Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Frode Styve

Rapportdato: 2020-05-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 8 104 og med ett samlet driftsresultat på 526. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 3 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 7.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Greentech Invest AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -7
Green Tracker AS Kontakt­person 2017 - Aktiv 279 -1 098
- Styrets leder 2007 - Aktiv 279 -1 098
Eta Energi AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 6 229 473
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 6 229 473
Eta Holding AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 0 -41
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 0 -41
Eta Eiendom AS Styre­medlem 2012 - Aktiv 879 670
- Adm. direktør 2012 - Aktiv 879 670
Styve Eiendom AS Nestleder styre 2005 - Aktiv 717 529

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Greentech Invest AS Styrets leder 2007 - 2019
Norsesense AS Styrets leder 2015 - 2016
Haugaland Håndballklubb Styre­medlem 2002 - 2003
Eta Energi AS Styre­medlem 2002 - 2013
Eta Energi AS Adm. direktør 2002 - 2013
Haugaland Gass AS Styre­medlem 2000** - 2002
Haugaland Gass AS Styre­medlem 2000** - 2002

Greentech Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Greentech Invest AS - 991374248
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
C/o Eta Energi AS Holmegata 81, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 1 år
Styrets leder 2007 2019 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-27 000
Gjeld
30 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -11 -21
Resultat før skatt -168 -11 -21
Ordinært resultat -168 -11 -21
Årsresultat -168 -11 -21
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 161 161
Sum omløpsmidler 3 1 0
Sum eiendeler 3 161 161
Sum egenkapital -27 141 153
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30 20 8

Green Tracker AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Green Tracker AS - 991651969
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
C/o Sysco AS Stølsmyr 22, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2017 Aktiv 3,3 år
Styrets leder 2007 Aktiv 12,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
279 000
Personalkostnader
280 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
352 000
Gjeld
348 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 15 15 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 279 3 026 1 261
Driftsresultat -1 098 -1 002 -1 182
Resultat før skatt -3 052 -792 -836
Ordinært resultat -3 052 -792 -836
Årsresultat -3 052 -792 -836
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 1 961 1 762
Sum omløpsmidler 700 3 040 2 907
Sum eiendeler 700 5 001 4 669
Sum egenkapital 352 3 403 4 195
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 348 1 598 473

Eta Energi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eta Energi AS - 999254659
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Holmegata 81, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 229 000
Personalkostnader
4 192 000
Lederlønn
674 000
Anleggsmidler
75 000
Egenkapital
751 000
Gjeld
1 095 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 6 8
Fordringsomsetningshastighet 4 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 12 18 20
Kontantstrøm fra drift 10 18 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 75 88 91
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 229 8 791 14 794
Driftsresultat 473 1 350 3 301
Resultat før skatt 365 1 030 2 541
Ordinært resultat 365 1 030 2 541
Årsresultat 365 1 030 2 541
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 75 93 115
Sum omløpsmidler 1 772 3 326 6 399
Sum eiendeler 1 847 3 419 6 514
Sum egenkapital 751 1 387 1 357
Sum langsiktig gjeld 0 1 1
Sum kortsiktig gjeld 1 095 2 031 5 156

Eta Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eta Holding AS - 899254422
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Holmegata 81, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 610 000
Egenkapital
7 781 000
Gjeld
6 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 10
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 22 38 45
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -41 12
Resultat før skatt -862 1 119 3 010
Ordinært resultat -862 1 119 3 010
Årsresultat -862 1 119 3 010
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 7 610 9 100 8 580
Sum omløpsmidler 177 68 247
Sum eiendeler 7 787 9 169 8 826
Sum egenkapital 7 781 9 143 8 824
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 26 2

Eta Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Eta Eiendom AS - 999254527
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Holmegata 81, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 Aktiv 7,5 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
879 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 051 000
Egenkapital
2 006 000
Gjeld
4 156 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 2 4 4
Totalt 63 65 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 879 819 835
Driftsresultat 670 628 634
Resultat før skatt 390 351 337
Ordinært resultat 390 351 337
Årsresultat 390 351 337
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 051 6 180 6 321
Sum omløpsmidler 111 163 144
Sum eiendeler 6 162 6 342 6 465
Sum egenkapital 2 006 1 816 1 565
Sum langsiktig gjeld 4 013 4 387 4 760
Sum kortsiktig gjeld 143 140 140

Styve Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Styve Eiendom AS - 987753641
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Ramsdalsvegen 34, 5519 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2005 Aktiv 15,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
717 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 267 000
Egenkapital
2 086 000
Gjeld
1 840 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 76 71 69
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 717 691 683
Driftsresultat 529 453 447
Resultat før skatt 355 276 255
Ordinært resultat 355 276 255
Årsresultat 355 276 255
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 267 3 387 3 513
Sum omløpsmidler 659 491 435
Sum eiendeler 3 926 3 878 3 948
Sum egenkapital 2 086 1 731 1 455
Sum langsiktig gjeld 1 558 1 898 2 238
Sum kortsiktig gjeld 282 249 254

Norsesense AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsesense AS - 915161650
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Vestheimvegen 34, 4250 Kopervik
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2015 2016 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
525 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
144 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 13
Kapitalomsetningshastighet 8 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4 6 10
Resultatgrad 4 12 14
Kontantstrøm fra drift 1 10 7
Rentedekningsgrad 4 10 8
Likviditetsgrad II 10 8 10
Totalt 39 61 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 525 390 412
Driftsresultat 6 30 33
Resultat før skatt 1 24 23
Ordinært resultat 1 24 23
Årsresultat 1 24 23
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 169 284 156
Sum eiendeler 169 284 156
Sum egenkapital 144 143 119
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 141 37

Haugaland Håndballklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugaland Håndballklubb - 984057148
Idrettslag og -klubber
Tysvær Arena Hamrane 5 B, 5563 Førresfjorden
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2003 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 383 000
Personalkostnader
3 228 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
104 000
Egenkapital
-873 000
Gjeld
1 722 000
Driftscore
2009 2008 2007
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 8 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 16 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 14 84 15
Resultatregnskap
2009 2008 2007
Driftsinntekter 4 383 7 022 5 537
Driftsresultat -963 794 -203
Resultat før skatt -988 778 -226
Ordinært resultat -988 778 -226
Årsresultat -988 778 -221
Balanseregnskap
2009 2008 2007
Sum anleggsmidler 104 75 90
Sum omløpsmidler 745 1 811 791
Sum eiendeler 849 1 886 881
Sum egenkapital -873 115 -663
Sum langsiktig gjeld 385 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 337 1 771 1 544

Eta Energi AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Eta Energi AS - 984072236
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Holmegata 81, 5523 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 2013 11,2 år
Adm. direktør 2002 2013 11,2 år

Haugaland Gass AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Haugaland Gass AS - 881915812
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett
Haukeliveien 25 B, 5538 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,7 år

Stiftelsen Polytec

Foretaksinfo
(Inaktiv) Stiftelsen Polytec - 971523271
Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
Sørhauggata 128, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,7 år