Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Paul Ulheim

Rapportdato: 2019-12-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 65 510 og med ett samlet driftsresultat på 8 163. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 9 av virksomhetene driftsoverskudd. 12 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Ulheim Gard Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Snøhetta Regnskap Oslo AS Styrets leder 2014 - Aktiv 1 615 -253
Snøhetta Data AS Styrets leder 2016 - Aktiv 1 436 -27
Snøhetta Regnskap Vinstra AS Styrets leder 2015 - Aktiv 4 937 336
Snøhetta Regnskap Otta Vågå AS Styrets leder 2015 - Aktiv 5 363 198

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ulheim Gard Styrets leder 2000** - 2019
Regnskapscoachen AS Styrets leder 2018 - 2018
Snøhetta Regnskap Oslo AS Adm. direktør 2017 - 2018
Moskusgården AS Nestleder styre 2013 - 2015
Moskusgården AS Styrets leder 2010 - 2013
Norddalen Blikk og Ventilasjon AS Styrets leder 2013 - 2019

Ulheim Gard

Foretaksinfo
(Aktiv) Ulheim Gard - 982571170
Melkeproduksjon på storfe
V/paul Ulheim Storrustvegen 155, 2663 Dovreskogen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Snøhetta Regnskap Oslo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Oslo AS - 914490332
Regnskap og bokføring
Sehesteds gate 6, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år
Styrets leder 2014 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 615 000
Personalkostnader
1 120 000
Lederlønn
127 000
Anleggsmidler
279 000
Egenkapital
-64 000
Gjeld
778 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 6
Resultatgrad 0 0 8
Kontantstrøm fra drift 0 7 10
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 10 23 48
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 615 2 220 2 842
Driftsresultat -253 -65 88
Resultat før skatt -226 -75 42
Ordinært resultat -226 -75 42
Årsresultat -226 -75 42
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 279 378 525
Sum omløpsmidler 435 621 898
Sum eiendeler 714 998 1 423
Sum egenkapital -64 162 237
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 778 836 1 186

Snøhetta Data AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Data AS - 917690030
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Jøndalsvegen 3c, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 436 000
Personalkostnader
483 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
-23 000
Gjeld
323 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 17 15 7
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 436 1 112 207
Driftsresultat -27 -57 -65
Resultat før skatt -27 -49 -47
Ordinært resultat -27 -49 -47
Årsresultat -27 -49 -47
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 60 53
Sum omløpsmidler 242 218 183
Sum eiendeler 300 278 236
Sum egenkapital -23 4 53
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 323 274 183

Snøhetta Regnskap Vinstra AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Vinstra AS - 916100876
Regnskap og bokføring
Maskinvegen 15, 2640 Vinstra
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 937 000
Personalkostnader
2 782 000
Lederlønn
162 000
Anleggsmidler
1 196 000
Egenkapital
101 000
Gjeld
1 685 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 4 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 72 20 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 937 5 167 5 715
Driftsresultat 336 -8 -1 190
Resultat før skatt 187 -88 -959
Ordinært resultat 187 -88 -959
Årsresultat 187 -88 -959
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 196 1 658 1 635
Sum omløpsmidler 589 999 1 154
Sum eiendeler 1 785 2 656 2 789
Sum egenkapital 101 -86 1
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 685 2 743 2 788

Snøhetta Regnskap Otta Vågå AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Otta Vågå AS - 915232108
Regnskap og bokføring
Vollvegen 2, 2680 Vågå
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 363 000
Personalkostnader
3 089 000
Lederlønn
43 000
Anleggsmidler
524 000
Egenkapital
717 000
Gjeld
950 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 3
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 8 8 4
Kontantstrøm fra drift 10 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 65 59 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 363 5 570 5 165
Driftsresultat 198 223 82
Resultat før skatt 144 148 40
Ordinært resultat 144 148 40
Årsresultat 144 148 40
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 524 731 951
Sum omløpsmidler 1 142 1 152 1 161
Sum eiendeler 1 667 1 883 2 112
Sum egenkapital 717 673 525
Sum langsiktig gjeld 0 9 5
Sum kortsiktig gjeld 950 1 202 1 582

