Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Martin Røynås Grundetjern

Rapportdato: 2020-09-30

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 657 og med ett samlet driftsresultat på -39. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Cmr Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 90 46
Martin Røynås Grundetjern Innehaver 2017 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 0
Lady Kirk Holding AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -34
Carham Eiendom AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 -65
Lh Bygg AS Vara­medlem 2017 - Aktiv 0 0
Hovden 1 AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 233 -5
Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern AS Styrets leder 2012 - Aktiv 334 19
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 334 19

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Alfred Uglands vei AS Styre­medlem 2016 - 2020
Dse Eiendom AS Styre­medlem 2016 - 2018
B Kleveland AS Styre­medlem 2015 - 2019
Nor-met AS Adm. direktør 2015 - 2018
CG Glass Vennesla AS Styre­medlem 2015 - 2015

Cmr Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cmr Eiendom AS - 922843767
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Eikelandsvegen 9, 4707 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
90 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 560 000
Egenkapital
30 000
Gjeld
1 552 000
Driftscore
2019
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 28
Resultatregnskap
2019
Driftsinntekter 90
Driftsresultat 46
Resultat før skatt 0
Ordinært resultat 0
Årsresultat 0
Balanseregnskap
2019
Sum anleggsmidler 1 560
Sum omløpsmidler 22
Sum eiendeler 1 582
Sum egenkapital 30
Sum langsiktig gjeld 1 371
Sum kortsiktig gjeld 181

Martin Røynås Grundetjern

Foretaksinfo
(Aktiv) Martin Røynås Grundetjern - 919871008
Avvirkning
Bjoråvegen 440, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2017 Aktiv 2,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 2,9 år

Lady Kirk Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lady Kirk Holding AS - 919693193
Uoppgitt
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
83 000
Egenkapital
-2 385 000
Gjeld
2 632 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 60
Driftsresultat -34 -2 384 54
Resultat før skatt -42 -3 404 41
Ordinært resultat -42 -3 404 41
Årsresultat -42 -3 404 41
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 83 83 1 103
Sum omløpsmidler 163 210 60
Sum eiendeler 247 294 1 163
Sum egenkapital -2 385 -2 343 1 061
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 632 2 636 102

Carham Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Carham Eiendom AS - 919146338
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-229 000
Gjeld
454 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 4 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -65 -35 -60
Resultat før skatt -64 -193 -45
Ordinært resultat -64 -193 -45
Årsresultat -64 -193 -45
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 555 588
Sum omløpsmidler 225 175 96
Sum eiendeler 225 730 684
Sum egenkapital -229 -166 27
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454 896 657

Lh Bygg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lh Bygg AS - 917712670
Grunnarbeid
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 Aktiv 3,7 år

Hovden 1 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hovden 1 AS - 918322604
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
233 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 468 000
Egenkapital
-313 000
Gjeld
6 011 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 3 27 36
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 233 214 121
Driftsresultat -5 158 97
Resultat før skatt -293 -10 -39
Ordinært resultat -293 -10 -39
Årsresultat -293 -10 -39
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 468 3 473 3 010
Sum omløpsmidler 2 231 2 187 2 180
Sum eiendeler 5 698 5 661 5 190
Sum egenkapital -313 -19 -9
Sum langsiktig gjeld 5 659 5 269 5 190
Sum kortsiktig gjeld 352 411 9

Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern AS - 998804965
Byggeteknisk konsulentvirksomhet
Bjoråvegen 440, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
334 000
Personalkostnader
12 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
407 000
Egenkapital
450 000
Gjeld
192 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 12 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 76 62 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 334 223 1 980
Driftsresultat 19 -65 -581
Resultat før skatt 228 1 649 -535
Ordinært resultat 228 1 649 -535
Årsresultat 228 1 649 -535
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 407 894 372
Sum omløpsmidler 235 269 552
Sum eiendeler 642 1 163 925
Sum egenkapital 450 482 -417
Sum langsiktig gjeld -100 -100 342
Sum kortsiktig gjeld 292 781 1 000

Alfred Uglands vei AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Alfred Uglands vei AS - 917079846
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Terje Vasland Arendalsvegen 455, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2020 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 050 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
809 000
Gjeld
2 668 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 6
Resultatgrad 14 8 14
Kontantstrøm fra drift 5 0 10
Rentedekningsgrad 6 2 10
Likviditetsgrad II 4 0 0
Totalt 39 15 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 050 1 961 10 060
Driftsresultat 183 90 968
Resultat før skatt 62 -24 736
Ordinært resultat 62 -24 736
Årsresultat 62 -24 736
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 477 2 851 4 579
Sum eiendeler 3 477 2 851 4 579
Sum egenkapital 809 748 772
Sum langsiktig gjeld 590 400 400
Sum kortsiktig gjeld 2 078 1 703 3 407

