Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Sjøberg

Rapportdato: 2019-06-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 2 901 100 og med ett samlet driftsresultat på -39 693. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 5 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 16 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 31.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Akofs Norway Operations AS Styrets leder 2018 - Aktiv 0 0
- Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 0
Akofs Offshore AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 0 0
Akofs i AS Kontakt­person 2018 - Aktiv 393 321 83 837
- Styrets leder 2014 - Aktiv 393 321 83 837
Akofs 2 AS Adm. direktør 2018 - Aktiv 2 539 -223 629
- Styrets leder 2014 - Aktiv 2 539 -223 629
Akofs Brazil Operations AS Styrets leder 2017 - Aktiv 0 -83
- Adm. direktør 2017 - Aktiv 0 -83

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Electrical Subsea & Drilling AS Styre­medlem 2017 - 2019
First Geo AS Styrets leder 2017 - 2019
First Geo AS Styre­medlem 2015 - 2017
Akastor Offshore AS Adm. direktør 2014 - 2019
Akofs 2 Services AS Styrets leder 2014 - 2018
Akofs 4 AS Styrets leder 2014 - 2018

Akofs Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Norway Operations AS - 920901387
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2018 Aktiv 1 år
Adm. direktør 2018 Aktiv 1 år

Akofs Offshore AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore AS - 920243630
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1 år

Akofs i AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs i AS - 991889353
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 1,3 år
Styrets leder 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
393 321 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
174 481 000
Egenkapital
46 906 000
Gjeld
494 826 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 15 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 10 10
Resultatgrad 20 20 14
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 2 0 2
Totalt 72 82 66
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 393 321 734 969 327 436
Driftsresultat 83 837 467 931 29 831
Resultat før skatt 74 052 356 596 25 066
Ordinært resultat 74 052 356 596 25 066
Årsresultat 74 052 356 596 25 066
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 174 481 471 434 386 644
Sum omløpsmidler 367 242 111 108 87 541
Sum eiendeler 541 723 582 542 474 185
Sum egenkapital 46 906 51 626 285 132
Sum langsiktig gjeld 7 693 95 960 90 098
Sum kortsiktig gjeld 487 133 434 964 98 955

Akofs 2 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 2 AS - 993015318
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2018 Aktiv 1,5 år
Styrets leder 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
2
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 539 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 006 326 000
Egenkapital
1 136 606 000
Gjeld
1 164 704 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 14 12 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 539 26 061 5 062
Driftsresultat -223 629 -318 554 -1 284 870
Resultat før skatt -216 383 -248 016 -1 131 545
Ordinært resultat -216 383 -248 016 -1 131 545
Årsresultat -216 383 -248 016 -1 131 545
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 006 326 2 215 492 2 609 193
Sum omløpsmidler 294 984 180 243 435 370
Sum eiendeler 2 301 311 2 395 736 3 044 563
Sum egenkapital 1 136 606 1 148 686 1 327 849
Sum langsiktig gjeld 1 152 744 1 241 791 1 664 520
Sum kortsiktig gjeld 11 960 5 267 52 194

Akofs Brazil Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Brazil Operations AS - 919513217
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 1,7 år
Adm. direktør 2017 Aktiv 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
330 359 000
Egenkapital
98 335 000
Gjeld
232 058 000
Driftscore
2017
Totalrentabilitet 0
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 0
Likviditetsgrad II 0
Totalt 0
Resultatregnskap
2017
Driftsinntekter 0
Driftsresultat -83
Resultat før skatt -451
Ordinært resultat -451
Årsresultat -451
Balanseregnskap
2017
Sum anleggsmidler 330 359
Sum omløpsmidler 35
Sum eiendeler 330 393
Sum egenkapital 98 335
Sum langsiktig gjeld 231 975
Sum kortsiktig gjeld 83

