Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lars Bugge

Rapportdato: 2021-02-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 989 og med ett samlet driftsresultat på -1 994. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 4 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 3.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Sameiet Stasjonsveien 51 Styre­medlem 2020 - Aktiv 1 166 -2 051
Al Skog AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 823 144
- Kontakt­person 2015 - Aktiv 823 144
Færder Energi AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 -87
- Styrets leder 2005 - Aktiv 0 -87

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Vill Energi AS Styre­medlem 2018 - 2018
Fossing Bruk AS Styre­medlem 2006 - 2007
Fossing Bruk AS Styre­medlem 2006 - 2007

Sameiet Stasjonsveien 51

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Stasjonsveien 51 - 912425991
Ikke tilgjengelig
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 166 000
Personalkostnader
83 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-7 717 000
Gjeld
7 947 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 2
Likviditetsgrad II 0 0 10
Totalt 0 0 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 166 996 1 044
Driftsresultat -2 051 -480 136
Resultat før skatt -2 293 -650 -35
Ordinært resultat -2 293 -650 -35
Årsresultat -2 293 -650 -35
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 231 81 655
Sum eiendeler 231 81 655
Sum egenkapital -7 717 -5 424 -4 773
Sum langsiktig gjeld 7 066 5 234 5 343
Sum kortsiktig gjeld 881 270 85

Al Skog AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Al Skog AS - 915421032
Avvirkning
Bjørnveien 65a, 0773 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,8 år
Kontakt­person 2015 Aktiv 5,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
823 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
682 000
Egenkapital
597 000
Gjeld
501 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 0 1
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 0
Resultatgrad 18 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 81 12 13
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 823 94 306
Driftsresultat 144 -41 -28
Resultat før skatt 114 -65 -54
Ordinært resultat 114 -65 -54
Årsresultat 114 -65 -54
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 682 145 13
Sum omløpsmidler 416 375 574
Sum eiendeler 1 098 520 587
Sum egenkapital 597 483 548
Sum langsiktig gjeld 469 7 9
Sum kortsiktig gjeld 32 29 31

Færder Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Færder Energi AS - 987844604
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Zinoberveien 161, 0758 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 12 år
Styrets leder 2005 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 573 000
Egenkapital
-476 000
Gjeld
7 674 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 6 0
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 28 78 44
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 88 106
Driftsresultat -87 12 54
Resultat før skatt 218 1 240 -187
Ordinært resultat 218 1 240 -187
Årsresultat 218 1 240 -187
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 573 1 592 1 611
Sum omløpsmidler 625 5 204 3 183
Sum eiendeler 7 198 6 796 4 794
Sum egenkapital -476 -694 -1 934
Sum langsiktig gjeld 7 478 7 478 6 478
Sum kortsiktig gjeld 196 12 250

Vill Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Vill Energi AS - 920495591
Annen teknisk konsulentvirksomhet
St. Olavs Plass 2, 0165 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2018 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 942 000
Personalkostnader
2 034 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 000
Egenkapital
659 000
Gjeld
389 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 12 15
Kapitalomsetningshastighet 8 4
Fordringsomsetningshastighet 5 1
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10
Resultatgrad 12 20
Kontantstrøm fra drift 7 20
Rentedekningsgrad 10 10
Likviditetsgrad II 8 8
Totalt 72 88
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 2 942 1 579
Driftsresultat 199 658
Resultat før skatt 152 507
Ordinært resultat 152 507
Årsresultat 152 507
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 106 10
Sum omløpsmidler 943 1 207
Sum eiendeler 1 049 1 217
Sum egenkapital 659 507
Sum langsiktig gjeld 1 0
Sum kortsiktig gjeld 388 710

Fossing Bruk AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Fossing Bruk AS - 990252815
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 < 1 år

Kanenergi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kanenergi AS - 965962964
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Kjørboveien 12, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,7 år