Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Jan Lothe

Rapportdato: 2020-08-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 51 623 og med ett samlet driftsresultat på 1 855. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 3 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 28.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Haugesund Stevedoring AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 15 755 1 979
Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -445
Sjømenns Aldershjem Kontakt­person 2015 - Aktiv 0 -41
- Styrets leder 2006 - Aktiv 0 -41
AS Lothe Invest Styrets leder 2011 - Aktiv 12 262 -1 168
- Adm. direktør 2011 - Aktiv 12 262 -1 168
Johs Lothe AS Styrets leder 2009 - Aktiv 17 598 1 313
- Adm. direktør 2004 - Aktiv 17 598 1 313

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond Styre­medlem 2013 - 2017
Norsk Skipsmeglerforbund Styrets leder 2016 - 2018
Norsk Skipsmeglerforbund Nestleder styre 2014 - 2016
Norsk Skipsmeglerforbund Styre­medlem 2013 - 2014
Norswede Shipping KS Styrets leder 2016 - 2017
Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond Styre­medlem 2013 - 2017
Karmsund Container Terminal AS Styre­medlem 2013 - 2019
Karmsund Container Terminal AS Styrets leder 2004 - 2013

Haugesund Stevedoring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Haugesund Stevedoring AS - 919814012
Lasting og lossing
Husøyvegen 250, 4262 Avaldsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
15 755 000
Personalkostnader
2 374 000
Lederlønn
807 000
Anleggsmidler
33 000
Egenkapital
1 628 000
Gjeld
2 708 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 15 0
Kapitalomsetningshastighet 10 0
Fordringsomsetningshastighet 4 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0
Resultatgrad 16 0
Kontantstrøm fra drift 14 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 8 4
Totalt 87 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 15 755 0
Driftsresultat 1 979 -469
Resultat før skatt 1 498 -358
Ordinært resultat 1 498 -358
Årsresultat 1 498 -358
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 33 111
Sum omløpsmidler 4 304 359
Sum eiendeler 4 336 470
Sum egenkapital 1 628 130
Sum langsiktig gjeld 10 0
Sum kortsiktig gjeld 2 698 340

Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Skipsmeglerforbunds Nortrashipfond - 976010353
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,3 år
Styre­medlem 2013 2017 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 784 000
Egenkapital
11 984 000
Gjeld
349 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 7 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 2
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 8 77 35
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 279 634
Driftsresultat -445 234 517
Resultat før skatt -800 1 206 -102
Ordinært resultat -800 1 206 -102
Årsresultat -800 1 206 -102
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 11 784 12 166 9 737
Sum omløpsmidler 549 889 2 070
Sum eiendeler 12 333 13 055 11 808
Sum egenkapital 11 984 12 784 11 579
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 349 271 229

Sjømenns Aldershjem

Foretaksinfo
(Aktiv) Sjømenns Aldershjem - 941422098
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
C/o Jan Lothe Bjørgvingata 22, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2015 Aktiv 4,7 år
Styrets leder 2006 Aktiv 13,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
15 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 000
Egenkapital
5 301 000
Gjeld
25 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 10 2
Likviditetsgrad II 10 0 0
Totalt 14 17 4
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -41 -39 -118
Resultat før skatt -271 468 -19
Ordinært resultat -271 468 -19
Årsresultat -271 468 -19
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 13 13 13
Sum omløpsmidler 5 313 5 630 5 292
Sum eiendeler 5 326 5 643 5 305
Sum egenkapital 5 301 5 643 5 305
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25 0 0

AS Lothe Invest

Foretaksinfo
(Aktiv) AS Lothe Invest - 930039829
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Kvitsøygata 4, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2011 Aktiv 9,4 år
Adm. direktør 2011 Aktiv 9,4 år
Nestleder styre 2000 2011 10,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
12 262 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 553 000
Egenkapital
-10 898 000
Gjeld
14 809 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 8 6 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 8 11 11
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 12 262 11 959 11 364
Driftsresultat -1 168 -1 992 -1 022
Resultat før skatt -1 042 -1 801 -1 314
Ordinært resultat -1 042 -1 801 -1 314
Årsresultat -1 042 -1 801 -1 314
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 553 3 929 4 300
Sum omløpsmidler 357 2 257 2 009
Sum eiendeler 3 911 6 186 6 308
Sum egenkapital -10 898 -9 856 -8 055
Sum langsiktig gjeld 9 666 9 666 9 666
Sum kortsiktig gjeld 5 143 6 376 4 697

