Management-CV

Management-CV kan hentes ut på alle personer som har hatt daglig leder-styreroller siste 15 år. Sjekk konkrete resultater knyttet til drift, vekst, lønnsomhet og eventuelle konkurser. En nyttig øvelse før du ansetter nye ledere.

PRO+ er ikke bare Management-CV

I tillegg til eliminert ventetid gir PRO+ deg tilgang til en av markedets største informasjonspakker. Gjør avanserte seleksjoner, sammenlign foretak og lokasjoner, hent ut kredittratinger - få hele informasjonsbildet.

Management-CV for Sigmund Arnesen

Rapportdato: 2021-03-04

Den totale omsetningen i disse virksomhetene er 60 347 og med ett samlet driftsresultat på 5 936. Splitter man opp driftsresultatet per enhet, viser 2 av virksomhetene driftsunderskudd, og 5 av virksomhetene driftsoverskudd. 11 av de aktive juridiske rollene er over 5 år gamle, 2 av de aktive rollene er av nyere dato.

Antall inaktive juridiske roller fra tidligere perioder er 17.

Aktive roller

Virksomhet Rolle Periode Omsetning Driftsresultat
Arnesen Frøhaug Betongentreprenør AS Styre­medlem 2021 - Aktiv 49 299 1 213
Sameiet Grorudhaugen Styre­medlem 2020 - Aktiv 0 0
Mostranda Camping AS Styre­medlem 2015 - Aktiv 2 099 138
- Adm. direktør 2015 - Aktiv 2 099 138
Løxaveien 11 AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 3 308 2 126
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 3 308 2 126
Lommedalsveien 299 AS Vara­medlem 2009 - Aktiv 3 304 793
- Adm. direktør 2009 - Aktiv 3 304 793

Inaktive Roller

Virksomhet Rolle Periode
Arnesen Frøhaug Betongentreprenør AS Styrets leder 2011 - 2021
Verdens Ende Camping AS Styre­medlem 2017 - 2019
Verdens Ende Camping AS Adm. direktør 2017 - 2019
Ringeriksveien 162b AS Styrets leder 2014 - 2017
Ringeriksveien 267 AS Styrets leder 2013 - 2018
Kolleveien Syd AS Styre­medlem 2012 - 2018
Kolleveien Syd AS Adm. direktør 2012 - 2018

Arnesen Frøhaug Betongentreprenør AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen Frøhaug Betongentreprenør AS - 997319907
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2021 Aktiv < 1 år
Styrets leder 2011 2021 9,4 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
22
Styremedlemmer
0
Omsetning
49 299 000
Personalkostnader
9 604 000
Lederlønn
602 000
Anleggsmidler
1 225 000
Egenkapital
3 598 000
Gjeld
8 505 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 7 12 13
Kapitalomsetningshastighet 10 10 10
Fordringsomsetningshastighet 4 4 2
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 4 8 12
Kontantstrøm fra drift 5 7 10
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 6 6 6
Totalt 52 65 71
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 49 299 34 073 34 291
Driftsresultat 1 213 1 416 2 489
Resultat før skatt 934 1 767 1 915
Ordinært resultat 934 1 767 1 915
Årsresultat 934 1 767 1 915
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 1 225 1 161 656
Sum omløpsmidler 10 878 10 191 9 602
Sum eiendeler 12 103 11 352 10 258
Sum egenkapital 3 598 2 950 2 660
Sum langsiktig gjeld 696 553 694
Sum kortsiktig gjeld 7 809 7 849 6 904

Sameiet Grorudhaugen

Foretaksinfo
(Aktiv) Sameiet Grorudhaugen - 924319232
Lønnet arbeid i private husholdninger
C/o Obos Eiendomsforvaltning AS Hammersborg Torg 1, 0179 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2020 Aktiv < 1 år

