Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Garlid

Rapportdato: 2021-10-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 226 882 og med ett samlet driftsresultat på 264 183. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 7 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 22 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 24.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Adepth Minerals AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -2
Deepocean Investco 1 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Deepocean Investco 2 AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Deepocean New Energy AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 0
Deepocean AS Styrets leder 2019 - Aktiv 2 606 822 235 803

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Deepocean 3 Uk Limited Adm. direktør 2020 - 2021
Deepocean AS Styre­medlem 2018 - 2019
Northwest Maritime AS Styre­medlem 2018 - 2020
Northwest Maritime AS Adm. direktør 2018 - 2019
Deepocean Shipping Vi AS Styre­medlem 2018 - 2020
Deepocean Shipping Vi AS Adm. direktør 2018 - 2020
Midsund Bruk AS Styre­medlem 2017 - 2018
Midsund Bruk AS Styrets leder 2016 - 2017

Adepth Minerals AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Adepth Minerals AS - 925373044
Geologiske undersøkelser
Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 325 000
Gjeld
0
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -2
Resultat før skatt -2
Ordinært resultat -2
Årsresultat -2
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 1 325
Sum eiendeler 1 325
Sum egenkapital 1 325
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Deepocean Investco 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Investco 1 AS - 926829378
Uoppgitt
Henrik Ibsens gate 4, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Deepocean Investco 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Investco 2 AS - 926829459
Uoppgitt
Henrik Ibsens gate 4, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Deepocean New Energy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean New Energy AS - 926650327
Uoppgitt
Henrik Ibsens gate 4, 0255 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år

Deepocean AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean AS - 980722805
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 2,2 år
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
250
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 606 822 000
Personalkostnader
296 852 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
905 277 000
Egenkapital
802 722 000
Gjeld
931 384 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 2
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 2
Resultatgrad 14 14 4
Kontantstrøm fra drift 7 0 1
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 53 34 21
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 606 822 2 277 245 1 986 818
Driftsresultat 235 803 190 686 21 935
Resultat før skatt 63 153 -201 089 -65 219
Ordinært resultat 63 153 -201 089 -65 219
Årsresultat 63 153 -201 089 -65 219
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 905 277 1 050 539 1 361 289
Sum omløpsmidler 828 829 589 309 848 510
Sum eiendeler 1 734 106 1 639 847 2 209 798
Sum egenkapital 802 722 834 673 1 069 310
Sum langsiktig gjeld 68 376 114 799 504 448
Sum kortsiktig gjeld 863 008 690 376 636 039

Deepocean Management AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Management AS - 987538880
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
313
Styremedlemmer
0
Omsetning
435 223 000
Personalkostnader
331 674 000
Lederlønn
2 266 000
Anleggsmidler
251 000
Egenkapital
46 541 000
Gjeld
93 582 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 10 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 4 3 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 8 4 0
Kontantstrøm fra drift 5 5 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 49 46 7
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 435 223 405 617 301 345
Driftsresultat 16 877 12 151 -7 492
Resultat før skatt 13 156 10 657 -5 948
Ordinært resultat 13 156 10 657 -5 948
Årsresultat 13 156 10 657 -5 948
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 251 1 235 4 291
Sum omløpsmidler 139 872 100 076 147 275
Sum eiendeler 140 123 101 311 151 566
Sum egenkapital 46 541 43 147 32 490
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93 582 58 164 119 077

Deepocean Africa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Africa AS - 976854020
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Bygg 6 Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 051 000
Personalkostnader
6 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
36 978 000
Egenkapital
104 546 000
Gjeld
4 797 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 8 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 14 58 45
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 25 051 17 700 0
Driftsresultat -297 740 -145
Resultat før skatt -310 47 555 10 451
Ordinært resultat -310 47 555 10 451
Årsresultat -310 47 555 10 451
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 36 978 54 790 0
Sum omløpsmidler 72 365 18 078 18 346
Sum eiendeler 109 343 72 868 18 346
Sum egenkapital 104 546 65 856 18 301
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 797 7 012 45

