Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ingar Owren Solheim

Rapportdato: 2019-06-21

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 520 893 og med ett samlet driftsresultat på 246 771. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 13.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Baggins II AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 0
Advokatfirmaet Selmer AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 440 128 169 940
Qarlbo Associates AS Styrets leder 2012 - Aktiv 0 -283
- Kontakt­person 2012 - Aktiv 0 -283
Baggins AS Styrets leder 2009 - Aktiv 79 140 75 828
Acier AS Vara­medlem 2005 - Aktiv 1 625 1 286

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Gamle Selmer DA (under Avvikling) Styre­medlem 2017 - 2019
Itslearning AS Styre­medlem 2013 - 2014
Itsl Holding AS Styre­medlem 2013 - 2014
Itsl Holding AS Styrets leder 2013 - 2013
Europris AS Vara­medlem 2012 - 2012
Europris Holding AS Vara­medlem 2012 - 2012

Baggins II AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baggins II AS - 922703574
Ikke tilgjengelig
C/o Advokatfirmaet Selmer As, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år

Advokatfirmaet Selmer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Advokatfirmaet Selmer AS - 920969798
Juridisk tjenesteyting
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
160
Styremedlemmer
0
Omsetning
440 128 000
Personalkostnader
193 846 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 327 000
Egenkapital
960 000
Gjeld
235 254 000
Driftscore
2018
Totalrentabilitet 15
Kapitalomsetningshastighet 6
Fordringsomsetningshastighet 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10
Resultatgrad 20
Kontantstrøm fra drift 20
Rentedekningsgrad 10
Likviditetsgrad II 6
Totalt 88
Resultatregnskap
2018
Driftsinntekter 440 128
Driftsresultat 169 940
Resultat før skatt 169 872
Ordinært resultat 169 872
Årsresultat 169 872
Balanseregnskap
2018
Sum anleggsmidler 6 327
Sum omløpsmidler 229 887
Sum eiendeler 236 214
Sum egenkapital 960
Sum langsiktig gjeld 56 850
Sum kortsiktig gjeld 178 404

Qarlbo Associates AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Qarlbo Associates AS - 992107642
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Advokatfirmaet Selmer DA Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 6,8 år
Kontakt­person 2012 Aktiv 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
381 369 000
Egenkapital
269 865 000
Gjeld
128 578 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 8 2
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 4 14 4
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -283 -289 -141
Resultat før skatt -9 846 6 840 -9 002
Ordinært resultat -9 846 6 840 -9 002
Årsresultat -9 846 6 840 -9 002
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 381 369 362 453 262 293
Sum omløpsmidler 17 073 98 690 23 805
Sum eiendeler 398 442 461 143 286 098
Sum egenkapital 269 865 279 711 182 094
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 128 578 181 433 104 005

Baggins AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Baggins AS - 889224762
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Advokatfirmaet Selmer AS Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 9,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
79 140 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 320 000
Egenkapital
264 331 000
Gjeld
12 972 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 85 85 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 79 140 68 991 151 130
Driftsresultat 75 828 66 155 142 335
Resultat før skatt 80 271 63 504 142 072
Ordinært resultat 80 271 63 504 142 072
Årsresultat 80 271 63 504 142 072
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 60 320 53 423 34 662
Sum omløpsmidler 216 983 147 253 158 735
Sum eiendeler 277 303 200 675 193 397
Sum egenkapital 264 331 194 060 135 557
Sum langsiktig gjeld 0 495 1 150
Sum kortsiktig gjeld 12 972 6 121 56 690

Acier AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Acier AS - 982232236
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2005 Aktiv 13,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 625 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 811 000
Egenkapital
11 126 000
Gjeld
11 134 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 10
Resultatgrad 20 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 78 32 79
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 625 0 1 598
Driftsresultat 1 286 -354 1 185
Resultat før skatt 3 304 1 005 3 749
Ordinært resultat 3 304 1 005 3 749
Årsresultat 3 304 1 005 3 749
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 811 7 741 7 788
Sum omløpsmidler 17 449 8 335 13 909
Sum eiendeler 22 260 16 075 21 696
Sum egenkapital 11 126 8 923 14 117
Sum langsiktig gjeld 1 400 1 600 1 800
Sum kortsiktig gjeld 9 734 5 552 5 779

Gamle Selmer DA (under Avvikling)

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gamle Selmer DA (under Avvikling) - 947739611
Juridisk tjenesteyting
Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år

Itslearning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Itslearning AS - 980682765
Utgivelse av annen programvare
Solheimsgaten 7d, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
91
Styremedlemmer
0
Omsetning
389 897 000
Personalkostnader
227 905 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
184 002 000
Egenkapital
37 209 000
Gjeld
307 877 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 9 8 5
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 389 897 397 862 289 410
Driftsresultat -21 162 -12 428 -39 193
Resultat før skatt -14 142 -14 364 -25 994
Ordinært resultat -14 142 -14 364 -25 994
Årsresultat -14 142 -14 364 -25 994
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 184 002 176 170 144 329
Sum omløpsmidler 161 084 188 541 243 742
Sum eiendeler 345 086 364 711 388 071
Sum egenkapital 37 209 52 842 33 569
Sum langsiktig gjeld 15 096 30 293 60 743
Sum kortsiktig gjeld 292 781 281 576 293 759

