Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tom Vidar Rygh

Rapportdato: 2020-06-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 222 367 og med ett samlet driftsresultat på 2 777 514. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 12 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 39.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nye Rundkjøringa AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 0
Oslo Børs Vps Holding ASA Styre­medlem 2019 - Aktiv 1 046 868 459 896
Norway Royal Salmon ASA Styre­medlem 2019 - Aktiv 5 080 807 807 739
Agra AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 4 030 608 373 553
Tre Eker AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Inconor AS Styrets leder 2017 - 2018
Fiducia Norway AS Styrets leder 2017 - 2018
Enklere Liv AS Styre­medlem 2016 - 2017
Green Resources AS Styre­medlem 2016 - 2016
Green Resources AS Nestleder styre 2009 - 2011
Green Resources AS Styrets leder 2006 - 2009
Parrotplay AS Styre­medlem 2015 - 2018

Nye Rundkjøringa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nye Rundkjøringa AS - 923216308
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Slemdalsveien 51, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år

Oslo Børs Vps Holding ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Børs Vps Holding ASA - 983268617
Administrasjon av finansmarkeder
Tollbugata 2, 0152 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 046 868 000
Personalkostnader
323 312 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
680 516 000
Egenkapital
493 582 000
Gjeld
978 762 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 88 92 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 046 868 995 091 901 052
Driftsresultat 459 896 447 131 349 170
Resultat før skatt 347 298 356 817 269 422
Ordinært resultat 347 298 356 817 269 422
Årsresultat 347 298 356 817 269 422
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 680 516 675 186 651 591
Sum omløpsmidler 791 829 735 867 710 386
Sum eiendeler 1 472 345 1 411 053 1 361 977
Sum egenkapital 493 582 1 009 405 990 375
Sum langsiktig gjeld 666 746 164 928 167 552
Sum kortsiktig gjeld 312 016 236 720 204 050

Norway Royal Salmon ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Norway Royal Salmon ASA - 864234232
Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr
Ferjemannsveien 10, 7042 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 080 807 000
Personalkostnader
158 713 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 175 385 000
Egenkapital
2 320 785 000
Gjeld
1 770 048 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 7 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 18 14 20
Kontantstrøm fra drift 20 10 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 82 57 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 080 807 4 937 798 4 224 340
Driftsresultat 807 739 485 717 876 628
Resultat før skatt 709 091 236 414 1 004 713
Ordinært resultat 709 091 236 414 1 004 713
Årsresultat 709 091 228 536 988 007
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 175 385 1 806 410 1 614 281
Sum omløpsmidler 1 915 448 2 048 753 2 099 101
Sum eiendeler 4 090 833 3 855 163 3 713 382
Sum egenkapital 2 320 785 1 851 030 2 047 017
Sum langsiktig gjeld 955 813 842 526 709 950
Sum kortsiktig gjeld 814 235 1 161 607 956 415

Agra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agra AS - 979596812
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sofienberggata 19, 0558 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 030 608 000
Personalkostnader
829 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 648 532 000
Egenkapital
2 037 474 000
Gjeld
1 345 488 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 12 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 14 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 73 79 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 030 608 3 856 798 3 553 615
Driftsresultat 373 553 572 003 381 480
Resultat før skatt 284 218 471 894 259 750
Ordinært resultat 284 218 471 894 259 750
Årsresultat 284 218 469 630 256 653
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 648 532 2 649 075 2 074 477
Sum omløpsmidler 734 430 1 106 016 779 122
Sum eiendeler 3 382 962 3 755 091 2 853 599
Sum egenkapital 2 037 474 1 837 629 1 414 738
Sum langsiktig gjeld 482 899 914 479 623 437
Sum kortsiktig gjeld 862 589 1 002 983 815 424

Tre Eker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tre Eker AS - 922859922
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skogveien 21, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1 år

