Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Hege Amundsen Elvestad

Rapportdato: 2019-11-13

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 999 590 og med ett samlet driftsresultat på 100 511. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 1 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 6 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Berggård Amundsen Stavanger AS Styrets leder 2017 - Aktiv 29 085 -1 616
Sørlandets Elektro Engros AS Styrets leder 2017 - Aktiv 124 308 14 283
BA Holding AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 1 964 700 50 231
Norgeseliten AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 18 659 145
Fegime Norge AS Styrets leder 2014 - Aktiv 2 817 1
Berggård Amundsen & Co AS Adm. direktør 2014 - Aktiv 1 860 021 37 487
Skarvet Holding AS Styre­medlem 2008 - Aktiv 0 -20

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Fegime Norge AS Vara­medlem 2012 - 2014
Skarvet Holding AS Vara­medlem 2006 - 2008

Berggård Amundsen Stavanger AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen Stavanger AS - 919711728
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Auglendsmyrå 3, 4016 Stavanger
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
7
Styremedlemmer
0
Omsetning
29 085 000
Personalkostnader
2 893 000
Lederlønn
698 000
Anleggsmidler
132 000
Egenkapital
32 000
Gjeld
10 763 000
Driftscore
2018 2017
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 10 2
Fordringsomsetningshastighet 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 2 2
Totalt 15 4
Resultatregnskap
2018 2017
Driftsinntekter 29 085 2 814
Driftsresultat -1 616 -1 827
Resultat før skatt -1 769 -1 233
Ordinært resultat -1 769 -1 233
Årsresultat -1 769 -1 233
Balanseregnskap
2018 2017
Sum anleggsmidler 132 605
Sum omløpsmidler 10 663 5 270
Sum eiendeler 10 795 5 875
Sum egenkapital 32 7
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10 763 5 868

Sørlandets Elektro Engros AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Sørlandets Elektro Engros AS - 998766907
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Industrigata 6, 4632 Kristiansand S
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2017 Aktiv 2,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
8
Styremedlemmer
0
Omsetning
124 308 000
Personalkostnader
4 519 000
Lederlønn
676 000
Anleggsmidler
66 000
Egenkapital
5 711 000
Gjeld
22 959 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 16 16 16
Kontantstrøm fra drift 14 14 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 82 82 82
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 124 308 116 147 122 617
Driftsresultat 14 283 13 018 14 413
Resultat før skatt 10 663 9 669 10 518
Ordinært resultat 10 663 9 669 10 518
Årsresultat 10 663 9 669 10 518
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 66 7 34
Sum omløpsmidler 28 604 26 396 30 024
Sum eiendeler 28 670 26 403 30 058
Sum egenkapital 5 711 5 711 5 712
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 22 959 20 692 24 346

BA Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) BA Holding AS - 910521063
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Enebakkveien 150, 0680 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 964 700 000
Personalkostnader
183 069 000
Lederlønn
25 000
Anleggsmidler
28 421 000
Egenkapital
282 075 000
Gjeld
275 184 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 10 10 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 8
Resultatgrad 4 8 8
Kontantstrøm fra drift 5 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 4 4
Totalt 55 57 59
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 964 700 1 789 230 1 642 730
Driftsresultat 50 231 60 986 57 855
Resultat før skatt 48 222 45 598 42 064
Ordinært resultat 48 222 45 598 42 064
Årsresultat 96 444 91 196 49 370
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 28 421 36 895 31 067
Sum omløpsmidler 528 838 501 006 419 076
Sum eiendeler 557 259 537 901 450 142
Sum egenkapital 282 075 252 256 225 422
Sum langsiktig gjeld 14 074 4 869 9 579
Sum kortsiktig gjeld 261 110 280 775 215 142

Norgeseliten AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Norgeseliten AS - 879166292
Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
Stabburveien 24, 1617 Fredrikstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 4,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
18 659 000
Personalkostnader
4 809 000
Lederlønn
1 287 000
Anleggsmidler
26 000
Egenkapital
1 578 000
Gjeld
2 201 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 3 6 0
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 0
Resultatgrad 2 4 0
Kontantstrøm fra drift 1 1 0
Rentedekningsgrad 10 10 0
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 43 48 23
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 18 659 16 969 16 914
Driftsresultat 145 174 -1 014
Resultat før skatt 151 138 -808
Ordinært resultat 151 138 -808
Årsresultat 151 138 -808
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 26 29 22
Sum omløpsmidler 3 753 3 040 2 552
Sum eiendeler 3 779 3 069 2 574
Sum egenkapital 1 578 1 427 1 288
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2 201 1 642 1 286

Fegime Norge AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Fegime Norge AS - 911118181
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Grenseveien 10, 1406 Ski
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 Aktiv 5,1 år
Vara­medlem 2012 2014 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 817 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
52 000
Egenkapital
5 454 000
Gjeld
1 585 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 2 12 8
Kontantstrøm fra drift 0 7 3
Rentedekningsgrad 2 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 16 48 31
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 817 2 763 2 431
Driftsresultat 1 162 95
Resultat før skatt -20 149 58
Ordinært resultat -20 149 58
Årsresultat -20 149 58
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 52 47 49
Sum omløpsmidler 6 987 6 707 6 810
Sum eiendeler 7 039 6 753 6 858
Sum egenkapital 5 454 5 474 5 325
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 585 1 279 1 533

Berggård Amundsen & Co AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Berggård Amundsen & Co AS - 843495672
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Håndverksveien 25, 1405 Langhus
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2014 Aktiv 5,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
229
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 860 021 000
Personalkostnader
170 820 000
Lederlønn
2 082 000
Anleggsmidler
22 456 000
Egenkapital
253 864 000
Gjeld
270 695 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 7 7 10
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 4 4 4
Kontantstrøm fra drift 3 5 5
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 48 50 53
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 860 021 1 717 409 1 562 830
Driftsresultat 37 487 49 174 44 139
Resultat før skatt 32 699 40 081 36 355
Ordinært resultat 32 699 40 081 36 355
Årsresultat 32 699 40 081 36 355
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 22 456 24 722 26 873
Sum omløpsmidler 502 103 482 543 401 466
Sum eiendeler 524 559 507 265 428 339
Sum egenkapital 253 864 235 241 210 870
Sum langsiktig gjeld 12 409 4 534 7 820
Sum kortsiktig gjeld 258 286 267 490 209 649

Skarvet Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Skarvet Holding AS - 989185756
Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon
Seterveien 8, 1162 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 Aktiv 11,1 år
Vara­medlem 2006 2008 2,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
27 308 000
Egenkapital
22 775 000
Gjeld
13 350 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 8 8
Totalt 39 41 41
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -20 -20 -19
Resultat før skatt 7 331 7 411 6 372
Ordinært resultat 7 331 7 411 6 372
Årsresultat 7 331 7 411 6 372
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 27 308 24 253 24 253
Sum omløpsmidler 8 816 9 680 8 117
Sum eiendeler 36 125 33 933 32 370
Sum egenkapital 22 775 21 043 18 455
Sum langsiktig gjeld 7 000 8 000 9 004
Sum kortsiktig gjeld 6 350 4 890 4 911