Johs Lothe AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Johs Lothe AS - 913994248
Spedisjon
Kvitsøygata 4, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2009 Aktiv 11,4 år
Adm. direktør 2004 Aktiv 16,2 år
Nestleder styre 2002 2009 7,1 år
Styre­medlem 2000 2002 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
16
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 598 000
Personalkostnader
9 721 000
Lederlønn
874 000
Anleggsmidler
1 495 000
Egenkapital
2 982 000
Gjeld
5 034 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 10 0
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 2 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 6 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 18 7 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 4 2
Totalt 81 56 13
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 598 17 702 16 109
Driftsresultat 1 313 617 -957
Resultat før skatt 1 742 668 -523
Ordinært resultat 1 742 668 -523
Årsresultat 1 742 668 -523
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 495 1 765 1 811
Sum omløpsmidler 6 522 5 012 3 762
Sum eiendeler 8 017 6 777 5 573
Sum egenkapital 2 982 1 240 -162
Sum langsiktig gjeld 1 085 1 211 1 675
Sum kortsiktig gjeld 3 949 4 326 4 059

Lotjan AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lotjan AS - 989216236
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Bjørgvingata 22, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,5 år
Styrets leder 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 569 000
Egenkapital
1 745 000
Gjeld
100 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 31 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -7 -7 -5
Resultat før skatt 94 -5 -4
Ordinært resultat 94 -5 -4
Årsresultat 94 -5 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 569 1 568 1 369
Sum omløpsmidler 276 182 386
Sum eiendeler 1 845 1 751 1 756
Sum egenkapital 1 745 1 711 1 716
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 100 40 40

Johs Lothe AS Bedriftshytteklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Johs Lothe AS Bedriftshytteklubb - 977183596
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Garpeskjærskaien, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 Aktiv 14,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
70 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 091 000
Egenkapital
1 116 000
Gjeld
0
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 52 0 0
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 70 52 50
Driftsresultat 16 -4 -3
Resultat før skatt 19 -2 -4
Ordinært resultat 19 -2 -4
Årsresultat 19 -2 -4
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 091 1 091 1 091
Sum omløpsmidler 24 6 8
Sum eiendeler 1 116 1 097 1 099
Sum egenkapital 1 116 1 097 1 099
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Lars Kraft AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lars Kraft AS - 889164492
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Rogalandgata 140, 5522 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2006 Aktiv 14,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
150 000
Egenkapital
1 887 000
Gjeld
7 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 20 0 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 10
Likviditetsgrad II 10 0 10
Totalt 79 34 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 54 29 44
Driftsresultat 13 -11 8
Resultat før skatt 157 52 30
Ordinært resultat 157 52 30
Årsresultat 157 52 30
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 150 150 150
Sum omløpsmidler 1 744 1 580 1 534
Sum eiendeler 1 894 1 730 1 684
Sum egenkapital 1 887 1 730 1 678
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7 0 5

Kraft & Lothe Shipping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Kraft & Lothe Shipping AS - 966138130
Skipsmegling
Kvitsøygata 4, 5537 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,6 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 19,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
5 884 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
100 000
Egenkapital
936 000
Gjeld
2 690 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 12 7 2
Kapitalomsetningshastighet 8 2 4
Fordringsomsetningshastighet 1 3 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 0
Resultatgrad 8 8 2
Kontantstrøm fra drift 10 20 0
Rentedekningsgrad 10 10 2
Likviditetsgrad II 6 10 0
Totalt 61 70 15
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 5 884 300 871
Driftsresultat 195 11 1
Resultat før skatt 355 68 -5
Ordinært resultat 355 68 -5
Årsresultat 355 68 -5
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 100 100 100
Sum omløpsmidler 3 526 688 612
Sum eiendeler 3 626 788 712
Sum egenkapital 936 781 712
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 690 7 0

Norsk Skipsmeglerforbund

Foretaksinfo
(Aktiv) Norsk Skipsmeglerforbund - 874952702
Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2018 2,3 år
Nestleder styre 2014 2016 2 år
Styre­medlem 2013 2014 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
259 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
264 000
Gjeld
22 000
Driftscore
2015 2014 2013
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 0 8
Totalt 17 9 13
Resultatregnskap
2015 2014 2013
Driftsinntekter 259 452 56
Driftsresultat 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 0 0 0
Balanseregnskap
2015 2014 2013
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 286 241 480
Sum eiendeler 286 241 480
Sum egenkapital 264 264 259
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 -23 221

