Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Sjøberg

Rapportdato: 2021-03-06

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 5 021 472 og med ett samlet driftsresultat på 686 973. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 6 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 9 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 10 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 32.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Hana Båtforening Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Avium Subsea AS Styrets leder 2019 - Aktiv 266 314 156 434
- Kontakt­person 2016 - Aktiv 266 314 156 434
Akofs Norway Operations AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -79
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 -79
Akofs Offshore AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 1 093 190 236 455
Akofs i AS Kontakt­person 2018 - Aktiv 341 513 -12 558
- Styrets leder 2014 - Aktiv 341 513 -12 558

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Avium Subsea AS Nestleder styre 2016 - 2019
Electrical Subsea & Drilling AS Styre­medlem 2017 - 2019
First Geo AS Styrets leder 2017 - 2019
First Geo AS Styre­medlem 2015 - 2017
Akastor Offshore AS Adm. direktør 2014 - 2019
Akofs 4 AS Styrets leder 2014 - 2018

Hana Båtforening

Foretaksinfo
(Aktiv) Hana Båtforening - 984484666
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
, 0000
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv 1 år

Avium Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avium Subsea AS - 917129819
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2019 Aktiv 1,7 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 4,4 år
Nestleder styre 2016 2019 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
266 314 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 368 147 000
Egenkapital
420 847 000
Gjeld
997 293 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 7 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 61 61 61
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 266 314 242 741 240 866
Driftsresultat 156 434 144 211 146 665
Resultat før skatt 63 520 52 196 55 491
Ordinært resultat 63 520 52 196 55 491
Årsresultat 63 520 52 196 55 491
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 368 147 1 350 574 1 457 844
Sum omløpsmidler 50 003 47 853 52 199
Sum eiendeler 1 418 141 1 398 436 1 510 044
Sum egenkapital 420 847 330 226 282 751
Sum langsiktig gjeld 257 408 899 812 1 063 531
Sum kortsiktig gjeld 739 885 168 398 163 761

Akofs Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Norway Operations AS - 920901387
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 2,7 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
114
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-99 000
Gjeld
85 560 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 2 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -79 -26
Resultat før skatt -103 -26
Ordinært resultat -103 -26
Årsresultat -103 -26
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 85 461 4
Sum eiendeler 85 461 4
Sum egenkapital -99 4
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 85 560 0

Akofs Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore AS - 920243630
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 093 190 000
Personalkostnader
140 611 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 076 514 000
Egenkapital
2 129 434 000
Gjeld
3 578 589 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 0
Rentedekningsgrad 2 0
Likviditetsgrad II 0 2
Totalt 52 9
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 1 093 190 1 103 287
Driftsresultat 236 455 -118 796
Resultat før skatt -99 953 -546 747
Ordinært resultat -99 953 -546 747
Årsresultat -99 953 -633 785
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 5 076 514 4 428 691
Sum omløpsmidler 631 491 417 565
Sum eiendeler 5 708 006 4 846 256
Sum egenkapital 2 129 434 2 082 288
Sum langsiktig gjeld 2 091 172 1 959 344
Sum kortsiktig gjeld 1 487 417 804 624

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 3 år
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 513 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
106 325 000
Egenkapital
96 530 000
Gjeld
89 041 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 15 12
Kapitalomsetningshastighet 6 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 10 6
Resultatgrad 0 18 20
Kontantstrøm fra drift 3 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 15 77 72
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 341 513 365 084 393 321
Driftsresultat -12 558 51 586 83 837
Resultat før skatt -12 857 55 059 74 052
Ordinært resultat -12 857 55 059 74 052
Årsresultat -12 857 55 059 74 052
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 106 325 108 858 174 481
Sum omløpsmidler 79 255 80 824 367 242
Sum eiendeler 185 580 189 674 541 723
Sum egenkapital 96 530 101 091 46 906
Sum langsiktig gjeld 2 271 2 660 7 693
Sum kortsiktig gjeld 86 770 85 923 487 133

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 3,2 år
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
486 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 058 277 000
Egenkapital
1 205 215 000
Gjeld
1 054 320 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 10
Totalt 2 2 14
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 486 6 631 2 539
Driftsresultat -99 687 -475 654 -223 629
Resultat før skatt -106 346 -677 260 -216 383
Ordinært resultat -106 346 -677 260 -216 383
Årsresultat -106 346 -677 260 -216 383
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 058 277 1 555 080 2 006 326
Sum omløpsmidler 201 259 8 022 294 984
Sum eiendeler 2 259 535 1 563 102 2 301 311
Sum egenkapital 1 205 215 1 311 561 1 136 606
Sum langsiktig gjeld 704 048 238 103 1 152 744
Sum kortsiktig gjeld 350 272 13 438 11 960