Dse Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dse Eiendom AS - 916968906
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Rune Helland Sørkollen 10, 4820 Froland
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
484 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 290 000
Egenkapital
67 000
Gjeld
5 234 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 50 49 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 484 468 339
Driftsresultat 269 275 176
Resultat før skatt -5 33 -107
Ordinært resultat -5 33 -107
Årsresultat -5 33 -107
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 290 5 442 5 526
Sum omløpsmidler 11 41 72
Sum eiendeler 5 301 5 483 5 597
Sum egenkapital 67 71 39
Sum langsiktig gjeld 5 210 5 310 5 478
Sum kortsiktig gjeld 24 102 81

B Kleveland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) B Kleveland AS - 980847543
Butikkhandel med klær
General Holms veg 12, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2019 3,1 år

Nor-met AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nor-met AS - 815385152
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 2018 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 992 000
Egenkapital
-378 000
Gjeld
4 385 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 18 10
Rentedekningsgrad 0 2 2
Likviditetsgrad II 0 8 10
Totalt 0 58 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 376 448
Driftsresultat -183 161 113
Resultat før skatt -469 -49 -94
Ordinært resultat -469 -49 -94
Årsresultat -469 -49 -94
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 992 4 121 4 191
Sum omløpsmidler 15 115 206
Sum eiendeler 4 007 4 235 4 397
Sum egenkapital -378 42 90
Sum langsiktig gjeld 4 146 4 148 4 254
Sum kortsiktig gjeld 239 46 53

CG Glass Vennesla AS

Foretaksinfo
(Aktiv) CG Glass Vennesla AS - 914907144
Bearbeiding av planglass
Moseidmoen Industribygg, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2015 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
53
Styremedlemmer
0
Omsetning
74 535 000
Personalkostnader
5 892 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
300 000
Egenkapital
1 935 000
Gjeld
17 092 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 4 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 6 6
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 17 37 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 74 535 72 799 70 945
Driftsresultat -1 643 1 832 1 444
Resultat før skatt -1 918 606 556
Ordinært resultat -1 918 606 556
Årsresultat -1 918 606 556
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 300 0 0
Sum omløpsmidler 18 726 18 469 14 932
Sum eiendeler 19 026 18 469 14 932
Sum egenkapital 1 935 3 074 2 469
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17 092 15 394 12 463

Eiendom Spar Sør AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eiendom Spar Sør AS - 988301086
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,4 år
Adm. direktør 2013 2019 5,7 år

Tmh Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Tmh Holding AS - 912179761
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Nils Heglands veg 41, 4735 Evje
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 583 000
Egenkapital
530 000
Gjeld
4 056 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 0 10
Likviditetsgrad II 0 10 10
Totalt 2 10 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -11 -11
Resultat før skatt 0 0 55
Ordinært resultat 0 0 55
Årsresultat 0 0 55
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 583 4 583 7 083
Sum omløpsmidler 3 2 503 68
Sum eiendeler 4 586 7 086 7 152
Sum egenkapital 530 530 30
Sum langsiktig gjeld 4 033 6 545 7 109
Sum kortsiktig gjeld 23 12 13

Trs Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Trs Eiendom AS - 995700603
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Veverigata 20, 4514 Mandal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,9 år
Adm. direktør 2010 2013 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
400 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-348 000
Gjeld
348 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 400 0 0
Driftsresultat -329 -9 -7
Resultat før skatt -361 -17 -18
Ordinært resultat -361 -17 -18
Årsresultat -361 -17 -18
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 29 25
Sum omløpsmidler 0 645 646
Sum eiendeler 0 674 672
Sum egenkapital -348 13 30
Sum langsiktig gjeld 0 137 208
Sum kortsiktig gjeld 348 524 434

Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern

Foretaksinfo
(Inaktiv) Takstingeniør Martin Røynås Grundetjern - 990158967
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Valhallvegen 14, 4737 Hornnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2014 7,5 år

Martin R Grundetjern

Foretaksinfo
(Inaktiv) Martin R Grundetjern - 984609590
Ikke tilgjengelig
Brandebakken 14, 4700 Vennesla
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 3,7 år
Adm. direktør 2002 2004 1,6 år