Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Henrik Finne

Rapportdato: 2021-05-15

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 45 612 og med ett samlet driftsresultat på 4 336. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 15 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Dahl / Finne Auto AS Styrets leder 2020 - Aktiv 40 389 1 114
Hrj Finne Holding AS Styrets leder 2020 - Aktiv 182 -22
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 182 -22
H C Finne Jr AS Styrets leder 2019 - Aktiv 1 011 902
Gisholt & Finne Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 2 155 1 448
Kirkebakken 3 Tjøme AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 325 189
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 325 189

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dahl / Finne Auto AS Styre­medlem 2016 - 2020
Dahl / Finne Auto AS Adm. direktør 2016 - 2019
J. Finne Holding AS Styrets leder 2019 - 2020
J. Finne Holding AS Adm. direktør 2019 - 2020
C. Dahl Holding AS Styrets leder 2016 - 2017
Dahl/finne Eiendom AS Styre­medlem 2017 - 2020
Finne Investments AS Styrets leder 2016 - 2021
Finne Investments AS Adm. direktør 2016 - 2020
Finne Investments AS Styre­medlem 2014 - 2017
Finne Investments AS Styrets leder 2011 - 2014
Finne Investments AS Adm. direktør 2011 - 2017
Øst Import & Salg AS Vara­medlem 2012 - 2017
Øst Import & Salg AS Vara­medlem 2012 - 2017

Dahl / Finne Auto AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dahl / Finne Auto AS - 917932999
Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Styre­medlem 2016 2020 4,1 år
Adm. direktør 2016 2019 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 389 000
Personalkostnader
1 285 000
Lederlønn
953 000
Anleggsmidler
210 000
Egenkapital
2 620 000
Gjeld
6 773 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 10 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 3 3 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 45 54 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 40 389 27 633 32 592
Driftsresultat 1 114 938 1 466
Resultat før skatt 827 578 1 008
Ordinært resultat 827 578 1 008
Årsresultat 827 578 1 008
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 210 112 133
Sum omløpsmidler 9 183 7 669 6 016
Sum eiendeler 9 392 7 781 6 149
Sum egenkapital 2 620 1 833 1 362
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 773 5 948 4 787

Hrj Finne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hrj Finne Holding AS - 925639141
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Frogner Ring 56, 3715 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
182 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 884 000
Egenkapital
29 771 000
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 182
Driftsresultat -22
Resultat før skatt -8
Ordinært resultat -8
Årsresultat -8
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 27 884
Sum omløpsmidler 1 887
Sum eiendeler 29 771
Sum egenkapital 29 771
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

H C Finne Jr AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H C Finne Jr AS - 911985292
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gisholtvegen 251, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 011 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
854 000
Egenkapital
596 000
Gjeld
687 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 2
Totalt 77 83 70
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 011 1 000 960
Driftsresultat 902 916 198
Resultat før skatt 706 719 156
Ordinært resultat 706 719 156
Årsresultat 706 719 156
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 854 919 777
Sum omløpsmidler 430 802 364
Sum eiendeler 1 284 1 721 1 141
Sum egenkapital 596 895 175
Sum langsiktig gjeld 160 318 478
Sum kortsiktig gjeld 527 508 488

Gisholt & Finne Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gisholt & Finne Eiendom AS - 911985888
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Gisholtvegen 251, 3739 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 155 000
Personalkostnader
91 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 053 000
Egenkapital
7 797 000
Gjeld
29 906 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 76 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 155 2 100 960
Driftsresultat 1 448 1 273 485
Resultat før skatt 3 427 2 558 435
Ordinært resultat 3 427 2 558 435
Årsresultat 3 427 2 558 435
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 35 053 35 393 81 249
Sum omløpsmidler 2 650 2 688 3 206
Sum eiendeler 37 702 38 081 84 455
Sum egenkapital 7 797 4 370 13 592
Sum langsiktig gjeld 29 500 33 000 70 544
Sum kortsiktig gjeld 406 710 319

Kirkebakken 3 Tjøme AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kirkebakken 3 Tjøme AS - 992840366
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
325 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 937 000
Egenkapital
1 119 000
Gjeld
1 870 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 8 4
Likviditetsgrad II 0 0 8
Totalt 60 56 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 325 355 362
Driftsresultat 189 172 133
Resultat før skatt 147 78 33
Ordinært resultat 147 78 33
Årsresultat 147 78 33
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 937 3 019 2 872
Sum omløpsmidler 52 64 32
Sum eiendeler 2 990 3 083 2 904
Sum egenkapital 1 119 1 119 1 042
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 850
Sum kortsiktig gjeld 1 870 1 964 12

