Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Martin Røynås Grundetjern

Rapportdato: 2019-11-18

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 398 og med ett samlet driftsresultat på -2 236. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 12.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cmr Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Martin Røynås Grundetjern Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Lady Kirk Holding AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -2 384
Carham Eiendom AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -35
Lh Bygg AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Dse Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
B Kleveland AS Styre­medlem 2015 - 2019
Nor-met AS Adm. direktør 2015 - 2018
CG Glass Vennesla AS Styre­medlem 2015 - 2015
Eiendom Spar Sør AS Styre­medlem 2013 - 2019
Eiendom Spar Sør AS Adm. direktør 2013 - 2019

Cmr Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cmr Eiendom AS - 922843767
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Drivenesvegen 64, 4706 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Martin Røynås Grundetjern

Foretaksinfo
(Aktiv) Martin Røynås Grundetjern - 919871008
Avvirkning
Bjoråvegen 440, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 2 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2 år

Lady Kirk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lady Kirk Holding AS - 919693193
Uoppgitt
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
2 074 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 000
Egenkapital
-2 343 000
Gjeld
2 636 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10
Resultatgrad 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 20
Rentedekningsgrad 0 10
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 0 67
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 60
Driftsresultat -2 384 54
Resultat før skatt -3 404 41
Ordinært resultat -3 404 41
Årsresultat -3 404 41
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 83 1 103
Sum omløpsmidler 210 60
Sum eiendeler 294 1 163
Sum egenkapital -2 343 1 061
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 636 102

Carham Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Carham Eiendom AS - 919146338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
555 000
Egenkapital
-166 000
Gjeld
896 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 4 0
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -35 -60
Resultat før skatt -193 -45
Ordinært resultat -193 -45
Årsresultat -193 -45
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 555 588
Sum omløpsmidler 175 96
Sum eiendeler 730 684
Sum egenkapital -166 27
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 896 657

Lh Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lh Bygg AS - 917712670
Grunnarbeid
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 2,8 år

Hovden 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hovden 1 AS - 918322604
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
214 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 473 000
Egenkapital
-19 000
Gjeld
5 680 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 0 10
Totalt 27 36
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 214 121
Driftsresultat 158 97
Resultat før skatt -10 -39
Ordinært resultat -10 -39
Årsresultat -10 -39
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 3 473 3 010
Sum omløpsmidler 2 187 2 180
Sum eiendeler 5 661 5 190
Sum egenkapital -19 -9
Sum langsiktig gjeld 5 269 5 190
Sum kortsiktig gjeld 411 9

Alfred Uglands vei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfred Uglands vei AS - 917079846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Terje Vasland Arendalsvegen 455, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 961 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
748 000
Gjeld
2 103 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 13 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 8 14 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 2 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 15 59 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 961 10 060 0
Driftsresultat 90 968 -14
Resultat før skatt -24 736 -14
Ordinært resultat -24 736 -14
Årsresultat -24 736 -14
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 2 851 4 579 7 578
Sum eiendeler 2 851 4 579 7 578
Sum egenkapital 748 772 36
Sum langsiktig gjeld 400 400 1 800
Sum kortsiktig gjeld 1 703 3 407 5 743

Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern AS - 998804965
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Bjoråvegen 440, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7,1 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
223 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
108 000
Anleggsmidler
894 000
Egenkapital
482 000
Gjeld
681 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 4
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 0 6
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 62 11 67
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 223 1 980 774
Driftsresultat -65 -581 393
Resultat før skatt 1 649 -535 144
Ordinært resultat 1 649 -535 144
Årsresultat 1 649 -535 144
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 894 372 105
Sum omløpsmidler 269 552 2 369
Sum eiendeler 1 163 925 2 474
Sum egenkapital 482 -417 118
Sum langsiktig gjeld -100 342 100
Sum kortsiktig gjeld 781 1 000 2 256