Avium Subsea AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avium Subsea AS - 917129819
Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Nestleder styre 2016 Aktiv 2,7 år
Kontakt­person 2016 Aktiv 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
240 866 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 457 844 000
Egenkapital
282 751 000
Gjeld
1 227 292 000
Driftscore
2017 2016
Totalrentabilitet 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2
Resultatgrad 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20
Rentedekningsgrad 6 2
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 61 48
Resultatregnskap
2017 2016
Driftsinntekter 240 866 25 741
Driftsresultat 146 665 9 056
Resultat før skatt 55 491 -1 058
Ordinært resultat 55 491 -1 058
Årsresultat 55 491 -1 058
Balanseregnskap
2017 2016
Sum anleggsmidler 1 457 844 1 560 488
Sum omløpsmidler 52 199 54 062
Sum eiendeler 1 510 044 1 614 551
Sum egenkapital 282 751 230 836
Sum langsiktig gjeld 1 063 531 1 223 702
Sum kortsiktig gjeld 163 761 160 012

Mhwirth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mhwirth AS - 942524544
Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet
Butangen 20, 4639 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
726
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 043 173 000
Personalkostnader
728 641 000
Lederlønn
3 928 000
Anleggsmidler
1 113 751 000
Egenkapital
893 276 000
Gjeld
2 054 834 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 2 7 2
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 1 1 1
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 3 0
Rentedekningsgrad 2 2 2
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 15 23 15
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 2 043 173 2 498 372 4 834 628
Driftsresultat -24 176 -321 220 -413 695
Resultat før skatt -351 180 -144 077 -424 524
Ordinært resultat -351 180 -144 077 -424 524
Årsresultat -351 180 -144 077 -424 524
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 113 751 1 383 176 1 303 876
Sum omløpsmidler 1 834 359 2 285 061 3 874 254
Sum eiendeler 2 948 110 3 668 237 5 178 130
Sum egenkapital 893 276 927 111 1 065 146
Sum langsiktig gjeld 1 065 577 1 221 495 1 988 121
Sum kortsiktig gjeld 989 257 1 519 631 2 124 863

Akofs Offshore Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs Offshore Operations AS - 991279571
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allé 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,7 år
Adm. direktør 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
26
Styremedlemmer
0
Omsetning
76 306 000
Personalkostnader
38 919 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
127 720 000
Egenkapital
60 709 000
Gjeld
96 971 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 6 15
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 16 0 8
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 8 2 10
Likviditetsgrad II 6 4 0
Totalt 67 19 70
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 76 306 77 775 98 725
Driftsresultat 8 653 -2 994 4 573
Resultat før skatt 10 293 -93 202 769 690
Ordinært resultat 10 293 -93 202 769 690
Årsresultat 10 293 -93 202 769 690
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 127 720 85 086 1 157 646
Sum omløpsmidler 29 960 27 769 3 522
Sum eiendeler 157 680 112 855 1 161 167
Sum egenkapital 60 709 53 780 149 807
Sum langsiktig gjeld 73 135 34 150 313 746
Sum kortsiktig gjeld 23 836 24 925 697 615

Akofs 3 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Akofs 3 AS - 992237961
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 4,7 år
Kontakt­person 2014 Aktiv 4,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
144 895 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 612 127 000
Egenkapital
305 886 000
Gjeld
1 637 528 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 6
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 4 9 13
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 144 895 54 558 265 111
Driftsresultat -30 917 -103 639 -28 634
Resultat før skatt -310 601 -339 407 -35 731
Ordinært resultat -310 601 -339 407 -35 731
Årsresultat -310 601 -339 407 -35 731
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 612 127 1 713 611 44 992
Sum omløpsmidler 331 287 646 485 209 235
Sum eiendeler 1 943 423 2 360 097 254 228
Sum egenkapital 305 886 390 579 -105 458
Sum langsiktig gjeld 1 258 566 1 308 287 127 519
Sum kortsiktig gjeld 378 962 661 230 232 167