Deepocean Shipping Iii AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Shipping Iii AS - 977289483
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
60 193 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 084 000
Egenkapital
139 077 000
Gjeld
11 418 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 4
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 89 83 27
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 60 193 31 087 27 005
Driftsresultat 56 854 11 971 -11 463
Resultat før skatt 54 135 16 459 -12 642
Ordinært resultat 54 135 16 459 -12 642
Årsresultat 54 135 16 459 -12 642
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 132 084 116 400 122 449
Sum omløpsmidler 18 411 8 416 23 257
Sum eiendeler 150 495 124 816 145 706
Sum egenkapital 139 077 84 942 68 483
Sum langsiktig gjeld 10 847 37 820 0
Sum kortsiktig gjeld 571 2 054 77 223

Deepocean Shipping II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Shipping II AS - 992035870
Utenriks sjøfart med gods
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 161 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
28 351 000
Egenkapital
67 337 000
Gjeld
57 011 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 66 38 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 161 144 0
Driftsresultat 9 409 -36 176 -40 284
Resultat før skatt 6 050 -19 478 -40 282
Ordinært resultat 6 050 -19 478 -40 282
Årsresultat 6 050 -19 478 -40 282
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 28 351 19 003 116 284
Sum omløpsmidler 95 997 90 588 2 581
Sum eiendeler 124 348 109 591 118 865
Sum egenkapital 67 337 61 287 80 765
Sum langsiktig gjeld 54 770 46 315 537
Sum kortsiktig gjeld 2 241 1 989 37 562

Deepocean Shipping v AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Shipping v AS - 914883164
Spedisjon
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 294 000
Egenkapital
33 978 000
Gjeld
5 330 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 20 0 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 350
Driftsresultat -3 374 -16 206
Resultat før skatt 6 884 -107 -769
Ordinært resultat 6 884 -107 -769
Årsresultat 6 884 -107 -769
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 294 0 0
Sum omløpsmidler 37 014 50 65
Sum eiendeler 39 308 50 65
Sum egenkapital 33 978 -1 766 -1 660
Sum langsiktig gjeld 5 236 1 152 0
Sum kortsiktig gjeld 94 664 1 724

Deepocean Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Shipping AS - 979456107
Utenriks sjøfart med gods
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 006 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
70 293 000
Egenkapital
182 626 000
Gjeld
759 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 42 42
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 15 006 14 965 14 965
Driftsresultat -3 131 -4 107 -3 899
Resultat før skatt -2 888 -2 474 -1 246
Ordinært resultat -2 888 -2 474 -1 246
Årsresultat -2 888 -2 474 -1 246
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 70 293 79 744 96 662
Sum omløpsmidler 113 092 107 340 93 527
Sum eiendeler 183 385 187 084 190 189
Sum egenkapital 182 626 186 050 189 130
Sum langsiktig gjeld 0 0 88
Sum kortsiktig gjeld 759 1 034 972

Deepocean Maritime AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Maritime AS - 948230798
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
13 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 193 000
Egenkapital
97 037 000
Gjeld
7 693 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 10 2
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 2 296 4 529
Driftsresultat -722 -1 421 -418
Resultat før skatt -1 641 -2 823 -5 863
Ordinært resultat -1 641 -2 823 -5 863
Årsresultat -1 641 -2 823 -5 863
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 193 21 662 31 993
Sum omløpsmidler 96 537 50 308 7 346
Sum eiendeler 104 730 71 970 39 339
Sum egenkapital 97 037 51 408 15 233
Sum langsiktig gjeld 111 11 556 16 311
Sum kortsiktig gjeld 7 582 9 006 7 796

