Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Thor Arne Løvland

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -8. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 6.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
77056 Holding AS Styrets leder 2015 - Aktiv 0 -8
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 0 -8

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Optime Subsea AS Styre­medlem 2017 - 2020
Wide Subsea AS Nestleder styre 2016 - 2020
Wide Subsea AS Styrets leder 2016 - 2016
Wide Subsea AS Adm. direktør 2016 - 2019
Optime Subsea Services AS Styrets leder 2015 - 2019
Optime Subsea Services AS Styrets leder 2015 - 2019

Optime Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Optime Subsea AS - 988810401
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Merdevegen 1, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
56
Styremedlemmer
0
Omsetning
120 636 000
Personalkostnader
29 971 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
118 192 000
Egenkapital
66 413 000
Gjeld
83 255 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6
Resultatgrad 14 14
Kontantstrøm fra drift 18 18
Rentedekningsgrad 8 8
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 59 59
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 120 636 105 992
Driftsresultat 11 046 8 511
Resultat før skatt 5 922 4 693
Ordinært resultat 5 922 4 693
Årsresultat 5 922 4 693
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 118 192 101 038
Sum omløpsmidler 31 475 42 717
Sum eiendeler 149 667 143 754
Sum egenkapital 66 413 59 696
Sum langsiktig gjeld 40 092 30 967
Sum kortsiktig gjeld 43 163 53 092

Wide Subsea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Wide Subsea AS - 916787561
Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv
Merdevegen 1, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 2020 3,4 år
Styrets leder 2016 2016 < 1 år
Adm. direktør 2016 2019 3,6 år

Optime Subsea Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Optime Subsea Services AS - 914083060
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Merdevegen 1, 3676 Notodden
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2019 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 266 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
74 353 000
Egenkapital
13 972 000
Gjeld
75 879 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 1 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 6 0
Likviditetsgrad II 10 2 0
Totalt 61 58 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 266 5 400 0
Driftsresultat 3 010 3 008 -1 051
Resultat før skatt 937 1 247 -1 240
Ordinært resultat 937 1 247 -1 240
Årsresultat 937 1 247 -1 240
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 74 353 55 538 27 758
Sum omløpsmidler 15 498 5 918 1 953
Sum eiendeler 89 851 61 456 29 711
Sum egenkapital 13 972 3 201 1 954
Sum langsiktig gjeld 73 517 50 834 19 753
Sum kortsiktig gjeld 2 362 7 420 8 004

Tal Consult Thor Arne Løvland

Foretaksinfo
(Inaktiv) Tal Consult Thor Arne Løvland - 980901815
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sundgata 98, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2018 17,9 år

77056 Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 77056 Holding AS - 914794595
Annen teknisk konsulentvirksomhet
C/o Arne J Løvland Solkollen 24j, 4628 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
8 890 000
Egenkapital
9 080 000
Gjeld
8 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 6 0
Totalt 32 70 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 230 0
Driftsresultat -8 218 -10
Resultat før skatt 83 185 -11
Ordinært resultat 83 185 -11
Årsresultat 83 185 -11
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 8 890 9 000 9 000
Sum omløpsmidler 199 230 15
Sum eiendeler 9 088 9 230 9 015
Sum egenkapital 9 080 9 064 8 880
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8 166 136