Seaberg AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Seaberg AS - 998546362
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Sleireveien 33, 4317 Sandnes
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 Aktiv 7 år
Adm. direktør 2012 Aktiv 7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
835 000
Egenkapital
1 951 000
Gjeld
1 531 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 2 12
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 10 2 4
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 32 14 72
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 60
Driftsresultat -43 -33 14
Resultat før skatt 181 -55 101
Ordinært resultat 181 -55 101
Årsresultat 181 -55 101
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 835 816 691
Sum omløpsmidler 2 647 2 385 1 868
Sum eiendeler 3 482 3 201 2 559
Sum egenkapital 1 951 1 770 1 825
Sum langsiktig gjeld 801 692 0
Sum kortsiktig gjeld 730 739 734

Electrical Subsea & Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Electrical Subsea & Drilling AS - 998049369
Annen teknisk konsulentvirksomhet
Teknologisenteret, 5353 Straume
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
30 886 000
Egenkapital
27 888 000
Gjeld
7 091 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 4
Resultatgrad 0 0 18
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 2 0 4
Totalt 2 0 60
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 80 2 600
Driftsresultat -1 179 -1 714 352
Resultat før skatt -1 610 -2 126 359
Ordinært resultat -1 610 -2 126 359
Årsresultat -1 610 -2 126 359
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 30 886 33 707 18 982
Sum omløpsmidler 4 092 3 974 4 944
Sum eiendeler 34 978 37 681 23 926
Sum egenkapital 27 888 29 498 18 768
Sum langsiktig gjeld 20 20 421
Sum kortsiktig gjeld 7 071 8 163 4 737

First Geo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) First Geo AS - 979749775
Geologiske undersøkelser
Laberget 22, 4020 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 2019 2 år
Styre­medlem 2015 2017 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
46
Styremedlemmer
0
Omsetning
98 318 000
Personalkostnader
60 478 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 260 000
Egenkapital
2 817 000
Gjeld
27 554 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 6 6
Fordringsomsetningshastighet 5 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 2 4 8
Totalt 17 14 18
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 98 318 60 899 113 828
Driftsresultat -10 022 -15 163 -20 326
Resultat før skatt -8 727 -12 352 -15 837
Ordinært resultat -8 727 -12 352 -15 837
Årsresultat -8 727 -12 352 -15 837
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 11 260 12 453 12 572
Sum omløpsmidler 19 111 15 145 39 413
Sum eiendeler 30 371 27 598 51 985
Sum egenkapital 2 817 8 091 19 956
Sum langsiktig gjeld 7 143 6 698 7 126
Sum kortsiktig gjeld 20 411 12 808 24 903

Akastor Offshore AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akastor Offshore AS - 892349142
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 2019 4,3 år

Akofs 2 Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 2 Services AS - 992885963
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Karenslyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Akofs 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Akofs 4 AS - 992885947
Utleie og leasing av sjøtransportmateriell
Karenlyst Allè 57, 0277 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2018 4,2 år

Transocean Spitsbergen ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Spitsbergen ASA - 888571302
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,6 år
Styre­medlem 2006 2010 3,4 år
Adm. direktør 2006 2010 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
686 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 574 559 000
Egenkapital
1 193 322 000
Gjeld
2 508 720 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 12 12
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 686 195 718 355 623
Driftsresultat -321 535 -444 130 -3 003 959
Resultat før skatt -335 952 -483 667 -3 619 224
Ordinært resultat -335 952 -483 667 -3 619 224
Årsresultat -335 952 -483 667 -3 619 224
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 574 559 2 577 399 3 004 580
Sum omløpsmidler 1 127 483 1 027 740 903 338
Sum eiendeler 3 702 043 3 605 139 3 907 918
Sum egenkapital 1 193 322 1 553 338 1 934 139
Sum langsiktig gjeld 2 324 008 1 920 672 1 847 027
Sum kortsiktig gjeld 184 712 131 128 126 752

