Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Lisbeth Hanøy Melingen

Rapportdato: 2019-12-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 23 og med ett samlet driftsresultat på -32. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 1.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
El Invest AS Kontakt­person 2009 - Aktiv 23 -32
- Vara­medlem 2005 - Aktiv 23 -32
Hundvåkøykoret Styre­medlem 2008 - Aktiv 0 0
Melingen Gardsbruk ANS Vara­medlem 2004 - Aktiv 0 0
Austvoll Havbruk ANS Styrets leder 2000** - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
El Invest AS Vara­medlem 2006 - 2009

El Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) El Invest AS - 989069608
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,8 år
Vara­medlem 2005 Aktiv 14 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
23 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 021 000
Egenkapital
15 332 000
Gjeld
58 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 62 85 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 23 90 90
Driftsresultat -32 24 39
Resultat før skatt 1 936 3 046 4 211
Ordinært resultat 1 936 3 046 4 211
Årsresultat 1 936 3 046 4 211
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 021 9 277 6 485
Sum omløpsmidler 2 368 4 524 5 071
Sum eiendeler 15 389 13 801 11 556
Sum egenkapital 15 332 13 396 10 445
Sum langsiktig gjeld 0 158 828
Sum kortsiktig gjeld 58 247 283

Hundvåkøykoret

Foretaksinfo
(Aktiv) Hundvåkøykoret - 984220871
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,9 år

Melingen Gardsbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Melingen Gardsbruk ANS - 985842388
Sauehold
V/edvard Melingen Trolandsvegen 21, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2004 Aktiv 15,9 år

Austvoll Havbruk ANS

Foretaksinfo
(Aktiv) Austvoll Havbruk ANS - 982163072
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år

El Invest AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) El Invest AS - 988976482
Ikke tilgjengelig
Troland, 5384 Torangsvåg
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 2009 3 år