Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne Suphellen

Rapportdato: 2019-09-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 420 930 og med ett samlet driftsresultat på -9 720. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 9 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Nla Høgskolen AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 240 976 4 255
Kristelig Folkeparti Styre­medlem 2019 - Aktiv 37 622 131
Supphellen Markedsanalyse Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fjell Kyrkjelege Fellesråd Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Supphellen Markedsanalyse Styrets leder 2000** - 2019
Blom Fiskeoppdrett AS Styre­medlem 2013 - 2019
Høgskolen i Staffeldtsgate Styre­medlem 2010 - 2015
Design Region Bergen Styre­medlem 2007 - 2010
Den Norske Israelsmisjon Styre­medlem 2006 - 2007

Nla Høgskolen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nla Høgskolen AS - 995189186
Undervisning ved andre høgskoler
Amalie Skramsvei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
285
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 976 000
Personalkostnader
155 863 000
Lederlønn
892 000
Anleggsmidler
13 034 000
Egenkapital
24 787 000
Gjeld
46 700 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 52 55 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 240 976 216 143 204 126
Driftsresultat 4 255 6 100 5 863
Resultat før skatt 4 688 6 456 5 869
Ordinært resultat 4 688 6 456 5 869
Årsresultat 4 688 6 456 5 869
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 034 12 896 10 503
Sum omløpsmidler 58 453 50 054 34 888
Sum eiendeler 71 487 62 950 45 392
Sum egenkapital 24 787 20 099 13 643
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 46 700 42 852 31 749

Kristelig Folkeparti

Foretaksinfo
(Aktiv) Kristelig Folkeparti - 939909494
Partipolitiske organisasjoner
St. Olavs gate 28, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
43
Styremedlemmer
0
Omsetning
37 622 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
948 000
Anleggsmidler
0
Egenkapital
25 326 000
Gjeld
4 798 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 8
Resultatgrad 2 0 4
Kontantstrøm fra drift 1 0 5
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 34 15 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 37 622 42 823 39 232
Driftsresultat 131 -2 060 1 137
Resultat før skatt 178 -2 023 1 192
Ordinært resultat 178 -2 023 1 192
Årsresultat 178 -2 023 1 192
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 18 701 19 064
Sum omløpsmidler 30 124 11 660 12 473
Sum eiendeler 30 124 30 362 31 537
Sum egenkapital 25 326 25 157 27 180
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 798 5 205 4 357

Supphellen Markedsanalyse

Foretaksinfo
(Aktiv) Supphellen Markedsanalyse - 976763351
Markeds- og opinionsundersøkelser
Lyngnesvegen 50, 5354 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS - 922105901
Uoppgitt
C/o Rolf Heitmann / Petter Ekerhovd Nla Høgskolen Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fjell Kyrkjelege Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjell Kyrkjelege Fellesråd - 976995201
Religiøse organisasjoner
Tytebærbrekko 2, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,7 år

Cbmc Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Cbmc Norge - 816183162
Religiøse organisasjoner
C/o Tor Haugstad Utsiktsveien 12a, 1410 Kolbotn
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 Aktiv 3,8 år

Foldnes Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Foldnes Sokn - 915339263
Religiøse organisasjoner
Tytebærbrekko 2, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,8 år

Idrettsaktivitet i Ytrebygda

Foretaksinfo
(Aktiv) Idrettsaktivitet i Ytrebygda - 915628672
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Einar Myklestad Hjellestadvegen 18b, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,2 år

Menneskeverd

Foretaksinfo
(Aktiv) Menneskeverd - 971276959
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 10 B, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
8 390 000
Personalkostnader
4 702 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
209 000
Egenkapital
1 968 000
Gjeld
1 114 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 1 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 18 15
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 8 390 7 152
Driftsresultat -62 -855
Resultat før skatt -42 -826
Ordinært resultat -42 -826
Årsresultat -42 -826
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 209 232
Sum omløpsmidler 2 874 3 356
Sum eiendeler 3 082 3 588
Sum egenkapital 1 968 2 010
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 114 1 578

Normisjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Normisjon - 860474522
Religiøse organisasjoner
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
79
Styremedlemmer
0
Omsetning
129 119 000
Personalkostnader
41 361 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
127 650 000
Egenkapital
46 354 000
Gjeld
109 976 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 8 6
Totalt 13 15 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 129 119 126 890 154 454
Driftsresultat -13 271 -25 066 -15 774
Resultat før skatt -15 892 -26 790 -25 006
Ordinært resultat -15 892 -26 790 -25 006
Årsresultat -15 884 -26 743 -24 402
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 127 650 132 360 152 096
Sum omløpsmidler 28 679 39 933 33 990
Sum eiendeler 156 330 172 293 186 087
Sum egenkapital 46 354 61 817 92 859
Sum langsiktig gjeld 88 611 87 250 69 982
Sum kortsiktig gjeld 21 365 23 226 23 245

Brand Cognition AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brand Cognition AS - 985209723
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Strandveien 33, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 14 år
Adm. direktør 2003 2007 4,1 år
Styrets leder 2002 2005 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 823 000
Personalkostnader
3 460 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
472 000
Egenkapital
3 173 000
Gjeld
986 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 6 4
Fordringsomsetningshastighet 5 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 17 79 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 4 823 9 924 6 808
Driftsresultat -773 1 286 -233
Resultat før skatt -603 977 -172
Ordinært resultat -603 977 -172
Årsresultat -603 977 -172
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 472 323 406
Sum omløpsmidler 3 687 7 111 4 874
Sum eiendeler 4 159 7 433 5 280
Sum egenkapital 3 173 3 388 2 926
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 986 4 045 2 355

Blom Fiskeoppdrett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blom Fiskeoppdrett AS - 840215512
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Ulvøyvegen 130, 5337 Rong
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
71
Styremedlemmer
0
Omsetning
324 851 000
Personalkostnader
39 287 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
390 667 000
Egenkapital
252 672 000
Gjeld
447 953 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 12 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 8 8
Resultatgrad 4 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 38 75 75
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 324 851 473 601 447 444
Driftsresultat 8 622 93 848 88 588
Resultat før skatt 7 569 68 677 61 921
Ordinært resultat 7 569 68 677 61 921
Årsresultat 7 569 68 677 61 921
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 390 667 356 496 302 631
Sum omløpsmidler 309 959 261 277 219 673
Sum eiendeler 700 626 617 773 522 304
Sum egenkapital 252 672 245 103 226 426
Sum langsiktig gjeld 232 019 213 031 202 250
Sum kortsiktig gjeld 215 934 159 639 93 628

Høgskolen i Staffeldtsgate

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høgskolen i Staffeldtsgate - 995640384
Undervisning ved andre høgskoler
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,6 år

Design Region Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Design Region Bergen - 992056827
Yrkessammenslutninger
C/o Haltenbanken Rådhusgaten 2, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3 år

Den Norske Israelsmisjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Norske Israelsmisjon - 970167978
Religiøse organisasjoner
4. Etasje Holbergs Plass 4, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Haugeinstituttet

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugeinstituttet - 988982563
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Industrigata 12, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2016 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
130 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
91 000
Gjeld
96 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 6 10 6
Totalt 35 12 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 130 100 176
Driftsresultat 4 -4 -6
Resultat før skatt 4 -4 -6
Ordinært resultat 4 -4 -6
Årsresultat 4 -4 -6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 48 48 48
Sum omløpsmidler 140 44 134
Sum eiendeler 187 92 181
Sum egenkapital 91 87 91
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96 5 91

Aff AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aff AS - 983521533
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2005 1,3 år