Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Johnsgård

Rapportdato: 2020-09-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 828 216 og med ett samlet driftsresultat på 170 013. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 5 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Energi Pensjonskasse Styre­medlem 2020 - Aktiv 374 037 7 454
Agder Energi Nett AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 454 179 162 564
Brokke Alpinpark Bygg 4 Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Jhm Invest AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -5
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -5

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stasjonsveien 29 AS Styrets leder 2015 - 2017
DnB Scandinavian Property Fund DA Vara­medlem 2012 - 2018
Søgne og Greipstad Sparebank Styre­medlem 2010 - 2013
Netsecurity AS Styre­medlem 2009 - 2012
Ivisjon AS Styre­medlem 2008 - 2010
Elsmart Solutions AS Styre­medlem 2006 - 2008
Elsmart Solutions AS Styre­medlem 2006 - 2008

Agder Energi Pensjonskasse

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Pensjonskasse - 986086021
Pensjonskasser
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
374 037 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 496 000
Egenkapital
246 468 000
Gjeld
2 523 924 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 2
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 18 0 7
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 53 17 37
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 374 037 79 270 294 562
Driftsresultat 7 454 -68 680 6 756
Resultat før skatt 41 530 -59 645 15 030
Ordinært resultat 41 530 -59 645 15 030
Årsresultat 41 530 -59 645 15 030
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 496 2 422 0
Sum omløpsmidler 2 767 896 2 523 678 2 644 911
Sum eiendeler 2 770 392 2 526 100 2 644 910
Sum egenkapital 246 468 204 938 264 583
Sum langsiktig gjeld 2 508 458 2 316 979 2 378 209
Sum kortsiktig gjeld 15 466 4 184 2 118

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
183
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 454 179 000
Personalkostnader
87 142 000
Lederlønn
2 001 000
Anleggsmidler
5 647 344 000
Egenkapital
977 990 000
Gjeld
5 449 926 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 4
Resultatgrad 16 4 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 2 8
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 53 35 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 454 179 1 358 144 1 334 521
Driftsresultat 162 564 16 196 271 449
Resultat før skatt 50 302 -41 480 166 740
Ordinært resultat 50 302 -41 480 166 740
Årsresultat 50 302 -41 480 166 740
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 647 344 5 390 354 5 324 277
Sum omløpsmidler 780 572 977 584 758 290
Sum eiendeler 6 427 916 6 367 938 6 082 567
Sum egenkapital 977 990 908 390 1 002 628
Sum langsiktig gjeld 4 245 639 3 978 744 4 000 309
Sum kortsiktig gjeld 1 204 287 1 480 804 1 079 631

Brokke Alpinpark Bygg 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Brokke Alpinpark Bygg 4 - 991000267
Ikke tilgjengelig
C/o Stein Johnsgård Løvika 82, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,5 år

Jhm Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jhm Invest AS - 916262248
Uoppgitt
C/o Johnsgård Løvika 82, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4,9 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
72 000
Egenkapital
1 668 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -5 -4 -8
Resultat før skatt -3 -4 -10
Ordinært resultat -3 -4 -10
Årsresultat -3 -4 -10
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 72 71 148
Sum omløpsmidler 1 597 1 601 3 203
Sum eiendeler 1 668 1 671 3 351
Sum egenkapital 1 668 1 671 3 351
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stasjonsveien 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonsveien 29 AS - 916303068
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stasjonsvegen 29, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
365 000
Personalkostnader
115 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 392 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
2 092 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 7 12 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 365 343 326
Driftsresultat -50 -14 38
Resultat før skatt -64 -18 159
Ordinært resultat -64 -18 159
Årsresultat -64 -18 159
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 392 856 888
Sum omløpsmidler 729 27 13
Sum eiendeler 2 121 882 902
Sum egenkapital 29 92 185
Sum langsiktig gjeld 2 004 662 717
Sum kortsiktig gjeld 88 128 0

DnB Scandinavian Property Fund DA

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Scandinavian Property Fund DA - 990648638
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2018 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
478 563 000
Personalkostnader
187 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 173 410 000
Egenkapital
7 588 407 000
Gjeld
1 101 483 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 71 74 75
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 478 563 471 637 409 008
Driftsresultat 90 831 216 100 135 964
Resultat før skatt 97 202 238 031 150 223
Ordinært resultat 97 202 238 031 150 223
Årsresultat 97 202 238 031 150 223
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 8 173 410 7 198 600 6 598 929
Sum omløpsmidler 516 480 498 629 1 116 733
Sum eiendeler 8 689 889 7 697 229 7 715 661
Sum egenkapital 7 588 407 6 601 478 6 643 419
Sum langsiktig gjeld 806 507 700 659 698 656
Sum kortsiktig gjeld 294 976 395 091 373 585

Søgne og Greipstad Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Søgne og Greipstad Sparebank - 937895054
Bankvirksomhet ellers
Rådhusveien 39, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
38
Styremedlemmer
0
Omsetning
95 335 000
Personalkostnader
27 923 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
140 172 000
Egenkapital
475 558 000
Gjeld
3 959 759 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 95 335 85 864 82 967
Driftsresultat 42 761 36 213 35 269
Resultat før skatt 32 217 37 770 26 390
Ordinært resultat 32 217 37 770 26 390
Årsresultat 32 217 29 881 26 390
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 140 172 132 244 121 949
Sum omløpsmidler 4 295 147 4 159 405 4 051 757
Sum eiendeler 4 435 318 4 291 649 4 173 705
Sum egenkapital 475 558 446 743 420 869
Sum langsiktig gjeld 50 854 52 500 2 360
Sum kortsiktig gjeld 3 908 905 3 792 405 3 750 476

Netsecurity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netsecurity AS - 993856886
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Strandveien 35, 1366 Lysaker
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
126 590 000
Personalkostnader
39 971 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 908 000
Egenkapital
18 238 000
Gjeld
36 098 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 7
Kapitalomsetningshastighet 8 8 6
Fordringsomsetningshastighet 3 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 6
Resultatgrad 18 18 16
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 6 2
Totalt 90 88 63
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 126 590 114 383 61 982
Driftsresultat 18 299 20 970 6 736
Resultat før skatt 12 215 15 030 5 313
Ordinært resultat 12 215 15 030 5 313
Årsresultat 12 215 15 030 5 313
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 908 9 584 40 119
Sum omløpsmidler 43 428 30 552 17 515
Sum eiendeler 54 336 40 135 57 634
Sum egenkapital 18 238 5 969 15 532
Sum langsiktig gjeld 15 000 12 812 11 611
Sum kortsiktig gjeld 21 098 21 355 30 491

Ivisjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ivisjon AS - 983759955
Telekommunikasjon ellers
Elvegata 2, 4606 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,9 år

Elsmart Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elsmart Solutions AS - 990197830
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Bark Silas vei 5, 4879 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år

Sopran AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sopran AS - 981911598
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2012 7,7 år