Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Kjerstin E R Braathen

Rapportdato: 2023-03-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 57 882 269 og med ett samlet driftsresultat på 31 688 512. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bankid Bankaxept AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 0
Vipps Holding AS Styrets leder 2022 - Aktiv 0 -16 809
Fremtind Forsikring AS Nestleder styre 2022 - Aktiv 0 0
Vipps AS Styrets leder 2020 - Aktiv 1 774 553 -184 099
Finans Norge Styre­medlem 2020 - Aktiv 192 716 8 420
DnB Bank ASA Adm. direktør 2019 - Aktiv 55 915 000 31 881 000
Foresatte Mot Forskjellsbehandling Av Barn i Barnehager Styre­medlem 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fremtind Forsikring AS Vara­medlem 2020 - 2022
Finans Norge Styre­medlem 2020 - 2022
DnB ASA Adm. direktør 2019 - 2021
DnB Livsforsikring AS Styrets leder 2017 - 2019
DnB Livsforsikring AS Nestleder styre 2016 - 2017
DnB Næringskreditt AS Styrets leder 2017 - 2017

Bankid Bankaxept AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bankid Bankaxept AS - 927611929
Programmeringstjenester
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
149
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
24 000
Gjeld
0
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 24
Sum eiendeler 24
Sum egenkapital 24
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Vipps Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vipps Holding AS - 920853013
Uoppgitt
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
39 000
Egenkapital
-16 716 000
Gjeld
16 840 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -16 809 -13 -9
Resultat før skatt -16 809 -13 -9
Ordinært resultat -16 809 -13 -9
Årsresultat -16 809 -13 -9
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 39 0 0
Sum omløpsmidler 85 93 106
Sum eiendeler 124 93 106
Sum egenkapital -16 716 93 106
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 840 0 0

Fremtind Forsikring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fremtind Forsikring AS - 915651232
Skadeforsikring
Hammersborggata 2, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2022 Aktiv < 1 år
Vara­medlem 2020 2022 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1008
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
0
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 6 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 62 39
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 1 091 450 8 731 342
Driftsresultat 0 1 091 450 -26 227
Resultat før skatt 0 1 157 265 596 389
Ordinært resultat 0 1 157 265 596 389
Årsresultat 0 1 157 265 596 389
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 16 652 263 4 628 857
Sum omløpsmidler 0 12 446 806 13 629 468
Sum eiendeler 0 29 099 069 18 258 325
Sum egenkapital 0 8 422 239 6 399 319
Sum langsiktig gjeld 0 20 676 830 10 035 590
Sum kortsiktig gjeld 0 0 1 823 415

Vipps AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vipps AS - 918713867
Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet
Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
250
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 774 553 000
Personalkostnader
368 322 000
Lederlønn
4 353 000
Anleggsmidler
2 715 911 000
Egenkapital
2 521 371 000
Gjeld
522 236 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 10 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 12 25 9
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 774 553 1 507 390 1 381 420
Driftsresultat -184 099 -58 795 -246 905
Resultat før skatt -198 068 -70 724 -253 416
Ordinært resultat -198 068 -70 724 -253 416
Årsresultat -198 068 -70 724 -253 416
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 715 911 2 651 981 2 631 967
Sum omløpsmidler 327 696 475 391 333 407
Sum eiendeler 3 043 607 3 127 372 2 965 374
Sum egenkapital 2 521 371 2 429 617 2 505 769
Sum langsiktig gjeld 100 827 101 047 123 550
Sum kortsiktig gjeld 421 409 596 708 336 055

Finans Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Finans Norge - 996549488
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Hansteens gate 2, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
67
Styremedlemmer
0
Omsetning
192 716 000
Personalkostnader
116 298 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 634 000
Egenkapital
49 973 000
Gjeld
67 991 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 15 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 2
Resultatgrad 8 18 2
Kontantstrøm fra drift 5 18 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 86 34
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 192 716 213 121 168 426
Driftsresultat 8 420 30 230 968
Resultat før skatt 4 089 29 777 -23
Ordinært resultat 4 089 29 777 -23
Årsresultat 4 089 29 777 -23
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 634 13 996 15 183
Sum omløpsmidler 106 330 85 361 59 725
Sum eiendeler 117 964 99 356 74 907
Sum egenkapital 49 973 45 885 16 104
Sum langsiktig gjeld 21 415 22 482 20 711
Sum kortsiktig gjeld 46 576 30 990 38 092

