Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Harald Jostein Pedersen

Rapportdato: 2022-07-05

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -13. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Harald Jostein Pedersen Innehaver 2008 - Aktiv 0 0
ANS Ocean Maja Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 0
Timesave AS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 -13
- Adm. direktør 2000** - Aktiv 0 -13

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

Harald Jostein Pedersen

Foretaksinfo
(Aktiv) Harald Jostein Pedersen - 992909226
Sauehold
Sørflåtveien 82, 4018 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2008 Aktiv 14 år

ANS Ocean Maja

Foretaksinfo
(Aktiv) ANS Ocean Maja - 957007732
Engroshandel med sportsutstyr
Bregnevegen 6, 4056 Tananger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,5 år

Timesave AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Timesave AS - 845517002
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Brannstasjonsveien 20, 4312 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 21,5 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 21,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-68 000
Gjeld
474 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 35 31
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -13 -3 -1
Resultat før skatt -130 205 65
Ordinært resultat -130 205 65
Årsresultat -130 205 65
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 407 529 209
Sum eiendeler 407 529 209
Sum egenkapital -68 63 -142
Sum langsiktig gjeld 474 466 351
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0