Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Karen Johanne Strømstad

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nordstrand Kulturarena AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 0
Karen Johanne Strømstad Innehaver 2020 - Aktiv 0 0
1. Nordstrand Speidergruppe Nestleder styre 2017 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Ekebergveien 243 AS Styre­medlem 2013 - 2020
Speider-sport AS Styrets leder 2012 - 2018
Norges Speiderforbund Adm. direktør 2007 - 2012
Norges Speiderforbund Adm. direktør 2007 - 2012

Nordstrand Kulturarena AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordstrand Kulturarena AS - 924455497
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Ekebergveien 243, 1166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,4 år

Karen Johanne Strømstad

Foretaksinfo
(Aktiv) Karen Johanne Strømstad - 924421045
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Åssiden Terrasse 32a, 1160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2020 Aktiv 1,4 år

1. Nordstrand Speidergruppe

Foretaksinfo
(Aktiv) 1. Nordstrand Speidergruppe - 819302332
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Karen Johanne Strømstad Åssiden Terrasse 32a, 1160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2017 Aktiv 3,9 år

Ekebergveien 243 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ekebergveien 243 AS - 956631858
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Olav Dalen Zahl Nordstrandveien 25, 1163 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2020 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 922 000
Personalkostnader
399 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 376 000
Egenkapital
8 532 000
Gjeld
5 198 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 68 76 84
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 922 2 399 3 925
Driftsresultat 509 638 2 232
Resultat før skatt 406 537 2 195
Ordinært resultat 406 537 2 195
Årsresultat 406 537 2 195
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 376 8 762 9 179
Sum omløpsmidler 5 353 3 250 2 585
Sum eiendeler 13 729 12 012 11 765
Sum egenkapital 8 532 8 126 7 589
Sum langsiktig gjeld 2 519 2 821 3 122
Sum kortsiktig gjeld 2 679 1 065 1 053

Speider-sport AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Speider-sport AS - 998530962
Butikkhandel med sportsutstyr
Rosenborgveien 15, 1630 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
9
Styremedlemmer
0
Omsetning
16 586 000
Personalkostnader
2 457 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
189 000
Egenkapital
4 348 000
Gjeld
1 997 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 12
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 4 12
Kontantstrøm fra drift 3 3 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 44 43 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 16 586 14 165 20 135
Driftsresultat 167 264 1 173
Resultat før skatt 123 186 785
Ordinært resultat 123 186 785
Årsresultat 123 186 785
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 189 223 242
Sum omløpsmidler 6 156 6 111 6 492
Sum eiendeler 6 345 6 334 6 734
Sum egenkapital 4 348 4 275 4 089
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 997 2 059 2 645

Norges Speiderforbund

Foretaksinfo
(Aktiv) Norges Speiderforbund - 954877841
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
St. Olavs gate 25, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2012 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
44 506 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 835 000
Egenkapital
42 995 000
Gjeld
9 920 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 6
Resultatgrad 4 8 14
Kontantstrøm fra drift 5 7 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 42 39 59
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 44 506 24 426 52 222
Driftsresultat 1 288 804 4 447
Resultat før skatt 1 288 804 4 447
Ordinært resultat 1 288 804 4 447
Årsresultat 1 288 804 4 447
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 35 835 32 138 32 115
Sum omløpsmidler 17 080 31 293 40 655
Sum eiendeler 52 915 63 431 72 770
Sum egenkapital 42 995 41 498 40 833
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 920 21 933 31 937

Candidat Edvard Eckhoffs Stiftelse

Foretaksinfo
(Inaktiv) Candidat Edvard Eckhoffs Stiftelse - 977127947
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2007 < 1 år