Mostranda Camping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Mostranda Camping AS - 911610833
Drift av campingplasser og turisthytter
Moveien 104, 3145 Tjøme
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2015 Aktiv 6 år
Adm. direktør 2015 Aktiv 6 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 099 000
Personalkostnader
34 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
18 829 000
Egenkapital
3 232 000
Gjeld
18 237 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 2 0
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 4 2 0
Resultatgrad 12 16 2
Kontantstrøm fra drift 20 20 0
Rentedekningsgrad 6 2 2
Likviditetsgrad II 10 10 10
Totalt 65 59 21
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 099 2 367 2 373
Driftsresultat 138 253 13
Resultat før skatt 918 -345 -761
Ordinært resultat 918 -345 -761
Årsresultat 918 -345 -761
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 18 829 19 878 20 879
Sum omløpsmidler 2 640 6 889 7 111
Sum eiendeler 21 469 26 767 27 990
Sum egenkapital 3 232 2 314 2 660
Sum langsiktig gjeld 18 140 23 882 24 404
Sum kortsiktig gjeld 97 570 925

Løxaveien 11 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Løxaveien 11 AS - 994038109
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,8 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 308 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
13 289 000
Egenkapital
3 626 000
Gjeld
10 249 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 8
Likviditetsgrad II 0 0 2
Totalt 73 71 68
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 308 3 165 3 075
Driftsresultat 2 126 2 052 1 621
Resultat før skatt 1 331 1 294 921
Ordinært resultat 1 331 1 294 921
Årsresultat 1 331 1 294 921
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 13 289 13 689 13 700
Sum omløpsmidler 586 398 1 350
Sum eiendeler 13 875 14 086 15 050
Sum egenkapital 3 626 3 571 3 384
Sum langsiktig gjeld 8 531 9 293 10 036
Sum kortsiktig gjeld 1 718 1 222 1 629

Lommedalsveien 299 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lommedalsveien 299 AS - 994038117
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 Aktiv 11,8 år
Adm. direktør 2009 Aktiv 11,8 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 304 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
29 030 000
Egenkapital
12 909 000
Gjeld
16 786 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 2 3 3
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 6 6
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 6
Likviditetsgrad II 8 10 10
Totalt 67 70 70
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 304 3 386 3 314
Driftsresultat 793 1 032 1 023
Resultat før skatt 214 559 535
Ordinært resultat 214 559 535
Årsresultat 214 559 535
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 29 030 30 818 32 606
Sum omløpsmidler 665 842 915
Sum eiendeler 29 696 31 660 33 521
Sum egenkapital 12 909 13 726 14 351
Sum langsiktig gjeld 16 481 17 712 19 074
Sum kortsiktig gjeld 305 222 96

Pocket Invest AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Pocket Invest AS - 988041688
Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten
Gamle Ringeriksvei 286, 1353 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2005 Aktiv 15,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
673 000
Gjeld
0
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 12 12 2
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 10 6 2
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 22 18 4
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -12 -7 -6
Resultat før skatt 102 46 -14
Ordinært resultat 102 46 -14
Årsresultat 102 46 -14
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 673 571 525
Sum eiendeler 673 571 525
Sum egenkapital 673 571 525
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0

Arnesen Guriby - Agk Eiendom AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen Guriby - Agk Eiendom AS - 976760883
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 337 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
11 939 000
Egenkapital
18 658 000
Gjeld
1 170 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 13 10 7
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 0 0
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 4
Totalt 79 60 51
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 337 176 172
Driftsresultat 1 705 -216 -362
Resultat før skatt 996 2 317 1 332
Ordinært resultat 996 2 317 1 332
Årsresultat 996 2 317 1 332
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 11 939 18 008 17 327
Sum omløpsmidler 7 889 2 083 2 458
Sum eiendeler 19 828 20 091 19 786
Sum egenkapital 18 658 19 663 17 345
Sum langsiktig gjeld 0 8 9
Sum kortsiktig gjeld 1 170 420 2 431