Snøhetta Regnskap Oppdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Oppdal AS - 914852668
Regnskap og bokføring
Torgsenteret 2.etg. Aunevegen 1, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 564 000
Personalkostnader
3 025 000
Lederlønn
437 000
Anleggsmidler
367 000
Egenkapital
1 289 000
Gjeld
898 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 6
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 12 14 4
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 78 81 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 564 5 798 4 968
Driftsresultat 338 470 106
Resultat før skatt 273 347 82
Ordinært resultat 273 347 82
Årsresultat 273 347 82
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 367 565 733
Sum omløpsmidler 1 820 1 617 1 189
Sum eiendeler 2 187 2 182 1 922
Sum egenkapital 1 289 1 116 869
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 898 1 066 1 053

Snøhetta Regnskap Ringebu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Ringebu AS - 914404886
Regnskap og bokføring
Jernbanegata 4, 2630 Ringebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 733 000
Personalkostnader
2 023 000
Lederlønn
145 000
Anleggsmidler
479 000
Egenkapital
-292 000
Gjeld
1 458 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 3
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 10 13 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 733 2 684 3 000
Driftsresultat -349 -383 -105
Resultat før skatt -307 -319 -100
Ordinært resultat -307 -319 -100
Årsresultat -307 -319 -100
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 479 544 614
Sum omløpsmidler 687 592 878
Sum eiendeler 1 165 1 136 1 491
Sum egenkapital -292 15 334
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 458 1 121 1 157

Snøhetta Regnskap Øyer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Øyer AS - 912751082
Regnskap og bokføring
Kongsvegen 326, 2636 Øyer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 200 000
Personalkostnader
4 480 000
Lederlønn
71 000
Anleggsmidler
314 000
Egenkapital
1 031 000
Gjeld
1 395 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 6 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 12 4 2
Kontantstrøm fra drift 14 10 7
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 77 55 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 200 6 380 6 307
Driftsresultat 371 121 43
Resultat før skatt 281 79 16
Ordinært resultat 281 79 16
Årsresultat 281 79 16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 314 578 930
Sum omløpsmidler 2 113 1 954 1 801
Sum eiendeler 2 426 2 532 2 731
Sum egenkapital 1 031 950 872
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 395 1 582 1 859

Skogseter Beitelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Skogseter Beitelag - 999331653
Tjenester tilknyttet husdyrhold
C/o Torbjørn Elvestad Storrustvegen 233, 2663 Dovreskogen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 6,9 år

Snøhettagruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhettagruppen AS - 999074219
Programmeringstjenester
Hjerleid Jøndalsvegen 3c, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 448 000
Personalkostnader
1 345 000
Lederlønn
362 000
Anleggsmidler
297 000
Egenkapital
1 048 000
Gjeld
600 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 10 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 4
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 53 47 42
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 448 5 226 5 587
Driftsresultat 95 57 71
Resultat før skatt 67 23 16
Ordinært resultat 67 23 16
Årsresultat 67 23 16
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 297 376 632
Sum omløpsmidler 1 351 1 438 1 606
Sum eiendeler 1 648 1 814 2 237
Sum egenkapital 1 048 981 958
Sum langsiktig gjeld 8 0 0
Sum kortsiktig gjeld 592 832 1 279

Moskus Eiendommer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moskus Eiendommer AS - 994210807
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Snøhetta Regnskap AS, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 764 000
Personalkostnader
86 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 019 000
Egenkapital
3 869 000
Gjeld
5 000 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 6
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 68 69 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 764 1 970 1 670
Driftsresultat 584 814 486
Resultat før skatt 339 485 208
Ordinært resultat 339 485 208
Årsresultat 339 485 208
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 019 8 376 8 648
Sum omløpsmidler 849 608 613
Sum eiendeler 8 869 8 984 9 262
Sum egenkapital 3 869 3 730 3 445
Sum langsiktig gjeld 4 498 4 802 5 231
Sum kortsiktig gjeld 502 452 585

Amundgård Rørleggerservice AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Amundgård Rørleggerservice AS - 990977305
Rørleggerarbeid
Øvre Bekken 3, 2670 Otta
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 Aktiv 12,8 år

