Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Inger-Anne Ulleberg

Rapportdato: 2020-01-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -48. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Inger Anne Ulleberg AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -48
- Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -48

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Mamo AS Vara­medlem 2003 - 2017
Th Dale AS Styre­medlem 2000** - 2018
Dale Invest AS Styre­medlem 2000** - 2018
Seksjon-moa AS Styrets leder 2000** - 2006
Seksjon-moa AS Styrets leder 2000** - 2006

Inger Anne Ulleberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Inger Anne Ulleberg AS - 982393604
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Kristoffer Randers veg 7, 6007 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,9 år
Styrets leder 2000 Aktiv 19,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
1 866 000
Gjeld
90 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 42 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -48 -53 -46
Resultat før skatt 78 364 811
Ordinært resultat 78 364 811
Årsresultat 78 364 811
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 47 91 732
Sum omløpsmidler 1 910 2 314 1 903
Sum eiendeler 1 957 2 405 2 635
Sum egenkapital 1 866 1 788 2 093
Sum langsiktig gjeld 11 13 16
Sum kortsiktig gjeld 79 604 525

Mamo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Mamo AS - 885319262
Butikkhandel med klær
Parkgata 8, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2017 13,9 år

Th Dale AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Th Dale AS - 933531503
Butikkhandel med klær
Parkgata 8, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 191 000
Personalkostnader
13 174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 011 000
Egenkapital
16 762 000
Gjeld
14 496 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 3
Rentedekningsgrad 8 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 30 30 37
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 54 191 53 754 53 274
Driftsresultat 895 609 1 125
Resultat før skatt 456 281 759
Ordinært resultat 456 281 759
Årsresultat 456 281 759
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 011 883 604
Sum omløpsmidler 29 248 27 069 25 980
Sum eiendeler 31 258 27 952 26 584
Sum egenkapital 16 762 17 059 17 151
Sum langsiktig gjeld 2 300 64 95
Sum kortsiktig gjeld 12 196 10 829 9 337

Dale Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dale Invest AS - 929820320
Butikkhandel med klær
Parkgata 8, 6003 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2018 17,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 637 000
Personalkostnader
731 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
15 843 000
Egenkapital
17 315 000
Gjeld
5 431 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 4 0 4
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 43 13 54
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 637 1 451 1 494
Driftsresultat -861 -3 318 -552
Resultat før skatt 65 -1 544 349
Ordinært resultat 65 -1 544 349
Årsresultat 65 -1 544 349
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 15 843 16 181 15 365
Sum omløpsmidler 6 903 6 557 7 050
Sum eiendeler 22 746 22 737 22 415
Sum egenkapital 17 315 17 250 18 794
Sum langsiktig gjeld 1 800 2 405 1 622
Sum kortsiktig gjeld 3 631 3 082 1 998

Seksjon-moa AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seksjon-moa AS - 933531414
Ikke tilgjengelig
Kongensg 18, 6001 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Seksjon Moa Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Seksjon Moa Holding AS - 978656641
Ikke tilgjengelig
Kongensg 18, 6001 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år