Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hilde C Thommesen Holck

Rapportdato: 2020-02-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 704 535 og med ett samlet driftsresultat på 121 055. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 8 av virksomhetene driftsunderskudd, og 20 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 25 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 15.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
3t Stjørdal AS Styrets leder 2019 - Aktiv 7 315 815
3t Helse AS Kontakt­person 2018 - Aktiv 0 10
- Styrets leder 2017 - Aktiv 0 10
Nordre AS Styrets leder 2017 - Aktiv -8 -12
- Kontakt­person 2017 - Aktiv -8 -12
3t Fossegrenda AS Styrets leder 2017 - Aktiv 6 046 -1 285
3 T Rosten AS Styrets leder 2017 - Aktiv 55 722 10 381

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
3 T Rosten AS Adm. direktør 2000** - 2002
3 T Steinkjer AS Styre­medlem 2000** - 2010
3t Moholt AS Styre­medlem 2014 - 2017
3 T Pirbadet AS Styre­medlem 2000** - 2010
3t Ilsvika AS Vara­medlem 2012 - 2017

3t Stjørdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Stjørdal AS - 980378616
Treningssentre
Stokmovegen 2, 7500 Stjørdal
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 315 000
Personalkostnader
3 202 000
Lederlønn
897 000
Anleggsmidler
1 375 000
Egenkapital
335 000
Gjeld
1 722 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 8 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 18 18
Kontantstrøm fra drift 18 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 79 83 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 315 7 297 7 928
Driftsresultat 815 1 225 1 232
Resultat før skatt 623 907 920
Ordinært resultat 623 907 920
Årsresultat 623 907 920
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 375 1 237 1 483
Sum omløpsmidler 682 1 236 1 106
Sum eiendeler 2 057 2 473 2 589
Sum egenkapital 335 512 505
Sum langsiktig gjeld 170 232 294
Sum kortsiktig gjeld 1 552 1 728 1 790

3t Helse AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Helse AS - 914781566
Fysioterapitjeneste
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 1,7 år
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 766 000
Gjeld
214 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 6 8
Totalt 42 20 16
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 2 862
Driftsresultat 10 -53 -1 203
Resultat før skatt 293 77 -875
Ordinært resultat 293 77 -875
Årsresultat 293 77 -875
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 979 8 938 573
Sum eiendeler 1 979 8 938 573
Sum egenkapital 1 766 1 766 265
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 214 7 173 308

Nordre AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Nordre AS - 915499481
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,2 år
Kontakt­person 2017 Aktiv 2,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
-8 000
Personalkostnader
1 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-272 000
Gjeld
302 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 40 7 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter -8 195 916
Driftsresultat -12 -1 175 -1 222
Resultat før skatt -30 -1 216 -1 238
Ordinært resultat -30 -1 216 -1 238
Årsresultat -30 -1 216 -1 238
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 440
Sum omløpsmidler 30 41 411
Sum eiendeler 30 41 852
Sum egenkapital -272 -236 -1 146
Sum langsiktig gjeld 17 0 0
Sum kortsiktig gjeld 285 277 1 998

3t Fossegrenda AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Fossegrenda AS - 912187691
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
55
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 046 000
Personalkostnader
3 330 000
Lederlønn
501 000
Anleggsmidler
3 315 000
Egenkapital
15 075 000
Gjeld
2 787 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 8 4
Totalt 12 41 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 046 1 999 3 634
Driftsresultat -1 285 -3 357 -6 963
Resultat før skatt -1 035 509 -7 069
Ordinært resultat -1 035 509 -7 069
Årsresultat -1 035 509 -7 069
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 315 3 839 186
Sum omløpsmidler 14 547 17 268 1 147
Sum eiendeler 17 862 21 107 1 333
Sum egenkapital 15 075 15 148 -1 786
Sum langsiktig gjeld 0 0 2 053
Sum kortsiktig gjeld 2 787 5 959 1 066