Deepocean Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Deepocean Norway AS - 896696262
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 3 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
64 426 000
Personalkostnader
911 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
947 444 000
Egenkapital
258 384 000
Gjeld
799 409 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 6 14 14
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 64 426 74 301 12
Driftsresultat -47 231 -18 769 -3 505
Resultat før skatt -392 384 -47 586 -50 810
Ordinært resultat -392 384 -47 586 -50 810
Årsresultat -392 384 -47 586 -50 810
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 947 444 1 269 596 1 369 207
Sum omløpsmidler 110 350 285 391 251 363
Sum eiendeler 1 057 793 1 554 987 1 620 570
Sum egenkapital 258 384 650 769 698 354
Sum langsiktig gjeld 678 367 856 879 858 205
Sum kortsiktig gjeld 121 042 47 340 64 011

Garlid Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Garlid Invest AS - 920277055
Uoppgitt
Skrubbenesvegen 68, 5350 Brattholmen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 3,8 år
Kontakt­person 2018 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 595 000
Egenkapital
22 000
Gjeld
2 600 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 54 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 5 0
Driftsresultat -3 5 -6
Resultat før skatt -3 5 -5
Ordinært resultat -3 5 -5
Årsresultat -3 5 -5
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 595 2 595 0
Sum omløpsmidler 27 30 1 025
Sum eiendeler 2 622 2 625 1 025
Sum egenkapital 22 25 25
Sum langsiktig gjeld 2 600 2 600 1 000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Deepocean 3 Uk Limited

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deepocean 3 Uk Limited - 986232222
Utleie av arbeidskraft
Stoltenberggata 1, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 2021 < 1 år

Northwest Maritime AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Northwest Maritime AS - 998264723
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,2 år
Adm. direktør 2018 2019 1 år

Deepocean Shipping Vi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Deepocean Shipping Vi AS - 914937590
Spedisjon
Karmsundgata 74, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2020 1,2 år
Adm. direktør 2018 2020 1,2 år

Midsund Bruk AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Midsund Bruk AS - 915423116
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Industrivegen 50, 6475 Midsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Styrets leder 2016 2017 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 885 000
Personalkostnader
8 638 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-88 322 000
Gjeld
90 114 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 8
Fordringsomsetningshastighet 5 2 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 6
Totalt 7 10 19
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 17 885 110 579 128 864
Driftsresultat -28 994 -78 805 -3 988
Resultat før skatt -31 132 -85 477 -4 629
Ordinært resultat -31 132 -85 477 -4 629
Årsresultat -31 132 -85 477 -4 629
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 6 846 19 037
Sum omløpsmidler 1 792 60 167 55 110
Sum eiendeler 1 792 67 013 74 147
Sum egenkapital -88 322 -57 423 28 054
Sum langsiktig gjeld 60 691 49 041 705
Sum kortsiktig gjeld 29 423 75 394 45 388

Nov Process & Flow Technologies AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nov Process & Flow Technologies AS - 918094180
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Adm. direktør 2016 2018 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
127
Styremedlemmer
0
Omsetning
632 811 000
Personalkostnader
143 079 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
157 898 000
Egenkapital
282 007 000
Gjeld
839 945 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 5
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 7 12 22
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 632 811 370 897 305 173
Driftsresultat -62 703 -79 598 -55 861
Resultat før skatt -113 216 -74 422 -57 865
Ordinært resultat -113 216 -74 422 -57 865
Årsresultat -113 216 -74 422 -57 865
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 157 898 180 284 237 964
Sum omløpsmidler 964 053 414 859 298 569
Sum eiendeler 1 121 951 595 143 536 533
Sum egenkapital 282 007 17 671 76 906
Sum langsiktig gjeld 31 839 278 156 283 407
Sum kortsiktig gjeld 808 106 299 315 176 221

Fjords Processing 1 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fjords Processing 1 AS - 914274060
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 < 1 år
Adm. direktør 2017 2018 < 1 år

Fjords Processing AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fjords Processing AS - 923822275
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Building B Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år
Styrets leder 2016 2017 1 år

Fjords Processing International AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fjords Processing International AS - 991615040
Bygging av oljeplattformer og moduler
Snarøyveien 36, 1364 Fornebu
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 2 år
Adm. direktør 2015 2018 2,8 år

