Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Tore Hårstad

Rapportdato: 2021-02-28

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 205 og med ett samlet driftsresultat på 24. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 4.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Attk - Eiendom AS Styrets leder 2016 - Aktiv 199 24
A. Haarstad Elektro AS Vara­medlem 2013 - Aktiv 6 0
- Adm. direktør 2013 - Aktiv 6 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
K.haarstad Trafikkskole AS Styre­medlem 2017 - 2020
Skogn Elektro AS Styre­medlem 2006 - 2010
Skogn Elektro AS Styre­medlem 2006 - 2010
Nortek Elektro AS Adm. direktør 2003 - 2008

K.haarstad Trafikkskole AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) K.haarstad Trafikkskole AS - 918442685
Trafikkskoleundervisning
Brattveien 5, 9475 Borkenes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2020 3,3 år

Skogn Elektro AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Skogn Elektro AS - 989815423
Elektrisk installasjonsarbeid
Elgvegen 1, 7620 Skogn
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2010 4 år
Adm. direktør 2006 2010 4 år

Nortek Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nortek Elektro AS - 977076153
Elektrisk installasjonsarbeid
Åvegen 3, 7170 Åfjord
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2008 4,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
18
Styremedlemmer
0
Omsetning
28 877 000
Personalkostnader
10 595 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
724 000
Egenkapital
5 831 000
Gjeld
6 152 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 7 2
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 4 2 4
Gjeldsbetjeningsgrad 10 6 2
Resultatgrad 18 8 2
Kontantstrøm fra drift 18 5 1
Rentedekningsgrad 10 10 4
Likviditetsgrad II 8 4 4
Totalt 91 50 27
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 28 877 24 662 21 442
Driftsresultat 3 973 983 44
Resultat før skatt 3 110 704 2
Ordinært resultat 3 110 704 2
Årsresultat 3 110 704 2
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 724 726 1 101
Sum omløpsmidler 11 260 8 895 6 738
Sum eiendeler 11 983 9 621 7 839
Sum egenkapital 5 831 2 722 2 018
Sum langsiktig gjeld 0 649 939
Sum kortsiktig gjeld 6 152 6 250 4 883

Attk - Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Attk - Eiendom AS - 989815784
Eiendomsforvaltning
Skogvegen 4, 7620 Skogn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
199 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 031 000
Egenkapital
271 000
Gjeld
1 845 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 2 4 2
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 30 51 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 199 158 166
Driftsresultat 24 88 63
Resultat før skatt -53 14 -6
Ordinært resultat -53 14 -6
Årsresultat -53 14 -6
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 031 2 081 2 131
Sum omløpsmidler 84 88 73
Sum eiendeler 2 116 2 169 2 204
Sum egenkapital 271 91 77
Sum langsiktig gjeld 1 816 0 1 866
Sum kortsiktig gjeld 29 2 078 261

A. Haarstad Elektro AS

Foretaksinfo
(Aktiv) A. Haarstad Elektro AS - 911689138
Elektrisk installasjonsarbeid
Elgvegen 1, 7620 Skogn
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2013 Aktiv 7,9 år
Adm. direktør 2013 Aktiv 7,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
54 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 8
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 81
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 6 8 22
Driftsresultat 0 -22 6
Resultat før skatt 0 -22 5
Ordinært resultat 0 -22 5
Årsresultat 0 -22 5
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 58 58 73
Sum eiendeler 58 58 73
Sum egenkapital 54 53 57
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 6 16