Sissener AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sissener AS - 991658807
Fondsforvaltningsvirksomhet
Haakons Viis gate 1, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
28
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 705 000
Personalkostnader
21 814 000
Lederlønn
1 113 000
Anleggsmidler
3 071 000
Egenkapital
17 428 000
Gjeld
26 210 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 81 85 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 705 84 783 48 051
Driftsresultat 8 589 38 967 16 764
Resultat før skatt 6 055 28 500 12 501
Ordinært resultat 6 055 28 500 12 501
Årsresultat 6 055 28 500 12 501
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 071 5 033 555
Sum omløpsmidler 40 567 72 936 43 365
Sum eiendeler 43 638 77 969 43 921
Sum egenkapital 17 428 18 378 14 993
Sum langsiktig gjeld 127 25 7
Sum kortsiktig gjeld 26 083 59 566 28 921

Fateburet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fateburet AS - 987959339
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Engebrets vei 5, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 358 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
21 006 000
Egenkapital
56 924 000
Gjeld
671 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 72 76 73
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 358 4 316 2 483
Driftsresultat 1 363 3 663 2 412
Resultat før skatt 1 354 3 667 2 427
Ordinært resultat 1 354 3 667 2 427
Årsresultat 1 354 3 667 2 427
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 21 006 21 453 18 919
Sum omløpsmidler 36 589 34 776 33 673
Sum eiendeler 57 595 56 229 52 593
Sum egenkapital 56 924 56 220 52 553
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 671 9 40

Kristiansand Hotellbygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristiansand Hotellbygg AS - 919440376
Eiendomsforvaltning
C/o Njord Real Estate AS Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 180 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
146 370 000
Egenkapital
39 512 000
Gjeld
115 069 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 4 0
Likviditetsgrad II 4 10
Totalt 56 10
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 9 180 0
Driftsresultat 3 583 -7
Resultat før skatt 119 -7
Ordinært resultat 119 -7
Årsresultat 119 -7
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 146 370 0
Sum omløpsmidler 8 211 94
Sum eiendeler 154 581 94
Sum egenkapital 39 512 93
Sum langsiktig gjeld 107 032 0
Sum kortsiktig gjeld 8 037 1

Sameiet Drammensveien 42

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Drammensveien 42 - 995629615
Ikke tilgjengelig
Drammensveien 42, 0271 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år

Tangentoppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tangentoppen AS - 919286032
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Skogveien 21, 1446 Drøbak
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
15 189 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 10 0
Totalt 10 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -37 0
Resultat før skatt -24 0
Ordinært resultat -24 0
Årsresultat -24 0
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 15 189 6 875
Sum eiendeler 15 189 6 875
Sum egenkapital 0 25
Sum langsiktig gjeld 15 000 6 850
Sum kortsiktig gjeld 189 0

Mamatoto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mamatoto AS - 988048100
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Dr. Wessels gate 2, 9900 Kirkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 271 000
Personalkostnader
1 677 000
Lederlønn
1 120 000
Anleggsmidler
61 814 000
Egenkapital
-10 239 000
Gjeld
109 599 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 2 2 8
Likviditetsgrad II 4 6 0
Totalt 17 11 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 271 128 880 1 746
Driftsresultat -2 000 -6 544 -124
Resultat før skatt -43 356 -10 427 11 442
Ordinært resultat -43 356 -10 427 11 442
Årsresultat -43 356 -10 427 11 442
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 61 814 98 090 75 700
Sum omløpsmidler 37 546 45 443 133 169
Sum eiendeler 99 360 143 532 208 869
Sum egenkapital -10 239 33 117 43 543
Sum langsiktig gjeld 77 268 74 470 63 641
Sum kortsiktig gjeld 32 331 35 946 101 684

Tree Farms South Sudan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tree Farms South Sudan AS - 915051480
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Ruseløkkveien 6, 0251 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-146 000
Gjeld
150 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -206 -374
Resultat før skatt -85 -206 -374
Ordinært resultat -85 -206 -374
Årsresultat -85 -206 -374
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 4 14 149
Sum eiendeler 4 14 149
Sum egenkapital -146 -61 146
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 150 75 3

Reberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Reberg AS - 912790959
Uoppgitt
Fynveien 8, 3148 Hvasser
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,5 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
993 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 12 12 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -4 -5
Resultat før skatt 15 14 15
Ordinært resultat 15 14 15
Årsresultat 15 14 15
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 993 972 965
Sum eiendeler 993 972 965
Sum egenkapital 993 978 965
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 -7 1

Europris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris AS - 986762469
Uspesifisert engroshandel
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
391
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 185 801 000
Personalkostnader
258 191 000
Lederlønn
4 131 000
Anleggsmidler
1 560 131 000
Egenkapital
1 793 076 000
Gjeld
1 763 786 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 77 79 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 185 801 3 852 682 3 906 514
Driftsresultat 537 429 515 047 588 590
Resultat før skatt 412 934 388 774 438 327
Ordinært resultat 412 934 388 774 438 327
Årsresultat 412 934 388 774 438 327
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 560 131 1 541 535 1 478 104
Sum omløpsmidler 1 996 730 1 966 352 1 889 214
Sum eiendeler 3 556 862 3 507 887 3 367 319
Sum egenkapital 1 793 076 1 832 729 1 813 836
Sum langsiktig gjeld 598 237 596 371 595 849
Sum kortsiktig gjeld 1 165 549 1 078 787 957 634

Europris ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris ASA - 997639588
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 816 984 000
Personalkostnader
898 504 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 469 702 000
Egenkapital
1 788 928 000
Gjeld
2 968 409 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 67 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 816 984 5 422 530 5 085 205
Driftsresultat 587 072 552 007 589 998
Resultat før skatt 429 132 389 799 413 661
Ordinært resultat 429 132 389 799 413 661
Årsresultat 429 132 389 799 413 661
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 469 702 2 327 012 2 265 515
Sum omløpsmidler 2 287 635 2 221 365 2 170 952
Sum eiendeler 4 757 337 4 548 378 4 436 467
Sum egenkapital 1 788 928 1 764 233 1 708 372
Sum langsiktig gjeld 1 694 574 1 699 030 1 693 721
Sum kortsiktig gjeld 1 273 835 1 085 116 1 034 373

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris Holding AS - 997517946
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 465 050 000
Egenkapital
1 354 491 000
Gjeld
1 151 050 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 22 25 26
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -101 -85 -57
Resultat før skatt 43 060 63 989 151 833
Ordinært resultat 43 060 63 989 151 833
Årsresultat 43 060 63 989 151 833
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 465 050 2 465 050 2 465 050
Sum omløpsmidler 40 491 41 363 195 906
Sum eiendeler 2 505 541 2 506 413 2 660 956
Sum egenkapital 1 354 491 1 354 931 1 355 942
Sum langsiktig gjeld 1 140 799 1 140 921 1 139 241
Sum kortsiktig gjeld 10 251 10 560 165 773

Retiro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Retiro AS - 971073500
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Fynveien 8, 3148 Hvasser
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,3 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
785 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
80 124 000
Egenkapital
102 914 000
Gjeld
10 970 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 10
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 77 78 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 785 684 1 685
Driftsresultat 693 573 1 634
Resultat før skatt 4 423 7 052 10 536
Ordinært resultat 4 423 7 052 10 536
Årsresultat 4 423 7 052 10 536
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 80 124 88 722 71 952
Sum omløpsmidler 33 760 26 952 29 727
Sum eiendeler 113 884 115 675 101 679
Sum egenkapital 102 914 98 490 91 439
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 970 17 184 10 241

