Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Per Aarsund

Rapportdato: 2021-09-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 233 og med ett samlet driftsresultat på 257. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Aarsund Per Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
3 Bygg AS Styrets leder 2000** - Aktiv 2 233 257
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 2 233 257

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Aarsund Per Styrets leder 2000** - 2019
Aarsund Per Styrets leder 2000** - 2019

Aarsund Per

Foretaksinfo
(Aktiv) Aarsund Per - 971598298
Sauehold
Årsundøya 4, 6674 Kvisvik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2,4 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

3 Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 Bygg AS - 948132516
Snekkerarbeid
Årsundøya 4, 6674 Kvisvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,7 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 233 000
Personalkostnader
892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
766 000
Egenkapital
498 000
Gjeld
571 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 4 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 10 14
Rentedekningsgrad 10 6 8
Likviditetsgrad II 2 8 0
Totalt 76 57 58
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 233 1 887 1 844
Driftsresultat 257 215 215
Resultat før skatt 221 85 139
Ordinært resultat 221 85 139
Årsresultat 221 85 139
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 766 956 1 883
Sum omløpsmidler 304 1 900 126
Sum eiendeler 1 069 2 857 2 009
Sum egenkapital 498 329 244
Sum langsiktig gjeld 0 1 276 1 249
Sum kortsiktig gjeld 571 1 251 515

Byggfirma Øyvind Dahle A/S

Foretaksinfo
(Inaktiv) Byggfirma Øyvind Dahle A/S - 946305979
Ikke tilgjengelig
Høyeggen 58, 7224 Melhus
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år