Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Mari-Ann Hansen

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 719 064 og med ett samlet driftsresultat på 88 892. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 7 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Enok Dahl Hansen AS Styre­medlem 2005 - Aktiv 426 919 79 380
Arca Nova Eiendom AS Vara­medlem 2004 - Aktiv 5 768 3 945
Arca Nova Entreprenør AS Vara­medlem 2002 - Aktiv 283 857 6 769
Arca Nova AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 115 -1 130
Bronova AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 405 -198
Arca Nova Utvikling AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 1 000 126
Ark Utvikling AS Vara­medlem 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Langsrud Sag AS Vara­medlem 2000** - 2006

Enok Dahl Hansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Enok Dahl Hansen AS - 989031341
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Nabbetorpveien 157a, 1636 Gamle Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
426 919 000
Personalkostnader
45 208 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
146 044 000
Egenkapital
241 398 000
Gjeld
397 426 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 71 72 77
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 426 919 290 693 265 810
Driftsresultat 79 380 60 784 73 191
Resultat før skatt 58 878 42 653 50 754
Ordinært resultat 58 878 42 653 50 754
Årsresultat 36 133 25 552 30 583
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 146 044 139 655 128 028
Sum omløpsmidler 492 781 388 080 300 238
Sum eiendeler 638 825 527 735 428 266
Sum egenkapital 241 398 193 118 155 986
Sum langsiktig gjeld 120 654 113 831 108 869
Sum kortsiktig gjeld 276 772 220 787 163 411

Arca Nova Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arca Nova Eiendom AS - 979315686
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 16,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 768 000
Personalkostnader
192 000
Lederlønn
61 000
Anleggsmidler
82 783 000
Egenkapital
8 692 000
Gjeld
75 773 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 60 60 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 5 768 5 182 4 990
Driftsresultat 3 945 3 405 3 914
Resultat før skatt 2 055 1 695 2 186
Ordinært resultat 2 055 1 695 2 186
Årsresultat 2 055 1 695 2 186
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 82 783 82 746 74 459
Sum omløpsmidler 1 681 2 172 1 006
Sum eiendeler 84 464 84 918 75 464
Sum egenkapital 8 692 6 637 4 942
Sum langsiktig gjeld 67 952 69 636 66 449
Sum kortsiktig gjeld 7 821 8 646 4 074

Arca Nova Entreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arca Nova Entreprenør AS - 984925360
Oppføring av bygninger
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2002 Aktiv 18,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
48
Styremedlemmer
0
Omsetning
283 857 000
Personalkostnader
30 509 000
Lederlønn
243 000
Anleggsmidler
12 358 000
Egenkapital
33 314 000
Gjeld
46 445 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 10 10 8
Fordringsomsetningshastighet 3 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 8
Kontantstrøm fra drift 3 5 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 51 51 56
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 283 857 223 945 155 275
Driftsresultat 6 769 4 587 6 611
Resultat før skatt 4 323 3 195 4 929
Ordinært resultat 4 323 3 195 4 929
Årsresultat 4 323 3 195 4 929
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 358 13 853 11 560
Sum omløpsmidler 67 401 70 683 51 282
Sum eiendeler 79 759 84 536 62 842
Sum egenkapital 33 314 28 991 25 796
Sum langsiktig gjeld 9 734 11 734 9 674
Sum kortsiktig gjeld 36 711 43 812 27 371

Arca Nova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arca Nova AS - 880149342
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
115 000
Personalkostnader
443 000
Lederlønn
61 000
Anleggsmidler
24 599 000
Egenkapital
82 751 000
Gjeld
36 507 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 63 66 92
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 115 90 16 185
Driftsresultat -1 130 -1 642 4 662
Resultat før skatt 20 107 26 741 24 517
Ordinært resultat 20 107 26 741 24 517
Årsresultat 20 107 26 741 24 517
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 24 599 24 832 24 926
Sum omløpsmidler 94 659 84 673 68 818
Sum eiendeler 119 258 109 505 93 745
Sum egenkapital 82 751 77 644 62 165
Sum langsiktig gjeld 12 249 13 016 14 021
Sum kortsiktig gjeld 24 258 18 845 17 559

Bronova AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bronova AS - 983209025
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 405 000
Personalkostnader
385 000
Lederlønn
12 000
Anleggsmidler
6 212 000
Egenkapital
-96 000
Gjeld
6 474 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 4
Resultatgrad 0 12 8
Kontantstrøm fra drift 0 7 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 2 35 48
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 405 1 565 886
Driftsresultat -198 82 43
Resultat før skatt -255 84 98
Ordinært resultat -255 84 98
Årsresultat -255 84 98
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 212 3 925 1 933
Sum omløpsmidler 166 124 112
Sum eiendeler 6 378 4 049 2 045
Sum egenkapital -96 159 75
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 474 3 890 1 970

Arca Nova Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arca Nova Utvikling AS - 982593549
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 000 000
Personalkostnader
9 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 973 000
Egenkapital
12 495 000
Gjeld
2 837 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 6 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 10 10
Resultatgrad 16 20 20
Kontantstrøm fra drift 14 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 6 8
Totalt 44 92 91
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 000 37 986 21 100
Driftsresultat 126 15 732 14 443
Resultat før skatt 88 15 705 14 364
Ordinært resultat 88 15 705 14 364
Årsresultat 88 15 705 14 364
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 10 973 3 285 3 813
Sum omløpsmidler 4 360 32 499 10 950
Sum eiendeler 15 332 35 784 14 763
Sum egenkapital 12 495 12 407 9 675
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 837 23 376 5 088

Ark Utvikling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ark Utvikling AS - 968421115
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Borgeveien 1, 1653 Sellebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-63 000
Gjeld
63 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0
Sum egenkapital -63 -63 -63
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 63 63 63

Langsrud Sag AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Langsrud Sag AS - 913747593
Kjøp og salg av egen fast eiendom
Hammerenveien 13, 1912 Enebakk
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,1 år