Northcap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Northcap AS - 987754257
Uoppgitt
Slemdalsveien 51, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 15,4 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
51 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 299 000
Egenkapital
2 331 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 10 8 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -55 -52 -51
Resultat før skatt -13 -10 -1
Ordinært resultat -13 -10 -1
Årsresultat -13 -10 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 299 2 332 2 340
Sum omløpsmidler 39 18 24
Sum eiendeler 2 337 2 350 2 364
Sum egenkapital 2 331 2 344 2 354
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 6 10

Rybø AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rybø AS - 985312621
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Parkveien 33, 0258 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 Aktiv 17,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 552 000
Egenkapital
17 063 000
Gjeld
1 453 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 10 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -33 -69 -61
Resultat før skatt -10 981 -9 965 24 779
Ordinært resultat -10 981 -9 965 24 779
Årsresultat -10 981 -9 965 24 779
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 552 5 547 5 032
Sum omløpsmidler 12 964 23 932 33 016
Sum eiendeler 18 516 29 479 38 048
Sum egenkapital 17 063 28 044 38 009
Sum langsiktig gjeld 1 470 1 400 0
Sum kortsiktig gjeld -17 35 39

Steinerud AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Steinerud AS - 982784425
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Slemdalsveien 51, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
6 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 098 000
Egenkapital
-16 756 000
Gjeld
30 142 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 4
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 47 0 28
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -89 -43 -82
Resultat før skatt 15 182 -72 681 267
Ordinært resultat 15 182 -72 681 267
Årsresultat 15 182 -72 681 267
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 12 098 5 559 75 362
Sum omløpsmidler 1 288 131 3 104
Sum eiendeler 13 386 5 689 78 465
Sum egenkapital -16 756 -31 938 40 743
Sum langsiktig gjeld 30 022 36 731 36 914
Sum kortsiktig gjeld 120 897 809

Inconor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Inconor AS - 944292977
Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og maskiner
Lundedalen 51, 3940 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,3 år

Fiducia Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fiducia Norway AS - 810441682
Uoppgitt
C/o Revisjonsselskapet AS Lyngbakkvegen 5, 3736 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2018 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
11 951 000
Personalkostnader
2 780 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
82 485 000
Egenkapital
89 232 000
Gjeld
13 670 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 0 0
Totalt 57 69 62
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 11 951 17 148 16 729
Driftsresultat -8 058 6 131 4 064
Resultat før skatt 5 164 5 772 4 032
Ordinært resultat 5 164 5 772 4 032
Årsresultat 5 164 5 772 4 032
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 82 485 105 864 110 178
Sum omløpsmidler 20 417 3 795 1 173
Sum eiendeler 102 902 109 660 111 352
Sum egenkapital 89 232 69 625 66 313
Sum langsiktig gjeld 0 25 034 28 440
Sum kortsiktig gjeld 13 670 15 001 16 598

Enklere Liv AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enklere Liv AS - 988077917
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Bygg C Snarøyveien 30, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år

Green Resources AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Green Resources AS - 975879968
Spesielle holdingselskaper
C/o Accounting AS Engebrets vei 3, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2016 < 1 år
Nestleder styre 2009 2011 2,3 år
Styrets leder 2006 2009 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
128 320 000
Personalkostnader
57 633 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 122 166 000
Egenkapital
334 869 000
Gjeld
900 275 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 7 5 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 128 320 95 622 109 388
Driftsresultat -38 648 -217 710 -176 704
Resultat før skatt -89 078 -436 939 -58 901
Ordinært resultat -89 078 -436 939 -58 901
Årsresultat -89 078 -436 939 -58 901
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 122 166 1 056 330 1 447 291
Sum omløpsmidler 112 979 75 874 126 217
Sum eiendeler 1 235 145 1 132 204 1 573 508
Sum egenkapital 334 869 367 540 799 375
Sum langsiktig gjeld 797 806 149 271 185 119
Sum kortsiktig gjeld 102 469 615 393 589 013

