Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Bård Arve Berg

Rapportdato: 2021-04-16

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Ingen aktive roller funnet

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ntl Uit Norges Arktiske Universitet Styre­medlem 2013 - 2017
Berg Pedagogisk Service Styrets leder 2004 - 2019
Berg Pedagogisk Service Styrets leder 2004 - 2019
Dønna Boligstiftelse Vara­medlem 2000** - 2007

Ntl Uit Norges Arktiske Universitet

Foretaksinfo
(Aktiv) Ntl Uit Norges Arktiske Universitet - 971402245
Arbeidstakerorganisasjoner
Hansine Hansens veg 18, 9019 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,4 år

Berg Pedagogisk Service

Foretaksinfo
(Inaktiv) Berg Pedagogisk Service - 986634207
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Vangberg 3g, 9013 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2019 15,2 år

Berg Bård Arve

Foretaksinfo
(Inaktiv) Berg Bård Arve - 981811054
Ikke tilgjengelig
, 9009 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Dønna Boligstiftelse

Foretaksinfo
(Aktiv) Dønna Boligstiftelse - 967260800
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Solfjellsjøen, 8820 Dønna
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2007 6,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
237 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 257 000
Egenkapital
6 046 000
Gjeld
597 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 70 70 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 237 223 227
Driftsresultat 162 160 159
Resultat før skatt 159 155 151
Ordinært resultat 159 155 151
Årsresultat 159 155 151
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 257 6 257 6 257
Sum omløpsmidler 387 314 281
Sum eiendeler 6 644 6 571 6 538
Sum egenkapital 6 046 5 887 5 732
Sum langsiktig gjeld 490 650 805
Sum kortsiktig gjeld 107 34 1