Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håvard A Svartdahl

Rapportdato: 2021-07-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 442 og med ett samlet driftsresultat på -867. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Oslo Byggeiendom AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 2 442 -828
A. Holder AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -15
Obe Ansatte AS Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 -12
H.a.s. Holding AS Styrets leder 2013 - Aktiv 0 -12
- Kontakt­person 2013 - Aktiv 0 -12

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Skovveien 29 Styrets leder 2015 - 2016
Sameiet Rolfstangveien 7 Styre­medlem 2011 - 2012
Sameiet Pelvikveien 3 Styrets leder 2011 - 2012
Sameiet Pelvikveien 3 Vara­medlem 2009 - 2011
Sameiet Pelvikveien 1 Styre­medlem 2011 - 2012
Sameiet Rolfstangveien 5 Styre­medlem 2011 - 2012
Snarøya Sameie Styre­medlem 2008 - 2012

Oslo Byggeiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Oslo Byggeiendom AS - 974229900
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Raschs vei 38, 1153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 442 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 320 000
Egenkapital
1 676 000
Gjeld
1 052 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 2 15
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 61 50 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 442 1 388 1 408
Driftsresultat -828 -495 -155
Resultat før skatt 21 620 375 48 849
Ordinært resultat 21 620 375 48 849
Årsresultat 21 620 375 48 849
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 320 38 039 11 526
Sum omløpsmidler 1 409 52 815 78 213
Sum eiendeler 2 729 90 854 89 739
Sum egenkapital 1 676 87 731 87 356
Sum langsiktig gjeld 88 318 397
Sum kortsiktig gjeld 964 2 805 1 986

A. Holder AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A. Holder AS - 917138613
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Raschs vei 38, 1153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 910 000
Egenkapital
12 708 000
Gjeld
9 717 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 12 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 43 40 40
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -15 -12 -12
Resultat før skatt 4 940 3 109 2 963
Ordinært resultat 4 940 3 109 2 963
Årsresultat 4 940 3 109 2 963
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 910 9 910 10 510
Sum omløpsmidler 12 516 7 464 5 755
Sum eiendeler 22 426 17 374 16 265
Sum egenkapital 12 708 7 769 4 660
Sum langsiktig gjeld 9 589 9 589 11 589
Sum kortsiktig gjeld 128 16 16

Obe Ansatte AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Obe Ansatte AS - 917044023
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Raschs vei 38, 1153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 198 000
Egenkapital
3 208 000
Gjeld
7 560 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 24 36 31
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -12
Resultat før skatt 299 1 310 887
Ordinært resultat 299 1 310 887
Årsresultat 299 1 310 887
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 6 198 7 902 8 809
Sum omløpsmidler 4 569 2 617 1 575
Sum eiendeler 10 767 10 519 10 384
Sum egenkapital 3 208 2 909 1 599
Sum langsiktig gjeld 7 542 7 542 8 742
Sum kortsiktig gjeld 18 69 42

H.a.s. Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) H.a.s. Holding AS - 912624080
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Plahteskogen 21b, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 7,8 år
Kontakt­person 2013 Aktiv 7,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 678 000
Egenkapital
14 784 000
Gjeld
1 172 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 45 27 27
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -12 -11
Resultat før skatt 4 257 1 502 1 467
Ordinært resultat 4 257 1 502 1 467
Årsresultat 4 257 1 502 1 467
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 678 9 678 10 678
Sum omløpsmidler 6 279 3 851 3 587
Sum eiendeler 15 957 13 528 14 265
Sum egenkapital 14 784 12 027 12 525
Sum langsiktig gjeld 1 167 1 501 1 739
Sum kortsiktig gjeld 5 0 0

Sameiet Skovveien 29

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Skovveien 29 - 997373081
Ikke tilgjengelig
Skovveien 29, 0257 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,6 år

Sameiet Rolfstangveien 7

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Rolfstangveien 7 - 993807923
Ikke tilgjengelig
C/o Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 392 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
-2 323 000
Gjeld
2 948 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 2
Resultatgrad 16 20 18
Kontantstrøm fra drift 7 20 18
Rentedekningsgrad 6 8 6
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 59 81 71
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 392 1 331 1 394
Driftsresultat 167 367 272
Resultat før skatt 65 258 166
Ordinært resultat 65 258 166
Årsresultat 65 258 166
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 0 0
Sum omløpsmidler 615 832 953
Sum eiendeler 625 832 953
Sum egenkapital -2 323 -2 388 -2 646
Sum langsiktig gjeld 2 715 2 973 3 221
Sum kortsiktig gjeld 233 247 378

Sameiet Pelvikveien 3

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Pelvikveien 3 - 993807974
Ikke tilgjengelig
Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 2012 1,2 år
Vara­medlem 2009 2011 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
742 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 000
Egenkapital
-1 368 000
Gjeld
1 502 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 8 8 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 72 77 8
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 742 681 681
Driftsresultat 174 195 -51
Resultat før skatt 128 143 -101
Ordinært resultat 128 143 -101
Årsresultat 128 143 -101
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 4 0 0
Sum omløpsmidler 130 197 297
Sum eiendeler 134 197 297
Sum egenkapital -1 368 -1 496 -1 639
Sum langsiktig gjeld 1 233 1 351 1 464
Sum kortsiktig gjeld 269 342 472

Sameiet Pelvikveien 1

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Pelvikveien 1 - 993808296
Ikke tilgjengelig
C/o Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 505 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 000
Egenkapital
-2 714 000
Gjeld
3 450 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 16 20 12
Kontantstrøm fra drift 7 20 0
Rentedekningsgrad 6 8 2
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 61 81 38
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 505 1 390 1 487
Driftsresultat 186 384 103
Resultat før skatt 73 267 -8
Ordinært resultat 73 267 -8
Årsresultat 73 267 -8
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 9 0 0
Sum omløpsmidler 726 597 847
Sum eiendeler 736 597 847
Sum egenkapital -2 714 -2 787 -3 054
Sum langsiktig gjeld 3 225 3 107 3 366
Sum kortsiktig gjeld 225 278 536

Sameiet Rolfstangveien 5

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Rolfstangveien 5 - 993808091
Lønnet arbeid i private husholdninger
Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2012 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 646 000
Personalkostnader
28 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 000
Egenkapital
-2 535 000
Gjeld
3 884 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 86 10 15
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 1 646 1 085 992
Driftsresultat 781 -87 -25
Resultat før skatt 659 -215 -154
Ordinært resultat 659 -215 -154
Årsresultat 659 -215 -154
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 7 0 0
Sum omløpsmidler 1 342 760 1 083
Sum eiendeler 1 349 760 1 083
Sum egenkapital -2 535 -3 194 -2 979
Sum langsiktig gjeld 3 811 3 811 3 851
Sum kortsiktig gjeld 73 143 211

Snarøya Sameie

Foretaksinfo
(Aktiv) Snarøya Sameie - 971277599
Lønnet arbeid i private husholdninger
Boligbyggelaget Usbl Arbeidersamfunnets Plass 1, 0181 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2012 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
305 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
307 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
1 097 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 13 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 16 12
Kontantstrøm fra drift 0 18 10
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 6
Totalt 10 77 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 305 2 300 3 417
Driftsresultat -589 231 255
Resultat før skatt -589 231 255
Ordinært resultat -589 231 255
Årsresultat -589 231 255
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 307 125 125
Sum omløpsmidler 821 871 1 169
Sum eiendeler 1 128 996 1 295
Sum egenkapital 30 619 387
Sum langsiktig gjeld 922 125 125
Sum kortsiktig gjeld 175 252 782