Parrotplay AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Parrotplay AS - 914209250
Drift av web-portaler
Munkegata 58, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2018 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 231 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 591 000
Gjeld
795 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 2 10
Totalt 10 4 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 8 2
Driftsresultat -4 184 -3 644 -3 029
Resultat før skatt -4 182 -3 670 -3 023
Ordinært resultat -4 182 -3 670 -3 023
Årsresultat -4 182 -3 670 -3 023
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 387 5 199 2 402
Sum eiendeler 2 387 5 199 2 402
Sum egenkapital 1 591 -674 1 898
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 795 5 873 503

Enklere Liv Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enklere Liv Holding AS - 913269691
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Snarøyveien 30 Bygg C, 1360 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,7 år

Hexagon Composites ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Hexagon Composites ASA - 938992185
Produksjon av plastemballasje
Korsegata 4b, 6002 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2016 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 486 520 000
Personalkostnader
397 030 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 968 145 000
Egenkapital
1 540 063 000
Gjeld
1 076 281 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 14 12 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 8 4 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 66 56 81
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 486 520 1 429 397 1 220 511
Driftsresultat 140 201 99 292 299 267
Resultat før skatt 141 461 69 473 208 304
Ordinært resultat 141 461 69 473 208 304
Årsresultat 141 461 69 473 208 304
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 968 145 1 739 236 1 787 601
Sum omløpsmidler 648 197 652 062 637 245
Sum eiendeler 2 616 342 2 391 298 2 424 846
Sum egenkapital 1 540 063 1 412 441 1 333 170
Sum langsiktig gjeld 637 784 591 808 736 956
Sum kortsiktig gjeld 438 497 387 049 354 720

Saferoad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Saferoad AS - 958103069
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Enebakkveien 150, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 2014 < 1 år
Styre­medlem 2012 2013 < 1 år
Styrets leder 2008 2012 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 626 000
Personalkostnader
34 113 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 251 097 000
Egenkapital
674 072 000
Gjeld
665 922 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 6
Totalt 2 0 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 24 626 22 788 16 873
Driftsresultat -58 291 -91 690 -84 675
Resultat før skatt -66 672 -161 188 -138 382
Ordinært resultat -66 672 -161 188 -138 382
Årsresultat -66 672 -161 188 -138 382
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 251 097 1 316 212 1 238 212
Sum omløpsmidler 88 898 98 980 460 629
Sum eiendeler 1 339 995 1 415 192 1 698 841
Sum egenkapital 674 072 740 744 901 932
Sum langsiktig gjeld 8 692 17 164 443 029
Sum kortsiktig gjeld 657 230 657 285 353 880

Macro Offshore Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Macro Offshore Management AS - 879342732
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2013 1,2 år
Styrets leder 2008 2012 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
733 526 000
Personalkostnader
8 059 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 022 552 000
Egenkapital
-251 337 000
Gjeld
3 744 742 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 55 10 12
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 733 526 0 131 389
Driftsresultat 176 678 -198 137 -117 661
Resultat før skatt -192 659 -820 637 -248 823
Ordinært resultat -192 659 -820 637 -248 823
Årsresultat -192 659 -820 637 -248 823
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 022 552 2 900 966 2 532 367
Sum omløpsmidler 470 851 829 463 306 053
Sum eiendeler 3 493 404 3 730 430 2 838 421
Sum egenkapital -251 337 -59 676 772 934
Sum langsiktig gjeld 1 194 555 3 666 543 2 011 835
Sum kortsiktig gjeld 2 550 187 123 563 53 651

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Europris Holding AS - 987125209
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2,3 år

Nc Advisory AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nc Advisory AS - 992015373
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Klingenberggata 5, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2013 2,5 år
Styre­medlem 2008 2011 3 år
Adm. direktør 2008 2013 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 053 000
Personalkostnader
4 040 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
96 000
Egenkapital
4 173 000
Gjeld
2 183 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 18 16 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 83 90 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 8 053 14 758 14 982
Driftsresultat 1 049 1 773 1 952
Resultat før skatt 820 1 330 1 453
Ordinært resultat 820 1 330 1 453
Årsresultat 820 1 330 1 453
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 96 142 279
Sum omløpsmidler 6 260 6 657 4 883
Sum eiendeler 6 356 6 799 5 162
Sum egenkapital 4 173 3 353 2 023
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 183 3 446 3 139

