Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jorun Synnøve Smestad

Rapportdato: 2023-04-01

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 29 881 og med ett samlet driftsresultat på 4 686. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Røn-rek AS Styrets leder 2012 - Aktiv 27 938 3 412
Autodeler Kongsvinger AS Styrets leder 2002 - Aktiv 1 943 1 274

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sameiet Stillverksveien 20 og 22 Vara­medlem 2009 - 2011

Røn-rek AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Røn-rek AS - 943140448
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Gardermovegen 13, 2050 Jessheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 10,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 938 000
Personalkostnader
5 512 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 822 000
Egenkapital
6 281 000
Gjeld
4 740 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 15 13 12
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 6
Resultatgrad 16 18 14
Kontantstrøm fra drift 14 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 2
Totalt 82 80 69
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 27 938 26 142 19 851
Driftsresultat 3 412 3 472 1 966
Resultat før skatt 2 667 2 748 1 634
Ordinært resultat 2 667 2 748 1 634
Årsresultat 2 667 2 748 1 634
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 822 3 345 1 383
Sum omløpsmidler 9 199 13 657 11 985
Sum eiendeler 11 020 17 003 13 368
Sum egenkapital 6 281 3 613 864
Sum langsiktig gjeld 428 255 279
Sum kortsiktig gjeld 4 312 13 136 12 225

Autodeler Kongsvinger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autodeler Kongsvinger AS - 970998853
Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Ole R. Gjems veg 7, 2212 Kongsvinger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 Aktiv 20,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 943 000
Personalkostnader
95 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 510 000
Egenkapital
3 766 000
Gjeld
8 810 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 15 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 4
Resultatgrad 20 16 12
Kontantstrøm fra drift 20 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 67 80 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 943 8 822 8 370
Driftsresultat 1 274 1 091 566
Resultat før skatt 1 003 9 859 544
Ordinært resultat 1 003 9 859 544
Årsresultat 1 003 9 859 544
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 4 510 13 510 4 527
Sum omløpsmidler 8 065 4 466 3 978
Sum eiendeler 12 575 17 976 8 505
Sum egenkapital 3 766 12 763 2 904
Sum langsiktig gjeld 720 523 523
Sum kortsiktig gjeld 8 090 4 691 5 078

Sameiet Stillverksveien 20 og 22

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Stillverksveien 20 og 22 - 990363587
Ikke tilgjengelig
Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 413 000
Personalkostnader
51 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
15 000
Gjeld
212 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 7 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 14 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 4 10 10
Totalt 9 63 15
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 413 1 321 1 310
Driftsresultat -909 105 -181
Resultat før skatt -908 108 -174
Ordinært resultat -908 108 -174
Årsresultat -908 108 -174
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 227 1 054 1 004
Sum eiendeler 227 1 054 1 004
Sum egenkapital 15 923 815
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212 131 189