Management-CV

Ellen Cathrine Greve

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Rapportdato: 2018-07-22

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 47 353 000 og med ett samlet driftsresultat på 556 000 . Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 1 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
St Paul Skole Styremedlem 2012 - Aktiv 43 251 000 947 000
Mangschou AS Styremedlem 2006 - Aktiv 4 102 000 -391 000

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
St. Paul Gymnas Styremedlem 2016 - 2018

St. Paul Gymnas

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
916593473
Firmanavn
St. Paul Gymnas
Bransje
Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger
Besøksadresse
Nygårdsgaten 124, 5008 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
76
Styremedlemmer
0
Omsetning
36 608 000
Personalkostnader
21 940 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
55 849 000
Egenkapital
5 165 000
Gjeld
61 074 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2016 2018 1 år
Driftscore 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 0
Fordringsomsetningshastighet 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 0
Resultatgrad 16 0
Kontantstrøm fra drift 18 0
Rentedekningsgrad 8 2
Likviditetsgrad II 8 0
Totalt 67 4
Resultatregnskap 2017 2016
Driftsinntekter 36 608 000 0
Driftsresultat 3 772 000 0
Resultat før skatt 2 303 000 1 000
Ordinært resultat 2 303 000 1 000
Årsresultat 2 303 000 1 000
Balanseregnskap 2017 2016
Sum anleggsmidler 55 849 000 0
Sum omløpsmidler 10 389 000 101 000
Sum eiendeler 66 239 000 101 000
Sum egenkapital 5 165 000 101 000
Sum langsiktig gjeld 56 591 000 0
Sum kortsiktig gjeld 4 483 000 0

St Paul Skole

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
971561688
Firmanavn
St Paul Skole
Bransje
Ordinær grunnskoleundervisning
Besøksadresse
Christies gate 16, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
145
Styremedlemmer
0
Omsetning
43 251 000
Personalkostnader
32 710 000
Lederlønn
912 000
Anleggsmidler
1 730 000
Egenkapital
10 578 000
Gjeld
6 525 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2012 Aktiv 6 år
Driftscore 2017 2016 2015
Totalrentabilitet 6 3 3
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 8 4 4
Resultatgrad 4 12 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 7
Rentedekningsgrad 10 6 6
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 47 47
Resultatregnskap 2017 2016 2015
Driftsinntekter 43 251 000 71 438 000 66 265 000
Driftsresultat 947 000 3 815 000 3 344 000
Resultat før skatt 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Ordinært resultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Årsresultat 1 039 000 2 394 000 1 768 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015
Sum anleggsmidler 1 730 000 58 167 000 59 349 000
Sum omløpsmidler 15 373 000 24 267 000 19 638 000
Sum eiendeler 17 103 000 82 434 000 78 986 000
Sum egenkapital 10 578 000 12 301 000 9 907 000
Sum langsiktig gjeld 0 59 318 000 60 000 000
Sum kortsiktig gjeld 6 525 000 10 815 000 9 079 000

Mangschou AS

Virksomhetsinformasjon
Org.nummer
978693156
Firmanavn
Mangschou AS
Bransje
Forlagsvirksomhet ellers
Besøksadresse
Vestre Torggaten 18, 5015 Bergen
Foretaksstatus
Aktivt
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 102 000
Personalkostnader
1 823 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
4 031 000
Gjeld
2 473 000
Verv
Verv Fra Til Varighet
Styremedlem 2006 Aktiv 11 år
Driftscore 2016 2015 2014
Totalrentabilitet 0 2 3
Kapitalomsetningshastighet 2 4 2
Fordringsomsetningshastighet 3 5 3
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 8
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 7
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 4 6
Totalt 13 38 47
Resultatregnskap 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4 102 000 5 888 000 5 209 000
Driftsresultat -391 000 130 000 226 000
Resultat før skatt -485 000 124 000 227 000
Ordinært resultat -485 000 124 000 227 000
Årsresultat -485 000 124 000 227 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 6 504 000 5 685 000 5 399 000
Sum eiendeler 6 504 000 5 685 000 5 399 000
Sum egenkapital 4 031 000 4 516 000 4 392 000
Sum langsiktig gjeld 1 667 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 806 000 1 169 000 1 007 000