Innovation AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Innovation AS - 964843503
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Dronning Mauds gate 1, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2007 2008 1,3 år

Pra Group Europe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pra Group Europe AS - 960545397
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Dronning Eufemias gate 6, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2 år
Styrets leder 2004 2006 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
65
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 222 000
Personalkostnader
97 123 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 191 046 000
Egenkapital
1 479 999 000
Gjeld
1 839 234 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 20
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 26 34 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 139 222 130 532 128 011
Driftsresultat -17 104 -7 499 -12 971
Resultat før skatt -6 592 -8 571 101 198
Ordinært resultat -6 592 -8 571 101 198
Årsresultat -6 592 -8 571 101 198
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 191 046 3 111 601 3 427 849
Sum omløpsmidler 128 187 409 008 233 535
Sum eiendeler 3 319 234 3 520 609 3 661 384
Sum egenkapital 1 479 999 1 486 369 1 495 090
Sum langsiktig gjeld 1 769 424 1 981 666 1 632 242
Sum kortsiktig gjeld 69 810 52 574 534 052

Veni Metering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Veni Metering AS - 980405540
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Ole Steens gate 10, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
466 868 000
Personalkostnader
9 108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 304 000
Egenkapital
7 943 000
Gjeld
189 174 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 10 10
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 8 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 1 5
Rentedekningsgrad 10 4 6
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 49 40 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 466 868 358 860 330 803
Driftsresultat 16 786 17 429 15 773
Resultat før skatt 12 755 2 574 7 672
Ordinært resultat 12 755 2 574 7 672
Årsresultat 12 755 2 574 7 672
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 304 12 593 11 386
Sum omløpsmidler 183 815 134 302 122 164
Sum eiendeler 197 119 146 895 133 550
Sum egenkapital 7 943 7 839 7 574
Sum langsiktig gjeld 551 552 500
Sum kortsiktig gjeld 188 623 138 503 125 476

Eneas Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eneas Holding AS - 988340928
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Ole Steens gate 10, 3015 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,9 år

Payex Retail AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Payex Retail AS - 967057983
Utgivelse av annen programvare
Wergelandsveien 1, 0167 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,3 år

Tc Connect AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tc Connect AS - 981568389
Trådløs telekommunikasjon
Sandstuveien 70, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2006 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
75 221 000
Personalkostnader
22 952 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
22 609 000
Egenkapital
8 522 000
Gjeld
37 495 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 1
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 11 11 19
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 75 221 93 022 117 950
Driftsresultat -2 396 -2 558 -446
Resultat før skatt -2 476 -3 603 -693
Ordinært resultat -2 476 -3 603 -693
Årsresultat -2 476 -3 603 -693
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 22 609 23 111 21 686
Sum omløpsmidler 23 407 21 903 32 243
Sum eiendeler 46 016 45 014 53 929
Sum egenkapital 8 522 10 997 14 601
Sum langsiktig gjeld 1 033 2 264 -14 748
Sum kortsiktig gjeld 36 462 31 752 54 076

T Venture AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) T Venture AS - 879900352
Ikke tilgjengelig
Tollbugata 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,5 år
Adm. direktør 2005 2006 1,5 år

Ncap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ncap AS - 987363436
Ikke tilgjengelig
Tollbugaten 24, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 2006 1,6 år
Adm. direktør 2005 2006 1,6 år

Øvre Langgate 50 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Øvre Langgate 50 AS - 986696105
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Øvre Langgate 50, 3110 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2016 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 732 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 538 000
Egenkapital
2 513 000
Gjeld
26 326 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 4
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 6
Likviditetsgrad II 4 8 2
Totalt 26 73 65