Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arne Teigland

Rapportdato: 2021-12-03

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 107 913 og med ett samlet driftsresultat på 267 726. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 22.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stream Shipping AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 199 259 65 478
Utkilen AS Styre­medlem 2004 - Aktiv 908 654 202 320
Art Shipping AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -72
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -72

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Art Investering AS Styrets leder 2006 - 2017
Oilstream AS Styre­medlem 2004 - 2011
Bergen Tanker Brokers AS Adm. direktør 2003 - 2010
Bergen Tanker Brokers AS Styre­medlem 2000** - 2010
Mostraum KS Styre­medlem 2003 - 2006
Mostraum KS Vara­medlem 2000** - 2003
Doris Shipping KS Styre­medlem 2003 - 2006
Doris Shipping KS Vara­medlem 2000** - 2003

Stream Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stream Shipping AS - 815191692
Utenriks sjøfart med gods
C/o Utkilen AS Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
199 259 000
Personalkostnader
51 111 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 088 314 000
Egenkapital
404 911 000
Gjeld
751 630 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 4 4
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 71 55 59
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 199 259 145 442 34 475
Driftsresultat 65 478 44 115 10 247
Resultat før skatt 40 115 13 094 2 480
Ordinært resultat 40 115 13 094 2 480
Årsresultat 40 115 13 094 2 480
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 088 314 1 064 897 400 356
Sum omløpsmidler 68 227 25 635 11 467
Sum eiendeler 1 156 532 1 090 533 411 823
Sum egenkapital 404 911 340 985 215 455
Sum langsiktig gjeld 723 424 727 503 186 567
Sum kortsiktig gjeld 28 206 22 044 9 800

Utkilen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Utkilen AS - 918135650
Utenriks sjøfart med gods
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 17,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
85
Styremedlemmer
0
Omsetning
908 654 000
Personalkostnader
314 028 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 958 177 000
Egenkapital
1 650 770 000
Gjeld
1 770 845 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 6 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 75 77 80
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 908 654 770 591 622 197
Driftsresultat 202 320 178 052 140 605
Resultat før skatt 152 359 170 851 150 982
Ordinært resultat 152 359 170 851 150 982
Årsresultat 133 492 150 737 131 811
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 2 958 177 2 682 507 1 657 849
Sum omløpsmidler 463 449 238 532 291 117
Sum eiendeler 3 421 616 2 921 030 1 948 966
Sum egenkapital 1 650 770 1 403 723 1 222 268
Sum langsiktig gjeld 1 658 633 1 418 076 650 468
Sum kortsiktig gjeld 112 212 99 230 76 230

Art Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Art Shipping AS - 957468225
Skipsmegling
Jomfrustien 15, 5093 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 211 000
Egenkapital
4 170 000
Gjeld
503 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 2
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 29 2 27
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 253
Driftsresultat -72 -74 167
Resultat før skatt 429 -129 -459
Ordinært resultat 429 -129 -459
Årsresultat 429 -129 -459
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 211 4 464 4 973
Sum omløpsmidler 462 280 438
Sum eiendeler 4 673 4 743 5 411
Sum egenkapital 4 170 4 240 4 869
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 503 503 542

Art Investering AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Art Investering AS - 989233475
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Jomfrustien 15, 5093 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2017 11,9 år

Oilstream AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oilstream AS - 987548304
Engroshandel med kjemiske produkter
C/o Arne Mohn-olsen H 1002 Markeveien 12, 5012 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2011 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-9 000
Gjeld
60 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 10
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -9 -9
Resultat før skatt -14 -214 -9
Ordinært resultat -14 -214 -9
Årsresultat -14 -214 -9
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 200
Sum omløpsmidler 51 60 27
Sum eiendeler 51 60 227
Sum egenkapital -9 5 219
Sum langsiktig gjeld 60 55 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 8

Bergen Tanker Brokers AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bergen Tanker Brokers AS - 937740719
Skipsmegling
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2010 6,8 år
Styre­medlem 2000 2010 9,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
35 791 000
Personalkostnader
13 380 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
53 000
Egenkapital
581 000
Gjeld
21 726 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 90 90 90
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 35 791 33 758 27 532
Driftsresultat 20 201 17 743 14 132
Resultat før skatt 14 434 13 616 10 834
Ordinært resultat 14 434 13 616 10 834
Årsresultat 14 434 13 616 10 834
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 53 52 43
Sum omløpsmidler 22 254 21 146 17 085
Sum eiendeler 22 306 21 198 17 128
Sum egenkapital 581 547 531
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21 726 20 651 16 597

Mostraum KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mostraum KS - 968417568
Utenriks sjøfart med gods
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Doris Shipping KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Doris Shipping KS - 979941714
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Listraum KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Listraum KS - 957826768
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Solstraum KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Solstraum KS - 957826024
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Bergstraum KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bergstraum KS - 976032497
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Christina Shipping KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Christina Shipping KS - 976782844
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,1 år
Vara­medlem 2000 2003 2,5 år

Knutsen Vinga Tank AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knutsen Vinga Tank AS - 947211641
Ikke tilgjengelig
Smedasundet 40, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,7 år

Utkilen Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Utkilen Shipping AS - 979577990
Utenriks sjøfart med gods
Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
508 315 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 923 451 000
Egenkapital
1 219 873 000
Gjeld
860 603 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 4
Totalt 76 69 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 508 315 430 562 405 121
Driftsresultat 76 388 64 351 62 906
Resultat før skatt 136 785 144 670 107 323
Ordinært resultat 136 785 144 670 107 323
Årsresultat 136 785 144 670 107 323
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 923 451 1 521 177 1 085 550
Sum omløpsmidler 157 025 142 552 100 622
Sum eiendeler 2 080 476 1 663 729 1 186 173
Sum egenkapital 1 219 873 994 674 828 377
Sum langsiktig gjeld 799 821 521 332 270 929
Sum kortsiktig gjeld 60 782 147 723 86 866

Finnstraum KS

Foretaksinfo
(Aktiv) Finnstraum KS - 979749511
Utenriks sjøfart med gods
C/o Utkilen AS Strandgaten 197, 5004 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
61 705 000
Personalkostnader
14 865 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 246 000
Egenkapital
77 364 000
Gjeld
49 209 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 4 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 88 87 88
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 61 705 62 243 63 251
Driftsresultat 25 731 28 388 31 793
Resultat før skatt 23 693 26 447 30 161
Ordinært resultat 23 693 26 447 30 161
Årsresultat 23 693 26 447 30 161
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 60 246 72 881 80 761
Sum omløpsmidler 66 328 52 570 68 224
Sum eiendeler 126 574 125 452 148 985
Sum egenkapital 77 364 65 543 78 419
Sum langsiktig gjeld 43 975 53 683 65 277
Sum kortsiktig gjeld 5 234 6 225 5 289

Fostraum KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fostraum KS - 959600783
Ikke tilgjengelig
Komediebakken 11, 5811 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Knutsen Kjemikalie Tanker Iii AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Knutsen Kjemikalie Tanker Iii AS - 976747712
Utenriks sjøfart med gods
Smedasundet 40, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2004 3,3 år

Johan Berentsensvei 63 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Johan Berentsensvei 63 AS - 971589590
Ikke tilgjengelig
Strandgaten 197 6. Etg., 5817 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år