DnB Bank ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Bank ASA - 984851006
Bankvirksomhet ellers
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7790
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 915 000 000
Personalkostnader
13 826 000 000
Lederlønn
8 301 000
Anleggsmidler
407 367 000 000
Egenkapital
243 911 000 000
Gjeld
2 675 333 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 56 60 60
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 55 915 000 53 861 000 52 181 000
Driftsresultat 31 881 000 31 286 000 29 903 000
Resultat før skatt 25 205 000 17 662 000 22 805 000
Ordinært resultat 25 205 000 17 662 000 22 805 000
Årsresultat 25 329 000 17 677 000 22 810 000
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 407 367 000 238 234 000 171 013 000
Sum omløpsmidler 2 511 877 000 2 344 070 000 2 299 628 000
Sum eiendeler 2 919 244 000 2 582 304 000 2 470 641 000
Sum egenkapital 243 911 000 236 161 000 229 619 000
Sum langsiktig gjeld 42 229 000 38 576 000 36 449 000
Sum kortsiktig gjeld 2 633 104 000 2 307 567 000 2 204 573 000

Foresatte Mot Forskjellsbehandling Av Barn i Barnehager

Foretaksinfo
(Aktiv) Foresatte Mot Forskjellsbehandling Av Barn i Barnehager - 993530689
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Marens vei 20, 4823 Nedenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 Aktiv 14,2 år

Finans Norge

Foretaksinfo
(Inaktiv) Finans Norge - 994970925
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Hansteens gate 2, 0253 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 2022 2,1 år

DnB ASA

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB ASA - 981276957
Finansielle holdingselskaper
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 2021 1,8 år

DnB Livsforsikring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Livsforsikring AS - 914782007
Livsforsikring
Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2,3 år
Nestleder styre 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
284
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 517 512 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
355 807 696 000
Egenkapital
25 007 467 000
Gjeld
350 197 272 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 4 8 4
Kontantstrøm fra drift 1 14 5
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 34 51 36
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 70 517 512 27 608 580 44 646 176
Driftsresultat 1 013 240 1 034 114 1 218 861
Resultat før skatt 919 753 2 481 319 1 176 837
Ordinært resultat 919 753 2 481 319 1 176 837
Årsresultat 919 928 2 481 630 1 180 816
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 355 807 696 329 600 428 313 317 856
Sum omløpsmidler 19 397 043 24 946 863 26 337 726
Sum eiendeler 375 204 739 354 547 291 339 655 582
Sum egenkapital 25 007 467 24 087 539 22 855 910
Sum langsiktig gjeld 346 181 639 325 019 680 313 864 895
Sum kortsiktig gjeld 4 015 633 5 440 072 2 934 777

DnB Næringskreditt AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) DnB Næringskreditt AS - 846069062
Annen kredittgivning
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år

DnB Boligkreditt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Boligkreditt AS - 985621551
Annen kredittgivning
Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 731 000 000
Personalkostnader
13 000 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 133 000 000
Egenkapital
38 933 000 000
Gjeld
707 434 000 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 5 731 000 6 598 000 5 151 000
Driftsresultat 3 787 000 5 441 000 4 344 000
Resultat før skatt 2 844 000 4 100 000 3 271 000
Ordinært resultat 2 844 000 4 100 000 3 271 000
Årsresultat 2 844 000 4 100 000 3 271 000
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 24 133 000 37 447 000 51 532 000
Sum omløpsmidler 722 234 000 702 685 000 642 323 000
Sum eiendeler 746 367 000 740 132 000 693 855 000
Sum egenkapital 38 933 000 47 463 000 46 621 000
Sum langsiktig gjeld 9 796 000 11 357 000 12 090 000
Sum kortsiktig gjeld 697 638 000 681 312 000 635 144 000

Turi Sletners Barnehave AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Turi Sletners Barnehave AS - 988298611
Barnehager
Lillevannsveien 82, 0788 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2010 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 712 000
Personalkostnader
5 407 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
261 000
Egenkapital
110 000
Gjeld
1 524 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 4
Resultatgrad 0 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 1
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 4 6
Totalt 9 27 13
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 6 712 6 454 6 390
Driftsresultat -458 45 -13
Resultat før skatt -459 41 -11
Ordinært resultat -459 41 -11
Årsresultat -459 41 -11
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 261 360 221
Sum omløpsmidler 1 373 1 613 1 099
Sum eiendeler 1 634 1 973 1 320
Sum egenkapital 110 568 527
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 524 1 405 793

Rasmussen Eiendomsselskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Rasmussen Eiendomsselskap AS - 984467893
Eiendomsforvaltning
Torvet 3, 2000 Lillestrøm
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2013 10,8 år