3 T Rosten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Rosten AS - 979193734
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Adm. direktør 2000 2002 1,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
138
Styremedlemmer
0
Omsetning
55 722 000
Personalkostnader
13 052 000
Lederlønn
728 000
Anleggsmidler
2 034 000
Egenkapital
6 190 000
Gjeld
20 149 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 18 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 6
Totalt 85 83 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 55 722 52 266 47 367
Driftsresultat 10 381 9 050 6 913
Resultat før skatt 8 599 7 147 5 374
Ordinært resultat 8 599 7 147 5 374
Årsresultat 8 599 7 147 5 374
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 034 2 343 2 044
Sum omløpsmidler 24 305 21 947 18 616
Sum eiendeler 26 339 24 290 20 660
Sum egenkapital 6 190 6 120 6 096
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 20 149 18 170 14 564

3t Ranheim AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ranheim AS - 915503705
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
32
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 045 000
Personalkostnader
2 295 000
Lederlønn
402 000
Anleggsmidler
1 078 000
Egenkapital
15 521 000
Gjeld
1 393 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 17 17 9
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 045 3 783 407
Driftsresultat -1 628 -3 746 -11 680
Resultat før skatt -1 226 -100 -11 762
Ordinært resultat -1 226 -100 -11 762
Årsresultat -1 226 -100 -11 762
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 078 1 458 0
Sum omløpsmidler 15 836 19 019 400
Sum eiendeler 16 914 20 477 400
Sum egenkapital 15 521 14 728 -11 770
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 393 5 748 12 170

3 T Leangen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Leangen AS - 881115492
Treningssentre
Leangenvegen 10, 7044 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 724 000
Personalkostnader
9 586 000
Lederlønn
744 000
Anleggsmidler
2 664 000
Egenkapital
5 086 000
Gjeld
16 221 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 6
Totalt 85 90 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 32 724 28 677 27 902
Driftsresultat 8 512 4 925 4 906
Resultat før skatt 6 859 3 914 3 895
Ordinært resultat 6 859 3 914 3 895
Årsresultat 6 859 3 914 3 895
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 2 664 1 552 2 040
Sum omløpsmidler 18 643 13 715 12 423
Sum eiendeler 21 307 15 267 14 462
Sum egenkapital 5 086 5 077 5 115
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16 221 10 190 9 347

3t Sluppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Sluppen AS - 938472912
Treningssentre
Sluppenvegen 12h, 7037 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
20
Styremedlemmer
0
Omsetning
13 147 000
Personalkostnader
2 204 000
Lederlønn
575 000
Anleggsmidler
58 000
Egenkapital
1 155 000
Gjeld
6 256 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 8
Resultatgrad 20 20 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 18
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 83 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 13 147 12 476 12 166
Driftsresultat 3 213 2 948 1 754
Resultat før skatt 2 614 2 300 1 379
Ordinært resultat 2 614 2 300 1 379
Årsresultat 2 614 2 300 1 379
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 58 92 105
Sum omløpsmidler 7 353 7 493 6 546
Sum eiendeler 7 411 7 585 6 651
Sum egenkapital 1 155 1 150 1 164
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6 256 6 435 5 487

3t Melhus AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Melhus AS - 915503667
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 755 000
Personalkostnader
2 279 000
Lederlønn
487 000
Anleggsmidler
1 105 000
Egenkapital
11 875 000
Gjeld
1 256 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 0
Totalt 12 45 6
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 755 5 491 731
Driftsresultat -355 -1 652 -10 616
Resultat før skatt -249 1 253 -10 732
Ordinært resultat -249 1 253 -10 732
Årsresultat -249 1 253 -10 732
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 105 1 502 0
Sum omløpsmidler 12 027 14 150 779
Sum eiendeler 13 131 15 652 779
Sum egenkapital 11 875 11 046 -10 887
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 256 4 606 11 666