DA Capo Storband

Foretaksinfo
(Aktiv) DA Capo Storband - 976503260
Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk
V/ Mari Dahl, 2672 Sel
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 Aktiv 13,4 år

Ulheim Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ulheim Invest AS - 988951501
Regnskap og bokføring
Vassveita 2, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2005 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 362 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 921 000
Egenkapital
8 612 000
Gjeld
827 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 81 82 80
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 362 1 397 1 358
Driftsresultat 1 211 1 223 1 158
Resultat før skatt 1 678 1 622 1 490
Ordinært resultat 1 678 1 622 1 490
Årsresultat 1 678 1 622 1 490
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 8 921 7 902 6 849
Sum omløpsmidler 519 529 331
Sum eiendeler 9 439 8 430 7 180
Sum egenkapital 8 612 7 735 6 612
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 827 696 567

Rundtom Møbelfabrikk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Rundtom Møbelfabrikk AS - 882788512
Produksjon av møbler ellers
Brekkevegen 6, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
14
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 349 000
Personalkostnader
4 364 000
Lederlønn
616 000
Anleggsmidler
6 648 000
Egenkapital
3 933 000
Gjeld
7 957 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 4 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 8 12
Kontantstrøm fra drift 14 7 10
Rentedekningsgrad 10 6 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 61 44 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 349 12 365 13 052
Driftsresultat 1 208 537 1 043
Resultat før skatt 814 263 589
Ordinært resultat 814 263 589
Årsresultat 814 263 589
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 6 648 5 346 5 607
Sum omløpsmidler 5 241 3 762 4 401
Sum eiendeler 11 890 9 107 10 008
Sum egenkapital 3 933 3 319 3 106
Sum langsiktig gjeld 3 712 4 259 4 810
Sum kortsiktig gjeld 4 245 1 529 2 093

Snøhetta Regnskap AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap AS - 982307767
Regnskap og bokføring
Hjerleid Jøndalsvegen 3c, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 739 000
Personalkostnader
7 629 000
Lederlønn
1 194 000
Anleggsmidler
7 146 000
Egenkapital
12 388 000
Gjeld
10 175 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 85 85 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 15 739 15 094 14 587
Driftsresultat 4 451 3 807 3 626
Resultat før skatt 3 483 3 036 3 022
Ordinært resultat 3 483 3 036 3 022
Årsresultat 3 483 3 036 3 022
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 146 4 871 4 450
Sum omløpsmidler 15 417 14 846 13 022
Sum eiendeler 22 563 19 717 17 472
Sum egenkapital 12 388 10 906 9 369
Sum langsiktig gjeld 5 401 4 395 3 620
Sum kortsiktig gjeld 4 774 4 416 4 482

Regnskapscoachen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Regnskapscoachen AS - 920625924
Regnskap og bokføring
Industriveien 5, 7072 Heimdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
287 000
Personalkostnader
182 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 000
Egenkapital
506 000
Gjeld
72 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2
Resultatgrad 2
Kontantstrøm fra drift 1
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 10
Totalt 25
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 287
Driftsresultat 1
Resultat før skatt 2
Ordinært resultat 2
Årsresultat 2
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 1
Sum omløpsmidler 577
Sum eiendeler 578
Sum egenkapital 506
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 72

Moskusgården AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Moskusgården AS - 996264424
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Nøisomhed, 6419 Molde
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2013 2015 1,6 år
Styrets leder 2010 2013 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 889 000
Egenkapital
2 050 000
Gjeld
3 592 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 10 8 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -27 -38 -25
Resultat før skatt -40 121 -25
Ordinært resultat -40 121 -25
Årsresultat -40 121 -25
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 889 1 841 1 644
Sum omløpsmidler 753 1 15
Sum eiendeler 5 642 1 842 1 658
Sum egenkapital 2 050 1 519 1 398
Sum langsiktig gjeld 3 580 280 260
Sum kortsiktig gjeld 12 43 1

Norddalen Blikk og Ventilasjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norddalen Blikk og Ventilasjon AS - 912016986
Blikkenslagerarbeid på tak
Høyveg Industriområde, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2019 5,9 år