Arnesen AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Arnesen AS - 940005590
Grunnarbeid
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 Aktiv 20,2 år
Adm. direktør 2000 Aktiv 20,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
452 000
Egenkapital
46 000
Gjeld
421 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 3 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 10
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 20
Rentedekningsgrad 0 0 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 10 13 57
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 27 424
Driftsresultat -27 -29 -49
Resultat før skatt -26 -51 6 193
Ordinært resultat -26 -51 6 193
Årsresultat -26 -51 6 193
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 452 445 456
Sum omløpsmidler 15 25 6 433
Sum eiendeler 467 470 6 888
Sum egenkapital 46 72 123
Sum langsiktig gjeld 417 396 65
Sum kortsiktig gjeld 4 2 6 701

Verdens Ende Camping AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Verdens Ende Camping AS - 914732611
Drift av campingplasser og turisthytter
Bakkebekkveien 41, 3145 Tjøme
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2017 2019 1,9 år
Adm. direktør 2017 2019 1,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
3
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 048 000
Personalkostnader
497 000
Lederlønn
0
Anleggsmidler
2 000 000
Egenkapital
1 163 000
Gjeld
1 438 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 3 2 12
Kapitalomsetningshastighet 2 0 2
Fordringsomsetningshastighet 5 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 6 8 8
Resultatgrad 12 4 20
Kontantstrøm fra drift 18 10 20
Rentedekningsgrad 6 10 10
Likviditetsgrad II 10 10 2
Totalt 62 49 79
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 2 048 1 485 1 389
Driftsresultat 119 22 556
Resultat før skatt 47 18 424
Ordinært resultat 47 18 424
Årsresultat 47 18 424
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 2 000 1 298 1 311
Sum omløpsmidler 600 244 995
Sum eiendeler 2 600 1 541 2 306
Sum egenkapital 1 163 1 116 1 098
Sum langsiktig gjeld 1 334 367 868
Sum kortsiktig gjeld 104 59 1 548

Ringeriksveien 162b AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Ringeriksveien 162b AS - 985096112
Beplantning av hager og parkanlegg
Ringeriksveien 162b, 1339 Vøyenenga
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2014 2017 3,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
2 465 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
3 921 000
Egenkapital
4 006 000
Gjeld
1 682 000
Driftscore
2020 2019 2018
Totalrentabilitet 15 15 13
Kapitalomsetningshastighet 2 2 2
Fordringsomsetningshastighet 0 5 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 2 8
Totalt 81 84 88
Resultatregnskap
2020 2019 2018
Driftsinntekter 2 465 2 425 2 394
Driftsresultat 1 539 1 617 1 448
Resultat før skatt 1 177 1 235 1 039
Ordinært resultat 1 177 1 235 1 039
Årsresultat 1 177 1 235 1 039
Balanseregnskap
2020 2019 2018
Sum anleggsmidler 3 921 4 182 4 381
Sum omløpsmidler 1 768 1 946 2 390
Sum eiendeler 5 689 6 128 6 772
Sum egenkapital 4 006 4 037 4 406
Sum langsiktig gjeld 0 0 866
Sum kortsiktig gjeld 1 682 2 092 1 500

Ringeriksveien 267 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ringeriksveien 267 AS - 811640352
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2013 2018 5,8 år

Kolleveien Syd AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Kolleveien Syd AS - 997862465
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11 B, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2012 2018 6,8 år
Adm. direktør 2012 2018 6,5 år

Drammensveien 277 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Drammensveien 277 AS - 996552667
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2011 2015 4,2 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
3 273 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
35 663 000
Egenkapital
5 078 000
Gjeld
31 707 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 6 3 6
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 4 4 4
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 6 6 8
Likviditetsgrad II 8 8 0
Totalt 64 61 58
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 3 273 3 208 3 159
Driftsresultat 2 174 1 774 1 917
Resultat før skatt 898 799 966
Ordinært resultat 898 799 966
Årsresultat 898 799 966
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 35 663 36 707 37 752
Sum omløpsmidler 1 122 690 5
Sum eiendeler 36 785 37 398 37 757
Sum egenkapital 5 078 4 491 3 776
Sum langsiktig gjeld 31 201 32 542 1 219
Sum kortsiktig gjeld 506 365 32 762