3t Orkdal AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Orkdal AS - 982585325
Treningssentre
Grønørveien 20, 7300 Orkanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 649 000
Personalkostnader
1 949 000
Lederlønn
514 000
Anleggsmidler
167 000
Egenkapital
976 000
Gjeld
2 550 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 8
Resultatgrad 18 18 14
Kontantstrøm fra drift 20 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 90 77
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 649 6 083 5 862
Driftsresultat 1 313 961 546
Resultat før skatt 1 069 764 433
Ordinært resultat 1 069 764 433
Årsresultat 1 069 764 433
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 167 264 369
Sum omløpsmidler 3 359 2 839 2 539
Sum eiendeler 3 526 3 102 2 908
Sum egenkapital 976 1 018 1 049
Sum langsiktig gjeld 0 0 7
Sum kortsiktig gjeld 2 550 2 084 1 852

3 T Steinkjer AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Steinkjer AS - 978658814
Treningssentre
Kongensg 43, 7713 Steinkjer
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
30
Styremedlemmer
0
Omsetning
6 813 000
Personalkostnader
2 539 000
Lederlønn
491 000
Anleggsmidler
849 000
Egenkapital
1 437 000
Gjeld
1 803 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 13 3
Kapitalomsetningshastighet 6 8 8
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 8
Resultatgrad 12 16 2
Kontantstrøm fra drift 14 18 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 8
Totalt 66 79 51
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 6 813 7 059 7 181
Driftsresultat 419 826 67
Resultat før skatt 366 660 72
Ordinært resultat 366 660 72
Årsresultat 366 660 72
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 849 1 076 389
Sum omløpsmidler 2 391 2 486 2 546
Sum eiendeler 3 240 3 561 2 935
Sum egenkapital 1 437 1 442 1 415
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 803 2 120 1 520

3t Saupstad AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Saupstad AS - 982284651
Treningssentre
Saupstadsenteret, 7078 Saupstad
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
7 989 000
Personalkostnader
2 523 000
Lederlønn
573 000
Anleggsmidler
618 000
Egenkapital
1 668 000
Gjeld
4 382 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 85 87 87
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 7 989 7 501 7 374
Driftsresultat 2 554 1 799 1 498
Resultat før skatt 2 047 1 403 1 165
Ordinært resultat 2 047 1 403 1 165
Årsresultat 2 047 1 403 1 165
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 618 383 518
Sum omløpsmidler 5 431 4 450 4 137
Sum eiendeler 6 050 4 833 4 655
Sum egenkapital 1 668 1 619 1 595
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 382 3 213 3 060

3 T Levanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Levanger AS - 980888657
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
35
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 016 000
Personalkostnader
2 934 000
Lederlønn
673 000
Anleggsmidler
865 000
Egenkapital
1 346 000
Gjeld
5 166 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 4 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 6
Resultatgrad 18 12 12
Kontantstrøm fra drift 20 18 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 2
Totalt 77 66 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 016 8 317 8 448
Driftsresultat 1 256 663 479
Resultat før skatt 1 045 553 400
Ordinært resultat 1 045 553 400
Årsresultat 1 045 553 400
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 865 1 181 1 423
Sum omløpsmidler 5 647 4 623 3 775
Sum eiendeler 6 513 5 804 5 198
Sum egenkapital 1 346 1 390 1 412
Sum langsiktig gjeld 0 13 20
Sum kortsiktig gjeld 5 166 4 402 3 765

3t Moholt AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Moholt AS - 913900847
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Styre­medlem 2014 2017 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 583 000
Personalkostnader
708 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
655 000
Egenkapital
1 095 000
Gjeld
1 152 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 15 15 8
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 583 2 679 2 738
Driftsresultat -718 -1 766 -1 252
Resultat før skatt -537 -1 353 -955
Ordinært resultat -537 -1 353 -955
Årsresultat -537 -1 353 -955
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 655 791 71
Sum omløpsmidler 1 593 1 833 2 358
Sum eiendeler 2 248 2 624 2 429
Sum egenkapital 1 095 1 114 119
Sum langsiktig gjeld 0 3 5
Sum kortsiktig gjeld 1 152 1 507 2 305