Itsl Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Itsl Holding AS - 999647251
Utgivelse av annen programvare
Solheimsgaten 7d, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Styrets leder 2013 2013 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
389 897 000
Personalkostnader
228 841 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
714 399 000
Egenkapital
243 141 000
Gjeld
593 771 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 2 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 5 18 5
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 389 897 397 862 279 620
Driftsresultat -39 908 -28 794 -59 898
Resultat før skatt -36 602 10 743 -55 848
Ordinært resultat -36 602 10 743 -55 848
Årsresultat -36 602 10 743 -55 848
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 714 399 717 799 716 451
Sum omløpsmidler 122 512 154 049 210 884
Sum eiendeler 836 911 871 848 927 334
Sum egenkapital 243 141 282 211 257 286
Sum langsiktig gjeld 300 240 307 020 360 672
Sum kortsiktig gjeld 293 531 282 618 309 376

Europris AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris AS - 986762469
Uspesifisert engroshandel
Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
365
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 852 682 000
Personalkostnader
235 754 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 541 535 000
Egenkapital
1 832 729 000
Gjeld
1 675 158 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 12 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 79 81 83
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 3 852 682 3 906 514 3 522 816
Driftsresultat 515 047 588 590 511 625
Resultat før skatt 388 774 438 327 328 212
Ordinært resultat 388 774 438 327 328 212
Årsresultat 388 774 438 327 328 212
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 541 535 1 478 104 1 468 511
Sum omløpsmidler 1 966 352 1 889 214 1 463 278
Sum eiendeler 3 507 887 3 367 319 2 931 788
Sum egenkapital 1 832 729 1 813 836 1 689 555
Sum langsiktig gjeld 596 371 595 849 598 012
Sum kortsiktig gjeld 1 078 787 957 634 644 221

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Europris Holding AS - 987125209
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2012 < 1 år

Europris ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris ASA - 997639588
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Dikeveien 57, 1661 Rolvsøy
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 422 530 000
Personalkostnader
826 847 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 327 012 000
Egenkapital
1 764 233 000
Gjeld
2 784 146 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 10
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 67 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 5 422 530 5 085 205 4 629 232
Driftsresultat 552 007 589 998 532 566
Resultat før skatt 389 799 413 661 277 581
Ordinært resultat 389 799 413 661 277 581
Årsresultat 389 799 413 661 277 581
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 327 012 2 265 515 2 241 193
Sum omløpsmidler 2 221 365 2 170 952 1 852 808
Sum eiendeler 4 548 378 4 436 467 4 094 001
Sum egenkapital 1 764 233 1 708 372 1 528 467
Sum langsiktig gjeld 1 699 030 1 693 721 1 710 571
Sum kortsiktig gjeld 1 085 116 1 034 373 854 962

Europris Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europris Holding AS - 997517946
Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers
Hjalmar Bjørges vei 105, 1604 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2011 2014 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
10
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 465 050 000
Egenkapital
1 354 931 000
Gjeld
1 151 481 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 3 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 8 10 2
Likviditetsgrad II 10 4 10
Totalt 25 26 14
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -85 -57 -23
Resultat før skatt 63 989 151 833 -3 351
Ordinært resultat 63 989 151 833 -3 351
Årsresultat 63 989 151 833 -3 351
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 465 050 2 465 050 2 465 050
Sum omløpsmidler 41 363 195 906 155 311
Sum eiendeler 2 506 413 2 660 956 2 620 361
Sum egenkapital 1 354 931 1 355 942 1 429 171
Sum langsiktig gjeld 1 140 921 1 139 241 1 140 771
Sum kortsiktig gjeld 10 560 165 773 50 419

Sørkedalens Idrettsforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørkedalens Idrettsforening - 971289023
Idrettslag og -klubber
Lokalet, Sørkedalens Idrett og Bygdehus Sørkedalsveien 1064, 0758 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2016 6,7 år

Lectio AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lectio AS - 989289012
Ikke tilgjengelig
Slemdalsveien 72, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2009 < 1 år

Europay Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Europay Norge AS - 923820698
Annen kredittgivning
Drammensveien 169/171, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

Plantasjen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Plantasjen AS - 985145253
Butikkhandel med blomster og planter
Norvald Strands veg 43, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
136 990 000
Personalkostnader
9 042 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 354 280 000
Egenkapital
2 240 259 000
Gjeld
293 215 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 10 0 0
Rentedekningsgrad 4 2 2
Likviditetsgrad II 2 0 10
Totalt 27 10 20
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 136 990 124 761 81 205
Driftsresultat -16 462 -26 309 -51 198
Resultat før skatt 833 -83 325 -51 701
Ordinært resultat 833 -83 325 -51 701
Årsresultat 833 -83 325 -51 701
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 354 280 2 325 214 2 379 895
Sum omløpsmidler 179 194 76 569 354 912
Sum eiendeler 2 533 474 2 401 783 2 734 807
Sum egenkapital 2 240 259 2 239 426 1 646 710
Sum langsiktig gjeld 110 723 5 323 971 622
Sum kortsiktig gjeld 182 492 157 034 116 475

Stahl Industrial Colorants Norway AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stahl Industrial Colorants Norway AS - 984091990
Ikke tilgjengelig
Sparavollen 40, 3021 Drammen
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2002 < 1 år