Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Olav Bogstrand

Rapportdato: 2019-11-19

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 12 797 og med ett samlet driftsresultat på 290. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 4 av virksomhetene driftsoverskudd. 8 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 1 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 9.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Bogstrand Consulting Innehaver 2019 - Aktiv 197 188
Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud Kontakt­person 2011 - Aktiv 0 0
Tornier Scandinavia Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0
Vtg Rail Europe Gmbh Norsk representant 2009 - Aktiv 0 0
Gardiline Kontakt­person 2009 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Bogstrand Consulting Styrets leder 2003 - 2019
Boligsameiet Skogfaret 25 C-f Styre­medlem 2015 - 2016
Boligsameiet Fauchaldsgate 11 Styrets leder 2006 - 2013
Europartner AS Vara­medlem 2003 - 2003
Europartner AS Adm. direktør 2003 - 2003
Bogstrand Regnskap & Økonomi AS Adm. direktør 2000** - 2017

Bogstrand Consulting

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstrand Consulting - 985369984
Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Skogfaret 25c, 0382 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2019 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2003 2019 16,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
197 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-17 000
Gjeld
26 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 90 90 90
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 197 250 300
Driftsresultat 188 241 300
Resultat før skatt 188 241 300
Ordinært resultat 188 241 300
Årsresultat 188 241 300
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 10 10 9
Sum eiendeler 10 10 9
Sum egenkapital -17 -47 -36
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 26 56 45

Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud

Foretaksinfo
(Aktiv) Skorstenshantverkaren Jan Krister Kalserud - 997551230
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
C/o Bogstrand Hoffsveien 10, 0275 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2011 Aktiv 8 år

Tornier Scandinavia

Foretaksinfo
(Aktiv) Tornier Scandinavia - 993356557
Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år

Vtg Rail Europe Gmbh

Foretaksinfo
(Aktiv) Vtg Rail Europe Gmbh - 979760159
Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Norsk representant 2009 Aktiv 10,7 år

Gardiline

Foretaksinfo
(Aktiv) Gardiline - 984529392
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Kontakt­person 2009 Aktiv 10,7 år

Benair AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Benair AS - 866704562
Lufttransport med gods
Gardemoen Lufthavn, 2060 Gardermoen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
4
Styremedlemmer
0
Omsetning
10 498 000
Personalkostnader
2 761 000
Lederlønn
214 000
Anleggsmidler
703 000
Egenkapital
1 732 000
Gjeld
670 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 2 2
Kapitalomsetningshastighet 10 8 6
Fordringsomsetningshastighet 5 2 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 2 2
Resultatgrad 2 4 4
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 4 4
Likviditetsgrad II 8 6 6
Totalt 48 29 27
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 10 498 8 958 7 993
Driftsresultat 103 115 121
Resultat før skatt 95 29 29
Ordinært resultat 95 29 29
Årsresultat 95 29 29
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 703 700 700
Sum omløpsmidler 1 699 3 278 3 402
Sum eiendeler 2 402 3 978 4 102
Sum egenkapital 1 732 1 637 1 608
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 670 2 341 2 494

Bogstrand Regnskap & Økonomi AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Bogstrand Regnskap & Økonomi AS - 966456108
Regnskap og bokføring
Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 2017 17 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 102 000
Personalkostnader
1 507 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
200 000
Gjeld
108 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 6 3 2
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 5 5 4
Gjeldsbetjeningsgrad 6 4 2
Resultatgrad 2 2 2
Kontantstrøm fra drift 1 1 1
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 8 8 8
Totalt 48 43 39
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 2 102 2 366 2 505
Driftsresultat 17 15 9
Resultat før skatt 11 11 6
Ordinært resultat 11 11 6
Årsresultat 11 11 6
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 308 353 472
Sum eiendeler 308 353 472
Sum egenkapital 200 189 178
Sum langsiktig gjeld 3 5 4
Sum kortsiktig gjeld 105 159 290

Cesium AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Cesium AS - 951373184
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
C/o Hartvig-larsen Bregneveien 21b, 0875 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 Aktiv 18,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
1
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
1 099 000
Egenkapital
616 000
Gjeld
2 239 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 6 6 8
Totalt 6 6 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 100
Driftsresultat 0 -20 -110
Resultat før skatt 0 -7 -77
Ordinært resultat 0 -7 -77
Årsresultat 0 -7 -77
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 1 099 927 896
Sum omløpsmidler 1 756 1 739 1 420
Sum eiendeler 2 855 2 666 2 315
Sum egenkapital 616 616 622
Sum langsiktig gjeld 810 810 810
Sum kortsiktig gjeld 1 429 1 241 883

More & More Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) More & More Norway AS - 980562190
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31 A, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 18,9 år
Adm. direktør 2000 2002 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
1 557 000
Gjeld
9 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 10 10 10
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -18 -17 0
Resultat før skatt -18 -17 0
Ordinært resultat -18 -17 0
Årsresultat -18 -17 0
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 566 1 584 1 601
Sum eiendeler 1 566 1 584 1 601
Sum egenkapital 1 557 1 575 1 592
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9 9 9

Boligsameiet Skogfaret 25 C-f

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Skogfaret 25 C-f - 992512687
Ikke tilgjengelig
C/o Brækhus Eiendom AS Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 2016 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 434 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
17 000
Egenkapital
315 000
Gjeld
367 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 10 10
Kapitalomsetningshastighet 6 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 10 8
Resultatgrad 0 14 14
Kontantstrøm fra drift 0 18 18
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 8 10 8
Totalt 14 76 68
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 1 434 1 436 1 370
Driftsresultat -559 136 132
Resultat før skatt -550 143 137
Ordinært resultat -550 143 137
Årsresultat -550 143 137
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 17 22 0
Sum omløpsmidler 665 1 073 1 091
Sum eiendeler 682 1 095 1 091
Sum egenkapital 315 865 722
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 367 229 369

Boligsameiet Fauchaldsgate 11

Foretaksinfo
(Aktiv) Boligsameiet Fauchaldsgate 11 - 980740080
Lønnet arbeid i private husholdninger
Fauchalds gate 11, 0365 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2006 2013 6,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
697 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
401 000
Gjeld
53 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 8 4
Resultatgrad 0 4 8
Kontantstrøm fra drift 0 3 5
Rentedekningsgrad 0 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 8
Totalt 10 38 38
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 697 696 742
Driftsresultat -83 17 23
Resultat før skatt -82 17 23
Ordinært resultat -82 17 23
Årsresultat -82 17 23
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 454 458 558
Sum eiendeler 454 458 558
Sum egenkapital 401 403 306
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53 55 252

Europartner AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Europartner AS - 966564245
Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer
C/o Bogstrand Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2003 2003 < 1 år
Adm. direktør 2003 2003 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-264 000
Gjeld
282 000
Driftscore
2018 2017 2016
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 6
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 73
Resultatregnskap
2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 13 121
Driftsresultat -19 -36 28
Resultat før skatt -19 -36 50
Ordinært resultat -19 -36 50
Årsresultat -19 -36 50
Balanseregnskap
2018 2017 2016
Sum anleggsmidler 0 0 25
Sum omløpsmidler 17 35 50
Sum eiendeler 17 35 74
Sum egenkapital -264 -245 -210
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 282 281 284

Nettcar AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Nettcar AS - 981875575
Ikke tilgjengelig
Vollsveien 74, 1358 Jar
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2000 2002 1,1 år

Technorama AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Technorama AS - 977514487
Ikke tilgjengelig
Inkognitog 33 B, 0256 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2006 5,2 år