Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Erling Johan Wiig

Rapportdato: 2019-06-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 7 151 og med ett samlet driftsresultat på 2 342. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap Styre­medlem 2005 - Aktiv 532 297
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 532 297
Sivilingeniør E J Wiig AS Styrets leder 2000** - Aktiv 6 619 2 045
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 6 619 2 045

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Løfteteknisk Forening Adm. direktør 2014 - 2017
Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap Styrets leder 2000** - 2005
Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS Adm. direktør 2000** - 2017

Løfteteknisk Forening

Foretaksinfo
(Aktiv) Løfteteknisk Forening - 987151455
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Finnestadsvingen 1, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
510 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
198 000
Gjeld
0
Driftscore
2005
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 14
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 0
Totalt 70
Resultatregnskap
2005
Driftsinntekter 510
Driftsresultat 51
Resultat før skatt 52
Ordinært resultat 52
Årsresultat 52
Balanseregnskap
2005
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 198
Sum eiendeler 198
Sum egenkapital 198
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sertifiseringsorganet for Sakkyndig Virksomhet AS - 980843378
Teknisk prøving og analyse
Skogstøstraen 25, 4029 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2000 2017 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 988 000
Personalkostnader
1 704 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
512 000
Gjeld
425 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 20 21 19
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 988 2 486 2 239
Driftsresultat -89 -28 -548
Resultat før skatt -88 -34 -546
Ordinært resultat -88 -34 -546
Årsresultat -88 -34 -546
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 0 0 6
Sum omløpsmidler 937 975 1 055
Sum eiendeler 937 975 1 061
Sum egenkapital 512 600 634
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 425 375 427

Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap

Foretaksinfo
(Aktiv) Levahn Mekaniske Verksted Aktieselskap - 976495268
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Styrets leder 2000 2005 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
532 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 843 000
Egenkapital
17 533 000
Gjeld
3 853 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 6 10
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 74 74 80
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 532 515 443
Driftsresultat 297 175 247
Resultat før skatt 1 203 1 095 2 525
Ordinært resultat 1 203 1 095 2 525
Årsresultat 1 203 1 095 2 525
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 843 12 820 12 818
Sum omløpsmidler 8 543 7 954 9 288
Sum eiendeler 21 386 20 774 22 106
Sum egenkapital 17 533 17 331 16 636
Sum langsiktig gjeld 2 700 2 936 3 164
Sum kortsiktig gjeld 1 153 508 2 306

Sivilingeniør E J Wiig AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sivilingeniør E J Wiig AS - 913863186
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 18,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 619 000
Personalkostnader
657 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
222 000
Egenkapital
6 374 000
Gjeld
4 132 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 4
Totalt 81 84 88
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 6 619 7 864 13 781
Driftsresultat 2 045 2 836 4 894
Resultat før skatt 1 521 2 096 3 557
Ordinært resultat 1 521 2 096 3 557
Årsresultat 1 521 2 096 3 557
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 222 222 239
Sum omløpsmidler 10 284 9 115 10 147
Sum eiendeler 10 506 9 337 10 386
Sum egenkapital 6 374 5 853 4 757
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 132 3 484 5 629