Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Rene Tvedt

Rapportdato: 2021-06-12

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 278 647 og med ett samlet driftsresultat på 217. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
7mountains Crewing AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 76 756 114
7mountains Maritime AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 13 047 -274
Seatrans Bemanning AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 22 839 21
- Styre­medlem 2016 - Aktiv 22 839 21
Seatrans Crewing AS Kontakt­person 2020 - Aktiv 166 005 356
- Styre­medlem 2016 - Aktiv 166 005 356

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Boligaksjeselskapet Triangelhus Styre­medlem 2011 - 2014
Boligaksjeselskapet Triangelhus Styrets leder 2009 - 2011
Boligaksjeselskapet Triangelhus Vara­medlem 2008 - 2009

7mountains Crewing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7mountains Crewing AS - 921201532
Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers
Wernersholmvegen 5, 5232 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 756 000
Personalkostnader
76 552 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
0
Gjeld
7 968 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 2 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 2 2
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 17 8
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 76 756 2 945
Driftsresultat 114 -2
Resultat før skatt 0 -41
Ordinært resultat 0 -41
Årsresultat 0 -41
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 7 969 1 307
Sum eiendeler 7 969 1 307
Sum egenkapital 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 968 1 307

7mountains Maritime AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 7mountains Maritime AS - 920633579
Utenriks sjøfart med gods
Wernersholmvegen 5, 5232 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 047 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
47 000
Egenkapital
-239 000
Gjeld
1 751 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2
Resultatgrad 0 4
Kontantstrøm fra drift 0 1
Rentedekningsgrad 0 4
Likviditetsgrad II 2 4
Totalt 7 27
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 13 047 4 111
Driftsresultat -274 48
Resultat før skatt -293 8
Ordinært resultat -293 8
Årsresultat -293 8
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 47 47
Sum omløpsmidler 1 465 855
Sum eiendeler 1 512 901
Sum egenkapital -239 54
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 751 847

Seatrans Bemanning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seatrans Bemanning AS - 989812378
Utenriks sjøfart med gods
Wernersholmvegen 5, 5232 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
17
Styremedlemmer
0
Omsetning
22 839 000
Personalkostnader
22 818 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 380 000
Egenkapital
2 020 000
Gjeld
3 775 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 24 24 24
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 22 839 23 329 24 057
Driftsresultat 21 24 26
Resultat før skatt 16 92 96
Ordinært resultat 16 92 96
Årsresultat 16 92 96
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 4 380 4 335 6 206
Sum omløpsmidler 1 416 2 340 3 805
Sum eiendeler 5 796 6 675 10 011
Sum egenkapital 2 020 2 004 1 503
Sum langsiktig gjeld 958 954 952
Sum kortsiktig gjeld 2 817 3 717 7 556

Seatrans Crewing AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seatrans Crewing AS - 979492510
Utenriks sjøfart med gods
Wernersholmvegen 5, 5232 Paradis
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2020 Aktiv 1,4 år
Styre­medlem 2016 Aktiv 4,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
166 005 000
Personalkostnader
165 644 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 000
Egenkapital
1 579 000
Gjeld
12 165 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 2 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 26 26 26
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 166 005 173 208 173 382
Driftsresultat 356 516 390
Resultat før skatt 278 397 296
Ordinært resultat 278 397 296
Årsresultat 278 397 296
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 6 7 9
Sum omløpsmidler 13 738 16 978 23 554
Sum eiendeler 13 744 16 985 23 563
Sum egenkapital 1 579 1 301 1 295
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12 165 15 683 22 267

Boligaksjeselskapet Triangelhus

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligaksjeselskapet Triangelhus - 930044636
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
C/o Obos Stor-bergen Inger Bang Lunds vei 4, 5059 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2014 3,1 år
Styrets leder 2009 2011 2,1 år
Vara­medlem 2008 2009 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 103 000
Personalkostnader
11 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
12 648 000
Egenkapital
4 055 000
Gjeld
9 165 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 70 70 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 103 2 123 1 810
Driftsresultat 799 1 054 742
Resultat før skatt 543 785 453
Ordinært resultat 543 785 453
Årsresultat 543 785 453
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 12 648 12 648 12 648
Sum omløpsmidler 572 541 157
Sum eiendeler 13 220 13 189 12 804
Sum egenkapital 4 055 3 513 2 728
Sum langsiktig gjeld 9 059 9 530 9 986
Sum kortsiktig gjeld 106 146 91