Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Morten Sangvik

Rapportdato: 2022-09-25

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 17 868 og med ett samlet driftsresultat på 2 139. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 0 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 0 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-toten Styre­medlem 2021 - Aktiv 17 868 2 139
Bokstavbyrået Morten Sangvik Innehaver 2019 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bokstavbyrået Morten Sangvik Styrets leder 2003 - 2019
Stiftelsen Fredvika Steinerbarnehage Styre­medlem 2012 - 2019
Gjøvik og Toten Sportfiskeklubb Styre­medlem 2011 - 2020

Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-toten

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Steinerskolen Gjøvik-toten - 971520620
Ordinær grunnskoleundervisning
Strandvegen 4, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
29
Styremedlemmer
0
Omsetning
17 868 000
Personalkostnader
12 815 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 204 000
Egenkapital
9 766 000
Gjeld
12 198 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 7 12 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 4
Resultatgrad 16 18 12
Kontantstrøm fra drift 18 20 10
Rentedekningsgrad 10 10 6
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 74 85 50
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 17 868 17 439 15 745
Driftsresultat 2 139 3 262 812
Resultat før skatt 1 811 2 873 378
Ordinært resultat 1 811 2 873 378
Årsresultat 1 811 2 873 378
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 11 204 11 532 12 995
Sum omløpsmidler 10 760 9 285 5 473
Sum eiendeler 21 964 20 816 18 468
Sum egenkapital 9 766 7 955 5 083
Sum langsiktig gjeld 9 905 10 548 11 190
Sum kortsiktig gjeld 2 293 2 313 2 195

Bokstavbyrået Morten Sangvik

Foretaksinfo
(Aktiv) Bokstavbyrået Morten Sangvik - 885368522
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
Sommerrovegen 43, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 3,4 år
Styrets leder 2003 2019 16,2 år

Stiftelsen Fredvika Steinerbarnehage

Foretaksinfo
(Aktiv) Stiftelsen Fredvika Steinerbarnehage - 990681619
Barnehager
Østre Totenveg 10, 2816 Gjøvik
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2019 6,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
25
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 381 000
Personalkostnader
8 132 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
6 712 000
Egenkapital
1 859 000
Gjeld
7 078 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 6 3
Kapitalomsetningshastighet 4 4 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 12 12 4
Kontantstrøm fra drift 14 14 5
Rentedekningsgrad 8 8 4
Likviditetsgrad II 6 6 4
Totalt 56 56 28
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 10 381 9 649 9 580
Driftsresultat 704 647 246
Resultat før skatt 507 435 78
Ordinært resultat 507 435 78
Årsresultat 507 435 78
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 6 712 6 388 5 180
Sum omløpsmidler 2 226 2 112 1 570
Sum eiendeler 8 937 8 501 6 750
Sum egenkapital 1 859 1 352 917
Sum langsiktig gjeld 5 562 5 718 4 343
Sum kortsiktig gjeld 1 516 1 431 1 490

Gjøvik og Toten Sportfiskeklubb

Foretaksinfo
(Aktiv) Gjøvik og Toten Sportfiskeklubb - 985155038
Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
Skumsjøvegen 578, 2827 Hunndalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2020 9,3 år