Management-CV

Ellen Cathrine Greve

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-03-23

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 75 540 000 og med ett samlet driftsresultat på 3 424 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 2 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St. Paul Gymnas Styremedlem 2016 - Aktiv 0 0
St Paul Skole Styremedlem 2012 - Aktiv 71 438 000 3 815 000
Mangschou AS Styremedlem 2006 - Aktiv 4 102 000 -391 000

Inaktive Roller

Ingen inaktive roller funnet

St. Paul Gymnas

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916593473
Firmanavn
St. Paul Gymnas
Bransje
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Besøksadresse
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
50
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
101 000
Gjeld
0
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 Aktiv 1 år
Driftscore 2016
Totalrentabilitet 2
Kapitalomsetningshastighet 0
Fordringsomsetningshastighet 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0
Resultatgrad 0
Kontantstrøm fra drift 0
Rentedekningsgrad 2
Likviditetsgrad II 0
Totalt 4
Resultatregnskap 2016
Driftsinntekter 0
Driftsresultat 0
Resultat før skatt 1 000
Ordinært resultat 1 000
Årsresultat 1 000
Balanseregnskap 2016
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 101 000
Sum eiendeler 101 000
Sum egenkapital 101 000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
137
Styremedlemmer
0
Omsetning
71 438 000
Personalkostnader
51 654 000
Lederlønn
814 000
Anleggsmidler
58 167 000
Egenkapital
12 301 000
Gjeld
70 133 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 Aktiv 6 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 3 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 2
Resultatgrad 12 12 8
Kontantstrøm fra drift 7 7 7
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 47 47 43
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 71 438 000 66 265 000 57 683 000
Driftsresultat 3 815 000 3 344 000 2 334 000
Resultat før skatt 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Ordinært resultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Årsresultat 2 394 000 1 768 000 1 966 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 58 167 000 59 349 000 59 937 000
Sum omløpsmidler 24 267 000 19 638 000 17 860 000
Sum eiendeler 82 434 000 78 986 000 77 797 000
Sum egenkapital 12 301 000 9 907 000 8 139 000
Sum langsiktig gjeld 59 318 000 60 000 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 10 815 000 9 079 000 9 658 000

Mangschou AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
978693156
Firmanavn
Mangschou AS
Bransje
Forlagsvirksomhet ellers
Besøksadresse
Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 102 000
Personalkostnader
1 823 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 031 000
Gjeld
2 473 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2006 Aktiv 11 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 13 38 47
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4 102 000 5 888 000 5 209 000
Driftsresultat -391 000 130 000 226 000
Resultat før skatt -485 000 124 000 227 000
Ordinært resultat -485 000 124 000 227 000
Årsresultat -485 000 124 000 227 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 504 000 5 685 000 5 399 000
Sum eiendeler 6 504 000 5 685 000 5 399 000
Sum egenkapital 4 031 000 4 516 000 4 392 000
Sum langsiktig gjeld 1 667 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 806 000 1 169 000 1 007 000