Akofs Brazil Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Brazil Operations AS - 919513217
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 3,4 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 249 000
Egenkapital
330 150 000
Gjeld
62 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -79 -72 -83
Resultat før skatt -79 -7 679 -451
Ordinært resultat -79 -7 679 -451
Årsresultat -79 -7 679 -451
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 330 249 330 249 330 359
Sum omløpsmidler -37 -20 35
Sum eiendeler 330 211 330 229 330 393
Sum egenkapital 330 150 330 229 98 335
Sum langsiktig gjeld 0 0 231 975
Sum kortsiktig gjeld 62 0 83

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
667
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 810 983 000
Personalkostnader
853 188 000
Lederlønn
2 323 000
Anleggsmidler
2 259 951 000
Egenkapital
2 222 512 000
Gjeld
2 301 721 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 14 0 0
Rentedekningsgrad 8 2 2
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 52 17 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 810 983 1 880 594 2 043 173
Driftsresultat 192 083 51 030 -24 176
Resultat før skatt 193 782 -126 979 -351 180
Ordinært resultat 193 782 -126 979 -351 180
Årsresultat 193 782 -126 979 -351 180
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 259 951 2 071 661 1 113 751
Sum omløpsmidler 2 264 282 2 282 228 1 834 359
Sum eiendeler 4 524 233 4 353 889 2 948 110
Sum egenkapital 2 222 512 1 750 209 893 276
Sum langsiktig gjeld 427 158 454 574 1 065 577
Sum kortsiktig gjeld 1 874 563 2 149 106 989 257

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
31
Styremedlemmer
0
Omsetning
92 389 000
Personalkostnader
52 416 000
Lederlønn
7 077 000
Anleggsmidler
344 235 000
Egenkapital
353 950 000
Gjeld
31 989 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 3 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 16
Kontantstrøm fra drift 7 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 8
Likviditetsgrad II 8 8 6
Totalt 28 13 67
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 92 389 65 926 76 306
Driftsresultat -300 -7 843 8 653
Resultat før skatt -684 -7 776 10 293
Ordinært resultat -684 -7 776 10 293
Årsresultat -684 -7 776 10 293
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 344 235 349 328 127 720
Sum omløpsmidler 41 704 24 106 29 960
Sum eiendeler 385 939 373 434 157 680
Sum egenkapital 353 950 354 729 60 709
Sum langsiktig gjeld 4 441 3 249 73 135
Sum kortsiktig gjeld 27 548 15 456 23 836

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 6,4 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 6,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
416 597 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 538 239 000
Egenkapital
241 990 000
Gjeld
1 434 686 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 10 7 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 10 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 58 43 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 416 597 362 806 144 895
Driftsresultat 214 736 154 987 -30 917
Resultat før skatt -13 297 -65 005 -310 601
Ordinært resultat -13 297 -65 005 -310 601
Årsresultat -13 297 -65 005 -310 601
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 538 239 1 514 517 1 612 127
Sum omløpsmidler 138 437 135 908 331 287
Sum eiendeler 1 676 677 1 650 417 1 943 423
Sum egenkapital 241 990 235 926 305 886
Sum langsiktig gjeld 1 035 804 1 070 179 1 258 566
Sum kortsiktig gjeld 398 882 344 312 378 962

Seaberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seaberg AS - 998546362
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sleireveien 33, 4317 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 8,7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 8,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
428 000
Egenkapital
2 042 000
Gjeld
1 468 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 2 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 32 18 32
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -32 -52 -43
Resultat før skatt 182 -90 181
Ordinært resultat 182 -90 181
Årsresultat 182 -90 181
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 428 557 835
Sum omløpsmidler 3 082 2 766 2 647
Sum eiendeler 3 510 3 322 3 482
Sum egenkapital 2 042 1 860 1 951
Sum langsiktig gjeld 738 726 801
Sum kortsiktig gjeld 730 736 730

