Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gunnar Næss

Rapportdato: 2022-12-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Abori Eiendom AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Næss Arkitektkontor AS Vara­medlem 2006 - 2009
Næss Arkitektkontor AS Styrets leder 2002 - 2006
Næss Arkitektkontor AS Adm. direktør 2002 - 2006
Svingen Arkitekter AS Vara­medlem 2006 - 2009
Svingen Arkitekter AS Styre­medlem 2006 - 2006
Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS Styre­medlem 2006 - 2008
Abori Eiendom AS Adm. direktør 2006 - 2022
Norges Praktiserende Arkitekter ANS Styrets leder 2005 - 2007
Norges Praktiserende Arkitekter ANS Nestleder styre 2002 - 2005

Næss Arkitektkontor AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Næss Arkitektkontor AS - 984186118
Ikke tilgjengelig
Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 2 år
Styrets leder 2002 2006 4,9 år
Adm. direktør 2002 2006 4,9 år

Svingen Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Svingen Arkitekter AS - 964551324
Ikke tilgjengelig
Fjordgata 11, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 2,1 år
Styre­medlem 2006 2006 < 1 år

Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS - 988368253
Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser
Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 223 000
Personalkostnader
764 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
91 000
Egenkapital
6 826 000
Gjeld
696 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 20 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 17 79 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 223 3 678 2 763
Driftsresultat -361 893 434
Resultat før skatt -274 691 355
Ordinært resultat -274 691 355
Årsresultat -274 691 355
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 91 0 0
Sum omløpsmidler 7 430 7 775 7 581
Sum eiendeler 7 522 7 775 7 581
Sum egenkapital 6 826 7 100 6 409
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 696 675 1 172

Norges Praktiserende Arkitekter ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norges Praktiserende Arkitekter ANS - 953956322
Ikke tilgjengelig
Essendropsgate 3, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2007 1,4 år
Nestleder styre 2002 2005 2,9 år

Arkitektbedriftene i Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Arkitektbedriftene i Norge - 988412120
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
12
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 266 000
Personalkostnader
10 059 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 500 000
Egenkapital
6 818 000
Gjeld
2 991 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 12 13 2
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 2
Resultatgrad 16 16 0
Kontantstrøm fra drift 14 18 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 81 88 34
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 18 266 17 795 16 527
Driftsresultat 1 922 1 844 -9
Resultat før skatt 1 539 1 831 14
Ordinært resultat 1 539 1 831 14
Årsresultat 1 539 1 831 14
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 2 500 2 500 2 500
Sum omløpsmidler 7 310 5 043 4 128
Sum eiendeler 9 810 7 543 6 628
Sum egenkapital 6 818 5 279 3 448
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 991 2 263 3 180

Arkitektbedriftene i Norge

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arkitektbedriftene i Norge - 988412163
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Essendrops gate 3, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2008 2,8 år

Lusparken Arkitekter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lusparken Arkitekter AS - 975801950
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Brattørgata 5, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2002 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
21 346 000
Personalkostnader
15 749 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
227 000
Egenkapital
2 397 000
Gjeld
5 296 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 12 16 8
Kontantstrøm fra drift 10 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 70 80 54
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 21 346 21 102 22 269
Driftsresultat 1 529 2 178 936
Resultat før skatt 1 183 1 696 726
Ordinært resultat 1 183 1 696 726
Årsresultat 1 183 1 696 726
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 227 396 500
Sum omløpsmidler 7 467 7 510 7 718
Sum eiendeler 7 694 7 905 8 218
Sum egenkapital 2 397 1 565 2 369
Sum langsiktig gjeld 66 122 183
Sum kortsiktig gjeld 5 230 6 219 5 666

Gunnar Næss

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gunnar Næss - 975815552
Arkitekttjenester vedrørende byggverk
Erling Skakkes gate 49b, 7012 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2015 14,3 år

Abori Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Abori Eiendom AS - 989265873
Uoppgitt
General Buddes gate 4, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 16,9 år
Adm. direktør 2006 2022 16,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 766 000
Gjeld
19 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 28 32
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 1 3 17
Ordinært resultat 1 3 17
Årsresultat 1 3 17
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 797
Sum omløpsmidler 1 786 1 787 970
Sum eiendeler 1 786 1 787 1 767
Sum egenkapital 1 766 1 765 1 762
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19 21 5