Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Arild Hansen

Rapportdato: 2022-08-20

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 012 og med ett samlet driftsresultat på 1 039. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Elveveien Borettslag BA Vara­medlem 2018 - Aktiv 446 133
Nerbotnveien Borettslag Styre­medlem 2017 - Aktiv 672 271
Sameiet Kanebogen Bo og Servicesenter Vara­medlem 2016 - Aktiv 2 028 -248
Valmuebakken Borettslag Nestleder styre 2015 - Aktiv 1 078 606
Arild Hansens Vaktmestertjeneste AS Styrets leder 2013 - Aktiv 788 277
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 788 277

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Nerbotnveien Borettslag Vara­medlem 2016 - 2017
Valmuebakken Borettslag Styre­medlem 2009 - 2015
Dalsbakkan Borettslag Styrets leder 2008 - 2020
Dalsbakkan Borettslag Styre­medlem 2000** - 2008
Elvebakken Borettslag Styrets leder 2008 - 2013
Elvebakken Borettslag Styrets leder 2008 - 2013

Elveveien Borettslag BA

Foretaksinfo
(Aktiv) Elveveien Borettslag BA - 965742247
Borettslag
Magnus gate 1, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 Aktiv 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
446 000
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 352 000
Egenkapital
2 432 000
Gjeld
1 296 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 69 67 72
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 446 446 432
Driftsresultat 133 143 222
Resultat før skatt 130 136 213
Ordinært resultat 130 136 213
Årsresultat 130 136 213
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 352 3 352 3 352
Sum omløpsmidler 376 377 370
Sum eiendeler 3 728 3 729 3 722
Sum egenkapital 2 432 2 302 2 166
Sum langsiktig gjeld 1 223 1 367 1 512
Sum kortsiktig gjeld 73 60 43

Nerbotnveien Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Nerbotnveien Borettslag - 979198205
Borettslag
Magnus gate 1, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5 år
Vara­medlem 2016 2017 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
672 000
Personalkostnader
19 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 914 000
Egenkapital
5 573 000
Gjeld
586 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 73 71 79
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 672 672 640
Driftsresultat 271 304 337
Resultat før skatt 264 287 315
Ordinært resultat 264 287 315
Årsresultat 264 287 315
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 5 914 5 914 5 914
Sum omløpsmidler 244 270 292
Sum eiendeler 6 158 6 184 6 206
Sum egenkapital 5 573 5 308 5 022
Sum langsiktig gjeld 553 843 1 129
Sum kortsiktig gjeld 33 32 55

Sameiet Kanebogen Bo og Servicesenter

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Kanebogen Bo og Servicesenter - 981905970
Lønnet arbeid i private husholdninger
V/styret Fredlyveien 4, 9411 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2016 Aktiv 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 028 000
Personalkostnader
39 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
388 000
Egenkapital
347 000
Gjeld
368 000
Driftscore
2021
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 8
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 2
Totalt 10
Resultatregnskap
2021
Driftsinntekter 2 028
Driftsresultat -248
Resultat før skatt -250
Ordinært resultat -250
Årsresultat -250
Balanseregnskap
2021
Sum anleggsmidler 388
Sum omløpsmidler 327
Sum eiendeler 715
Sum egenkapital 347
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 368

Valmuebakken Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Valmuebakken Borettslag - 877009262
Borettslag
Magnus gate 1, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 Aktiv 7,6 år
Styre­medlem 2009 2015 5,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 078 000
Personalkostnader
22 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 371 000
Egenkapital
7 890 000
Gjeld
2 430 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 2 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 8 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 74 65 74
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 078 1 071 1 063
Driftsresultat 606 279 597
Resultat før skatt 545 210 522
Ordinært resultat 545 210 522
Årsresultat 545 210 522
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 9 371 9 371 9 371
Sum omløpsmidler 949 1 022 956
Sum eiendeler 10 320 10 393 10 327
Sum egenkapital 7 890 7 345 7 134
Sum langsiktig gjeld 2 172 2 494 2 824
Sum kortsiktig gjeld 258 554 368

Arild Hansens Vaktmestertjeneste AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arild Hansens Vaktmestertjeneste AS - 912196380
Vaktmestertjenester
Nordjorda 12, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 9,1 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
788 000
Personalkostnader
108 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
356 000
Egenkapital
579 000
Gjeld
339 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 90 85 85
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 788 835 604
Driftsresultat 277 164 79
Resultat før skatt 206 123 64
Ordinært resultat 206 123 64
Årsresultat 206 123 64
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 356 404 18
Sum omløpsmidler 563 540 491
Sum eiendeler 919 944 509
Sum egenkapital 579 458 334
Sum langsiktig gjeld 119 269 0
Sum kortsiktig gjeld 220 217 175

Dalsbakkan Borettslag

Foretaksinfo
(Aktiv) Dalsbakkan Borettslag - 980011461
Borettslag
V/mai Britt Lindstrøm Trondenesveien 61, 9404 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2020 12,3 år
Styre­medlem 2000 2008 7,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 734 000
Personalkostnader
47 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
24 145 000
Egenkapital
9 611 000
Gjeld
15 561 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 10 2 4
Totalt 68 59 59
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 734 1 660 1 623
Driftsresultat 802 744 630
Resultat før skatt 576 467 346
Ordinært resultat 576 467 346
Årsresultat 576 467 346
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 24 145 24 154 24 108
Sum omløpsmidler 1 027 923 1 690
Sum eiendeler 25 172 25 077 25 798
Sum egenkapital 9 611 9 036 8 569
Sum langsiktig gjeld 15 357 15 036 15 700
Sum kortsiktig gjeld 204 1 005 1 529

Elvebakken Borettslag

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elvebakken Borettslag - 980671240
Borettslag
Sørvik, 9419 Sørvik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2013 5,4 år

Arild Hansens Vaktmestertjeneste

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arild Hansens Vaktmestertjeneste - 988883719
Vaktmestertjenester
Nordjorda 12, 9409 Harstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2013 7,9 år