Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Håvard Gjerstad

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 98 173 og med ett samlet driftsresultat på -5 560. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 18.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
4 1/2 Entertainment AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -1 526
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 -1 526
4 1/2 Fiction AS Styrets leder 2020 - Aktiv 0 -81
- Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 -81
4 1/2 Fiksjon AS Adm. direktør 2019 - Aktiv 51 781 1
- Styrets leder 2019 - Aktiv 51 781 1
The Spy AS Styrets leder 2019 - Aktiv 42 090 -4 136
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 42 090 -4 136
4 1/2 Film AS Adm. direktør 2017 - Aktiv 3 461 86
- Styre­medlem 2017 - Aktiv 3 461 86

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
4 1/2 Entertainment AS Styrets leder 2020 - 2021
4 1/2 Fiksjon AS Styre­medlem 2018 - 2019
The Spy AS Styre­medlem 2017 - 2019
4 1/2 Reklame AS Styrets leder 2019 - 2021
4 1/2 Reklame AS Adm. direktør 2019 - 2021
Okej Produksjon AS Styre­medlem 2012 - 2015
Okej Produksjon AS Adm. direktør 2012 - 2015

4 1/2 Entertainment AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4 1/2 Entertainment AS - 911873974
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2020 2021 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 184 000
Egenkapital
1 936 000
Gjeld
17 295 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 45 43 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -1 526 -127 -307
Resultat før skatt 8 037 18 470 -366
Ordinært resultat 8 037 18 470 -366
Årsresultat 8 037 18 470 -366
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 17 184 50 217 28 983
Sum omløpsmidler 2 047 2 485 5 604
Sum eiendeler 19 231 52 702 34 588
Sum egenkapital 1 936 26 880 9 225
Sum langsiktig gjeld 16 619 24 745 25 345
Sum kortsiktig gjeld 676 1 076 18

4 1/2 Fiction AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4 1/2 Fiction AS - 914620406
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2020 Aktiv 1,4 år
Adm. direktør 2020 Aktiv 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
14 753 000
Egenkapital
18 982 000
Gjeld
586 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 32 8 45
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -81 -327 -106
Resultat før skatt 456 -964 63 971
Ordinært resultat 456 -964 63 971
Årsresultat 456 -964 63 971
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 14 753 24 745 57 542
Sum omløpsmidler 4 815 4 891 7 535
Sum eiendeler 19 568 29 636 65 077
Sum egenkapital 18 982 27 982 64 713
Sum langsiktig gjeld 0 0 7
Sum kortsiktig gjeld 586 1 654 356

4 1/2 Fiksjon AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4 1/2 Fiksjon AS - 981594339
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2019 Aktiv 1,8 år
Styrets leder 2019 Aktiv 1,8 år
Styre­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 781 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
183 000
Egenkapital
-5 237 000
Gjeld
29 062 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 2 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 2 8 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 11 54 11
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 51 781 1 101 2 111
Driftsresultat 1 653 -48
Resultat før skatt -929 482 -20
Ordinært resultat -929 482 -20
Årsresultat -929 482 -20
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 183 3 214 0
Sum omløpsmidler 23 642 46 491 13 780
Sum eiendeler 23 825 49 705 13 780
Sum egenkapital -5 237 -4 308 -4 790
Sum langsiktig gjeld 0 4 300
Sum kortsiktig gjeld 29 062 54 009 18 270

The Spy AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Spy AS - 917343136
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,9 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Styre­medlem 2017 2019 1,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 090 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 091 000
Egenkapital
-4 607 000
Gjeld
25 588 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 7 2 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 42 090 57 150
Driftsresultat -4 136 -1 -1
Resultat før skatt -4 626 -1 -1
Ordinært resultat -4 626 -1 -1
Årsresultat -4 626 -1 -1
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 091 6 091 0
Sum omløpsmidler 14 890 31 808 8 330
Sum eiendeler 20 981 37 899 8 330
Sum egenkapital -4 607 19 21
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 588 37 880 8 310

4 1/2 Film AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 4 1/2 Film AS - 979605390
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,7 år
Styre­medlem 2017 Aktiv 3,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 461 000
Personalkostnader
1 264 000
Lederlønn
507 000
Anleggsmidler
710 000
Egenkapital
281 000
Gjeld
3 120 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 4
Resultatgrad 4 12 18
Kontantstrøm fra drift 7 10 14
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 42 54 60
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 461 3 041 3 058
Driftsresultat 86 221 525
Resultat før skatt 94 156 288
Ordinært resultat 94 156 288
Årsresultat 94 156 288
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 710 786 1 299
Sum omløpsmidler 2 692 4 522 4 527
Sum eiendeler 3 402 5 308 5 825
Sum egenkapital 281 188 31
Sum langsiktig gjeld 2 469 4 845 1 993
Sum kortsiktig gjeld 651 275 3 800