Stiftelsen International School Of Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen International School Of Bergen - 974412020
Ordinær grunnskoleundervisning
Sandslihaugen 36, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2015 1,3 år
Styre­medlem 2012 2015 2,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
62
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 311 000
Personalkostnader
25 446 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 117 000
Egenkapital
8 979 000
Gjeld
13 389 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 10 0
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 0
Resultatgrad 18 12 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 92 67 17
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 36 311 29 651 26 361
Driftsresultat 5 892 1 850 -608
Resultat før skatt 5 945 1 907 -552
Ordinært resultat 5 945 1 907 -552
Årsresultat 5 945 1 907 -552
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 117 526 126
Sum omløpsmidler 21 250 13 652 10 567
Sum eiendeler 22 367 14 179 10 694
Sum egenkapital 8 979 3 033 1 126
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 389 11 146 9 568

3 Phase Measurements AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3 Phase Measurements AS - 979981546
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter
Sandsliåsen 59, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år

Bergen Engineering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergen Engineering AS - 978690165
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sandslikroken 140, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2015 2,1 år

Onesubsea Processing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Onesubsea Processing AS - 833888692
Produksjon av pumper og kompressorer ellers
Sandslikroken 140, 5254 Sandsli
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
648
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 241 476 000
Personalkostnader
898 641 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
288 339 000
Egenkapital
767 390 000
Gjeld
1 534 992 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 10 2 3
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 4
Resultatgrad 14 4 8
Kontantstrøm fra drift 10 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 57 27 39
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 3 241 476 2 061 997 2 589 576
Driftsresultat 296 459 40 040 119 349
Resultat før skatt 215 449 31 632 115 755
Ordinært resultat 215 449 31 632 115 755
Årsresultat 215 449 31 632 115 755
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 288 339 308 545 358 529
Sum omløpsmidler 2 014 042 2 994 462 3 007 034
Sum eiendeler 2 302 381 3 303 006 3 365 563
Sum egenkapital 767 390 630 014 444 112
Sum langsiktig gjeld 45 705 21 259 46 376
Sum kortsiktig gjeld 1 489 287 2 651 734 2 875 074

Eab Engineering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eab Engineering AS - 810387882
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Studievegen 16, 2815 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2015 2,5 år

Sandsli Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sandsli Eiendom AS - 981188489
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Risabergvegen 3, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2014 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
31 924 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
260 018 000
Egenkapital
135 638 000
Gjeld
140 225 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 1 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 62 62 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 31 924 31 308 26 068
Driftsresultat 22 225 17 787 17 621
Resultat før skatt 15 909 13 118 11 859
Ordinært resultat 15 909 13 118 11 859
Årsresultat 15 909 23 774 11 859
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 260 018 267 815 275 930
Sum omløpsmidler 15 846 21 692 1 556
Sum eiendeler 275 864 289 507 277 486
Sum egenkapital 135 638 135 975 135 923
Sum langsiktig gjeld 9 999 10 094 10 077
Sum kortsiktig gjeld 130 226 143 438 131 486

Luster Mekaniske Industri AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Luster Mekaniske Industri AS - 961194725
Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
Gaupnegrandane 39, 6868 Gaupne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2015 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 573 000
Personalkostnader
32 230 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 456 000
Egenkapital
20 547 000
Gjeld
20 024 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 0 8 12
Kontantstrøm fra drift 3 10 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 16 43 51
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 49 573 46 338 56 551
Driftsresultat -1 176 2 299 3 425
Resultat før skatt -894 1 764 2 392
Ordinært resultat -894 1 764 2 392
Årsresultat -894 1 764 2 392
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 456 10 925 12 611
Sum omløpsmidler 31 115 64 101 49 115
Sum eiendeler 40 571 75 025 61 726
Sum egenkapital 20 547 24 070 21 104
Sum langsiktig gjeld 308 1 301 464
Sum kortsiktig gjeld 19 716 49 655 40 159