Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Olav Bogstrand

Rapportdato: 2020-09-27

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 3 001 og med ett samlet driftsresultat på -329. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 3 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bogstrand Consulting Innehaver 2019 - Aktiv 94 85
Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud Kontakt­person 2011 - Aktiv 0 0
Tornier Scandinavia Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Vtg Rail Europe Gmbh Norsk representant 2009 - Aktiv 0 0
Gardiline Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bogstrand Consulting Styrets leder 2003 - 2019
Boligsameiet Skogfaret 25 C-f Styre­medlem 2015 - 2016
Boligsameiet Fauchaldsgate 11 Styrets leder 2006 - 2013
Europartner AS Vara­medlem 2003 - 2003
Europartner AS Adm. direktør 2003 - 2003
Bogstrand Regnskap & Økonomi AS Adm. direktør 2000** - 2017

Bogstrand Consulting

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstrand Consulting - 985369984
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Skogfaret 25c, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv 1,4 år
Styrets leder 2003 2019 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
6 000
Gjeld
4 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 0 0
Totalt 97 90 90
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 94 197 250
Driftsresultat 85 188 241
Resultat før skatt 85 188 241
Ordinært resultat 85 188 241
Årsresultat 85 188 241
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 10 10
Sum eiendeler 10 10 10
Sum egenkapital 6 -17 -47
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4 26 56

Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud

Foretaksinfo
(Aktiv) Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud - 997551230
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
C/o Bogstrand Hoffsveien 10, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2011 Aktiv 8,9 år

Tornier Scandinavia

Foretaksinfo
(Aktiv) Tornier Scandinavia - 993356557
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år

Vtg Rail Europe Gmbh

Foretaksinfo
(Aktiv) Vtg Rail Europe Gmbh - 979760159
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 11,6 år

Gardiline

Foretaksinfo
(Aktiv) Gardiline - 984529392
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 11,6 år

Bogstrand Regnskap & Økonomi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstrand Regnskap & Økonomi AS - 966456108
Regnskap og bokføring
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Adm. direktør 2000 2017 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 839 000
Personalkostnader
1 345 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
222 000
Gjeld
117 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 6 3
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 4
Resultatgrad 4 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 50 48 43
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 839 2 102 2 366
Driftsresultat 30 17 15
Resultat før skatt 22 11 11
Ordinært resultat 22 11 11
Årsresultat 22 11 11
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 339 308 353
Sum eiendeler 339 308 353
Sum egenkapital 222 200 189
Sum langsiktig gjeld 2 3 5
Sum kortsiktig gjeld 115 105 159

Cesium AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cesium AS - 951373184
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Hartvig-larsen Bregneveien 21b, 0875 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 099 000
Egenkapital
616 000
Gjeld
2 239 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 6 6 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 100
Driftsresultat 0 -20 -110
Resultat før skatt 0 -7 -77
Ordinært resultat 0 -7 -77
Årsresultat 0 -7 -77
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 099 927 896
Sum omløpsmidler 1 756 1 739 1 420
Sum eiendeler 2 855 2 666 2 315
Sum egenkapital 616 616 622
Sum langsiktig gjeld 810 810 810
Sum kortsiktig gjeld 1 429 1 241 883

More & More Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) More & More Norway AS - 980562190
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31 A, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 19,8 år
Adm. direktør 2000 2002 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 539 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -18 -17
Resultat før skatt -18 -18 -17
Ordinært resultat -18 -18 -17
Årsresultat -18 -18 -17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 548 1 566 1 584
Sum eiendeler 1 548 1 566 1 584
Sum egenkapital 1 539 1 557 1 575
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 9 9

Benair AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Benair AS - 866704562
Lufttransport med gods
Gardemoen Lufthavn, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 19,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 068 000
Personalkostnader
693 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
703 000
Egenkapital
1 295 000
Gjeld
1 086 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 6 2
Kapitalomsetningshastighet 2 10 8
Fordringsomsetningshastighet 4 5 2
Gjeldsbetjeningsgrad 0 6 2
Resultatgrad 0 2 4
Kontantstrøm fra drift 0 1 1
Rentedekningsgrad 0 10 4
Likviditetsgrad II 10 8 6
Totalt 16 48 29
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 068 10 498 8 958
Driftsresultat -426 103 115
Resultat før skatt -437 95 29
Ordinært resultat -437 95 29
Årsresultat -437 95 29
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 703 703 700
Sum omløpsmidler 1 678 1 699 3 278
Sum eiendeler 2 381 2 402 3 978
Sum egenkapital 1 295 1 732 1 637
Sum langsiktig gjeld 971 0 0
Sum kortsiktig gjeld 115 670 2 341

Boligsameiet Skogfaret 25 C-f

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Skogfaret 25 C-f - 992512687
Ikke tilgjengelig
C/o Brækhus Eiendom AS Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 788 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
455 000
Gjeld
311 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 0 10
Kapitalomsetningshastighet 8 6 4
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 0 10
Resultatgrad 12 0 14
Kontantstrøm fra drift 14 0 18
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 74 14 76
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 1 788 1 434 1 436
Driftsresultat 134 -559 136
Resultat før skatt 140 -550 143
Ordinært resultat 140 -550 143
Årsresultat 140 -550 143
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 17 22
Sum omløpsmidler 767 665 1 073
Sum eiendeler 767 682 1 095
Sum egenkapital 455 315 865
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 311 367 229

Boligsameiet Fauchaldsgate 11

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Fauchaldsgate 11 - 980740080
Lønnet arbeid i private husholdninger
Fauchalds gate 11, 0365 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
750 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
501 000
Gjeld
66 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 0 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 8 0 8
Resultatgrad 4 0 4
Kontantstrøm fra drift 5 0 3
Rentedekningsgrad 10 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 40 10 38
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 750 697 696
Driftsresultat 19 -83 17
Resultat før skatt 20 -82 17
Ordinært resultat 20 -82 17
Årsresultat 20 -82 17
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 567 454 458
Sum eiendeler 567 454 458
Sum egenkapital 501 401 403
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 66 53 55

Europartner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europartner AS - 966564245
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2003 < 1 år
Adm. direktør 2003 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-276 000
Gjeld
282 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 13
Driftsresultat -10 -19 -36
Resultat før skatt -12 -19 -36
Ordinært resultat -12 -19 -36
Årsresultat -12 -19 -36
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 5 17 35
Sum eiendeler 5 17 35
Sum egenkapital -276 -264 -245
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282 282 281

Nettcar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nettcar AS - 981875575
Ikke tilgjengelig
Vollsveien 74, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år

Technorama AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Technorama AS - 977514487
Ikke tilgjengelig
Inkognitog 33 B, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år