Management-CV

Tom Schjelderup Skare

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-07-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 38 002 000 og med ett samlet driftsresultat på 4 186 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St. Paul Gymnas Styrets leder 2016 - Aktiv 36 608 000 3 772 000
Markeveien Borettslag Varamedlem 2016 - Aktiv 1 394 000 414 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
St Paul Skole Styrets leder 2012 - 2018
St Paul Skole Styremedlem 2008 - 2012
Ligure AS Styrets leder 2004 - 2007
Ligure AS Adm. direktør 2004 - 2006
Ligure AS Adm. direktør 2004 - 2006

St. Paul Gymnas

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916593473
Firmanavn
St. Paul Gymnas
Bransje
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Besøksadresse
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 608 000
Personalkostnader
21 940 000
Lederlønn
811 000
Anleggsmidler
55 849 000
Egenkapital
5 165 000
Gjeld
61 074 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2016 Aktiv 1 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 0
Rentedekningsgrad 8 2
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 67 4
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 36 608 000 0
Driftsresultat 3 772 000 0
Resultat før skatt 2 303 000 1 000
Ordinært resultat 2 303 000 1 000
Årsresultat 2 303 000 1 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 849 000 0
Sum omløpsmidler 10 389 000 101 000
Sum eiendeler 66 239 000 101 000
Sum egenkapital 5 165 000 101 000
Sum langsiktig gjeld 56 591 000 0
Sum kortsiktig gjeld 4 483 000 0

Markeveien Borettslag

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
975951677
Firmanavn
Markeveien Borettslag
Bransje
Borettslag
Besøksadresse
C/o Økonomi og Data AS O.j. Brochs gate 16b, 5006 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 394 000
Personalkostnader
69 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
10 481 000
Egenkapital
6 045 000
Gjeld
4 565 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Varamedlem 2016 Aktiv 2 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 6 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 65 73 75
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1 394 000 1 305 000 1 301 000
Driftsresultat 414 000 612 000 828 000
Resultat før skatt 312 000 469 000 632 000
Ordinært resultat 312 000 469 000 632 000
Årsresultat 312 000 469 000 632 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 10 481 000 10 481 000 10 481 000
Sum omløpsmidler 129 000 203 000 184 000
Sum eiendeler 10 610 000 10 684 000 10 665 000
Sum egenkapital 6 045 000 5 732 000 5 264 000
Sum langsiktig gjeld 4 516 000 4 883 000 5 333 000
Sum kortsiktig gjeld 49 000 68 000 68 000

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
145
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 251 000
Personalkostnader
32 710 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 730 000
Egenkapital
10 578 000
Gjeld
6 525 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2012 2018 6 år
Styremedlem 2008 2012 3 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 47 47
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 251 000 71 438 000 66 265 000
Driftsresultat 947 000 3 815 000 3 344 000
Resultat før skatt 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Ordinært resultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Årsresultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 730 000 58 167 000 59 349 000
Sum omløpsmidler 15 373 000 24 267 000 19 638 000
Sum eiendeler 17 103 000 82 434 000 78 986 000
Sum egenkapital 10 578 000 12 301 000 9 907 000
Sum langsiktig gjeld 0 59 318 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 6 525 000 10 815 000 9 079 000

Ligure AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
986530916
Firmanavn
Ligure AS
Bransje
Besøksadresse
Østre Muralmenning 1a, 5012 Bergen
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2004 2007 3 år
Adm. direktør 2004 2006 2 år

Advokat Tom Schjelderup Skare

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
979904428
Firmanavn
Advokat Tom Schjelderup Skare
Bransje
Besøksadresse
Starvhusgata 2 A, 5014 Bergen
Foretaksstatus
Inaktivt
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5 år