3t Byåsen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Byåsen AS - 986897399
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
61
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 100 000
Personalkostnader
5 096 000
Lederlønn
575 000
Anleggsmidler
1 187 000
Egenkapital
1 438 000
Gjeld
10 680 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 85 85 85
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 20 100 18 381 17 567
Driftsresultat 7 273 5 787 5 201
Resultat før skatt 5 825 4 503 3 981
Ordinært resultat 5 825 4 503 3 981
Årsresultat 5 825 4 503 3 981
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 187 563 696
Sum omløpsmidler 10 931 9 721 8 712
Sum eiendeler 12 118 10 284 9 409
Sum egenkapital 1 438 1 401 1 468
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 680 8 882 7 940

3 T Pirbadet AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Pirbadet AS - 981580435
Treningssentre
Havnegata 12, 7010 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Styre­medlem 2000 2010 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
63
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 248 000
Personalkostnader
1 798 000
Lederlønn
151 000
Anleggsmidler
55 000
Egenkapital
989 000
Gjeld
1 331 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 18 16 14
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 248 8 866 9 706
Driftsresultat -777 -761 -1 468
Resultat før skatt -721 -686 -1 392
Ordinært resultat -721 -686 -1 392
Årsresultat -721 -686 -1 392
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 94 146
Sum omløpsmidler 2 266 2 801 4 243
Sum eiendeler 2 320 2 896 4 389
Sum egenkapital 989 1 711 2 397
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 331 1 185 1 993

3t Ilsvika AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Ilsvika AS - 999203345
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Vara­medlem 2012 2017 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
66
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 940 000
Personalkostnader
4 346 000
Lederlønn
583 000
Anleggsmidler
151 000
Egenkapital
3 102 000
Gjeld
2 574 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 6 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 4
Totalt 14 17 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 940 7 999 5 624
Driftsresultat -2 345 -3 803 -4 687
Resultat før skatt -1 839 -2 952 -3 587
Ordinært resultat -1 839 -2 952 -3 587
Årsresultat -1 839 -2 952 -3 587
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 151 198 0
Sum omløpsmidler 5 526 4 946 6 239
Sum eiendeler 5 676 5 144 6 239
Sum egenkapital 3 102 3 110 110
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 574 2 034 6 129

3t Solsiden AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Solsiden AS - 994203002
Treningssentre
Portalen, 7014 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
98
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 723 000
Personalkostnader
6 052 000
Lederlønn
651 000
Anleggsmidler
165 000
Egenkapital
400 000
Gjeld
5 748 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 6
Resultatgrad 16 14 8
Kontantstrøm fra drift 18 14 7
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 81 75 55
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 723 16 808 15 896
Driftsresultat 2 359 1 581 715
Resultat før skatt 1 930 1 270 572
Ordinært resultat 1 930 1 270 572
Årsresultat 1 930 1 270 572
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 165 224 151
Sum omløpsmidler 5 983 5 553 5 057
Sum eiendeler 6 148 5 777 5 209
Sum egenkapital 400 378 361
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 748 5 399 4 848

3 T Midtbyn AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3 T Midtbyn AS - 979193807
Treningssentre
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
106
Styremedlemmer
0
Omsetning
25 482 000
Personalkostnader
5 901 000
Lederlønn
565 000
Anleggsmidler
4 119 000
Egenkapital
5 298 000
Gjeld
8 606 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 12 15
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 83 78 83
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 25 482 24 396 23 896
Driftsresultat 8 880 5 779 5 404
Resultat før skatt 7 092 4 507 4 268
Ordinært resultat 7 092 4 507 4 268
Årsresultat 7 092 4 507 4 268
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 4 119 5 057 6 054
Sum omløpsmidler 9 785 25 789 10 332
Sum eiendeler 13 903 30 847 16 386
Sum egenkapital 5 298 5 634 5 952
Sum langsiktig gjeld 266 382 504
Sum kortsiktig gjeld 8 340 24 831 9 930

