Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Elsa Torgunn Maberg Wiig

Rapportdato: 2019-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 151 og med ett samlet driftsresultat på 2 342. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Elsa Wiig Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Sivilingeniør E J Wiig AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 6 619 2 045
Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap Styrets leder 2005 - Aktiv 532 297

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Elsa Wiig Styrets leder 2002 - 2019
Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap Styre­medlem 2000** - 2005

Elsa Wiig

Foretaksinfo
(Aktiv) Elsa Wiig - 984093136
Andre helsetjenester
Jacob Fayes vei 6, 0287 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2002 2019 16,9 år

Sivilingeniør E J Wiig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivilingeniør E J Wiig AS - 913863186
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 619 000
Personalkostnader
657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
222 000
Egenkapital
6 374 000
Gjeld
4 132 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 81 84 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 619 7 864 13 781
Driftsresultat 2 045 2 836 4 894
Resultat før skatt 1 521 2 096 3 557
Ordinært resultat 1 521 2 096 3 557
Årsresultat 1 521 2 096 3 557
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 222 222 239
Sum omløpsmidler 10 284 9 115 10 147
Sum eiendeler 10 506 9 337 10 386
Sum egenkapital 6 374 5 853 4 757
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 132 3 484 5 629

Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap - 976495268
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14 år
Styre­medlem 2000 2005 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
532 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 843 000
Egenkapital
17 533 000
Gjeld
3 853 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 74 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 532 515 443
Driftsresultat 297 175 247
Resultat før skatt 1 203 1 095 2 525
Ordinært resultat 1 203 1 095 2 525
Årsresultat 1 203 1 095 2 525
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 843 12 820 12 818
Sum omløpsmidler 8 543 7 954 9 288
Sum eiendeler 21 386 20 774 22 106
Sum egenkapital 17 533 17 331 16 636
Sum langsiktig gjeld 2 700 2 936 3 164
Sum kortsiktig gjeld 1 153 508 2 306