Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Magne Suphellen

Rapportdato: 2019-06-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 833 710 og med ett samlet driftsresultat på 75 313. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 8 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 8.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Supphellen Markedsanalyse Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Nla Høgskolen AS Vara­medlem 2019 - Aktiv 216 143 6 100
Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 0
Fjell Kyrkjelege Fellesråd Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Cbmc Norge Nestleder styre 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Supphellen Markedsanalyse Styrets leder 2000** - 2019
Høgskolen i Staffeldtsgate Styre­medlem 2010 - 2015
Design Region Bergen Styre­medlem 2007 - 2010
Den Norske Israelsmisjon Styre­medlem 2006 - 2007
Haugeinstituttet Nestleder styre 2006 - 2016
Brand Cognition AS Adm. direktør 2003 - 2007
Brand Cognition AS Styrets leder 2002 - 2005
Brand Cognition AS Styrets leder 2002 - 2005

Supphellen Markedsanalyse

Foretaksinfo
(Aktiv) Supphellen Markedsanalyse - 976763351
Markeds- og opinionsundersøkelser
Lyngnesvegen 50, 5354 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Nla Høgskolen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nla Høgskolen AS - 995189186
Undervisning ved andre høgskoler
Amalie Skramsvei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
275
Styremedlemmer
0
Omsetning
216 143 000
Personalkostnader
141 812 000
Lederlønn
829 000
Anleggsmidler
12 896 000
Egenkapital
20 099 000
Gjeld
42 852 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 10 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 4 4 2
Kontantstrøm fra drift 7 7 3
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 55 58 41
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 216 143 204 126 192 123
Driftsresultat 6 100 5 863 1 517
Resultat før skatt 6 456 5 869 2 028
Ordinært resultat 6 456 5 869 2 028
Årsresultat 6 456 5 869 2 028
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 12 896 10 503 9 460
Sum omløpsmidler 50 054 34 888 33 666
Sum eiendeler 62 950 45 392 43 126
Sum egenkapital 20 099 13 643 7 773
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42 852 31 749 35 353

Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hauge Israel Firstfruit Fund Invest AS - 922105901
Uoppgitt
C/o Rolf Heitmann / Petter Ekerhovd Nla Høgskolen Amalie Skrams vei 3, 5036 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv < 1 år

Fjell Kyrkjelege Fellesråd

Foretaksinfo
(Aktiv) Fjell Kyrkjelege Fellesråd - 976995201
Religiøse organisasjoner
Tytebærbrekko 2, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år

Cbmc Norge

Foretaksinfo
(Aktiv) Cbmc Norge - 816183162
Religiøse organisasjoner
C/o Tor Haugstad Utsiktsveien 12a, 1410 Kolbotn
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2015 Aktiv 3,5 år

Foldnes Sokn

Foretaksinfo
(Aktiv) Foldnes Sokn - 915339263
Religiøse organisasjoner
Tytebærbrekko 2, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 3,5 år

Idrettsaktivitet i Ytrebygda

Foretaksinfo
(Aktiv) Idrettsaktivitet i Ytrebygda - 915628672
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
C/o Einar Myklestad Hjellestadvegen 18b, 5258 Blomsterdalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4 år

Menneskeverd

Foretaksinfo
(Aktiv) Menneskeverd - 971276959
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Storgata 10 B, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 152 000
Personalkostnader
4 230 000
Lederlønn
712 000
Anleggsmidler
232 000
Egenkapital
2 010 000
Gjeld
1 578 000
Driftscore
2017 2015
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 8 10
Totalt 15 19
Resultatregnskap
2017 2015
Driftsinntekter 7 152 5 430
Driftsresultat -855 -694
Resultat før skatt -826 -630
Ordinært resultat -826 -630
Årsresultat -826 -630
Balanseregnskap
2017 2015
Sum anleggsmidler 232 197
Sum omløpsmidler 3 356 3 804
Sum eiendeler 3 588 4 001
Sum egenkapital 2 010 3 399
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 578 602