C. Dahl Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) C. Dahl Holding AS - 917932751
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,5 år
Styrets leder 2016 2017 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 167 000
Egenkapital
1 135 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -17 -67 -51
Resultat før skatt -17 -67 -51
Ordinært resultat -17 -67 -51
Årsresultat -17 -67 -51
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 167 1 176 1 227
Sum omløpsmidler 9 9 9
Sum eiendeler 1 176 1 184 1 236
Sum egenkapital 1 135 1 152 1 219
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 41 32 17

Dahl / Finne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dahl / Finne Holding AS - 919534257
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 476 000
Egenkapital
80 000
Gjeld
5 109 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 4 0
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 13 8 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -37 0
Resultat før skatt 0 20 0
Ordinært resultat 0 20 0
Årsresultat 0 20 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 476 5 261 921
Sum omløpsmidler 1 712 139 0
Sum eiendeler 5 188 5 400 921
Sum egenkapital 80 80 60
Sum langsiktig gjeld 4 060 4 292 0
Sum kortsiktig gjeld 1 049 1 028 861

Bvn 4 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bvn 4 Holding AS - 917930406
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 965 000
Egenkapital
460 000
Gjeld
12 956 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 5 5 9
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -11 -34
Resultat før skatt 0 0 14
Ordinært resultat 0 0 14
Årsresultat 0 0 14
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 12 965 12 965 12 965
Sum omløpsmidler 452 546 545
Sum eiendeler 13 416 13 511 13 509
Sum egenkapital 460 460 460
Sum langsiktig gjeld 10 372 11 206 11 909
Sum kortsiktig gjeld 2 584 1 845 1 140

Bjørndalsveien 4 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bjørndalsveien 4 AS - 989974734
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 540 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 548 000
Egenkapital
7 783 000
Gjeld
879 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 70 75 77
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 540 1 497 1 462
Driftsresultat 1 122 1 086 1 121
Resultat før skatt 875 846 871
Ordinært resultat 875 846 871
Årsresultat 875 846 871
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 548 7 959 7 338
Sum omløpsmidler 114 200 394
Sum eiendeler 8 662 8 159 7 732
Sum egenkapital 7 783 7 247 6 801
Sum langsiktig gjeld 232 224 212
Sum kortsiktig gjeld 647 688 719

Finne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finne Holding AS - 917930082
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
C/o Henrik Finne Frogner Ring 56, 3715 Skien
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 4,6 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 992 000
Egenkapital
12 113 000
Gjeld
2 071 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 42 2 24
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 10 0 0
Driftsresultat -347 -24 -38
Resultat før skatt 43 0 115
Ordinært resultat 43 0 115
Årsresultat 43 0 115
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 10 992 4 000 4 082
Sum omløpsmidler 3 191 31 160
Sum eiendeler 14 183 4 031 4 242
Sum egenkapital 12 113 3 990 4 080
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 071 41 162

J. Finne Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) J. Finne Holding AS - 989213040
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
St. Halvards gate 24, 0192 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2020 < 1 år
Adm. direktør 2019 2020 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 987 000
Egenkapital
9 987 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 0 72 85
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 183 205
Driftsresultat -343 45 88
Resultat før skatt -160 72 46 109
Ordinært resultat -160 72 46 109
Årsresultat -160 72 46 109
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 987 30 489 13 989
Sum omløpsmidler 0 535 37 159
Sum eiendeler 9 987 31 024 51 148
Sum egenkapital 9 987 30 989 50 162
Sum langsiktig gjeld 0 0 956
Sum kortsiktig gjeld 0 35 31

Dahl/finne Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Dahl/finne Eiendom AS - 818808402
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3,7 år

Finne Investments AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finne Investments AS - 917932875
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2021 4,3 år
Adm. direktør 2016 2020 4 år

Finne Investments AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finne Investments AS - 997658299
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2017 2,1 år
Styrets leder 2011 2014 3 år
Adm. direktør 2011 2017 5,1 år

Øst Import & Salg AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Øst Import & Salg AS - 998734274
Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
Bjørndalvegen 4, 3946 Porsgrunn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2017 4,4 år
Adm. direktør 2012 2017 4,4 år