Electrical Subsea & Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Electrical Subsea & Drilling AS - 998049369
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Teknologisenteret, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
31 972 000
Egenkapital
26 336 000
Gjeld
8 431 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 2 0
Totalt 0 2 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 80
Driftsresultat -1 559 -1 179 -1 714
Resultat før skatt -1 552 -1 610 -2 126
Ordinært resultat -1 552 -1 610 -2 126
Årsresultat -1 552 -1 610 -2 126
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 31 972 30 886 33 707
Sum omløpsmidler 2 794 4 092 3 974
Sum eiendeler 34 767 34 978 37 681
Sum egenkapital 26 336 27 888 29 498
Sum langsiktig gjeld 20 20 20
Sum kortsiktig gjeld 8 411 7 071 8 163

First Geo AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) First Geo AS - 979749775
Geologiske undersøkelser
Laberget 22, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2 år
Styre­medlem 2015 2017 2 år

Akastor Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akastor Offshore AS - 892349142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2019 4,3 år

Akofs 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 4 AS - 992885947
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Akofs 2 Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 2 Services AS - 992885963
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Transocean Spitsbergen ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Spitsbergen ASA - 888571302
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,6 år
Styre­medlem 2006 2010 3,4 år
Adm. direktør 2006 2010 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 543 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 853 356 000
Egenkapital
563 870 000
Gjeld
3 413 671 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 12 12 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 543 24 504 686
Driftsresultat -265 566 -76 757 -321 535
Resultat før skatt -424 860 -247 491 -335 952
Ordinært resultat -424 860 -247 491 -335 952
Årsresultat -424 860 -247 491 -335 952
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 853 356 2 604 523 2 574 559
Sum omløpsmidler 1 124 185 930 821 1 127 483
Sum eiendeler 3 977 541 3 535 345 3 702 043
Sum egenkapital 563 870 913 742 1 193 322
Sum langsiktig gjeld 3 137 360 2 465 687 2 324 008
Sum kortsiktig gjeld 276 311 155 915 184 712

Transocean Barents ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Barents ASA - 988571326
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,6 år
Styre­medlem 2006 2010 3,4 år
Adm. direktør 2006 2010 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
187 191 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 322 601 000
Egenkapital
1 733 412 000
Gjeld
1 323 996 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 0 2 0
Likviditetsgrad II 6 10 10
Totalt 30 60 12
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 187 191 167 854 20 785
Driftsresultat -13 763 70 186 -423 982
Resultat før skatt -67 383 -8 051 -445 752
Ordinært resultat -67 383 -8 051 -445 752
Årsresultat -67 383 -8 051 -445 752
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 322 601 2 278 704 2 343 676
Sum omløpsmidler 734 807 501 732 627 190
Sum eiendeler 3 057 409 2 780 437 2 970 866
Sum egenkapital 1 733 412 1 664 218 1 700 721
Sum langsiktig gjeld 885 495 996 267 1 170 370
Sum kortsiktig gjeld 438 501 119 951 99 775

Transocean Norway Operations Support AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Operations Support AS - 992992549
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2011 3,2 år
Adm. direktør 2008 2012 3,5 år

Transocean Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Norway Operations AS - 990687846
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,9 år
Adm. direktør 2006 2012 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1444
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 544 769 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
778 905 000
Egenkapital
-110 892 000
Gjeld
2 683 704 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 6 8
Totalt 7 13 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 544 769 1 130 556 173 331
Driftsresultat -615 290 -56 596 -60 826
Resultat før skatt -639 685 -73 773 -46 186
Ordinært resultat -639 685 -73 773 -46 186
Årsresultat -639 685 -73 773 -46 186
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 778 905 246 287 194 357
Sum omløpsmidler 1 793 905 642 991 597 463
Sum eiendeler 2 572 811 889 279 791 820
Sum egenkapital -110 892 278 078 357 838
Sum langsiktig gjeld 241 832 171 912 110 321
Sum kortsiktig gjeld 2 441 872 439 288 323 661

Transocean Offshore Norway Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Norway Services AS - 990687803
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,9 år
Adm. direktør 2006 2012 5,2 år

Transocean Norway Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Drilling AS - 982000564
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2011 5,5 år

