Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Atle Veland

Rapportdato: 2021-01-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 20 873 og med ett samlet driftsresultat på -873. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Atle Veland Transport AS Styrets leder 2010 - Aktiv 20 873 -849
- Adm. direktør 2010 - Aktiv 20 873 -849
Atle Veland Holding AS Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -24
- Adm. direktør 2006 - Aktiv 0 -24

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Atle Veland Transport AS Styre­medlem 2000** - 2010
Atle Veland Livdyrtransport Styrets leder 2000** - 2011
Atle Veland Livdyrtransport Styrets leder 2000** - 2011

Atle Veland Transport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atle Veland Transport AS - 980384322
Godstransport på vei
Stallane 28, 5914 Isdalstø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 Aktiv 10,5 år
Adm. direktør 2010 Aktiv 10,5 år
Styre­medlem 2000 2010 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 873 000
Personalkostnader
9 211 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 426 000
Egenkapital
4 636 000
Gjeld
12 374 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 7 6
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 0 12 8
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 8
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 41 74 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 20 873 27 855 33 125
Driftsresultat -849 1 771 1 022
Resultat før skatt -890 1 213 562
Ordinært resultat -890 1 213 562
Årsresultat -890 1 213 562
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 426 13 340 12 698
Sum omløpsmidler 4 585 5 881 6 492
Sum eiendeler 17 011 19 221 19 190
Sum egenkapital 4 636 5 527 4 314
Sum langsiktig gjeld 9 134 10 505 10 052
Sum kortsiktig gjeld 3 240 3 189 4 824

Atle Veland Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Atle Veland Holding AS - 989232908
Godstransport på vei
Stallane 28, 5914 Isdalstø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,9 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 511 000
Egenkapital
1 991 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -24 -12 -24
Resultat før skatt -19 -9 -18
Ordinært resultat -19 -9 -18
Årsresultat -19 -9 -18
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 511 2 024 2 022
Sum omløpsmidler 480 137 148
Sum eiendeler 1 991 2 161 2 170
Sum egenkapital 1 991 2 161 2 170
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Atle Veland Livdyrtransport

Foretaksinfo
(Inaktiv) Atle Veland Livdyrtransport - 966332441
Godstransport på vei
Stallane 28, 5914 Isdalstø
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2011 10,2 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år