Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Ariane Spandow

Rapportdato: 2021-09-29

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 1 789 255 og med ett samlet driftsresultat på 232 943. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 4 av virksomhetene driftsunderskudd, og 7 av virksomhetene driftsoverskudd. 5 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 7 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 14.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Amesto Accounthouse Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 280 309 28 368
Amesto People Holding AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 0 -163
Dna AS Adm. direktør 2020 - Aktiv 0 -12
- Styrets leder 2018 - Aktiv 0 -12
Era Group AS Styre­medlem 2019 - Aktiv 0 -27
Spabogruppen AS Styre­medlem 2018 - Aktiv 1 136 319 73 798

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Amesto People Technology AS Styre­medlem 2018 - 2021
Accel Growth AS Styrets leder 2018 - 2019
Gullevents AS Styre­medlem 2017 - 2018
Sameiet Herlige Kvitfjell 1 og 2 Styre­medlem 2016 - 2018
Sparia AS Styre­medlem 2014 - 2021

Amesto Accounthouse Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amesto Accounthouse Holding AS - 821262232
Regnskap og bokføring
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
280 309 000
Personalkostnader
183 293 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
33 926 000
Egenkapital
35 561 000
Gjeld
101 943 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 13 13 13
Kapitalomsetningshastighet 8 8 8
Fordringsomsetningshastighet 3 3 3
Gjeldsbetjeningsgrad 8 8 8
Resultatgrad 16 16 14
Kontantstrøm fra drift 18 18 14
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 4 4
Totalt 80 80 74
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 280 309 245 910 203 274
Driftsresultat 28 368 26 998 18 602
Resultat før skatt 23 305 21 543 15 026
Ordinært resultat 23 305 21 543 15 026
Årsresultat 19 566 18 391 12 696
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 33 926 33 245 15 190
Sum omløpsmidler 103 579 88 260 68 606
Sum eiendeler 137 505 121 505 83 797
Sum egenkapital 35 561 26 520 17 495
Sum langsiktig gjeld 11 227 12 553 7 289
Sum kortsiktig gjeld 90 716 82 432 59 012

Amesto People Holding AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amesto People Holding AS - 993161446
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
119 711 000
Egenkapital
117 761 000
Gjeld
2 264 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 2 2
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 2 6 6
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 4 11 12
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -163 -151 -93
Resultat før skatt -366 1 287 1 094
Ordinært resultat -366 1 287 1 094
Årsresultat -366 1 287 1 094
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 119 711 117 450 79 121
Sum omløpsmidler 313 5 15 312
Sum eiendeler 120 024 117 456 94 433
Sum egenkapital 117 761 57 026 57 022
Sum langsiktig gjeld 0 47 300 12 000
Sum kortsiktig gjeld 2 264 13 130 25 411

Dna AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Dna AS - 921238746
Uoppgitt
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2020 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2018 Aktiv 3,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
268 000
Egenkapital
61 000
Gjeld
216 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 15 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 10 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 25 0
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 85 -379
Resultat før skatt -10 66 -296
Ordinært resultat -10 66 -296
Årsresultat -10 66 -296
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 268 65 83
Sum omløpsmidler 8 6 14
Sum eiendeler 277 70 98
Sum egenkapital 61 70 4
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216 0 94

Era Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Era Group AS - 923568794
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2019 Aktiv 2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
182 368 000
Egenkapital
180 139 000
Gjeld
14 631 000
Driftscore
2020 2019
Totalrentabilitet 2 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 10 0
Likviditetsgrad II 2 0
Totalt 22 0
Resultatregnskap
2020 2019
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -27 0
Resultat før skatt 4 479 1
Ordinært resultat 4 479 1
Årsresultat 4 479 1
Balanseregnskap
2020 2019
Sum anleggsmidler 182 368 1
Sum omløpsmidler 12 401 33
Sum eiendeler 194 770 35
Sum egenkapital 180 139 35
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14 631 0

