Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Camilla Lervåg

Rapportdato: 2023-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 605 451 og med ett samlet driftsresultat på 95 654. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS Styre­medlem 2022 - Aktiv 605 451 95 658
642 Clara AS Styrets leder 2019 - Aktiv 0 -4

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Sparebank 1 Finans Midt-norge AS Styre­medlem 2021 - 2023
Sparebank 1 Finans Midt-norge AS Styre­medlem 2021 - 2023

Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Regnskapshuset Smn AS - 936285066
Regnskap og bokføring
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2022 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
568
Styremedlemmer
0
Omsetning
605 451 000
Personalkostnader
400 115 000
Lederlønn
2 336 000
Anleggsmidler
418 446 000
Egenkapital
438 468 000
Gjeld
196 047 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 12 10 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 10
Resultatgrad 18 18 20
Kontantstrøm fra drift 18 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 78 76 86
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 605 451 561 519 532 640
Driftsresultat 95 658 85 590 110 794
Resultat før skatt 75 005 66 217 86 202
Ordinært resultat 75 005 66 217 86 202
Årsresultat 75 005 66 217 86 202
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 418 446 404 145 336 172
Sum omløpsmidler 216 069 220 968 255 419
Sum eiendeler 634 515 625 113 591 592
Sum egenkapital 438 468 427 591 419 822
Sum langsiktig gjeld 41 547 42 805 25 157
Sum kortsiktig gjeld 154 500 154 716 146 612

642 Clara AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 642 Clara AS - 922633592
Uoppgitt
C/o Camilla Lervåg Skyåsvegen 8a, 7052 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 4,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
226 000
Egenkapital
20 000
Gjeld
211 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 4 0
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -4 0 0
Resultat før skatt -4 0 0
Ordinært resultat -4 0 0
Årsresultat -4 0 0
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 226 218 15
Sum omløpsmidler 5 9 9
Sum eiendeler 231 228 24
Sum egenkapital 20 24 24
Sum langsiktig gjeld 211 203 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Sparebank 1 Finans Midt-norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sparebank 1 Finans Midt-norge AS - 938521549
Annen kredittgivning
Søndre gate 4, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 2023 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
57
Styremedlemmer
0
Omsetning
361 319 000
Personalkostnader
63 724 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
127 950 000
Egenkapital
1 511 379 000
Gjeld
10 727 925 000
Driftscore
2022 2021 2020
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 58 58 58
Resultatregnskap
2022 2021 2020
Driftsinntekter 361 319 384 921 348 821
Driftsresultat 245 444 238 114 263 217
Resultat før skatt 163 605 200 221 162 381
Ordinært resultat 163 605 200 221 162 381
Årsresultat 163 605 200 221 162 381
Balanseregnskap
2022 2021 2020
Sum anleggsmidler 127 950 116 433 114 549
Sum omløpsmidler 12 111 353 10 353 773 9 483 770
Sum eiendeler 12 239 303 10 470 206 9 598 319
Sum egenkapital 1 511 379 1 407 177 1 343 415
Sum langsiktig gjeld 201 503 189 991 198 601
Sum kortsiktig gjeld 10 526 422 8 873 038 8 056 304

Slr Eiendom AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Slr Eiendom AS - 990351961
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vollabakken 10 B, 7030 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2010 4,2 år