Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Stein Sveen Johnsgård

Rapportdato: 2019-11-17

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 358 144 og med ett samlet driftsresultat på 16 192. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 4 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Agder Energi Nett AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 1 358 144 16 196
Brokke Alpinpark Bygg 4 Styre­medlem 2016 - Aktiv 0 0
Jhm Invest AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -4
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -4

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Stasjonsveien 29 AS Styrets leder 2015 - 2017
DnB Scandinavian Property Fund DA Vara­medlem 2012 - 2018
Søgne og Greipstad Sparebank Styre­medlem 2010 - 2013
Netsecurity AS Styre­medlem 2009 - 2012
Ivisjon AS Styre­medlem 2008 - 2010
Elsmart Solutions AS Styre­medlem 2006 - 2008
Elsmart Solutions AS Styre­medlem 2006 - 2008

Agder Energi Nett AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Agder Energi Nett AS - 982974011
Distribusjon av elektrisitet
Stoaveien 14, 4848 Arendal
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
171
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 358 144 000
Personalkostnader
124 027 000
Lederlønn
1 939 000
Anleggsmidler
5 390 354 000
Egenkapital
908 390 000
Gjeld
5 459 548 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 4 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 8 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 35 60 66
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 358 144 1 334 521 1 424 354
Driftsresultat 16 196 271 449 416 827
Resultat før skatt -41 480 166 740 277 700
Ordinært resultat -41 480 166 740 277 700
Årsresultat -41 480 166 740 277 700
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 5 390 354 5 324 277 4 787 780
Sum omløpsmidler 977 584 758 290 444 717
Sum eiendeler 6 367 938 6 082 567 5 232 497
Sum egenkapital 908 390 1 002 628 824 056
Sum langsiktig gjeld 3 978 744 4 000 309 3 055 612
Sum kortsiktig gjeld 1 480 804 1 079 631 1 352 829

Brokke Alpinpark Bygg 4

Foretaksinfo
(Aktiv) Brokke Alpinpark Bygg 4 - 991000267
Ikke tilgjengelig
C/o Stein Johnsgård Løvika 82, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,6 år

Jhm Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Jhm Invest AS - 916262248
Kjøp og salg av egen fast eiendom
C/o Johnsgård Løvika 82, 4623 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 4 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
71 000
Egenkapital
1 671 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 25
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 -8 -1
Resultat før skatt -4 -10 2 305
Ordinært resultat -4 -10 2 305
Årsresultat -4 -10 2 305
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 71 148 153
Sum omløpsmidler 1 601 3 203 3 208
Sum eiendeler 1 671 3 351 3 361
Sum egenkapital 1 671 3 351 3 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Stasjonsveien 29 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Stasjonsveien 29 AS - 916303068
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Stasjonsvegen 29, 2340 Løten
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2017 1,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
365 000
Personalkostnader
115 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 392 000
Egenkapital
29 000
Gjeld
2 092 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 8
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 0 5 20
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 2 0 0
Totalt 7 12 49
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 365 343 326
Driftsresultat -50 -14 38
Resultat før skatt -64 -18 159
Ordinært resultat -64 -18 159
Årsresultat -64 -18 159
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 392 856 888
Sum omløpsmidler 729 27 13
Sum eiendeler 2 121 882 902
Sum egenkapital 29 92 185
Sum langsiktig gjeld 2 004 662 717
Sum kortsiktig gjeld 88 128 0

DnB Scandinavian Property Fund DA

Foretaksinfo
(Aktiv) DnB Scandinavian Property Fund DA - 990648638
Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten
Solheimsgaten 7c, 5058 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2012 2018 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
471 637 000
Personalkostnader
159 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 198 600 000
Egenkapital
6 601 478 000
Gjeld
1 095 750 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 74 75 71
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 471 637 409 008 338 144
Driftsresultat 216 100 135 964 50 207
Resultat før skatt 238 031 150 223 127 034
Ordinært resultat 238 031 150 223 127 034
Årsresultat 238 031 150 223 127 034
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 198 600 6 598 929 5 232 424
Sum omløpsmidler 498 629 1 116 733 451 368
Sum eiendeler 7 697 229 7 715 661 5 683 792
Sum egenkapital 6 601 478 6 643 419 4 860 706
Sum langsiktig gjeld 700 659 698 656 539 430
Sum kortsiktig gjeld 395 091 373 585 283 656

Søgne og Greipstad Sparebank

Foretaksinfo
(Aktiv) Søgne og Greipstad Sparebank - 937895054
Bankvirksomhet ellers
Rådhusveien 39, 4640 Søgne
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 2,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
40
Styremedlemmer
0
Omsetning
85 864 000
Personalkostnader
27 324 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
132 244 000
Egenkapital
446 743 000
Gjeld
3 844 905 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 85 864 82 967 81 813
Driftsresultat 36 213 35 269 37 148
Resultat før skatt 37 770 26 390 29 687
Ordinært resultat 37 770 26 390 29 687
Årsresultat 29 881 26 390 29 687
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 132 244 121 949 92 460
Sum omløpsmidler 4 159 405 4 051 757 3 868 719
Sum eiendeler 4 291 649 4 173 705 3 961 179
Sum egenkapital 446 743 420 869 398 539
Sum langsiktig gjeld 52 500 2 360 2 938
Sum kortsiktig gjeld 3 792 405 3 750 476 3 559 702

Netsecurity AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Netsecurity AS - 993856886
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Lilleakerveien 2a, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
51
Styremedlemmer
0
Omsetning
114 383 000
Personalkostnader
35 809 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
9 584 000
Egenkapital
5 969 000
Gjeld
34 167 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 7 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 10
Resultatgrad 18 16 16
Kontantstrøm fra drift 18 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 2 8
Totalt 88 63 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 114 383 61 982 50 238
Driftsresultat 20 970 6 736 6 282
Resultat før skatt 15 030 5 313 4 924
Ordinært resultat 15 030 5 313 4 924
Årsresultat 15 030 5 313 4 924
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 9 584 40 119 95
Sum omløpsmidler 30 552 17 515 19 402
Sum eiendeler 40 135 57 634 19 497
Sum egenkapital 5 969 15 532 10 219
Sum langsiktig gjeld 12 812 11 611 24
Sum kortsiktig gjeld 21 355 30 491 9 255

Ivisjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ivisjon AS - 983759955
Telekommunikasjon ellers
Elvegata 2, 4606 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2010 1,9 år

Elsmart Solutions AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Elsmart Solutions AS - 990197830
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Bark Silas vei 5, 4879 Grimstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2008 1,9 år

Sopran AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sopran AS - 981911598
Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet
Kjøita 18, 4630 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 2012 7,7 år