Spabogruppen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spabogruppen AS - 919819200
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 Aktiv 2,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
6
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 136 319 000
Personalkostnader
726 264 000
Lederlønn
948 000
Anleggsmidler
2 006 894 000
Egenkapital
376 411 000
Gjeld
2 055 498 000
Driftscore
2020
Totalrentabilitet 6
Kapitalomsetningshastighet 2
Fordringsomsetningshastighet 4
Gjeldsbetjeningsgrad 4
Resultatgrad 12
Kontantstrøm fra drift 18
Rentedekningsgrad 6
Likviditetsgrad II 6
Totalt 58
Resultatregnskap
2020
Driftsinntekter 1 136 319
Driftsresultat 73 798
Resultat før skatt 79 659
Ordinært resultat 79 659
Årsresultat 69 718
Balanseregnskap
2020
Sum anleggsmidler 2 006 894
Sum omløpsmidler 425 017
Sum eiendeler 2 431 910
Sum egenkapital 376 411
Sum langsiktig gjeld 1 751 812
Sum kortsiktig gjeld 303 686

Accel Growth AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Accel Growth AS - 920440649
Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi
C/o Otterstad Olav Aukrusts vei 4a, 0785 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2018 Aktiv 3,6 år
Styrets leder 2018 2019 1,6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
3 000
Gjeld
0
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 0 0 6
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 532
Driftsresultat 0 0 -142
Resultat før skatt 0 0 -142
Ordinært resultat 0 0 -142
Årsresultat 0 0 -142
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 3 3 372
Sum eiendeler 3 3 372
Sum egenkapital 3 3 -117
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 489

Spabo AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spabo AS - 994968998
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 Aktiv 11,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
173 532 000
Personalkostnader
13 140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 820 550 000
Egenkapital
265 986 000
Gjeld
1 706 561 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 18 20
Rentedekningsgrad 6 4 4
Likviditetsgrad II 8 6 8
Totalt 69 60 64
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 173 532 179 839 162 220
Driftsresultat 64 465 68 415 63 303
Resultat før skatt 57 439 13 151 20 420
Ordinært resultat 57 439 13 151 20 420
Årsresultat 60 669 14 464 20 433
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 820 550 1 691 375 1 555 567
Sum omløpsmidler 151 996 67 556 97 910
Sum eiendeler 1 972 547 1 758 931 1 653 477
Sum egenkapital 265 986 222 612 228 175
Sum langsiktig gjeld 1 654 776 1 485 988 1 373 606
Sum kortsiktig gjeld 51 785 50 332 51 696

Spabo Næring AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spabo Næring AS - 879749212
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 19,5 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
54 470 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
553 640 000
Egenkapital
164 220 000
Gjeld
471 873 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 6
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 10 2 2
Totalt 80 63 63
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 54 470 56 749 55 285
Driftsresultat 29 016 30 101 29 214
Resultat før skatt 55 675 11 850 15 013
Ordinært resultat 55 675 11 850 15 013
Årsresultat 55 675 11 850 15 013
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 553 640 570 174 531 550
Sum omløpsmidler 82 453 24 398 22 927
Sum eiendeler 636 092 594 573 554 477
Sum egenkapital 164 220 119 093 116 929
Sum langsiktig gjeld 445 179 450 938 409 619
Sum kortsiktig gjeld 26 694 24 541 27 929

Semja AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Semja AS - 981398076
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2002 Aktiv 19,5 år
Vara­medlem 2000 2002 1,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
424 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 926 000
Egenkapital
11 543 000
Gjeld
23 636 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 0 10 12
Kapitalomsetningshastighet 0 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 10
Resultatgrad 0 18 18
Kontantstrøm fra drift 0 20 20
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 2 10 10
Totalt 7 80 87
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 424 17 335 16 194
Driftsresultat -152 3 276 2 779
Resultat før skatt -136 32 698 34 172
Ordinært resultat -136 32 698 34 172
Årsresultat -136 32 698 34 172
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 11 926 199 026 206 209
Sum omløpsmidler 23 254 55 077 24 609
Sum eiendeler 35 179 254 102 230 818
Sum egenkapital 11 543 190 857 162 659
Sum langsiktig gjeld 167 52 985 63 766
Sum kortsiktig gjeld 23 469 10 261 4 393