Transocean Barents ASA

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Barents ASA - 988571326
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2010 2011 1,6 år
Styre­medlem 2006 2010 3,4 år
Adm. direktør 2006 2010 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 785 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 343 676 000
Egenkapital
1 700 721 000
Gjeld
1 270 145 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 12 10 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 20 785 0 672 274
Driftsresultat -423 982 -895 704 -2 193 836
Resultat før skatt -445 752 -910 700 -1 692 866
Ordinært resultat -445 752 -910 700 -1 692 866
Årsresultat -445 752 -910 700 -1 692 866
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 2 343 676 2 549 733 3 093 788
Sum omløpsmidler 627 190 644 620 628 787
Sum eiendeler 2 970 866 3 194 353 3 722 575
Sum egenkapital 1 700 721 2 180 249 2 966 689
Sum langsiktig gjeld 1 170 370 855 285 535 136
Sum kortsiktig gjeld 99 775 158 819 220 750

Transocean Norway Operations Support AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Operations Support AS - 992992549
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2008 2011 3,2 år
Adm. direktør 2008 2012 3,5 år

Transocean Offshore Norway Services AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Norway Services AS - 990687803
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,9 år
Adm. direktør 2006 2012 5,2 år

Transocean Norway Operations AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Norway Operations AS - 990687846
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2011 4,9 år
Adm. direktør 2006 2012 5,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
173 331 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
194 357 000
Egenkapital
357 838 000
Gjeld
433 982 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 6 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 8
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 0
Resultatgrad 0 12 0
Kontantstrøm fra drift 0 10 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 10 61 23
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 173 331 532 159 1 934 638
Driftsresultat -60 826 30 891 -62 154
Resultat før skatt -46 186 38 780 -287 831
Ordinært resultat -46 186 38 780 -287 831
Årsresultat -46 186 38 780 -287 831
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 194 357 0 25 602
Sum omløpsmidler 597 463 667 472 590 097
Sum eiendeler 791 820 667 472 615 699
Sum egenkapital 357 838 410 381 356 663
Sum langsiktig gjeld 110 321 127 718 118 737
Sum kortsiktig gjeld 323 661 129 372 140 299

Transocean Norway Drilling AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Norway Drilling AS - 982000564
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2011 5,5 år

Transocean Offshore Europe Limited Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Europe Limited Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 980865797
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Autoglass AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Autoglass AS - 968552732
Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler
Midtunlia 73, 5224 Nesttun
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
40 060 000
Personalkostnader
12 274 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 507 000
Egenkapital
24 492 000
Gjeld
21 151 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 7
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 2 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 6
Resultatgrad 14 4 16
Kontantstrøm fra drift 10 5 14
Rentedekningsgrad 8 6 10
Likviditetsgrad II 2 2 2
Totalt 50 30 61
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 40 060 41 372 41 669
Driftsresultat 3 396 649 4 573
Resultat før skatt 1 862 704 2 839
Ordinært resultat 1 862 704 2 839
Årsresultat 1 862 704 2 839
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 6 507 6 969 7 332
Sum omløpsmidler 39 137 35 727 35 317
Sum eiendeler 45 644 42 696 42 649
Sum egenkapital 24 492 23 630 23 826
Sum langsiktig gjeld 9 446 8 258 8 074
Sum kortsiktig gjeld 11 705 10 808 10 749

Transocean Offshore Norway Inc Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean Offshore Norway Inc Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 968519638
Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2006 2006 < 1 år

