Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Claes Rathmann Thamdrup

Rapportdato: 2022-12-02

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 123 og med ett samlet driftsresultat på 530. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 3 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 2.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hånd Eiendom AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 105 70
2h Eiendom AS Styrets leder 2013 - Aktiv 197 151
Håndverker Hansen AS Styre­medlem 2011 - Aktiv 4 821 309
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 4 821 309

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
C R Hansen Snekkerservice Styrets leder 2000** - 2019
C R Hansen Snekkerservice Styrets leder 2000** - 2019

Hånd Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hånd Eiendom AS - 917339031
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Varnaveien 22, 1524 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 3,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
105 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 490 000
Egenkapital
56 000
Gjeld
1 448 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 47 52 52
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 105 105 114
Driftsresultat 70 85 85
Resultat før skatt 11 19 19
Ordinært resultat 11 19 19
Årsresultat 11 19 19
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 1 490 1 493 1 498
Sum omløpsmidler 14 8 10
Sum eiendeler 1 504 1 501 1 508
Sum egenkapital 56 44 26
Sum langsiktig gjeld 1 350 1 358 1 385
Sum kortsiktig gjeld 98 99 98

2h Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 2h Eiendom AS - 912576787
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Våkveien 8, 1591 Sperrebotn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 Aktiv 9,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
197 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 186 000
Egenkapital
827 000
Gjeld
2 365 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 0
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 0
Rentedekningsgrad 4 4 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 49 52 25
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 197 194 192
Driftsresultat 151 135 104
Resultat før skatt 36 23 -4
Ordinært resultat 36 23 -4
Årsresultat 36 23 -4
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 3 186 3 194 3 203
Sum omløpsmidler 7 5 2
Sum eiendeler 3 193 3 199 3 205
Sum egenkapital 827 792 769
Sum langsiktig gjeld 2 268 2 311 2 340
Sum kortsiktig gjeld 97 97 96

Håndverker Hansen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Håndverker Hansen AS - 997127064
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Varnaveien 22, 1524 Moss
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 Aktiv 11,4 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 11,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 821 000
Personalkostnader
2 174 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 471 000
Egenkapital
1 783 000
Gjeld
5 385 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 3 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 6
Resultatgrad 12 0 16
Kontantstrøm fra drift 5 1 14
Rentedekningsgrad 4 0 10
Likviditetsgrad II 4 8 8
Totalt 37 18 70
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 4 821 5 852 7 276
Driftsresultat 309 -13 813
Resultat før skatt 73 -197 522
Ordinært resultat 73 -197 522
Årsresultat 73 -197 522
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 471 6 105 5 626
Sum omløpsmidler 696 1 394 2 032
Sum eiendeler 7 168 7 499 7 658
Sum egenkapital 1 783 1 710 1 907
Sum langsiktig gjeld 4 752 4 976 4 875
Sum kortsiktig gjeld 633 813 876

C R Hansen Snekkerservice

Foretaksinfo
(Inaktiv) C R Hansen Snekkerservice - 977203767
Snekkerarbeid
Våkveien 8, 1591 Sperrebotn
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,6 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år