Musk Ox Of Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Musk Ox Of Norway AS - 997228863
Engroshandel med klær
Snøhetta Næringspark, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2015 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 213 000
Personalkostnader
452 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 000
Egenkapital
371 000
Gjeld
8 520 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 14 14 14
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 39 37 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 213 6 406 5 117
Driftsresultat 630 612 467
Resultat før skatt 76 50 96
Ordinært resultat 76 50 96
Årsresultat 76 50 96
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 15 15
Sum omløpsmidler 8 877 5 763 7 890
Sum eiendeler 8 892 5 778 7 905
Sum egenkapital 371 295 245
Sum langsiktig gjeld 6 069 727 1 493
Sum kortsiktig gjeld 2 451 4 756 6 167

Dombås Hyttepark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dombås Hyttepark AS - 994866486
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Domaas Gard Domaasgrendi 2, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2014 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
788 000
Gjeld
2 156 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 8 0
Totalt 0 8 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 6 6
Driftsresultat -26 -12 -18
Resultat før skatt -94 -50 -93
Ordinært resultat -94 -50 -93
Årsresultat -94 -50 -93
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 944 1 584 1 557
Sum eiendeler 2 944 1 584 1 557
Sum egenkapital 788 882 932
Sum langsiktig gjeld 2 156 625 625
Sum kortsiktig gjeld 0 77 0

Snøhetta Regnskap Sør-fron AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Regnskap Sør-fron AS - 987655623
Regnskap og bokføring
Sør-fron Senter, 2647 Sør-fron
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2009 2013 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 785 000
Personalkostnader
4 391 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
378 000
Egenkapital
205 000
Gjeld
1 688 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 12 12 16
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 70 70 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 785 6 894 6 824
Driftsresultat 505 514 718
Resultat før skatt 396 396 565
Ordinært resultat 396 396 565
Årsresultat 396 396 565
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 378 409 460
Sum omløpsmidler 1 515 1 365 1 417
Sum eiendeler 1 893 1 774 1 877
Sum egenkapital 205 204 203
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 688 1 570 1 674

Dovre Handverksenter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dovre Handverksenter AS - 992912952
Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger
Hjerleid, 2662 Dovre
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 297 000
Personalkostnader
450 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
78 000
Egenkapital
649 000
Gjeld
324 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 3 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 8
Resultatgrad 16 4 8
Kontantstrøm fra drift 14 3 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 73 43 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 297 1 435 1 401
Driftsresultat 146 30 65
Resultat før skatt 116 26 101
Ordinært resultat 116 26 101
Årsresultat 116 26 101
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 78 130 173
Sum omløpsmidler 896 708 678
Sum eiendeler 974 839 851
Sum egenkapital 649 533 507
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324 306 344

Snøhetta Næringspark AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Snøhetta Næringspark AS - 991166092
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Snøhetta Næringspark, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2007 2013 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
709 000
Personalkostnader
16 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 810 000
Egenkapital
408 000
Gjeld
2 996 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 4
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 66 63 63
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 709 703 613
Driftsresultat 299 262 271
Resultat før skatt 163 104 89
Ordinært resultat 163 104 89
Årsresultat 163 104 89
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 810 2 893 2 976
Sum omløpsmidler 594 448 468
Sum eiendeler 3 404 3 341 3 444
Sum egenkapital 408 245 141
Sum langsiktig gjeld 2 594 2 759 2 925
Sum kortsiktig gjeld 402 337 378

Gisle Hoel AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Gisle Hoel AS - 988796859
Grunnarbeid
Ålbusgrenda 53, 7340 Oppdal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2010 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
628 000
Personalkostnader
106 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
194 000
Gjeld
1 690 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 0 10
Totalt 64 55 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 628 320 0
Driftsresultat 95 50 -13
Resultat før skatt 95 50 -13
Ordinært resultat 95 50 -13
Årsresultat 95 50 -13
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 885 1 492 56
Sum eiendeler 1 885 1 492 56
Sum egenkapital 194 100 49
Sum langsiktig gjeld 1 260 0 0
Sum kortsiktig gjeld 430 1 392 7

Frichul AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Frichul AS - 981315243
Ikke tilgjengelig
Vassveita 2, 2660 Dombås
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2003 2,2 år