Dse Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dse Eiendom AS - 916968906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rune Helland Sørkollen 10, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
468 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 442 000
Egenkapital
71 000
Gjeld
5 412 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 49 29 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 468 339 0
Driftsresultat 275 176 -12
Resultat før skatt 33 -107 -12
Ordinært resultat 33 -107 -12
Årsresultat 33 -107 -12
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 442 5 526 4 727
Sum omløpsmidler 41 72 2
Sum eiendeler 5 483 5 597 4 729
Sum egenkapital 71 39 18
Sum langsiktig gjeld 5 310 5 478 0
Sum kortsiktig gjeld 102 81 4 711

B Kleveland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Kleveland AS - 980847543
Butikkhandel med klær
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,1 år

Nor-met AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nor-met AS - 815385152
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2018 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
376 000
Personalkostnader
3 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 121 000
Egenkapital
42 000
Gjeld
4 194 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 10 20
Rentedekningsgrad 2 2 10
Likviditetsgrad II 8 10 0
Totalt 58 49 56
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 376 448 410
Driftsresultat 161 113 175
Resultat før skatt -49 -94 132
Ordinært resultat -49 -94 132
Årsresultat -49 -94 132
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 121 4 191 4 196
Sum omløpsmidler 115 206 1 576
Sum eiendeler 4 235 4 397 5 772
Sum egenkapital 42 90 134
Sum langsiktig gjeld 4 148 4 254 200
Sum kortsiktig gjeld 46 53 5 438

CG Glass Vennesla AS

Foretaksinfo
(Aktiv) CG Glass Vennesla AS - 914907144
Bearbeiding av planglass
Moseidmoen Industribygg, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
13
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 535 000
Personalkostnader
5 892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 000
Egenkapital
1 935 000
Gjeld
17 092 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 6 6
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 17 37 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 535 72 799 70 945
Driftsresultat -1 643 1 832 1 444
Resultat før skatt -1 918 606 556
Ordinært resultat -1 918 606 556
Årsresultat -1 918 606 556
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 300 0 0
Sum omløpsmidler 18 726 18 469 14 932
Sum eiendeler 19 026 18 469 14 932
Sum egenkapital 1 935 3 074 2 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 092 15 394 12 463

Eiendom Spar Sør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eiendom Spar Sør AS - 988301086
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,4 år
Adm. direktør 2013 2019 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
711 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 916 000
Egenkapital
503 000
Gjeld
4 426 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 59 77 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 711 3 005 3 315
Driftsresultat 318 2 453 2 850
Resultat før skatt 296 1 566 1 709
Ordinært resultat 296 1 566 1 709
Årsresultat 296 1 566 1 709
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 916 8 566 9 927
Sum omløpsmidler 1 014 2 541 1 889
Sum eiendeler 4 930 11 107 11 815
Sum egenkapital 503 2 206 1 040
Sum langsiktig gjeld 3 360 7 478 9 562
Sum kortsiktig gjeld 1 066 1 422 1 213

Tmh Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tmh Holding AS - 912179761
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 583 000
Egenkapital
530 000
Gjeld
6 557 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 10 24 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -11 -11 -11
Resultat før skatt 0 55 -11
Ordinært resultat 0 55 -11
Årsresultat 0 55 -11
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 583 7 083 7 083
Sum omløpsmidler 2 503 68 3
Sum eiendeler 7 086 7 152 7 086
Sum egenkapital 530 30 -25
Sum langsiktig gjeld 6 545 7 109 7 089
Sum kortsiktig gjeld 12 13 22

Trs Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trs Eiendom AS - 995700603
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Jens Dedekams vei 9, 4515 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Adm. direktør 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 000
Egenkapital
13 000
Gjeld
661 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -7 -9
Resultat før skatt -17 -18 -22
Ordinært resultat -17 -18 -22
Årsresultat -17 -18 -22
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 29 25 21
Sum omløpsmidler 645 646 653
Sum eiendeler 674 672 674
Sum egenkapital 13 30 48
Sum langsiktig gjeld 137 208 279
Sum kortsiktig gjeld 524 434 347

Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern

Foretaksinfo
(Inaktiv) Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern - 990158967
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Valhallvegen 14, 4737 Hornnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 7,5 år

Martin R Grundetjern

Foretaksinfo
(Inaktiv) Martin R Grundetjern - 984609590
Ikke tilgjengelig
Brandebakken 14, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,7 år
Adm. direktør 2002 2004 1,6 år