Transocean Offshore Europe Limited Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Europe Limited Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 980865797
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Autoglass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autoglass AS - 968552732
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Midtunlia 73, 5224 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
23
Styremedlemmer
0
Omsetning
32 106 000
Personalkostnader
11 824 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 503 000
Egenkapital
26 639 000
Gjeld
21 132 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 2 4 6
Resultatgrad 8 12 14
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 6 8 8
Likviditetsgrad II 8 2 2
Totalt 35 43 50
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 32 106 39 608 40 060
Driftsresultat 1 424 2 484 3 396
Resultat før skatt 428 1 248 1 862
Ordinært resultat 428 1 248 1 862
Årsresultat 428 1 248 1 862
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 7 503 7 936 6 507
Sum omløpsmidler 40 267 38 037 39 137
Sum eiendeler 47 770 45 973 45 644
Sum egenkapital 26 639 25 240 24 492
Sum langsiktig gjeld 12 494 9 421 9 446
Sum kortsiktig gjeld 8 638 11 311 11 705

Transocean Offshore Norway Inc Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Norway Inc Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 968519638
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Transocean Offshore (north Sea) Ltd Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Offshore (north Sea) Ltd Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 977368448
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 116 001 000
Personalkostnader
2 130 594 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
51 866 000
Egenkapital
1 706 911 000
Gjeld
1 098 670 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 7 7
Kapitalomsetningshastighet 4 2 4
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 20 12
Kontantstrøm fra drift 7 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 57 82 64
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 116 001 141 442 540 566
Driftsresultat 111 096 31 947 35 165
Resultat før skatt 109 846 106 350 35 610
Ordinært resultat 109 846 106 350 35 610
Årsresultat 109 846 106 350 35 610
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 51 866 68 873 60 685
Sum omløpsmidler 2 753 715 1 041 438 380 202
Sum eiendeler 2 805 581 1 110 311 440 887
Sum egenkapital 1 706 911 820 921 265 960
Sum langsiktig gjeld 389 977 0 0
Sum kortsiktig gjeld 708 693 289 390 174 927

The Woohoo Company AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Woohoo Company AS - 941906974
Programmeringstjenester
Ramdalveien 2, 3128 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 538 000
Personalkostnader
564 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 998 000
Egenkapital
1 439 000
Gjeld
2 945 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 10 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 20 0
Kontantstrøm fra drift 0 20 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 2 8 8
Totalt 7 81 15
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 538 1 246 3 048
Driftsresultat -154 684 -641
Resultat før skatt -280 611 -656
Ordinært resultat -280 611 -656
Årsresultat -280 611 -656
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 3 998 3 040 309
Sum omløpsmidler 386 1 815 1 501
Sum eiendeler 4 384 4 855 1 809
Sum egenkapital 1 439 1 718 1 107
Sum langsiktig gjeld 2 500 2 500 0
Sum kortsiktig gjeld 445 637 702

Transocean Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Services AS - 980891402
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3,3 år
Styre­medlem 2000 2006 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
83
Styremedlemmer
0
Omsetning
341 791 000
Personalkostnader
218 169 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 135 021 000
Egenkapital
-1 035 864 000
Gjeld
6 539 800 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 3 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 12 4 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 2 0
Likviditetsgrad II 0 0 4
Totalt 19 11 6
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 341 791 342 573 83 459
Driftsresultat 22 480 7 104 -544 657
Resultat før skatt -244 272 -650 354 -718 630
Ordinært resultat -244 272 -650 354 -718 630
Årsresultat -244 272 -650 354 -718 630
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 135 021 4 960 167 4 049 611
Sum omløpsmidler 368 915 374 365 240 683
Sum eiendeler 5 503 936 5 334 532 4 290 294
Sum egenkapital -1 035 864 -798 979 -3 929 782
Sum langsiktig gjeld 4 623 967 3 955 389 8 006 310
Sum kortsiktig gjeld 1 915 833 2 178 122 213 766

Transocean AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean AS - 923221735
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Transocean 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean 4 AS - 877395502
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Transhav AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transhav AS - 976331710
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Arcade Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arcade Drilling AS - 958933487
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
400 792 000
Gjeld
56 357 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 15 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 20 20
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 22 87 89
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 1 716 1 359 847
Driftsresultat -149 3 578 781 159
Resultat før skatt -25 098 194 220 890 893
Ordinært resultat -25 098 194 220 890 893
Årsresultat -25 098 194 220 890 893
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 4 844 448
Sum omløpsmidler 457 149 346 809 283 851
Sum eiendeler 457 149 346 809 5 128 300
Sum egenkapital 400 792 277 403 5 045 563
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56 357 69 405 82 737

Transocean i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean i AS - 820777212
Engroshandel med kjemiske produkter
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,6 år