Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Der Pas Bastian Van

Rapportdato: 2020-06-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 88 og med ett samlet driftsresultat på 40. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
1912 Sameie Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Rw Veiledning og Konsultasjon AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 88 40

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Svend Von Dürings Legat Styre­medlem 2006 - 2011
Fridtjof Sundts Legat for Bildende Kunstnere i Bergen Styre­medlem 2006 - 2013
AS Den Nationale Scene Vara­medlem 2004 - 2008
AS Den Nationale Scene Styre­medlem 2002 - 2004

1912 Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) 1912 Sameie - 922151954
Ikke tilgjengelig
Nygårdsgaten 13, 5015 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år

Rw Veiledning og Konsultasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rw Veiledning og Konsultasjon AS - 919706988
Familieverntjenester
Welhavens gate 71, 5006 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
88 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
45 000
Gjeld
35 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 6 0
Fordringsomsetningshastighet 2 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 91 8
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 88 0
Driftsresultat 40 -21
Resultat før skatt 31 -16
Ordinært resultat 31 -16
Årsresultat 31 -16
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 0 5
Sum omløpsmidler 80 19
Sum eiendeler 80 24
Sum egenkapital 45 14
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 35 10

Svend Von Dürings Legat

Foretaksinfo
(Aktiv) Svend Von Dürings Legat - 980449319
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Engen 1, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2011 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
458 000
Gjeld
2 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -3 -3 -3
Resultat før skatt -2 -1 -1
Ordinært resultat -2 -1 -1
Årsresultat -2 -1 -1
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 460 462 463
Sum eiendeler 460 462 463
Sum egenkapital 458 460 461
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 2 2

Fridtjof Sundts Legat for Bildende Kunstnere i Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Fridtjof Sundts Legat for Bildende Kunstnere i Bergen - 940777011
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
V/tone-britt Handal Aase Storetveitvegen 142, 5231 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2013 7,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
38 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
265 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 57 40 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 38 -23 26
Driftsresultat 31 -30 19
Resultat før skatt 31 -30 19
Ordinært resultat 31 -30 19
Årsresultat 31 -30 19
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 265 234 264
Sum eiendeler 265 234 264
Sum egenkapital 265 234 264
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

AS Den Nationale Scene

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Den Nationale Scene - 811167452
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst
Engen 1, 5011 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2008 3,8 år
Styre­medlem 2002 2004 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
200
Styremedlemmer
0
Omsetning
163 478 000
Personalkostnader
105 094 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 549 000
Egenkapital
46 187 000
Gjeld
37 651 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 4 4 20
Kontantstrøm fra drift 7 7 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 48 43 88
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 163 478 148 635 150 225
Driftsresultat 4 450 2 115 39 665
Resultat før skatt 4 776 2 393 39 952
Ordinært resultat 4 776 2 393 39 952
Årsresultat 4 776 2 393 39 952
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 549 27 142 26 907
Sum omløpsmidler 55 289 49 479 51 529
Sum eiendeler 83 838 76 621 78 436
Sum egenkapital 46 187 41 411 39 619
Sum langsiktig gjeld 151 1 441 0
Sum kortsiktig gjeld 37 500 33 769 38 817