Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Åge Charles Heimland

Rapportdato: 2022-12-07

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 23 901 og med ett samlet driftsresultat på 300. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cipresa AS Styre­medlem 2020 - Aktiv 14 394 -35
Sånn AS Styrets leder 2018 - Aktiv 9 483 431
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 9 483 431
Arctic Farm AS Styrets leder 2018 - Aktiv 24 -71
Fuglan AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -25
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -25

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Cipresa AS Styrets leder 2011 - 2020
Sånn AS Styre­medlem 2015 - 2018
Circa AS Styre­medlem 2007 - 2018
Circa AS Styrets leder 2000** - 2020
Circa AS Adm. direktør 2000** - 2004

Cipresa AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cipresa AS - 997234189
Drift av puber
Cora Sandels gate 4, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 2,3 år
Styrets leder 2011 2020 9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
14 394 000
Personalkostnader
6 447 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
465 000
Egenkapital
1 557 000
Gjeld
2 421 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 3 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 0 2 14
Kontantstrøm fra drift 3 5 14
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 30 49 82
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 14 394 13 927 20 846
Driftsresultat -35 84 1 824
Resultat før skatt -28 65 1 397
Ordinært resultat -28 65 1 397
Årsresultat -28 65 1 397
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 465 800 935
Sum omløpsmidler 3 513 2 343 3 657
Sum eiendeler 3 978 3 143 4 592
Sum egenkapital 1 557 1 585 1 520
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 421 1 557 3 072

Sånn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sånn AS - 915802214
Drift av restauranter og kafeer
Erling Bangsunds Plass 1, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 7 år
Styre­medlem 2015 2018 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 483 000
Personalkostnader
4 279 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
152 000
Egenkapital
764 000
Gjeld
1 260 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 6 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 8 4 18
Kontantstrøm fra drift 7 5 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 8 6
Totalt 65 54 92
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 9 483 9 885 15 409
Driftsresultat 431 201 2 779
Resultat før skatt 339 165 2 152
Ordinært resultat 339 165 2 152
Årsresultat 339 165 2 152
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 152 185 260
Sum omløpsmidler 1 871 2 631 4 323
Sum eiendeler 2 023 2 816 4 583
Sum egenkapital 764 1 624 1 460
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 260 1 192 3 123

Arctic Farm AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arctic Farm AS - 920813399
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
Alfheimvegen 43, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 4,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
24 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 000
Egenkapital
-50 000
Gjeld
82 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 7 17 0
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 24 835 0
Driftsresultat -71 -41 -1
Resultat før skatt -55 -33 -1
Ordinært resultat -55 -33 -1
Årsresultat -55 -33 -1
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 27 11 2
Sum omløpsmidler 5 108 36
Sum eiendeler 32 119 38
Sum egenkapital -50 5 38
Sum langsiktig gjeld 22 0 0
Sum kortsiktig gjeld 60 114 0

Fuglan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fuglan AS - 966361077
Drift av restauranter og kafeer
Alfheimvegen 43, 9007 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,9 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
337 000
Egenkapital
5 305 000
Gjeld
14 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 7 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 42 62 67
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 328 1 149
Driftsresultat -25 -74 -826
Resultat før skatt 875 528 1 246
Ordinært resultat 875 528 1 246
Årsresultat 875 528 1 246
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 337 270 270
Sum omløpsmidler 4 982 4 162 3 722
Sum eiendeler 5 319 4 432 3 992
Sum egenkapital 5 305 4 429 3 901
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 3 91

Circa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Circa AS - 976759648
Drift av restauranter og kafeer
Storgata 36, 9008 Tromsø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2018 10,8 år
Styrets leder 2000 2020 19,9 år
Adm. direktør 2000 2004 3,2 år