Norswede Shipping KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norswede Shipping KS - 982141478
Utenriks sjøfart med gods
Djuvavegen 10, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 2017 < 1 år

Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norsk Skipsmeglerforbunds Utdannelsesfond - 876010712
Fond/legater som støtter veldedige og allmennyttige formål
Rådhusgata 25, 0158 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2017 3,2 år

Karmsund Container Terminal AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Karmsund Container Terminal AS - 987394943
Drift av havne- og kaianlegg
Husøyvegen 264, 4262 Avaldsnes
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2013 2019 5,3 år
Styrets leder 2004 2013 8,9 år

Norswede Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norswede Shipping AS - 982141362
Utenriks sjøfart med gods
Djuvavegen 10, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2017 6,3 år
Styre­medlem 2000 2010 9,7 år

Nms Asia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nms Asia AS - 993892742
Spedisjon
Sjøenvegen 52, 4270 Åkrehamn
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2009 2019 9,8 år

Nho Logistikk og Transport

Foretaksinfo
(Aktiv) Nho Logistikk og Transport - 983054331
Yrkessammenslutninger
Middeltuns gate 27, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2007 2007 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 334 000
Personalkostnader
10 326 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
35 583 000
Gjeld
4 311 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 0
Resultatgrad 4 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 18 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 19 54 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 17 334 17 667 18 652
Driftsresultat 466 -225 -2 887
Resultat før skatt -167 2 261 -703
Ordinært resultat -167 2 261 -703
Årsresultat -167 2 261 -703
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 21
Sum omløpsmidler 39 894 40 310 38 770
Sum eiendeler 39 894 40 310 38 791
Sum egenkapital 35 583 35 751 33 489
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 311 4 559 5 302

Karmsund Havn Iks

Foretaksinfo
(Aktiv) Karmsund Havn Iks - 963706820
Drift av havne- og kaianlegg
Garpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2012 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
27
Styremedlemmer
0
Omsetning
139 159 000
Personalkostnader
20 096 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
804 225 000
Egenkapital
191 023 000
Gjeld
689 505 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 4
Resultatgrad 20 18 18
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 8 6
Likviditetsgrad II 8 6 10
Totalt 74 64 66
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 139 159 99 558 93 687
Driftsresultat 48 386 19 069 17 110
Resultat før skatt 37 412 12 194 8 636
Ordinært resultat 37 412 12 194 8 636
Årsresultat 37 412 12 194 8 636
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 804 225 660 381 533 170
Sum omløpsmidler 76 304 76 205 79 788
Sum eiendeler 880 528 736 586 612 959
Sum egenkapital 191 023 153 612 145 483
Sum langsiktig gjeld 658 840 532 073 445 191
Sum kortsiktig gjeld 30 665 50 901 22 285

Bas Shipping KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bas Shipping KS - 964434581
Ikke tilgjengelig
Garpeskjærvegen 1, 5527 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2002 2006 4 år
Adm. direktør 2000 2002 1,7 år

Bridgetown Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Bridgetown Shipping AS - 979132670
Skipsmegling
Djuvavegen 10, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2001 2017 15,1 år
Styre­medlem 2000 2001 < 1 år

Sira Transporter AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sira Transporter AS - 952692054
Ikke tilgjengelig
Smedasundet 97 B, 5501 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Shippingpartners AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Shippingpartners AS - 965693521
Ikke tilgjengelig
Øvre Varåsen 85, 5200 Os
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Formica AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Formica AS - 957757766
Ikke tilgjengelig
Bjørgving 22, 5529 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år
Adm. direktør 2000 2006 5,2 år

Norheim Shipping AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Norheim Shipping AS - 880042122
Utenriks sjøfart med gods
Djuav 10, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2011 10 år

Sira Psv II KS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sira Psv II KS - 979161123
Ikke tilgjengelig
Fjellsdalen 1 C/o Mohn Dril, 5849 Bergen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Lovica AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lovica AS - 876533952
Ikke tilgjengelig
Djuvav 10, 5542 Karmsund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år

Sira Astrea AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sira Astrea AS - 960489276
Ikke tilgjengelig
Smedasundet 97 B, 5525 Haugesund
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år