3t Produkter AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Produkter AS - 917867119
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 Aktiv 3,4 år
Adm. direktør 2016 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
87
Styremedlemmer
0
Omsetning
47 257 000
Personalkostnader
17 271 000
Lederlønn
1 147 000
Anleggsmidler
45 572 000
Egenkapital
963 000
Gjeld
200 109 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 2 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 10
Resultatgrad 18 12 18
Kontantstrøm fra drift 14 1 20
Rentedekningsgrad 6 4 10
Likviditetsgrad II 2 2 0
Totalt 51 29 79
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 47 257 42 491 43 099
Driftsresultat 7 027 3 218 6 271
Resultat før skatt 3 755 -575 25 338
Ordinært resultat 3 755 -575 25 338
Årsresultat 3 755 -575 25 338
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 45 572 45 521 40 779
Sum omløpsmidler 155 500 281 993 27 751
Sum eiendeler 201 072 327 514 68 530
Sum egenkapital 963 1 307 5 094
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 200 109 326 207 63 436

Ila Parkering AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ila Parkering AS - 913205731
Drift av parkeringsplasser og parkeringshus
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2016 Aktiv 4 år
Styre­medlem 2014 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
67 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 507 000
Egenkapital
36 000
Gjeld
2 824 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 4 2
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 8 10
Likviditetsgrad II 0 2 2
Totalt 2 62 58
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 67 360 201
Driftsresultat -43 267 82
Resultat før skatt -89 151 61
Ordinært resultat -89 151 61
Årsresultat -89 151 61
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 507 1 497 1 550
Sum omløpsmidler 1 354 2 017 1 715
Sum eiendeler 2 860 3 514 3 265
Sum egenkapital 36 90 33
Sum langsiktig gjeld 0 6 0
Sum kortsiktig gjeld 2 824 3 418 3 232

Sameiet Jonsvannsveien 140, Trondheim

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Jonsvannsveien 140, Trondheim - 913001737
Ikke tilgjengelig
Jonsvannsveien 140, 7050 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,1 år

Forte Fondsforvaltning AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Forte Fondsforvaltning AS - 895499382
Fondsforvaltningsvirksomhet
Kjøpmannsgata 32, 7011 Trondheim
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2014 Aktiv 5,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
11
Styremedlemmer
0
Omsetning
30 081 000
Personalkostnader
14 944 000
Lederlønn
1 353 000
Anleggsmidler
3 235 000
Egenkapital
13 434 000
Gjeld
7 018 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 15 10
Kapitalomsetningshastighet 0 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 16 20 16
Kontantstrøm fra drift 14 20 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 73 90 74
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 30 081 25 744 17 686
Driftsresultat 3 018 6 952 2 142
Resultat før skatt 2 366 5 284 1 635
Ordinært resultat 2 366 5 284 1 635
Årsresultat 2 366 5 284 1 635
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 235 3 867 5 709
Sum omløpsmidler 17 218 16 141 8 804
Sum eiendeler 20 452 20 008 14 512
Sum egenkapital 13 434 13 330 11 640
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 018 6 678 2 872

Bomøbler Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bomøbler Eiendom AS - 829472112
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 Aktiv 6,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
9 120 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
56 552 000
Egenkapital
8 041 000
Gjeld
84 647 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 8
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 68 68 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 9 120 9 069 8 775
Driftsresultat 6 583 6 507 6 247
Resultat før skatt 4 026 3 870 3 887
Ordinært resultat 4 026 3 870 3 887
Årsresultat 4 026 3 870 3 887
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 56 552 58 677 60 802
Sum omløpsmidler 36 136 35 548 36 075
Sum eiendeler 92 688 94 225 96 877
Sum egenkapital 8 041 8 365 8 581
Sum langsiktig gjeld 78 406 78 230 79 483
Sum kortsiktig gjeld 6 241 7 629 8 813

