Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

Hent management-CV

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Geir Olav Jordahl

Rapportdato: 2023-03-26

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 42 og med ett samlet driftsresultat på -4. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 1 av virksomhetene driftsunderskudd, og 0 av virksomhetene driftsoverskudd. 2 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 0 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 5.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Avia Transport Systems AS Styre­medlem 2017 - Aktiv 42 -4
Follo Verdisikring g O Jordahl Innehaver 2004 - Aktiv 0 0

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Yes-eu AS Vara­medlem 2018 - 2019
Ebusco Norway AS Vara­medlem 2017 - 2018
Follo Verdisikring g O Jordahl Styrets leder 2000** - 2004
Follo Verdisikring g O Jordahl Adm. direktør 2000** - 2004
Follo Verdisikring g O Jordahl Adm. direktør 2000** - 2004

Yes-eu AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Yes-eu AS - 921679610
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
C/o Kpmg Law Advokatfirma AS Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2018 2019 < 1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
94 292 000
Personalkostnader
5 378 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
7 789 000
Egenkapital
14 370 000
Gjeld
37 519 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 13 12 0
Kapitalomsetningshastighet 4 10 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 0
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 0
Resultatgrad 12 8 0
Kontantstrøm fra drift 7 5 0
Rentedekningsgrad 6 10 0
Likviditetsgrad II 4 0 2
Totalt 57 56 2
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 94 292 357 727 0
Driftsresultat 5 073 12 243 -284
Resultat før skatt 4 894 9 729 -284
Ordinært resultat 4 894 9 729 -284
Årsresultat 4 894 9 729 -284
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 7 789 832 0
Sum omløpsmidler 44 100 79 319 3 859
Sum eiendeler 51 888 80 151 3 859
Sum egenkapital 14 370 9 476 -254
Sum langsiktig gjeld 24 275 52 0
Sum kortsiktig gjeld 13 244 70 623 4 113

Ebusco Norway AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ebusco Norway AS - 918972765
Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers
Fridtjof Nansens Plass 4, 0160 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2017 2018 1,1 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
1 214 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-90 000
Gjeld
1 017 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 6 0 0
Kapitalomsetningshastighet 4 4 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 2 0 0
Resultatgrad 8 0 0
Kontantstrøm fra drift 5 0 0
Rentedekningsgrad 10 0 0
Likviditetsgrad II 2 2 8
Totalt 37 6 8
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 1 214 638 454
Driftsresultat 40 -358 -99
Resultat før skatt 44 -398 -103
Ordinært resultat 44 -398 -103
Årsresultat 44 -398 -103
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 928 986 650
Sum eiendeler 928 986 650
Sum egenkapital -90 -134 264
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1 017 1 120 386

Avida Tunsberg Gavemakeri ANS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Avida Tunsberg Gavemakeri ANS - 984103433
Postordre-/internetthandel med annet spesialisert vareutvalg
Åkerveien 7, 3173 Vear
Verv
Fra Til Varighet
Adm. direktør 2002 2008 6,8 år

Avia Transport Systems AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Avia Transport Systems AS - 881889862
Reisearrangørvirksomhet
Borgundfjordvegen 20, 6017 Ålesund
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 Aktiv 5,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
42 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
40 000
Egenkapital
236 000
Gjeld
279 000
Driftscore
2021 2020 2019
Totalrentabilitet 0 0 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 0 10
Resultatgrad 0 0 20
Kontantstrøm fra drift 20 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 8 8 10
Totalt 36 10 90
Resultatregnskap
2021 2020 2019
Driftsinntekter 42 73 223
Driftsresultat -4 -212 112
Resultat før skatt 24 -211 99
Ordinært resultat 24 -211 99
Årsresultat 24 -211 99
Balanseregnskap
2021 2020 2019
Sum anleggsmidler 40 0 0
Sum omløpsmidler 475 476 478
Sum eiendeler 515 476 478
Sum egenkapital 236 203 414
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279 273 63

Follo Verdisikring g O Jordahl

Foretaksinfo
(Aktiv) Follo Verdisikring g O Jordahl - 943144435
Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur
St Olavs gate 2a, 3126 Tønsberg
Verv
Fra Til Varighet
Innehaver 2004 Aktiv 19,2 år
Styrets leder 2000 2004 3,1 år
Adm. direktør 2000 2004 3,1 år