Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Solveig Thunestvedt

Rapportdato: 2021-08-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på 0. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Èn Til Èn Lederutvikling Solveig Thunestvedt Innehaver 2015 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vestgar Elektro AS Styrets leder 2014 - 2016
Vestgar Elektro AS Nestleder styre 2012 - 2014
Sæterdal Elektro AS Nestleder styre 2011 - 2014
Ingeniør Edvin Larsen AS Nestleder styre 2009 - 2014
Magnus M Thunestvedt AS Nestleder styre 2006 - 2016
Magnus M Thunestvedt AS Styre­medlem 2000** - 2006
Bano AS Styrets leder 2005 - 2005

Èn Til Èn Lederutvikling Solveig Thunestvedt

Foretaksinfo
(Aktiv) Èn Til Èn Lederutvikling Solveig Thunestvedt - 915558720
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Fantoftåsen 23a, 5072 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2015 Aktiv 6,1 år

Vestgar Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vestgar Elektro AS - 996020398
Elektrisk installasjonsarbeid
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2016 1,6 år
Nestleder styre 2012 2014 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
27 649 000
Personalkostnader
14 001 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 402 000
Egenkapital
4 746 000
Gjeld
9 054 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 14 12 13
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 27 649 19 253 25 519
Driftsresultat -1 615 -3 499 -2 096
Resultat før skatt -1 260 -2 824 -1 635
Ordinært resultat -1 260 -2 824 -1 635
Årsresultat -1 260 -2 824 -1 635
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 402 451 275
Sum omløpsmidler 10 398 13 676 10 810
Sum eiendeler 13 800 14 128 11 085
Sum egenkapital 4 746 3 714 1 691
Sum langsiktig gjeld 786 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 268 10 414 9 394

Sæterdal Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sæterdal Elektro AS - 982396220
Elektrisk installasjonsarbeid
Brualeitet 28, 5725 Vaksdal
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2011 2014 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
34
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 086 000
Personalkostnader
20 047 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 316 000
Egenkapital
3 420 000
Gjeld
19 649 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 10 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 2
Resultatgrad 2 8 2
Kontantstrøm fra drift 1 7 1
Rentedekningsgrad 8 10 8
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 31 55 29
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 40 086 41 032 31 055
Driftsresultat 273 1 900 275
Resultat før skatt 137 1 456 175
Ordinært resultat 137 1 456 175
Årsresultat 137 1 456 175
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 316 838 581
Sum omløpsmidler 14 754 14 967 13 521
Sum eiendeler 23 070 15 805 14 102
Sum egenkapital 3 420 3 283 2 828
Sum langsiktig gjeld 9 502 606 607
Sum kortsiktig gjeld 10 147 11 916 10 667

Ingeniør Edvin Larsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ingeniør Edvin Larsen AS - 980348946
Elektrisk installasjonsarbeid
C/o Magnus M Thunestvedt AS Arnadalsflaten 9, 5262 Arnatveit
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2014 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
277 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 481 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 56 50 48
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 277 90 90
Driftsresultat 77 46 39
Resultat før skatt 56 18 13
Ordinært resultat 56 18 13
Årsresultat 56 18 13
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 2 127 2 131
Sum omløpsmidler 1 481 206 26
Sum eiendeler 1 481 2 333 2 157
Sum egenkapital 1 481 1 425 1 408
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 907 750

Magnus M Thunestvedt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Magnus M Thunestvedt AS - 937610440
Elektrisk installasjonsarbeid
, 5286 Haus
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2006 2016 10,1 år
Styre­medlem 2000 2006 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
198
Styremedlemmer
0
Omsetning
374 050 000
Personalkostnader
169 961 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
67 948 000
Egenkapital
54 014 000
Gjeld
150 572 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 2 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 2 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 6 8 10
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 29 39 49
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 374 050 315 699 321 223
Driftsresultat 3 164 6 332 13 111
Resultat før skatt 1 371 3 967 8 875
Ordinært resultat 1 371 3 967 8 875
Årsresultat 1 371 3 967 8 875
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 67 948 70 202 70 453
Sum omløpsmidler 136 637 122 377 107 187
Sum eiendeler 204 586 192 579 177 639
Sum egenkapital 54 014 56 642 52 676
Sum langsiktig gjeld 50 154 51 525 43 551
Sum kortsiktig gjeld 100 418 84 412 81 414

Bano AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bano AS - 980913023
Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted
Industrivegen 22, 6823 Sandane
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2005 2005 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 838 000
Personalkostnader
21 115 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
23 784 000
Egenkapital
27 098 000
Gjeld
81 099 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 4 4 6
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 14 12 16
Kontantstrøm fra drift 14 7 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 4
Totalt 65 57 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 139 838 118 944 114 787
Driftsresultat 13 973 7 872 12 729
Resultat før skatt 11 671 6 078 9 564
Ordinært resultat 11 671 6 078 9 564
Årsresultat 11 671 6 078 9 564
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 23 784 11 236 5 248
Sum omløpsmidler 84 413 68 389 67 070
Sum eiendeler 108 197 79 625 72 318
Sum egenkapital 27 098 19 948 18 170
Sum langsiktig gjeld 26 749 26 535 9 973
Sum kortsiktig gjeld 54 350 33 141 44 176