Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Gro-Helen Tørum

Rapportdato: 2021-05-14

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 0 og med ett samlet driftsresultat på -8. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Breakfree Gro-helen Tørum Innehaver 2019 - Aktiv 0 0
Life Art Academy Ltd Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -8

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Breakfree Gro-helen Tørum Styrets leder 2000** - 2019

Breakfree Gro-helen Tørum

Foretaksinfo
(Aktiv) Breakfree Gro-helen Tørum - 979561148
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Øvre Møllenberg gate 74, 7043 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 2 år
Styrets leder 2000 2019 18,4 år

Life Art Academy Ltd

Foretaksinfo
(Aktiv) Life Art Academy Ltd - 993450227
Annen undervisning ikke nevnt annet sted
Øvre Møllenberg gate 74, 7043 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2017 Aktiv 4,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-40 000
Gjeld
41 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 10 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 10 2
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 34 9
Driftsresultat -8 -39 -9
Resultat før skatt -8 -39 -9
Ordinært resultat -8 -39 -9
Årsresultat -8 -39 -9
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 1 11
Sum eiendeler 1 1 11
Sum egenkapital -40 -32 7
Sum langsiktig gjeld 0 0 4
Sum kortsiktig gjeld 41 34 0