Spabo Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Spabo Eiendom AS - 947843028
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
15
Styremedlemmer
0
Omsetning
123 917 000
Personalkostnader
13 140 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 222 190 000
Egenkapital
63 669 000
Gjeld
1 246 299 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 2 2 2
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 10 10 14
Rentedekningsgrad 4 4 4
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 53 54 60
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 123 917 128 119 111 677
Driftsresultat 36 005 38 856 34 630
Resultat før skatt 1 898 1 723 5 511
Ordinært resultat 1 898 1 723 5 511
Årsresultat 5 128 3 036 5 524
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 1 222 190 1 076 350 979 612
Sum omløpsmidler 87 778 51 950 74 825
Sum eiendeler 1 309 968 1 128 300 1 054 437
Sum egenkapital 63 669 65 388 73 665
Sum langsiktig gjeld 1 202 969 1 028 299 957 117
Sum kortsiktig gjeld 43 330 34 613 23 655

Amesto Group AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amesto Group AS - 979482639
Utleie av arbeidskraft
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
20 284 000
Personalkostnader
18 047 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
286 502 000
Egenkapital
204 968 000
Gjeld
101 778 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 7 6 12
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 10
Resultatgrad 14 16 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 8 10 10
Likviditetsgrad II 8 2 8
Totalt 70 69 67
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 20 284 21 428 20 418
Driftsresultat 1 645 2 607 -279
Resultat før skatt 20 013 13 214 38 926
Ordinært resultat 20 013 13 214 38 926
Årsresultat 20 013 13 214 38 926
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 286 502 229 091 189 742
Sum omløpsmidler 20 244 17 972 29 979
Sum eiendeler 306 745 247 063 219 720
Sum egenkapital 204 968 186 155 174 141
Sum langsiktig gjeld 92 935 42 935 35 046
Sum kortsiktig gjeld 8 843 17 973 10 533

Amesto People Technology AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Amesto People Technology AS - 921548982
Programmeringstjenester
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2018 2021 2,3 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 000
Egenkapital
-9 000
Gjeld
50 000
Driftscore
2019 2018
Totalrentabilitet 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0
Resultatgrad 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0
Rentedekningsgrad 0 0
Likviditetsgrad II 0 0
Totalt 0 0
Resultatregnskap
2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftsresultat -18 0
Resultat før skatt -42 0
Ordinært resultat -42 0
Årsresultat -42 0
Balanseregnskap
2019 2018
Sum anleggsmidler 5 40
Sum omløpsmidler 36 43
Sum eiendeler 41 83
Sum egenkapital -9 33
Sum langsiktig gjeld 50 50
Sum kortsiktig gjeld 0 0

Gullevents AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Gullevents AS - 913095669
Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
C/o Sentralen Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2018 1,3 år

Sameiet Herlige Kvitfjell 1 og 2

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Herlige Kvitfjell 1 og 2 - 998817315
Ikke tilgjengelig
Nord-strand Hytteområde 3637, 2634 Fåvang
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2016 2018 1,6 år

Sparia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sparia AS - 914192897
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2014 2021 6,7 år

Sparia AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Sparia AS - 993163015
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2008 2014 6,2 år

Thorvald Meyers gt 27 Næring AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Thorvald Meyers gt 27 Næring AS - 988409359
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2006 2007 1,7 år

Den Kule Mage AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Den Kule Mage AS - 985643261
Butikkhandel med klær
Borgenveien 66, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2013 10,2 år
Adm. direktør 2003 2013 10,2 år

Source AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Source AS - 968046977
Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi
Smeltedigelen 1, 0195 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2016 13,4 år

Source AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Source AS - 982093295
Ikke tilgjengelig
Mariesgate 5 A, 0368 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2006 5,2 år

Spabogruppen AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spabogruppen AS - 967970638
Ikke tilgjengelig
Måkev 26, 0139 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2006 5,2 år

Spabo Utland AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Spabo Utland AS - 962992978
Eiendomsforvaltning
Borgenveien 66, 0373 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2010 9 år