Cageball Nydalen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cageball Nydalen AS - 993169102
Drift av idrettsanlegg
Gullhaugveien 8, 0484 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 767 000
Personalkostnader
1 515 000
Lederlønn
793 000
Anleggsmidler
1 255 000
Egenkapital
1 040 000
Gjeld
5 822 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 6 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 8 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 6
Totalt 88 86 92
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 767 9 954 9 607
Driftsresultat 3 463 2 787 2 487
Resultat før skatt 2 694 2 137 1 880
Ordinært resultat 2 694 2 137 1 880
Årsresultat 2 694 2 137 1 880
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 255 1 455 1 851
Sum omløpsmidler 5 607 5 847 3 376
Sum eiendeler 6 862 7 301 5 227
Sum egenkapital 1 040 1 046 2 885
Sum langsiktig gjeld 36 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5 786 6 255 2 342

Hilde Pilde AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Hilde Pilde AS - 989170236
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 Aktiv 14,1 år
Adm. direktør 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 701 000
Egenkapital
5 194 000
Gjeld
4 708 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 43 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 0
Resultat før skatt 4 040 2 125 2 174
Ordinært resultat 4 040 2 125 2 174
Årsresultat 4 040 2 125 2 174
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 701 1 685 1 579
Sum omløpsmidler 8 201 4 162 4 143
Sum eiendeler 9 902 5 847 5 722
Sum egenkapital 5 194 3 654 3 529
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 708 2 193 2 193

Kjartan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kjartan AS - 989170317
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Kirkeveien 3, 1363 Høvik
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
828 000
Egenkapital
3 503 000
Gjeld
2 864 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 43 43
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat 0 -1 -9
Resultat før skatt 4 006 2 009 2 094
Ordinært resultat 4 006 2 009 2 094
Årsresultat 4 006 2 009 2 094
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 828 528 528
Sum omløpsmidler 5 538 3 825 3 677
Sum eiendeler 6 366 4 353 4 205
Sum egenkapital 3 503 1 997 1 988
Sum langsiktig gjeld 20 14 14
Sum kortsiktig gjeld 2 844 2 342 2 202

3t Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Eiendom AS - 887383782
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2004 Aktiv 15,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 765 000
Personalkostnader
1 481 000
Lederlønn
1 257 000
Anleggsmidler
123 367 000
Egenkapital
1 489 000
Gjeld
163 628 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 18 18 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 59 52 32
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 765 18 598 19 899
Driftsresultat 2 388 2 486 -7 310
Resultat før skatt -398 -774 -7 942
Ordinært resultat -398 -774 -7 942
Årsresultat -398 -774 -7 942
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 123 367 133 454 153 932
Sum omløpsmidler 41 750 54 783 39 968
Sum eiendeler 165 117 188 236 193 901
Sum egenkapital 1 489 2 571 11 435
Sum langsiktig gjeld 148 000 148 000 164 210
Sum kortsiktig gjeld 15 628 37 665 18 255

3t Produkter Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) 3t Produkter Holding AS - 963339127
Treningssentre
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 Aktiv 16,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
345 189 000
Personalkostnader
127 072 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
485 517 000
Egenkapital
293 229 000
Gjeld
425 122 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 6 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 18 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 74 75 76
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 345 189 264 996 240 345
Driftsresultat 58 754 51 641 39 005
Resultat før skatt 24 486 31 129 40 593
Ordinært resultat 24 486 31 129 40 593
Årsresultat 25 314 29 547 40 102
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 485 517 505 628 476 770
Sum omløpsmidler 232 834 143 157 156 047
Sum eiendeler 718 351 648 785 632 817
Sum egenkapital 293 229 281 599 259 558
Sum langsiktig gjeld 308 575 308 371 300 560
Sum kortsiktig gjeld 116 547 58 814 72 699

3t Produkter Holding AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) 3t Produkter Holding AS - 917862826
Uoppgitt
Vestre Rosten 80, 7075 Tiller
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2017 < 1 år
Adm. direktør 2016 2017 < 1 år

Norsk Cøliakiforening Trøndelag

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Cøliakiforening Trøndelag - 994358235
Sosiale velferdsorganisasjoner
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2009 2012 2,5 år

Contrace AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Contrace AS - 984992211
Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Sandvikveien 2, 9950 Vardø
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2007 2010 3,6 år
Vara­medlem 2005 2007 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
51 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 646 000
Egenkapital
6 529 000
Gjeld
8 835 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0