Blom Fiskeoppdrett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Blom Fiskeoppdrett AS - 840215512
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Ulvøyvegen 130, 5337 Rong
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
68
Styremedlemmer
0
Omsetning
473 601 000
Personalkostnader
36 591 000
Lederlønn
1 303 000
Anleggsmidler
356 496 000
Egenkapital
245 103 000
Gjeld
372 670 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 4
Resultatgrad 18 18 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 75 75 33
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 473 601 447 444 283 146
Driftsresultat 93 848 88 588 515
Resultat før skatt 68 677 61 921 4 944
Ordinært resultat 68 677 61 921 4 944
Årsresultat 68 677 61 921 4 944
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 356 496 302 631 262 558
Sum omløpsmidler 261 277 219 673 272 516
Sum eiendeler 617 773 522 304 535 073
Sum egenkapital 245 103 226 426 135 967
Sum langsiktig gjeld 213 031 202 250 198 270
Sum kortsiktig gjeld 159 639 93 628 200 836

Normisjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Normisjon - 860474522
Religiøse organisasjoner
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
73
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 890 000
Personalkostnader
42 466 000
Lederlønn
743 000
Anleggsmidler
132 360 000
Egenkapital
61 817 000
Gjeld
110 476 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 13 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 126 890 154 454 287 754
Driftsresultat -25 066 -15 774 -24 915
Resultat før skatt -26 790 -25 006 -49 610
Ordinært resultat -26 790 -25 006 -49 610
Årsresultat -26 743 -24 402 -48 529
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 132 360 152 096 235 283
Sum omløpsmidler 39 933 33 990 69 056
Sum eiendeler 172 293 186 087 304 339
Sum egenkapital 61 817 92 859 132 966
Sum langsiktig gjeld 87 250 69 982 137 306
Sum kortsiktig gjeld 23 226 23 245 34 066

Brand Cognition AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Brand Cognition AS - 985209723
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Strandveien 33, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 13,8 år
Adm. direktør 2003 2007 4,1 år
Styrets leder 2002 2005 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 924 000
Personalkostnader
5 899 000
Lederlønn
1 102 000
Anleggsmidler
323 000
Egenkapital
3 388 000
Gjeld
4 045 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 0 7
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 6
Resultatgrad 16 0 12
Kontantstrøm fra drift 18 0 10
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 79 13 58
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 9 924 6 808 7 617
Driftsresultat 1 286 -233 596
Resultat før skatt 977 -172 456
Ordinært resultat 977 -172 456
Årsresultat 977 -172 456
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 323 406 331
Sum omløpsmidler 7 111 4 874 6 075
Sum eiendeler 7 433 5 280 6 406
Sum egenkapital 3 388 2 926 3 072
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 045 2 355 3 334

Høgskolen i Staffeldtsgate

Foretaksinfo
(Inaktiv) Høgskolen i Staffeldtsgate - 995640384
Undervisning ved andre høgskoler
Linstows gate 3, 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2015 4,6 år

Design Region Bergen

Foretaksinfo
(Aktiv) Design Region Bergen - 992056827
Yrkessammenslutninger
C/o Haltenbanken Rådhusgaten 2, 5014 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3 år

Den Norske Israelsmisjon

Foretaksinfo
(Aktiv) Den Norske Israelsmisjon - 970167978
Religiøse organisasjoner
Holbergsplass 4, 4. Etg., 0166 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Haugeinstituttet

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugeinstituttet - 988982563
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag
Industrigata 12, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2016 10,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
100 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
48 000
Egenkapital
87 000
Gjeld
5 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 6 10
Totalt 12 10 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 100 176 251
Driftsresultat -4 -6 -11
Resultat før skatt -4 -6 -10
Ordinært resultat -4 -6 -10
Årsresultat -4 -6 -10
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 48 48 48
Sum omløpsmidler 44 134 64
Sum eiendeler 92 181 112
Sum egenkapital 87 91 97
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 91 16

Aff AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Aff AS - 983521533
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Helleveien 30, 5045 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 2005 1,3 år