Ansnes & Arnesen Frøhaug Arbeidsfelleskap AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Ansnes & Arnesen Frøhaug Arbeidsfelleskap AS - 995109018
Bygging av veier og motorveier
C/o Ansnes AS Nye Vakås vei 56, 1395 Hvalstad
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2010 2013 3,1 år

Lommedalsveien 301 AS

Foretaksinfo
(Aktiv) Lommedalsveien 301 AS - 993993670
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Sandviksveien 143-147, 1337 Sandvika
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2011 1,7 år
Adm. direktør 2009 2011 1,7 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
4 396 000
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
5 074 000
Egenkapital
121 000
Gjeld
5 062 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 15 15 15
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 5
Gjeldsbetjeningsgrad 10 10 10
Resultatgrad 20 20 20
Kontantstrøm fra drift 20 20 20
Rentedekningsgrad 10 10 10
Likviditetsgrad II 4 6 8
Totalt 79 81 88
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 4 396 4 270 4 267
Driftsresultat 3 586 3 681 3 591
Resultat før skatt 2 507 2 875 2 728
Ordinært resultat 2 507 2 875 2 728
Årsresultat 2 507 2 875 2 728
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 5 074 4 133 4 484
Sum omløpsmidler 109 89 118
Sum eiendeler 5 183 4 222 4 602
Sum egenkapital 121 110 238
Sum langsiktig gjeld 4 955 4 050 4 307
Sum kortsiktig gjeld 107 62 56

Agk Eiendom 2 AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Agk Eiendom 2 AS - 994038141
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Vara­medlem 2009 2010 1,4 år

Entreprenør Arnesen Frøhaug AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Entreprenør Arnesen Frøhaug AS - 885787592
Grunnarbeid
Løxaveien 11, 1351 Rud
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2003 2004 < 1 år

New Adventure AS

Foretaksinfo
(Aktiv) New Adventure AS - 947278037
Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers
Olaf Bulls vei 62, 0765 Oslo
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2003 2012 8,9 år
Ansvarsomfang
Antall ansatte
0
Styremedlemmer
0
Omsetning
0
Personalkostnader
0
Lederlønn
0
Anleggsmidler
0
Egenkapital
-701 000
Gjeld
701 000
Driftscore
2019 2018 2017
Totalrentabilitet 0 0 0
Kapitalomsetningshastighet 0 0 0
Fordringsomsetningshastighet 0 0 0
Gjeldsbetjeningsgrad 0 0 0
Resultatgrad 0 0 0
Kontantstrøm fra drift 0 0 0
Rentedekningsgrad 0 0 0
Likviditetsgrad II 0 0 0
Totalt 0 0 0
Resultatregnskap
2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftsresultat -9 -11 0
Resultat før skatt -9 -10 0
Ordinært resultat -9 -10 0
Årsresultat -9 -10 0
Balanseregnskap
2019 2018 2017
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 1 2 398
Sum eiendeler 1 2 398
Sum egenkapital -701 -691 -681
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 701 693 1 079

Lille Bjerke AS

Foretaksinfo
(Inaktiv) Lille Bjerke AS - 982556996
Ikke tilgjengelig
Børjerlia 31, 1350 Lommedalen
Verv
Fra Til Varighet
Styre­medlem 2000 2002 1,8 år
Adm. direktør 2000 2002 1,8 år

Arnesen Sigmund

Foretaksinfo
(Inaktiv) Arnesen Sigmund - 981750993
Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Grorudhaugen 62, 1353 Bærums Verk
Verv
Fra Til Varighet
Styrets leder 2000 2019 18,3 år