Star Nor AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Star Nor AS - 990698929
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Sørengkaia 66, 0194 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2015 Aktiv 6 år
Styrets leder 2007 Aktiv 14,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
651 000
Personalkostnader
53 000
Lederlønn
118 000
Anleggsmidler
203 000
Egenkapital
318 000
Gjeld
594 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 12
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 18 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 8
Totalt 83 78 79
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 651 1 182 895
Driftsresultat 219 211 205
Resultat før skatt 142 164 154
Ordinært resultat 142 164 154
Årsresultat 142 164 154
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 203 401 403
Sum omløpsmidler 709 648 707
Sum eiendeler 912 1 049 1 110
Sum egenkapital 318 176 188
Sum langsiktig gjeld 375 475 475
Sum kortsiktig gjeld 219 398 447

Iog Partner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Iog Partner AS - 915193498
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Korvaldveien 91, 3050 Mjøndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
190 000
Personalkostnader
52 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
560 000
Egenkapital
1 512 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 4 8
Totalt 0 4 74
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 190 0 449
Driftsresultat -123 -664 161
Resultat før skatt -123 -663 121
Ordinært resultat -123 -663 121
Årsresultat -123 -663 121
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 560 1 475 1 475
Sum omløpsmidler 951 283 1 139
Sum eiendeler 1 512 1 758 2 614
Sum egenkapital 1 512 1 514 2 177
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 244 437

Star Sun AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Star Sun AS - 995848163
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Korvaldveien 91, 3050 Mjøndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 10,7 år
Styrets leder 2010 2010 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
147 000
Egenkapital
195 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 17 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 -4
Resultat før skatt -176 -76 -4
Ordinært resultat -176 -76 -4
Årsresultat -176 -76 -4
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 147 147 413
Sum omløpsmidler 47 224 34
Sum eiendeler 195 371 447
Sum egenkapital 195 371 447
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

4 1/2 Reklame AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 4 1/2 Reklame AS - 979798776
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Storgata 5, 0155 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 2021 1,4 år
Adm. direktør 2019 2021 1,4 år

Okej Produksjon AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Okej Produksjon AS - 987489154
Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer
Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2015 2,5 år
Adm. direktør 2012 2015 2,5 år

Pulse Communications AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pulse Communications AS - 988222216
Reklamebyråer
Lille Frogner Allé 6, 0263 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2009 1,1 år
Styre­medlem 2005 2009 4,5 år
Adm. direktør 2005 2008 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
24
Styremedlemmer
0
Omsetning
39 301 000
Personalkostnader
17 861 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
244 000
Egenkapital
2 440 000
Gjeld
9 724 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 2 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 16 16
Kontantstrøm fra drift 7 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 68 75 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 39 301 32 975 26 793
Driftsresultat 2 835 4 009 3 414
Resultat før skatt 1 814 2 554 2 037
Ordinært resultat 1 814 2 554 2 037
Årsresultat 1 814 2 554 2 037
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 244 273 410
Sum omløpsmidler 11 920 11 648 8 894
Sum eiendeler 12 164 11 921 9 304
Sum egenkapital 2 440 2 391 2 336
Sum langsiktig gjeld 0 0 171
Sum kortsiktig gjeld 9 724 9 530 6 797

Motion Picture Licensing Company Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Motion Picture Licensing Company Norge AS - 891749902
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Kongens gate 2, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2007 2008 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 838 000
Personalkostnader
1 518 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
117 000
Egenkapital
-4 907 000
Gjeld
13 868 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 4 4
Fordringsomsetningshastighet 1 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 2
Resultatgrad 16 12 14
Kontantstrøm fra drift 14 5 7
Rentedekningsgrad 8 6 6
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 54 40 42
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 7 838 7 717 6 593
Driftsresultat 937 500 537
Resultat før skatt 700 273 318
Ordinært resultat 700 273 318
Årsresultat 700 273 318
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 117 117 116
Sum omløpsmidler 8 844 7 888 5 330
Sum eiendeler 8 961 8 004 5 446
Sum egenkapital -4 907 -5 607 -5 880
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13 868 13 612 11 326

Puls Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Puls Media AS - 984192886
Reklamebyråer
Kongens gate 31, 0153 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Early Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Early Media AS - 990027013
Reklamebyråer
Industrigata 36, 0357 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Platinum Media AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Platinum Media AS - 986136274
Drift av web-portaler
Kristian Augusts gate 14, 0164 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2005 2,2 år
Adm. direktør 2003 2006 2,7 år

Combo Norge AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Combo Norge AS - 974491168
Ikke tilgjengelig
Lyder Sagens gate 16, 0358 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2001 2006 4,2 år
Styre­medlem 2000 2001 1 år