Transocean Offshore (north Sea) Ltd Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Offshore (north Sea) Ltd Norsk Avdeling Av Utenlandsk Foretak - 977368448
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2004 2006 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1519
Styremedlemmer
0
Omsetning
540 566 000
Personalkostnader
257 450 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
60 685 000
Egenkapital
265 960 000
Gjeld
174 927 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 7 15 13
Kapitalomsetningshastighet 4 6 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 8 10 10
Resultatgrad 12 12 12
Kontantstrøm fra drift 10 10 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 64 76 77
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 540 566 1 280 061 3 289 322
Driftsresultat 35 165 99 148 195 629
Resultat før skatt 35 610 97 508 200 819
Ordinært resultat 35 610 97 508 200 819
Årsresultat 35 610 97 508 200 819
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 60 685 32 430 49 976
Sum omløpsmidler 380 202 344 309 903 772
Sum eiendeler 440 887 376 739 953 748
Sum egenkapital 265 960 195 078 569 144
Sum langsiktig gjeld 0 0 18 067
Sum kortsiktig gjeld 174 927 181 661 366 537

The Woohoo Company AS

Foretaksinfo
(Aktiv) The Woohoo Company AS - 941906974
Programmeringstjenester
Ramdalveien 2b, 3128 Nøtterøy
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2006 3,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
5
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 246 000
Personalkostnader
293 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 040 000
Egenkapital
1 718 000
Gjeld
3 137 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 0
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 81 15 17
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 246 3 048 3 307
Driftsresultat 684 -641 -874
Resultat før skatt 611 -656 -906
Ordinært resultat 611 -656 -906
Årsresultat 611 -656 -906
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 3 040 309 1 011
Sum omløpsmidler 1 815 1 501 3 857
Sum eiendeler 4 855 1 809 4 868
Sum egenkapital 1 718 1 107 1 763
Sum langsiktig gjeld 2 500 0 2 491
Sum kortsiktig gjeld 637 702 614

Transocean Services AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Transocean Services AS - 980891402
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2003 2006 3,3 år
Styre­medlem 2000 2006 5,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
83
Styremedlemmer
0
Omsetning
83 459 000
Personalkostnader
64 071 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 049 611 000
Egenkapital
-3 929 782 000
Gjeld
8 220 076 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 6 8 10
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 83 459 138 706 200 502
Driftsresultat -544 657 -558 511 -3 644 920
Resultat før skatt -718 630 -927 344 -5 255 504
Ordinært resultat -718 630 -927 344 -5 255 504
Årsresultat -718 630 -927 344 -5 255 504
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 049 611 4 596 643 5 162 214
Sum omløpsmidler 240 683 306 348 443 981
Sum eiendeler 4 290 294 4 902 991 5 606 195
Sum egenkapital -3 929 782 -3 211 152 -2 283 808
Sum langsiktig gjeld 8 006 310 7 868 100 7 683 210
Sum kortsiktig gjeld 213 766 246 043 206 793

Transhav AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transhav AS - 976331710
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Transocean 4 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean 4 AS - 877395502
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4069 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Transocean AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean AS - 923221735
Ikke tilgjengelig
Bjergstedveien 1, 4007 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Arcade Drilling AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arcade Drilling AS - 958933487
Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2003 2,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 359 847 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
4 844 448 000
Egenkapital
5 045 563 000
Gjeld
82 737 000
Driftscore
2017 2016 2015
Totalrentabilitet 12 12 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 10 4 2
Totalt 89 83 39
Resultatregnskap
2017 2016 2015
Driftsinntekter 1 359 847 1 400 929 1 008 561
Driftsresultat 781 159 505 695 -170 683
Resultat før skatt 890 893 633 136 47 075
Ordinært resultat 890 893 633 136 47 075
Årsresultat 890 893 633 136 47 075
Balanseregnskap
2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 4 844 448 3 478 706 6 130 978
Sum omløpsmidler 283 851 358 419 239 224
Sum eiendeler 5 128 300 3 837 126 6 370 202
Sum egenkapital 5 045 563 3 483 739 5 880 836
Sum langsiktig gjeld 0 45 670 57 550
Sum kortsiktig gjeld 82 737 307 717 431 816

Transocean i AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Transocean i AS - 820777212
Engroshandel med kjemiske produkter
Maskinveien 26, 4033 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,6 år