeld
1 494 704 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 13 10 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 861 691 772 031 707 963
Driftsresultat -241 650 -44 000 -72 347
Resultat før skatt -225 033 -92 156 -70 339
Ordinært resultat -225 033 -92 156 -70 339
Årsresultat -305 861 -92 091 -70 301
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 650 312 948 911 1 054 030
Sum omløpsmidler 1 006 448 1 691 326 1 531 476
Sum eiendeler 1 656 760 2 640 237 2 585 506
Sum egenkapital 162 056 393 873 381 234
Sum langsiktig gjeld 1 199 916 1 676 663 1 700 861
Sum kortsiktig gjeld 294 788 569 701 503 411

Volvat Medisinske Senter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Volvat Medisinske Senter AS - 953164701
Alminnelige somatiske sykehus
Borgenveien 2a, 0370 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2009 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
591
Styremedlemmer
0
Omsetning
754 112 000
Personalkostnader
491 815 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
435 299 000
Egenkapital
92 544 000
Gjeld
506 881 000
Driftscore
2021 2020
Totalrentabilitet 6 0
Kapitalomsetningshastighet 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 1
Rentedekningsgrad 8 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 39 16
Resultatregnskap
2021 2020
Driftsinntekter 754 112 943 594
Driftsresultat -366 -29 815
Resultat før skatt 16 746 -31 421
Ordinært resultat 16 746 -31 421
Årsresultat 16 746 -31 421
Balanseregnskap
2021 2020
Sum anleggsmidler 435 299 344 051
Sum omløpsmidler 164 126 135 864
Sum eiendeler 599 425 479 915
Sum egenkapital 92 544 57 500
Sum langsiktig gjeld 354 792 287 410
Sum kortsiktig gjeld 152 089 135 005

Booz & Company AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Booz & Company AS - 867870792
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
C/o Nitschke & Borgting AS Kristian Augusts gate 13, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2009 5,6 år
Adm. direktør 2003 2009 5,6 år

Axess Spesialistklinikk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Axess Spesialistklinikk AS - 979958269
Ikke tilgjengelig
Hjalmar Brantings vei 8, 0581 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2004 < 1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år