Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Pål Kristian Storødegård

Rapportdato: 2020-08-11

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 503 og med ett samlet driftsresultat på 537. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sjoa Elveeigarlag Sa Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Pål Kristian Storødegård Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Setereveien Kvernbu - Stålane Sa Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Arcus Maskin AS Styrets leder 2014 - Aktiv 783 181
Kvernbru Grunneierlag Sa Styre­medlem 2007 - Aktiv 0 0
Nedre Heidal Fellesfjos Eiendom AS Styrets leder 2006 - Aktiv 720 356

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Pål Kristian Storødegård Styrets leder 2000** - 2019
Ajo Otta AS Styrets leder 2012 - 2014

Sjoa Elveeigarlag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjoa Elveeigarlag Sa - 871047782
Eiendomsforvaltning
C/o Heidal Regnskap AS Heidalsvegen 1805, 2676 Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Pål Kristian Storødegård

Foretaksinfo
(Aktiv) Pål Kristian Storødegård - 982990130
Melkeproduksjon på storfe
Johnsgard, 2677 Nedre Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Setereveien Kvernbu - Stålane Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Setereveien Kvernbu - Stålane Sa - 917151865
Eiendomsforvaltning
Heidalsvegen 1805, 2676 Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4 år

Arcus Maskin AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arcus Maskin AS - 913307127
Grunnarbeid
Sjolivegen 988, 2676 Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
783 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
110 000
Egenkapital
209 000
Gjeld
190 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 6 0
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 86 74 7
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 783 801 532
Driftsresultat 181 234 -214
Resultat før skatt 138 125 -214
Ordinært resultat 138 125 -214
Årsresultat 138 125 -214
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 110 76 36
Sum omløpsmidler 289 698 1 030
Sum eiendeler 399 774 1 066
Sum egenkapital 209 71 -54
Sum langsiktig gjeld 2 0 0
Sum kortsiktig gjeld 188 704 1 120

Kvernbru Grunneierlag Sa

Foretaksinfo
(Aktiv) Kvernbru Grunneierlag Sa - 991348662
Eiendomsforvaltning
Heidalsvegen 1455, 2676 Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 Aktiv 13,1 år

Nedre Heidal Fellesfjos Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nedre Heidal Fellesfjos Eiendom AS - 990160023
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
V/kristin Knørr Sjolivegen 158, 2677 Nedre Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 13,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
720 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 874 000
Egenkapital
378 000
Gjeld
5 177 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 67 69 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 720 820 820
Driftsresultat 356 401 384
Resultat før skatt 130 158 135
Ordinært resultat 130 158 135
Årsresultat 130 158 135
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 874 5 107 5 495
Sum omløpsmidler 680 812 691
Sum eiendeler 5 554 5 920 6 186
Sum egenkapital 378 247 89
Sum langsiktig gjeld 5 002 5 448 5 876
Sum kortsiktig gjeld 175 224 221

Ajo Otta AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ajo Otta AS - 998892198
Grunnarbeid
Øverbygdsvegen 1085, 2677 Nedre Heidal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
366 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 066 000
Egenkapital
2 294 000
Gjeld
4 750 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 0 18 16
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 24 48 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 366 521 1 487
Driftsresultat -50 96 168
Resultat før skatt -98 -32 26
Ordinært resultat -98 -32 26
Årsresultat -98 -32 26
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 066 6 095 5 960
Sum omløpsmidler 978 939 2 237
Sum eiendeler 7 044 7 034 8 197
Sum egenkapital 2 294 1 391 1 423
Sum langsiktig gjeld 3 643 4 013 4 248
Sum kortsiktig gjeld 1 107 1 630 2 526